Apple iMac 21.5" 2.7GHz Bedienungsanleitung

Apple iMac 21.5" 2.7GHz
(2)
  • Anzahl Seiten: 92
  • Dateityp: PDF
K
Apple Computer, Inc.

© 2005 Apple Computer, Inc. Alle rechten

voorbehouden.
Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze
handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van
Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd.
Het Apple logo is een handelsmerk van Apple
Computer, Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Apple is het niet
toegestaan het via het toetsenbord op te roepen Apple
logo (Option-Shift-K) te gebruiken voor commerciële
doeleinden.
Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld.
Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of
typefouten.
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com
Apple, het Apple logo, AirPort, Final Cut Pro, FireWire,
iCal, iDVD, iLife, iMac, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Mac,
het Mac-logo, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken
van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
AirPort Express, Exposé, Finder, iSight, Safari, Spotlight,
SuperDrive en Tiger zijn handelsmerken van Apple
Computer, Inc.
AppleCare en Apple Store zijn dienstmerken van Apple
Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen.
.Mac is een dienstmerk van Apple Computer, Inc.
Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan
door Apple Computer, Inc. valt onder de
licentiebepalingen.
ENERGY STAR
®
is een handelsmerk dat is gedeponeerd
in de Verenigde Staten.
Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of
productnamen zijn handelsmerken van de
desbetreffende bedrijven. Producten van andere
fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit
betekent niet dat deze producten door Apple worden
aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking
tot de betrouwbaarheid van deze producten.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" en het dubbele D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential
Unpublished Works,

© 1992–1997 Dolby Laboratories,

Inc. Alle rechten voorbehouden.
Het product dat in deze handleiding wordt beschreven,
bevat technologie voor auteursrechtenbescherming
waarop bepaalde Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten van Macrovision
Corporation en anderen van toepassing zijn. Het gebruik
van deze technologie voor auteursrechtenbescherming
moet worden goedgekeurd door Macrovision
Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik
en andere toepassingen met een beperkt aantal kijkers,
tenzij anders overeengekomen met Macrovision
Corporation. Het is niet toegestaan deze technologie te
decompileren of van ontwerp te herleiden.
Voor patentnummers 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en
4.907.093 is in de Verenigde Staten licentie verleend voor
gebruik met een beperkt aantal kijkers.
Gelijktijdig gepubliceerd in de Verenigde Staten en
Canada.
N3531M23_M33.book Page 2 Monday, October 3, 2005 12:37 PM
Apple iMac 21.5" 2.7GHz

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Apple iMac 21.5" 2.7GHz oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Apple iMac 21.5" 2.7GHz-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Apple iMac 21.5" 2.7GHz an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Desktops und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Apple iMac 21.5" 2.7GHz oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Apple iMac 21.5" 2.7GHz-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Apple
Model iMac 21.5" 2.7GHz
Produkte Desktop
Sprache Englisch
Dateityp PDF

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Apple iMac 21.5" 2.7GHz .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage