Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) Bedienungsanleitung

Aprilia Scarabeo 125 MY (2007)
9.5 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 151 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungAprilia Scarabeo 125 MY (2007)
03_50
03_51

Idle adjustment (03_50, 03_51)

Adjust idle speed following the instruc-
tions indicated in the scheduled mainte-
nance table and every time it is not
regular.
To carry out this operation:
Ride a few kilometres until the
regular working temperature is
reached, then stop the engine.
Lift the saddle.
Start the engine.
The idle engine rpm should be 1700±100
rpm approximately. In that case, the en-
gine does not make the rear wheel move.
If necessary:
Working from the corresponding
hole under the vehicle saddle,
operate the set screw «2» on the
carburettor.
TIGHTEN the screw (clockwise) to in-
crease rpm.
UNDO the screw (anticlockwise) to re-
duce rpm.
Accelerate and decelerate
some times with the throttle grip
to check its correct functioning
and that the idle speed is stable.
NOTE
DO NOT TURN THE AIR SET SCREW
TO AVOID CHANGING THE CARBU-
RETION ADJUSTMENT. TAKE YOUR

Regeling van het minimum

toerental (03_50, 03_51)

Voer de regeling van het minimum toe-
rental uit volgens de aanduidingen in de
tabel van het geprogrammeerd onder-
houd, en dit elke keer het onregelmatig
blijkt.
Voor het uitvoeren van deze handeling
handelt men als volgt:
Leg enkele kilometers af tot de
normale werkingstemperatuur
wordt bereikt, en leg daarna de
motor stil.
Hef het zadel op.
Start de motor.
Het minimum rotatieregime van de motor
moet ongeveer 1700±100 toeren/min
zijn, in dit geval wordt het achterwiel niet
in rotatie gebracht door de motor.
Indien nodig:
Door te handelen vanaf de bo-
ring onder het zadel van het
voertuig, moet op de register-
bout «2» gehandeld worden, die
zich op de carburator bevindt.
Door ze VAST TE DRAAIEN (in wijzers-
zin) wordt het toerental verhoogd.
Door ze LOS TE DRAAIEN (in tegenwij-
zerszin) wordt het toerental verlaagd.
Door te handelen op het gas-
handvat, versnelt en vertraagt
men enkele keren om de correc-
te werking te controleren, en om
112

3 Maintenance / 3 Onderhoud

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie roller und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 9.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Aprilia und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Aprilia -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

silvia ueberl • 28-3-2016Keine Kommentare

Wo ist die Batterie positioniert??

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 1

Allgemeines
Aprilia
Scarabeo 125 MY (2007)
roller
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.