Asus VE228TR

Asus VE228TR Bedienungsanleitung

(1)
 • DA
  FI
  EN IT
  FR
  RUDE
  ES
  NL
  PT
  TR NO
  SR
  HU
  SC
  TC
  JA
  EL
  ET
  SV
  PL
  UAAR TH
  BG
  LT
  ID
  LV
  RO
  SK
  CS
  KO
  Asus VE228xR/xE Series LCD Monitor
  QUICK START GUIDE
  Reducerer værdierne eller bevæger dit valg til venstre/ned.
  Genvejstaste til lydstyrken.
  Genvejsknap til Kontrast.
  Når du har forbundet et HDMI kabel til skærmen, tryk på
  (indgangsvalgknap) for at se HDMI signalet.
  )(
  )(
  3.
  Aktiverer OSD menuen. Aktiverer det valgte OSD menupunkt.
  5.
  Vælger en ledig indgangskilde.
  6. Strømknap/Strømindikator
  1. , ,
  4.
  Øger værdierne eller bevæger dit valg til højre/op.
  Lysstyrke-hurtigtast.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  Vælg en ønsket video-forvalgt tilstand.
  Lukker OSD menuen eller gå tilbage til den foregående
  menu, når OSD menuen er aktiv.
  (Kun VGA tilstand) Ved at trykke på denne knap i to til fire
  sekunder, indstilles billedet automatisk i dets optimale
  position, klokke og fase.
  MENU
  Válassza ki a kívánt gyári videó üzemmódot.
  Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző
  menübe, ha az OSD menü aktív.
  Automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra
  állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja
  a gombot (csak VGA üzemmód esetében).
  3.
  Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.
  5.
  A bemenő jelforrás kiválasztására használható.
  6.
  Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző fény
  1. , ,
  4.
  Csökkenti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort.
  Hangerő gyorsgomb.
  Kontraszt gyorsgomb.
  Növeli az értékeket, vagy jobbra/felfelé mozgatja a kiválasztott sort.
  Fényerő gyorsgomb.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  MENU
  Nyomja meg a (Bemenetválasztó) gombot HDMI-jelek
  megjelenítéséhez, miután csatlakoztatta a HDMI-kábelt a monitorhoz.
  )(
  )(
  减小值或向左/向下移动所作的选择。
  音量热键。
  对比度热键。
  增大值或向右/向上移动所作的选择。
  亮度热键。
  2.
  ,
  选择所需的视频预设模式。
  显示 OSD 菜单时,退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。
  按住此按钮 2-4 秒钟可以自动将图像调整至最佳位置、
  时序和相位。(仅限 VGA 模式)。
  菜单
  HDMI 线连接到显示器后,按 (输入选择按钮)显示 HDMI 信号。
  )(
  )(
  3.
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  打开 OSD 菜单。 进入所选的 OSD 菜单项目。
  5.
  选择可用的输入源。
  6. 电源按钮/电源指示灯
  1. , ,
  2.
  ,
  4.
  (
  , )
  (
  Valitsee halutun videon esitystilan.
  Poistuu näyttövalikosta tai palaa edelliseen valikkoon, kun
  näyttövalikko on aktiivinen.
  Asettaa automaattisesti kellon, vaiheen sekä kuvan optimaalisen
  paikan, kun tätä painiketta kosketetaan 2-4 sekunnin ajan (vain
  VGA-tilassa).
  MENU
  Painamalla (Tulovalinnan painiketta) voit näyttää HDMI-signaalin
  sen jälkeen, kun olet liittänyt HDMI-kaapelin näyttöösi.
  1. , ,
  Laskee arvoja tai siirtää valintaasi vasemmalle/alas.
  Äänenvoimakkuuden pikanäppäin.
  Kontrastin pikanäppäin.
  )(
  )(
  3.
  Kytkee näyttövalikon päälle. Näyttää valitun näyttövalikon kohdan.
  5.
  Vælger en ledig indgangskilde.
  6. Virtapainike/Virtavalo
  4.
  Lisää arvoja tai siirtää valintaasi oikealle/ylös.
  Kirkkauden pikanäppäin.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  )(
  )(
  , )
  (
  1
  6
  3
  2
  5
  4
  , ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  ,
  Third Edition
  January 2014
  P/N: 4J.1AB02.004
  Note: The recommended
  adjusting angle is -5° to +20°.
  Appuyez sur (Bouton de sélection de l’entrée) pour afficher le
  signal HDMI après avoir branché le câble HDMI sur votre moniteur.
  , )
  (
  ,
  1. , ,
  Sélectionne le mode vidéo préréglé désiré.
  Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD
  izvēlne ir aktīva.
  Ajuste automatiquement l’image à sa position optimale, la
  fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4
  secondes (mode VGA uniquement).
  2.
  Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas.
  Raccourci de contraste.
  Touche de raccourci Volume
  3.
  Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.
  4.
  Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut.
  Raccourci de luminosité
  5.
  Sélectionne une source d'entrée disponible.
  6. Bouton et Témoin d’alimentation
  , )
  (
  , )
  (
  )(
  )(
  Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la
  izquierda o hacia la derecha.
  Botón rápido de volumen
  Tecla de acceso directo de contraste.
  )(
  )(
  Selecciona el modo de vídeo preconfigurado que desea.
  Permite salir del menú OSD o volver al menú previo cuando se
  encuentra dentro del menú OSD.
  Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar
  automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj
  y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
  , )
  Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado
  hacia la arriba o hacia abajo.
  Tecla de acceso rápido a Brillo
  2.
  ,
  MENU
  3.
  1. , ,
  (
  , )
  (
  , )
  (
  Pulse (Botón de Selección de Entrada) para visualizar la señal
  HDMI después de conectar un cable HDMI a su monitor.
  Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú
  OSD seleccionado.
  Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
  6. Botón de encendido/indicador de alimentación
  4.
  5.
  Druk op (knop Invoerselectie) om het HDMI-signaal weer te geven
  nadat u een HDMI-kabel op uw monitor hebt aangesloten.
  (
  , )
  (
  3.
  Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.
  5.
  Selecteert een beschikbare invoerbron.
  6. Voedingsknop/voedingsindicator
  1. , ,
  4.
  Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.
  Sneltoets volume.
  Sneltoets voor contrast.
  Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven.
  Sneltoets helderheid.
  2.
  ,
  Selecteert een vooraf ingestelde videomodus.
  Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu
  wanneer het OSD-menu actief is.
  Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld
  automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor
  positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).
  MENU
  )(
  )(
  , )
  (
  , )
  Prima (botão de selecção da entrada) para exibir o sinal HDMI
  depois de ligar o cabo HDMI ao monitor.
  3.
  Activa a apresentação do menu OSD. Activa o item seleccionado
  do menu OSD.
  5.
  Selecciona uma fonte de entrada de sinal disponível.
  1. , ,
  4.
  6. Botão/indicador de energia
  Diminui o valor ou desloca a sua selecção para a
  esquerda/baixo.
  Tecla de atalho do volume.
  Tecla de atalho para o contraste.
  Aumenta os valores ou desloca a sua selecção para a direita/cima.
  Tecla de atalho para o brilho.
  2.
  ,
  Selecciona um modo de vídeo predefinido.
  Permite sair do menu OSD ou volta ao menu anterior quando o
  menu OSD está activo.
  Ajusta automaticamente a imagem optimizando a sua posição,
  relógio e fase tocando neste botão durante 2 a 4 segundos
  (apenas em modo VGA).
  MENU
  )(
  )(
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  HDMI kabloyu monitörünüze bağlandıktan sonra HDMI sinyalini
  görüntülemek için (Giriş Seçim düğmesi) düğmesine basın.
  3.
  OSD menüyü açar. Seçilen OSD menü maddesini çalıştırır.
  5.
  Boş bir giriş kaynağını seçer.
  6.
  Güç düğmesi/Güç göstergesi
  1. , ,
  4.
  Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
  Ses kısa yol tuşu
  Karşıtlık kısayol tuşu.
  Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
  Karşıtlık kısayol tuşu.
  2.
  ,
  MENÜ
  )(
  )(
  İstenen video önayar modunu seçer.
  OSD menü etkin olduğunda OSD menüye çıkar ve önceki
  menüye geri döner.
  Bu düğmeye 2-4 saniye boyunca dokunursanız görüntüyü en
  iyi hale getirilmiş konumuna, saatine ve fazına otomatik olarak
  ayarlar (yalnızca VGA modu).
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  Senker verdier, eller flytter ønsket valg til venstre/ned.
  Funksjonsknapp for lydnivå.
  Kontrast-hurtigtast.
  1. , ,
  Velger ønsket forhåndsinnstilt videomodus.
  Avslutter OSD-menyen eller går tilbake til forrige meny når
  OSD-menyen er aktiv.
  Bildet blir automatisk stilt til beste posisjon, og klokken og
  bildefasen justeres når denne knappen berøres i 2-4 sekunder
  (kun i VGA-modus).
  )(
  )(
  3.
  Skrur på skjermmenyen. Aktiverer det valgte skjermmenyelementet.
  5.
  Velger en tilgjengelig inngangskilde.
  4.
  6. Strømknapp/strømindikator
  Øker verdier, eller flytter ønsket valg til høyre/opp.
  Funksjonsknapp for lysstyrke.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  MENU
  Trykk på (Innngangsvalg-knappen) for å vise HDMI-signalet etter at
  du har koblet en HDMI-kabel til monitoren.
  Väljer önskat förinställt videoläge.
  Avslutar OSD-menyn eller går tillbaka till föregående meny när
  OSD-menyn är aktiv.
  Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klocka
  och fas genom tryckning på denna knapp i 2-4 sekunder
  (endast för VGA-läge).
  )(
  )(
  3.
  Öppnar OSD-menyn. Visar den valda posten på OSD-menyn.
  5.
  Väljer en tillgänglig ingångskälla.
  6. Strömknapp och strömindikator
  1. , ,
  4.
  Ökar värden eller flyttar ditt val till höger/upp.
  Snabbknapp för ljusstyrka.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  MENY
  Ökar värden eller flyttar ditt val till vänster/ner.
  Snabbknapp för volym
  Snabbknapp konstrast.
  Tryck på (knapp inmatningsval) för att visa HDMI-signaler efter att
  du anslutit HDMI-kabeln till monitorn.
  .
  Press (Input Select button) to display the HDMI signal after you
  connect an HDMI cable to your monitor.
  1, ,
  Selects a desired video preset mode. ( , )
  Exits the OSD menu or goes back to the previous menu.
  Automatically adjusts the image to its optimized position,
  clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds
  2.
  Decreases values or moves your selection left/down.
  Contrast hotkey
  Volume hotkey
  3.
  Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item
  4.
  Increases values or moves your selection right/up.
  Brightness hotkey
  5.
  Selects an available input source.
  6. Power button/Power indicator
  , ) (for VGA mode only). (
  , )
  (
  )(
  )(
  ,
  1, , 1. , ,
  Premere (pulsante selezione input) per visualizzare il segnaele
  HDMI una volta connesso un cavo HDMI al monitor.
  , )
  (
  1.
  Seleziona una modalità video desiderata preimpostata.
  Quando il menu OSD è ativo, fa uscire dal menu OSD oppure
  torna al mneu precedente.
  , )
  Premendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA )
  si regola automaticamente posizione, frequenza
  e fase dell’immagine sui valori ottimali.
  2.
  Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra.
  3.
  Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.
  4.
  Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/l'alto
  .
  Tasto di scelta rapida Luminosità
  5.
  Seleziona un'origine d'ingresso disponibile.
  6 Tasto d’alimentazione/ Indicatore d’alimentazione
  (
  Tasto di scelta rapida volume
  )(
  Tasto di scelta rapida Contrasto.
  )(
  ,
  ,
  )
  (
  , ,
  Уменьшает значения или перемещает выбранный параметр
  влево/вниз.
  «Горячая» клавиша громкости
  Горячая клавиша контрастности.
  Нажмите для увеличения значения или перемещения
  выбранного параметра вправо/вверх.
  «Горячая» клавиша яркости.
  2.
  ,
  Используется для выбора предустановленного
  видеорежима.
  Выход из меню OSD или возврат в предыдущее меню при
  активном меню OSD.
  Нажатие данной кнопки в течение 2 – 4 секунд запускает
  автоматическую настройку изображения для оптимизации
  положения, тактового сигнала и фазы
  (только для режима VGA).
  МЕНЮ
  Нажмите кнопку (Выбор входа) для отображения сигнала HDMI
  после подключения кабеля HDMI к монитору.
  )(
  )(
  3.
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  Нажмите для открытия экранного меню или выбора пункта меню.
  Нажмите для выбора доступного источника сигнала.
  1. , ,
  4.
  5.
  6
  .
  1.
  Вибирає потрібний поточний режим відео. ( )
  Виходить з меню OSD, або повертається до попереднього
  меню ( , )
  Автоматично налаштовує зображення на його оптимізоване
  положення, годинник та фазу при натисненні цієї кнопки
  протягом 2-4 секунд (тільки для режиму VGA). ( )
  2.
  Зменшує значення або переміщує вибраний обєкт
  ліворуч/вниз.
  Гаряча клавіша гучності ( )
  Гаряча клавіша контрасту ( )
  3. МЕНЮ
  Вмикає меню OSD. Активує вибраний пункт меню OSD.
  4.
  Збільшує значення або переміщує вибраний обєкт
  праворуч/вгору.
  Гаряча клавіша яскравості
  5.
  Вибирає доступне джерело введення.
  6. нопка живлення/індикатор живлення
  Натисніть (кнопка вибору вводу), щоб відобразити сигнал HDMI
  після підєднання кабелю HDMI до монітора
  ,
  , , , , , ,
  ,
  ,
  FI
  Näytön esittely
  FR
  DE IT
  RU NL PT
  TR
  SR
  TH
  NO SV
  PL
  MONITOR INTRODUCTION
  Présentation du moniteur
  Einführung zum Monitor Introduzione al monitor
  Общие сведения о мониторе Kennismaken met de monitor Apresentação do monitor Monitör tanımı
  Introduksjon til monitoren Monitorintroduktion
  Omówienie elementów monitora
  RO
  Prezentarea monitorului
  Upoznavanje sa monitorom
  แนะนำจอภาพ
  LT
  LV
  ET
  Monitoriaus aprašymas
  Instrukcijas par monitoru
  Monitori tutvustus
  ESES
  Introducción al monitor
  DA
  Introduktion af billedskærmen
  CS
  Popis monitoru
  HU
  A monitor bemutatása
  EL
  Παρουσίαση οθόνης
  BG
  Въведение
  SK
  Predstavenie monitora
  SCAR
  显示器简介
  TC
  顯示器介紹
  JA KO
  各部の説明
  모니터 소개
  모니터 소개
  ID
  Pendahuluan tentang monitor
  Ознайомлення з монітором
  UA
  SCHNELLSTARTHILFE GUIDA RAPIDA GUÍA DE INICIO RÁPIDO
  HURTIGSTART
  SNABBSTARTGUIDE INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI
  РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ
  RÝCHLY SPRIEVODCA PRE SPUSTENIE
  คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว
  快速用戶指南
  快速用戶指南
  快速使用指南
  快速使用指南
  クイックスタートガイド
  クイックスタートガイド
  빠른 시작 안내 설명서
  빠른 시작 안내 설명서
  LÜHIJUHEND
  ĪSAS PAMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA
  GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
  DE
  IT
  ES
  КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
  RU
  STRUČNÁ PŘÍRUČKA
  CS
  ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ
  VODIČ ZA BRZO KORIŠĆENJE
  BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ
  GHID DE PORNIRE RAPIDĂ
  RO
  SR
  BG
  SK
  SC
  TC
  JA
  KO
  TH
  PANDUAN RINGKAS
  LV
  ET
  NO
  SV
  PL
  GUIA DE CONSULTA RÁPIDA
  SNELSTARTGIDS
  PIKAKÄYNNISTYSOPAS
  FI
  FR
  EL
  HU
  ID
  AR
  NL
  PT
  HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
  TR
  QUICK-START VEJLEDNING
  DA
  GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS
  LT
  UA
  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
  ASUSTeK Computer Inc. ASUS Computer International (America) ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
  Address
  Telephone
  Fax
  E-mail
  Website
  Telephone +86-21-38429911
  15 Li-Te Rd., Peitou,
  Taipei 11259, Taiwan
  +886-2-2894-3447
  +886-2-2894-7798
  info@asus.com.tw
  http://www.asus.com.tw/
  Address
  Fax
  Website
  Technical Support
  Telephone
  Online Support
  800 Corporate Way,
  Fremont, CA 94539, USA
  +1-150-608-4555
  http://usa.asus.com/
  Address
  Telephone
  Website
  Online Contact
  Technical Support
  Telephone
  Support Fax
  Online Support
  Harkortstr. 21-23,
  D-40880 Ratingen, Germany
  +49-1805-010920
  http://www.asus.de/
  http://www.asus.de/sales
  +49-1805-010923
  +49-2102-959911
  http://support.asus.com/
  +1-812-282-2787 (English Only)
  +1-905-370-2787 (French Only)
  http://support.asus.com/
  Technical Support
  Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.
  No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or
  translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written
  permission of ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
  Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized
  in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.
  ASUS PROVIDES THIS MANUAL “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
  THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS,
  ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
  (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE),
  EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR
  PRODUCT.
  SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO
  CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSI-
  BILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND
  SOFTWARE DESCRIBED IN IT.
  Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies,
  and are used only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe.
  DETACHING THE ARM/BASE
  UA
  Демонтиране на дръжката/основата
  BGBG
  Demontiranje kraka/osnove
  Atramos / pagrindo nuėmimas
  Αποσυνδεση του βραχιονα/βασης
  DETACHING THE ARM/BASE
  AR
  SR
  EL
  LT
  LV
  ET
  SC TC
  SK
  JA
  DEFR IT
  Détacher le bras/la base Arm/Basis abnehmen Rimuovere il supporto/base
  アーム/ベースを取り外す
  Odpojenie ramena/základne
  Turētāja/pamatnes atvienošana
  Toendi/aluse eemaldamine Відєднання монтажної опори/підставки
  卸下支撑臂/底座
  拆開支臂/底座
  KO
  TH
  ID
  암/베이스 분리하기
  암/베이스 분리하기
  การถอดแขน/ฐาน
  Melepaskan lengan/dudukan
  TR
  DA
  FI
  NO
  Løsne armen fra underdelen
  Varren/jalustan irrottaminen
  Sådan afmonteres armen/foden
  Kol/altliğin sökülmesi
  NL
  ES
  RU
  PT
  Desmontar el brazo y la base
  Разъединение кронштейна и основания De arm/voet losmaken Remover o/a braço/base
  A kar/talp leszerelése
  CS
  HU
  RO
  Detaşarea braţului/suportului
  Lösgöra arm/stativ
  PL
  Odłączanie ramienia/podstawy Odpojení ramene/podstavce
  SV
  ADJUSTING THE MONITOR
  DEFR IT
  NL
  ES
  RU PT
  TR
  Réglage du moniteur Anpassen des Bildschirms Regolazione del monitor
  Ajustar el monitor
  Регулировка монитора
  De monitor afstellen Ajuste do monitor
  Monitörü ayarlama
  DA
  FI
  Indstilling af skærm
  Näytön säätäminen
  NO
  Justering av skjermen
  SV
  PL
  Justera monitorn Regulacja monitora
  CS
  HU
  Nastavení monitoru
  A monitor beállítása
  SR
  RO
  Ajustarea monitorului
  Podešavanje monitora
  EL
  Ρύθμιση της οθόνης
  BG
  Настройване на монитора
  Nastavenie monitora
  SK
  AR SC
  调整显示器
  JA
  KO
  TC
  調整顯示器 モニターを調整する 모니터 조정 방법
  모니터 조정 방법
  LT
  TH
  ID
  การปรบจอภาพ
  Menyesuaikan monitor Monitoriaus reguliavimas
  LV ET
  Monitora noregulēšana Monitori reguleerimine Регулювання монітора
  UA
  Drücken Sie auf (Eingabeauswahltaste), um das HDMI-Signal anzuzeigen,
  nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.
  (
  , )
  (
  1. , ,
  Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten
  Videomodus aus.
  Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem
  Zurückkehren zum vorherigen Menü.
  Wenn Sie die Taste zwei bis vier Sekunden lang gedrückt halten,
  wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase
  angepasst (nur beim VGA-Modus).
  2.
  Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei
  der Auswahl nach links/unten.
  Kontrast-Schnelltaste
  )(
  Lautstärke
  -Schnelltaste
  Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das
  ausgewählte OSD-Menüelement.
  4.
  Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei
  der Auswahl nach rechts/oben.
  Helligkeits-Schnelltaste
  Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.
  5.
  6. Stromschalter/ Betriebsanzeige
  )(
  ,
  Menü
  3.
  , )
  (
  , )
  )(
  )(
  6.
  MENI
  Taster za napajanje / indikator za napajanje
  3.
  .
  4
  5
  .
  Pritisnite (taster za odabiranje unosa) da prikažete HDMI signal
  nakon što povežete HDMI kabl za svoj monitor.
  Odabira željeno, unapred određeno podešavanje za video.
  Izlazi iz menija na ekranu ili se vraća na prethodni meni kada je
  meni na ekranu aktivan.
  Automatski podešava sliku na optimizovani položaj, sat i fazu
  dodirom na ovaj taster u trajanju od 2-4 sekunde (samo za VGA
  režim).
  Smanjuje vrednost ili pomera vaš izbor levo/dole.
  Brzi taster za ton.
  Brzi taster za kontrast.
  Povećava vrednost ili pomera vaš izbor desno/gore.
  Brzi taster za osvetljenje.
  Uključuje meni na ekranu. Aktivira izabranu stavku na Meniju na
  ekranu.
  Odabira dostupan izvor unosa.
  1.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  ,,
  )(
  )(
  , )
  (
  6
  3
  5
  4
  MENU
  , )
  (
  , )
  (
  Tekan (tombol Pilihan Input) untuk menampilkan sinyal HDMI
  setelah kabel HDMI tersambung ke monitor.
  1.
  .
  .
  .
  .
  Tombol Daya /Indikator daya
  Memilih mode standar video yang dikehendaki.
  Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya bila
  menu OSD sedang aktif.
  Secara otomatis menyesuaikan gambar ke posisi, clock, dan fase
  yang dioptimalkan dengan menyentuh tombol ini selama 2-4 detik
  (hanya untuk mode VGA).
  Mengurangi nilai atau memindahkan pilihan ke kiri/bawah.
  Tombol pintas Kontras.
  Tombol pintas volume.
  Menambah nilai atau memindahkan pilihan ke kanan/atas.
  Tombol pintas Kecerahan.
  Mengaktifkan menu OSD. Mengkonfirmasi item menu OSD yang
  dipilih.
  Memilih sumber input yang tersedia.
  2.
  ,
  ,,
  1.
  6.
  MENIU
  3.
  2.
  5.
  4.
  Maitinimo mygtukas / maitinimo kontrolinė lemputė
  Prijungę HDMI laidą prie monitoriaus, paspauskite
  (įvesties parinkimo mygtuką), kad būtų rodomas HDMI priėmimo signalas.
  Skirtas pasirinkti norimą, iš anksto nustatytą vaizdo režimą.
  Uždaro OSD meniu arba grįžta atgal į ankstesnį meniu, kai veikia
  OSD meniu.
  Paspaudus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus šį mygtuką, vaizdas
  automatiškai nustatomas į optimalią padėtį, automatiškai nustatomas
  laikrodis ir fazė (tik VGA režime).
  Mažina nustatymus arba parenka kairėje/ žemiau esančią parinktį.
  Spartusis kontrastingumo nustatymo klavišas.
  Garsumo spartusis klavišas.
  Mažina nustatymus arba parenka dešinėje/ aukščiau esančią parinktį.
  Spartusis šviesumo nustatymo klavišas
  Skirtas atidaryti OSD meniu. Įjungia pasirinktą OSD meniu elementą.
  Skirtas pasirinkti galimą įvesties šaltinį.
  )(
  )(
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  ,
  ,,
  HDMI HDMI
  )(
  )(
  3.
  OSD OSD
  5.
  選擇可用的輸入來源。
  6.
  1.
  4.
  音量快速鍵
  對比快速鍵。
  亮度快速鍵。
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  選擇所要的預設影像顯示模式。
  離開
  OSD
  選單,或返回啟用
  OSD
  選單時的上一個選單。
  2 4
  VGA
  選單
  ,,
  ΜΕΝΟΥ
  3.
  5.
  6.
  4.
  Κουμπί τροφοδοσίας/Ένδειξη τροφοδοσίας
  Πιέστε το (Κουμπί επιλογής εισόδου) για να προβάλλετε το σήμα HDMI
  μετά τη σύνδεση του καλωδίου HDMI στην οθόνη σας.
  Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη λειτουργία βίντεο.
  Βγαίνει από το μενού OSD ή επιστρέφει στο προηγούμενο μενού όταν
  το μενού OSD είναι ενεργό.
  Ρυθμίζει αυτόματα την εικόνα στη βέλτιστη ρύθμιση θέσης, ρολογιού
  και φάσης με το άγγιγμα αυτού του κουμπιού για 2-4 δευτερόλεπτα
  (μόνο για λειτουργία VGA).
  Μειώνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας αριστερά/κάτω.
  Πλήκτρο συντόμευσης έντασης ήχου.
  Πλήκτρο συντόμευσης Αντίθεσης.
  Ενεργοποιεί το μενού της OSD. Ενεργοποιεί το επιλεγμένο στοιχείο του
  μενού της OSD.
  Επιλέγει μια διαθέσιμη πηγή εισόδου.
  )(
  )(
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  1.
  Αυξάνει τις τιμές ή μετακινεί την επιλογή σας δεξιά/επάνω.
  Πλήκτρο συντόμευσης φωτεινότητας.
  2.
  ,
  ,,
  Umożliwia wybór żądanego tryb wstępnych ustawień
  obrazu.
  Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego
  menu,
  gdy menu OSD jest aktywne.
  Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu,
  zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4
  sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).
  )(
  )(
  3.
  Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.
  5.
  Wybór dostępnego źródła wejścia.
  6. Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania
  1.
  4.
  Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/w dół.
  Przycisk skrótu głośności.
  Przycisk skrótu regulacji kontrastu.
  Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę.
  zycisk skrótu Jasność.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  MENU
  Naciśnij (Przycisk wyboru źródła wejściowego) w celu wyświetlenia
  sygnału HDMI po podłączeniu monitora kablem HDMI.
  ,,
  4.
  Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů.
  Rychlé tlačítko ovládání hlasitosti.
  Rychlé tlačítko kontrastu.
  Slouží k výběru požadovaného režimu předvolby videa.
  Ukončí nabídku OSD nebo se vrátí zpět do předchozí nabídky,
  když je nabídka OSD aktivní.
  Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund
  bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze
  (pouze v režimu VGA).
  )(
  )(
  3.
  Slouží k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku
  nabídky OSD.
  5.
  Slouží k výběru dostupného vstupního zdroje.
  6. Vypínač/indikátor napájení
  1.
  Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru.
  Rychlé tlačítko ovládání jasu.
  2.
  ,
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  MENU
  Stisknutím tlačítka (přepínač vstupního signálu) zobrazíte po
  připojení kabelu HDMI k monitoru signál HDMI.
  ,,
  6.
  Меню
  3.
  2.
  5.
  4.
  Бутон за включване и изключване/
  Индикатор за включване и изключване
  Натиснете (бутон за избор на източник на входящ сигнал), за да
  видите HDMI сигнал след като сте свързали HDMI кабела към Вашия
  монитор.
  Избира желания предварително настроен видео режим.
  Излиза от екранното меню или се връща към предишното меню,
  когато екранното меню е активно.
  Автоматично настройване на образа до неговата оптимална
  позиция, честота и фаза чрез натискане на този бутон за 2-4
  секунди (само за VGA режим).
  Намалява стойностите или премества избора Ви наляво/надолу.
  Бърз клавиш за контраста.
  Бърз клавиш за увеличаване.
  Увеличава стойностите или премества избора Ви надясно/нагоре.
  Бърз клавиш за яркостта
  Включва/изключва екранното меню. Активира избраната
  опция от екранното меню.
  Избира източник на входящ сигнал.
  1.
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  ,
  )(
  )(
  ,,
  HDMIケーブルをモニターに接続した後、 (入力選択ボタン)を押してHDMI
  信号を表示します。
  )(
  )(
  3.
  メニューボタン
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  OSDメニューをオンにします。 選択したOSDメニューアイテムを有効にします。
  5.
  使用可能な入力ソースを選択します。
  6.
  1.
  4.
  値を減少するか、選択を左/下に移動します。
  コントラスト ホットキー。
  値を増加するか、選択を右/上に移動します。
  明るさホットキー。
  2.
  ,
  希望のビデオプリセットモードを選択します。
  OSDメニューが有効な場合は、OSDメニューを終了したり前のメニューに
  戻ります。
  このボタンを24秒押して、画像を自動的に最適な位置やクロック、
  位相に調整します(VGAモードのみ)。
  ,,
  ,
  )(
  )(
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  1.
  6.
  Izvēlne
  Ieslēgšanas poga/strāvas indikators
  3.
  2.
  5.
  4.
  Nospiediet (ievades atlases poga), lai attēlotu HDMI signālu pēc
  HDMI kabeļa pievienošana pie monitora.
  Atlasa vēlamo video iepriekš iestatīto režīmu.
  Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne
  ir aktīva.
  Automātiski noregulē attēlu uz tā optimizēto pozīciju, pulksteni un fāzi,
  pieskaroties pogai uz 2-4 sekundēm (tikai VGA režīmā).
  Samazina vērtības un pārvieto atlasi pa kreisi/lejup.
  Kontrasta karstais taustiņš
  Skaļuma karstais taustiņš
  Palielina vērtības un pārvieto atlasi pa labi/augšup.
  Spilgtuma karstais taustiņš
  Ieslēdz OSD izvēlni. Aktivizē atlasīto OSD izvēlnes vienumu.
  Atlasa pieejamo ievades avotu.
  ,,
  )(
  )(
  , )
  , )
  (
  (
  , )
  (
  ,
  1.
  6
  3.
  2.
  5.
  .
  4.
  Toitenupp / Toite indikaator
  Valib video jaoks eelseatud režiimi.
  Väljub OSD menüüst või pöördub tagasi eelmisse menüüsse, kui
  OSD menüü on aktiivne.
  Pildi automaatne reguleerimine optimaalsesse asendisse,
  taktsageduse ja faasi seadmine – vajutage nuppu 2-4 sekundit
  (ainult VGA režiimis).
  Vähendab valitud väärtusi või nihutab valikut vasakule/alla.
  Kontrastsuse reguleerimise kiirklahv.
  Helitugevuse kiirklahv.
  Suurendab valitud väärtusi või nihutab valikut paremale/üles.
  Heleduse reguleerimise kiirklahv.
  Lülitab sisse OSD menüü. Aktiveerib valitud üksuse OSD menüüs.
  Valib saadaoleva sisendallika.
  Vajutage (Sisendi valiku nupp), et kuvada HDMI signaal pärast
  HDMI kaabli ühendamist monitoriga.
  ,,
  )(
  )(
  HDMI 케이블을 모니터에 연결한 다음, (입력 선택 버튼) 눌러서
  HDMI 신호를 표시합니다.
  3.
  ,
  )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  OSD 메뉴를 켭니다. 선택한 OSD 메뉴 항목을 수행합니다.
  5.
  사용 가능한 입력 소스를 선택합니다.
  6. 전원 버튼/전원 표시기
  1.
  4.
  값을 낮추거나 선택한 항목을 왼쪽/아래로 이동.
  볼륨 핫키.
  대비 핫키.
  값을 높이거나 선택한 항목을 오른쪽/위로 이동합니다.
  명도 핫키
  2.
  ,
  원하는 비디오 사전 설정 모드를 선택합니다.
  OSD 종료하거나 OSD 메뉴가 활성화된 상태에서 이전 메뉴로
  돌아갑니다.
  버튼을 2~4 가량 누르면 이미지의 위치, 클록 위상이 최적
  상태로 자동 조정됩니다(VGA 모드에만 해당).
  메뉴
  ,,
  MENU
  1.
  6.
  Vypínač / Indikátor napájania
  3.
  2.
  5.
  4.
  Stlačte (Tlačidlo pre voľbu vstupu) s cieľom zobraziť signál HDMI po
  pripojení HDMI kábla k monitoru.
  Slúži na voľbu prednastaveného režimu pre video.
  Slúži na opustenie ponuky OSD alebo prechod na predchádzajúcu
  ponuku pokiaľ je ponuka OSD aktívna.
  Dotknutím sa tohto tlačidla počas doby 2-4 sekúnd (iba pre režim
  VGA) dôjde k automatickému nastaveniu optimálnej polohy,
  synchronizácie a fázy obrazu.
  Slúži na zníženie hodnoty alebo posúva váš výber doľava/dolu.
  Aktivačný kláves pre jas.
  Aktivačný kláves pre hlasitosť.
  Slúži na zvýšenie hodnoty alebo posúva váš výber doprava/hore.
  Aktivačný kláves pre jas.
  Slúži na zapnutie OSD menu. Aktivuje vybranú položku OSD menu.
  Slúži na voľbu dostupného vstupného zdroja.
  )(
  )(
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  ,,
  Buton de alimentare/Indicator de alimentare
  6
  .
  3.
  5.
  4.
  Apăsaţi (buton Selecţie intrare) pentru a afişa semnalul HDMI după
  conectarea unui cablu HDMI la monitorul dvs.
  Selectează un mod video presetat dorit.
  Se reglează automat imaginea la poziţia sa optimizată, ceasul şi
  faza atingând acest buton timp de 2-4 secunde (numai pentru
  modul VGA).
  Reduce valorile sau deplasează selecţia la stânga sau în jos.
  Tastă rapidă volum
  Tastă rapidă contrast.
  Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.
  Selectează o sursă de intrare disponibilă.
  Măreşte valorile sau deplasează selecţia la dreapta sau în sus.
  Tastă rapidă luminozitate.
  )(
  )(
  1.
  2.
  ,
  MENIU
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  Închide meniul OSD sau revine la meniul precedent când meniul
  OSD este activ.
  ,,
  )(
  )(
  , )
  (
  , )
  (
  , )
  (
  Menu
  ,
  1.
  6
  .
  3.
  2.
  5.
  4
  .
  /ุ่
  ่ื่ี IMDH ่ื )ุ่(
  IMDH
  ่ี
  DSO ่ื DSO
  ปรบภาพอตโนมัติไปยงตำแหน่ง นาฬกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดยการ
  แตะปุ่มนี้ค้างไวเปนเวลา 2-4 วินาท (สำหรบโหมด VGA
  เทานั้น).
  /่ี่ิ่ื
  ฮ็อตคีย์ระดบเสยง
  ฮ็อตคีย์คอนทราสต
  ่ี DSO DSO
  ่ี
  ้ึ/่ี่ิ่ื ่ิ
  ,,
  -5
  to +20
  1
  S/A Volume/Down Menu Brightness/Up Input Select Power Key
  S Volume/Down Menu Brightness/Up A Power Key
  S
  Contrast/Down Menu Brightness/Up
  A
  Power Key
  2 6 43 5 1
  VE228HR/
  VE228QR
  VE228TR/
  VE228SR/
  VE228SE
  VE228NR/
  VE228DR/
  VE228DE
  1. 2.
  2
  1
Asus VE228TR

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Asus VE228TR oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Asus VE228TR-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Asus VE228TR an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Monitore und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Bulgarisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinese. Haben Sie eine Frage zum Asus VE228TR oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Asus VE228TR-Spezifikationen

Videos und Spiele werden mit weniger Ruckeln oder Unschärfe zum Leben erweckt, um ein realistischeres Spiel mit einer Re...
Bereiten Sie sich mit der unvergesslichen Qualität dieses atemberaubenden FHD-Displays auf brillante und gestochen schar...
Mit der intuitiven Touchscreen-Technologie können Sie Ihren PC direkt vom Bildschirm aus steuern. Die lebendige Auflösun...
Für großartiges Audio müssen keine externen Lautsprecher gekauft werden. Mit integrierten Lautsprechern ist dieses Displ...
Das Display ist mit einer Standard-VESA-Halterung zur Montage an einer Wand oder einem Schwenkarm ausgestattet.
Allgemeines
Marke Asus
Model VE228TR
Produkte Monitor
EAN 4716659192367
Sprache Englisch, Bulgarisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinese
Dateityp PDF
Bildschirm
Bildschirmdiagonale 21.5 Zoll
Reaktionszeit 5 ms
Helligkeit (typisch) 250 cd/m²
Bildschirmauflösung 1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis (dynamisch) 80000000:1
Blickwinkel, horizontal 170 °
Blickwinkel, vertikal 160 °
Anzahl der Farben des Displays 16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand 0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich 30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich 50 - 76 Hz
Seitenverhältnis 16:9
Digital horizontale Frequenz 30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz 50 - 76 Hz
HD-Typ Full HD
3D Nein
Unterstützte Grafik-Auflösungen 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi 1080p
Kontrastverhältnis 1000:1
Natives Seitenverhältnis 16:9
Sonstige Funktionen
Anzeige LED
TV Tuner integriert Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP -
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse 1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse 0
Anzahl HDMI-Anschlüsse 0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 0
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher Ja
Anzahl der Lautsprecher 2
RMS-Leistung 2 W
Integrierte Kamera Nein
Thin Client
Thin Client installiert Nein
Ergonomie
VESA-Halterung Ja
Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich -5 - 20 °
Höhenverstellung Nein
Kabelsperre-Slot Ja
Slot-Typ Kabelsperre Kensington
Leistung
AC Eingangsspannung 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby) 0.5 W
Stromverbrauch (in Betrieb) 35 W
Stromverbrauch (aus) 0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß) 512.84 mm
Tiefe (ohne Standfuß) 56.9 mm
Höhe (ohne Standfuß) 305.51 mm
Gewicht (ohne Ständer) 4100 g
Gerätebreite (inkl. Fuß) 512.84 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß) 201.82 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß) 385.96 mm
Design
Produktfarbe Schwarz
Zertifizierung CEL, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS,WEEE
Marktpositionierung -
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 576 mm
Verpackungstiefe 148 mm
Verpackungshöhe 468 mm
Mitgelieferte Kabel AC,Audio (3.5mm),VGA
Schnellstartübersicht Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Asus VE228TR .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage