Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) Bedienungsanleitung

Aprilia Scarabeo 125 MY (2007)
9.5 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 151 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungAprilia Scarabeo 125 MY (2007)
LET OP
VOER EEN TESTRONDE VAN ENKE-
LE KILOMETERS UIT AAN EEN GE-
MATIGDE SNELHEID IN EEN VER-
KEERSVRIJE ZONE.

Cleaning the vehicle

Clean the vehicle frequently when it is
exposed to adverse conditions, such as:
Air pollution (cities and industrial
areas)
Salinity and humidity in the at-
mosphere (seashore areas, hot
and wet weather).
Special ambient/seasonal con-
ditions (use of salt, anti-icing
chemical products on roads in
winter).
Make sure to clean off any in-
dustrial residue or polluting dirt
as well as remove tar stains,
dead insects, bird droppings,
etc.
Avoid parking your vehicle un-
der trees; during some seasons,
some residues, resin, fruits or
leaves containing chemical sub-
stances which damage the paint
fall from trees.

Reinigen van het voertuig

Reinig het voertuig regelmatig wanneer
het wordt gebruikt in de volgende zones
of condities:
Atmosferische vervuiling (in de
stad of in industriële zones)
Zoutgehalte en vochtigheid van
de atmosfeer (zeegebieden,
warm en vochtig klimaat).
Speciale milieu/seizoenscondi-
ties (het gebruik van zout, che-
mische anti-ijsproducten op we-
gen in de winterperiode).
Let vooral op dat op de carros-
serie geen afzettingsresten blij-
ven van industriële en vervuilen-
de stoffen, teervlekken, dode
insecten, uitwerpselen van vo-
gels, enz.
Vermijdt om het voertuig onder
bomen te parkeren; In sommige
seizoenen kan er uit de bomen
hars, fruit of bladeren vallen die
chemische stoffen bevatten die
schadelijk zijn voor de lak.
118

3 Maintenance / 3 Onderhoud

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie roller und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 9.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Aprilia und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Aprilia -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

silvia ueberl • 28-3-2016Keine Kommentare

Wo ist die Batterie positioniert??

Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 1

Allgemeines
Aprilia
Scarabeo 125 MY (2007)
roller
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Aprilia Scarabeo 125 MY (2007) unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.