Alecto DTS-814 Bedienungsanleitung

Alecto DTS-814
5.6 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 8 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungAlecto DTS-814
Elektronische Schakelklok
Functie:
Met de DTS-814 kunt u aangesloten
apparaten automatisch in- en uitscha-
kelen.
De schakelopdrachten worden op de
minuut nauwkeurig uitgevoerd.
Tot maximaal 20 verschillende aan
en uit tijden kunnen geprogrammeerd
worden; deze kunnen naar wens per
dag, per week of deel van een week
herhaald worden.
Een ingebouwde en oplaadbare
batterij houdt de tijd en programma
gegevens vast bij uitval van de net-
spanning en laat het toe de schakeltij-
den te programmeren met de timer uit
het stopcontact.
Voorbereiding:
1.
2.
3. zet de aan/uit schakelaar van het
aan te sluiten apparaat of lamp
op aan
Instellen actuele dag en tijd:
druk op toets CLOCK en
houd deze continu ingedrukt
tijdens het instellen
druk herhaaldelijk op toets
DAY (of houd de toets even
ingedrukt) om de dag (*) in
te stellen
druk herhaaldelijk op toets
HOUR (of houd de toets
even ingedrukt) om de uren
in te stellen
druk herhaaldelijk op toets
MIN (of houd de toets even
ingedrukt) om de minuten in
te stellen
laat tot slot toets CLOCK los, de actu-
ele tijd en dag is nu vastgelegd
*: MO = Maandag
TU = Dinsdag
WE = Woensdag
TH = Donderdag
FR = Vrijdag
SA = Zaterdag
SU = Zondag

DTS-814

Zomer en wintertijd:
houd toets CLOCK gedu-
rende 3 seconden ingedrukt
om de klok in te stellen op
zomertijd; nogmaals gedu-
rende 3 seconden ingedrukt
houden om in te stellen op
wintertijd
ingesteld
op zomertijd
Instellen schakeltijden:
Tot maximaal 20 verschillende aan
en uit tijden kunnen geprogrammeerd
worden; deze kunnen naar wens
per dag, per week of combinatie van
dagen herhaald worden.
druk herhaaldelijk op toets
SET om de gewenste pro-
gramma-stap te selecteren
en of dit een inschakelmo-
ment (ON) of een uitschakel-
moment (OFF) betreft
druk herhaaldelijk op toets
DAY om de dag of combina-
tie van dagen in te stellen
druk herhaaldelijk op toets
HOUR (of houd de toets
even ingedrukt) om het uur
in te stellen
druk herhaaldelijk op toets
MIN (of houd de toets even
ingedrukt) om de minuten in
te stellen
druk op toets SET om de
volgende programmastap
te programmeren of druk op
toets CLOCK om het pro-
grammeren te beëindigen
Controleren & wijzigen schakel-
tijden:
druk herhaaldelijk op toets
SET; achtereenvolgens wor-
den alle programmastappen
in het display getoond
wijzigen:
gebruik toets DAY, HOUR
of MIN om de betreffende
programma-stap te wijzigen
verwijderen:
gebruik toets SET om de
betreffende programmastap
op het display te halen
druk op toets RECALL om
deze stap te wissen; het
display toont nu: --:--
verwijderding ongedaan
maken:
gebruik toets SET om de
betreffende programmastap
op het display te halen
druk op toets RECALL, de
schakelopdracht is weer
actief
10hr
3 sec.
+/-1uur

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Alecto DTS-814 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Intelligentes Zuhause und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Alecto DTS-814 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Alecto und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Alecto -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Alecto
DTS-814 | DTS814
Intelligentes Zuhause
8712412171583
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
ProduktfarbeWeiß
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Alecto DTS-814 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.