BaByliss E835E Bedienungsanleitung

BaByliss E835E
8.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungBaByliss E835E

SVENSKA MAGYARSUOMI ČESKYNORSK POLSKIΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ TÜRKÇE

E835E
Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder appa-
raten.
PRODUKTEGENSKAPER
1. Knivar 32mm: Rörligt blad - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-
Stainless Steel) / Fast blad: rostfritt stål
2. 2 distanskammar (2-14 mm och 3-15 mm) för hår och skägg
3. 6-stegs precisionskam (från 0,5 till 3 mm) för mycket kort
klipphöjd
4. 18 mm rakhuvud för ansiktet
5. 7 mm precisionsblad för att ge konturerna en ”nishing touch”
och skapa originella motiv
6. Accessoar näsa/öron, för att avlägsna hår i näsan och öronen
7. Strömbrytare I/0
8. Indikatorlampa för spänning
9. Rengöringsborste
10. Sockel för laddning och förvaring
VIKTIG INFORMATION OM
NIMH-BATTERIERNA I DENNA APPARAT
För att uppnå och upprätthålla längsta möjliga batteritid ska
batteriet laddas i 16 timmar unger var tredje månad. Dessutom
uppnås fullständig batterikapacitet först efter tre fullständiga
laddningscykler (en cykel på 16 timmar åtföljd av två cykler på 8
timmar).
LADDNING AV TRIMMERN
1. Ta bort trimmern och alla accessoarer fn sockeln och vänd den
upp och ner. Öppna säkerhetsklaen, sätt in elsladden i uttaget,
tryck in den ordentligt och sätt tillbaka säkerhetsklaen. Placera
sladden i den avsedda rännan. Vänd tillbaka sockeln och slut
transformatorn till nätet. (Fig. 1)
2. Sätt trimmern i laddningssockeln (i OFF-läge) och kontrollera så
att ljusindikatorn är tänd.
3. En fullständig laddning gör det möjligt att använda trimmern
i 40 minuter.
4. Innan trimmern används första gången skall den laddas i 16
timmar.
5. Efterföljande laddningar bör pågå i 8 timmar.
ANVÄNDATET
Om du vill använda trimmern via nätet ansluter du sladden direkt
till enheten.
Anslut trimmern till nätet i AV-läge och slå sedan PÅ den. (nta i
ungefär en minut om batteriet nästan är helt slut.)
VIKTIGT! Använd bara adaptern som medföljer trimmern.
VATTENTÄT
Det går att skölja trimmerhuvudet under rinnande vatten om
apparaten är avsngd och inte ansluten till elnätet. Se till att
huvudet är helt torrt innan du använder trimmern igen.
OBS! Använd inte trimmern i duschen eller badkaret.
HUR MAN SÄTTER I OCH TAR BORT ACCESSOARER
Se till så att apparaten är avsngd innan du byter klipphuvuden
och accessoarer.
Man placerar ett klipphuvud genom att passa in dess nedre del i
apparaten och trycker till tills man hör ett klick.
Om man vill ta bort ett klipphuvud håller man fast apparaten med
ena handen och drar ut klipphuvudet med andra handen genom
att skjuta det uppåt. (Fig. 2)
ANVÄNDNING AV DISTANSKAMMAR
Den mycket praktiska distanskammen garanterar en jämn
klipphöjd.
VIKTIGT: Sätt alltid distanskammen på plats INNAN hårklipparen
kopplas på. Stäng av hårklipparen för att byta distanskam.
Klipphöjden i din E835E trimmer kan ställas in manuellt.
För att öka klipphöjden, tryck upp kammen.
För att minska klipphöjden, tryck kammen nedåt. Vald klipphöjd
visas på baksidan av trimmern.
UNDERHÅLL
Ta loss längdinställningskammen efter varje användning.
Regelbundet underhåll av trimmerns skärblad är viktig för optimal
prestanda.
Löstagbara blad
För att underlätta rengöring är skärbladen på trimmern från
BaByliss avtagbara. Se till att trimmern är avsngd.
Håll i trimmern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att
trycka på spetsen. (Fig. 3)
Borsta skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.
Självsmörjande knivar
Klipparens knivar är utrustade med en reservdyna som avger
nödvändig mängd olja för att klipparen skall fungera bra,
användning efter användning. Man måste emellertid fylla på den
då man uppcker att apparaten fungerar mindre bra.
Ta ur knivarna såsom beskrivs här ovan.
Häll försiktigt några droppar av BaByliss’ olja på dynan (Fig. 4).
Sätt därefter tillbaka knivarna i klipparen.
BaByliss’ olja har sammanställts speciellt för klipparen, den
dunstar inte och hindrar inte knivarna.
Man kan köpa reservknivar när knivarna är utslitna.
E835E
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä
TUOTTEEN OMINAISUUDET
1. Terät 32mm: Liikkuva terä - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-
Stainless Steel) / Kiinteä terä: ruostumatonta terästä
2. 2 leikkuukampaa (2-14 mm ja 3-15 mm) hiuksille ja parralle
3. 6 asennon tarkkuuskampa (0,5 – 3 mm) erittäin lyhyiden hiusten
leikkuuseen
4. Kasvoille tarkoitettu 18 mm ajopää
5. Tarkkuusterä 7 mm piirtää tarkasti ääriviivat ja omaperäiset
kuviot
6. Lisälaite nenälle/korville, nenä- ja korvakarvojen poistoon
7. Virtakatkaisin
8. Jännitteen merkkivalo
9. Puhdistusharja
10. Lataus- ja säilytysalusta
TÄMÄN LAITTEEN NI-MH-AKKUJA
KOSKEVA TÄRKEÄ TIEDOTE
Saavuttaaksesi ja säilyttääksesi akuilla mahdollisimman pitkän
käyttöajan, lataa ne 16 tunnin ajan noin kolmen kuukauden
välein. Lisäksi tuote saavuttaa täyden käyttöajan vasta kolmen
täyden latausjakson jälkeen (yksi 16 tunnin jakso, jota seuraa kaksi
8 tunnin jaksoa).
TRIMMERIN LATAUS
1. Irrota alustasta trimmeri ja kaikki lisälaitteet. Avaa turvaläppä
ja liitä virtajohto työntämällä se tiukasti sille tarkoitettuun
paikkaan. Sulje turvaläppä. Aseta johto sille tarkoitettuun uraan.
Laita alusta oikein päin ja kytke muuntaja päälle. (Kuva 1)
2. Aseta trimmeri (virtakatkaisin OFF-asennossa) latausalustaan ja
tarkista, että latauksen merkkivalo palaa.
3. Täydellä akulla trimmeriä voi käyttää 40 minuutin ajan.
4. Ennen kuin käytät trimmeriä ensimmäisen kerran, lataa se 16
tunnin ajan.
5. Seuraavien latauskertojen kesto on 8 tuntia.
KÄYTTÖ VERKKOVIRRALLA
Halutessasi käytä leikkuria verkkovirralla työnnä pistoke
suoraan laitteeseen.
Kytke leikkuri sammutettuna verkkovirtaan ja aseta se ON
-asentoon (jos akku on erittäin heikko, odota noin yksi minuutti).
TÄRKEÄÄ! Käytä ainoastaan hiustrimmerin mukana tulevaa
sovitinta.
VEDENPITÄ
Laitteen pään voi huuhdella juoksevan veden alla kun laite on
sammutettu ja kytketty irti verkkovirrasta. Varmista, että pää on
kuivunut kunnolla, ennen kuin käyt laitetta uudelleen.
HUOMIO: Älä käytä laitetta suihkussa tai kylvyssä.
LISÄLAITTEIDEN LAITTO JA POISTO
Varmista että laite on sammutettu ennen kuin vaihdat
trimmeripäitä ja muita lisälaitteita.
Kun haluat liittää trimmeripään, aseta pään alaosa laitteeseen ja
paina päätä kunnes kuulet napsahduksen.
Kun haluat irrottaa trimmeripään, pidä yhdellä kädellä laitteen
kahvasta ja irrota ajopää toisella kädellä työntämällä sitä ylöspäin.
(Kuva 2)
LEIKKAUSOHJAINTEN KÄYTTÖ
Erittäin käytännölliset leikkausohjaimet takaavat tasaisen
leikkausjäljen.
TÄRKEÄÄ: Aseta leikkausohjain aina paikoilleen ENNEN
hiustenleikkurin käynnistämistä ja sammuta leikkuri ohjaimen
vaihtamiseksi.
Trimmerin E835E leikkuukorkeus säädetään manuaalisesti.
Nosta leikkuukorkeutta työntämällä leikkuukampa ylöspäin.
Laske korkeutta työntämällä leikkuukampa alaspäin. Valittu
korkeus näkyy laitteen selkäpuolella.
HUOLTO
Poista leikkausohjain jokaisen käyn jälkeen.
Terien säännöllinen huolto pitää leikkurin parhaassa mahdollisessa
toimintakunnossa.
Irrotettavat terät
BaByliss leikkurin terät ovat irrotettavat, mikä helpottaa
puhdistusta. Varmista ensin, että leikkuri on sammutettu.
Pitele leikkuria terät ylöspäin suunnattuina ja irrota ne painamalla
terien kärjis. (Kuva 3)
Harjaa teristä hiukset pois puhdistusharjalla.
Itse voitelevat terät
Trimmerisi terissä on öljytyyny, josta vapautuu tarvittava määrä
ölj, jotta trimmerit pysyvät jatkuvasti hyvässä kunnossa. On
kuitenkin suositeltavaa, että öljyä lisätään silloin tällöin, kun
huomataan, että koneen suorituskyky ei ole hyvä.
Irrota terät yllä kuvatulla tavalla.
Purista muutama tippa BaByliss öljyä tyynyyn (Kuva 4).
Pane terät sitten trimmerin päälle.
BaByliss öljy on kehitetty erityisesti trimmeriä varten. Se ei haihdu
eikä se hidasta teriä.
On mahdollista hankkia varateriä, jos terät ovat kuluneet tai
vioittuneet.
E835E
A készülék haszlata előtt olvassa el gyelmesen a biztonsági
utasításokat!
A TERMÉK JELLEMZŐI
1. Vágókések 32mm: Mozgó vágókés - W-Tech: CMS (Chrome-
Molybdene-Stainless Steel) / Állókés: rozsdamentes acél
2. 2 vezetőfésű (2-14 mm és 3-15 mm) hajhoz és szakállhoz
3. 1 preziós 6 helyzetű (0,5 – 3 mm között) vezetőfésű nagyon
rövid vágáshoz
4. 18 mm-es speciális borotvafej az arcra
5. 7 mm-es precíziós vágóél amellyel pontos körvonalakat és
eredeti mintázatokat lehet megrajzolni
6. Orr/fül tartozék, az orr és a fülek nemvánatos szőrszálainak
eltávolítására
7. I/0 kapcso
8. Feszültség alatt jelzőlámpa
9. Tisztító kefe
10. Töltésre és tárolásra szolgáló állvány
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ENNEK A KÉSZÜLÉKNEK
NI-MH AKKUMULÁTORAIRA VONATKOZÓAN
Az akkumulátorok legnagyobb működési időtartamának elérése és
megőrzése céljából töltse 16 órán át és kölbel háromhavonta.
Ezen fel, a késlék a teljes működési időtartamot csak 3 teljes
töltési ciklus un éri el (egy 16 órás ciklus, melyet két 8 órás ciklus
követ).
A HAJVÁGÓGÉP TÖLTÉSE
1. Vegye le a hajvágógépet és minden tartozékot az állványl
és fordítsa meg az állványt. Forgassa el a biztonsági nyelvet,
illessze bele a dugót az erre a célra szolgáló nyílásba. Nyomja
bele harozottan, majd zárja vissza a nyelvet. Helyezze el a
vezetéket a horonyban. Állítsa vissza egyenes helyzetbe az
állványt és kapcsolja be a transzformátort. (1. ábra)
2. Helyezze bele a hajvágógépet (OFF helyzetben) a töltőállványba
és ellenőrizze, hogy a töltésjelző lámpa kigyulladt-e.
3. Teljes feltöltéssel 40 percen át használható a hajvágóp.
4. A hajvágógépet az első használat előtt töltse 16 órán át.
5. A következő feltöltések időtartama 8 óra.
HÁLÓZATI HASZNÁLAT
A hajvágógép hálózatról történő használatához közvetlenül a
készülékbe dugja a dugót.
Csatlakoztassa a kikapcsolt vágópet a hálózatra és helyezze ON
állásba (Ha az akkumulátor nagyon gyenge, várjon körülbelül egy
percet).
FONTOS! Csak a hajnyíróhoz tartozó E835E számú adaptert
használja.
VÍZÁLLÓ
A készülék feje eblíthető folyó víz alatt, amennyiben a készüléket
kikapcsolta és ki van húzva a konnektorból. Ügyeljen rá, hogy a fej
teljesen sraz legyen, mielőtt ismét használja a készüléket.
Megjegyzés. Ne használja a készüléket zuhanyozás közben, illetve
fürdőkádban.
A TARTOZEKOK FELHELYEZÉSE ÉS LETELE
A vágófejek és a tartozékok cseréje előtt ellenőrizze, hogy a
készülék ki legyen kapcsolva.
Egy vágófej behelyezéséhez igazítsa a tartozék alsó részét a
készülékhez és nyomja be az egész fejet be kattanásig.
A vágófej kivételénél fogja meg a késk fogantyúját egyik
kezével, majd a másik kezével vegye le a fejet, felfelé nyomva.
(2.ábra)
A VEZEFÉSŰ HASZNÁLATA
A praktikus vezetőfésű mindenhol azonos vágási magasságot
biztosít.
FONTOS: A vezetőfésűt mindig a készülék bekapcsolása ELŐTT
helyezze fel és a vezetőfésű cseréjéhez mindig kapcsolja ki a
készüléket.
A E835E váp vágási magasságát kézzel kell beállítani.
A vágási magasság növeléséhez nyomja felfelé a vezetőfésűt. A
csökkentéséhez nyomja lefelé a vezetőfésűt. A választott vágási
magasság megjelenik a készülék hátoldalán lévő kijelzőn.
KARBANTARTÁS
Minden használat után vegye le a vágásirányítót.
A hajnyíró pengéinek rendszeres karbantartása révén megőrizhető
az optimális működési állapot.
Levehető pengék
A BaByliss hajnyíró pengéi levehetőek, így megkönnyítik a
tisztítást. Ellenőrizze, ki van-e kapcsolva a hajnyíró. Tartsa a
hajnyírót a pengékkel felfe, és vegye ki azokat a penge hegyének
megnyomásával. (3. ábra)
A tisztítókefével tisztsa meg a hajtól a penket.
Kenést nem igénylő pengék
A nyírógép pengéi mellett egy tartályos kepárna van, amely
használatról használatra állandóan biztosítja a készülék jó
működéséhez szükséges olajat. Ajánlatos rendszeresen feltölteni,
amint a készülék teljesítményének csökkenését tapasztalja.
Vegye ki a penket a fent ismertetett módon.
Óvatosan cppentsen a kenőpárnára néhány cseppet a BaByliss
olajból (4. ábra).
Utána tegye vissza a pengéket a hajnyíróra.
A BaByliss olajat speciálisan nyírógépek számára fejlesztették ki,
ezért nem párolog el, és nem lassítja le a pengéket.
Ha a pengék elhasználódtak, vagy károsodtak, kicserélésükhöz
újabb pengék vásárolhatók.
E835E
Před použitím přístroje si prosím pozorně přečte bezpečnost
pokyny.
VLASTNOSTI VÝROBKU
1. Čepele 32mm: Mobilní nůž - W-Tech: materiál CMS (chrom-
molybden-nerez) / Pevný nůž: nerezová ocel
2. 2 střihací nástavce (2-14 mm a 3-15 mm) na vlasy a bradku
3. 1 přesný nástavec se 6 pozicemi (od 0,5 do 3 mm) na velmi ktké
střihy
4. Holicí hlava 18 mm speciálně na obličej
5. Přesný břit 7 mm na vytvoření přesných kontur a originálních
motivů
6. Příslušenství pro nos/uši, pro odstranění nádoucích chloup
na nose a na uších
7. Vypínač I/0
8. Světelná kontrolka napětí
9. Karček na čištění
10. Podstavec pro najení a uložení
DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ
NI-MH BATERIÍ TOHOTO PŘÍSTROJE
Pro dosažení a udržení co nejdelší životnosti baterií a dostatečné
doby provozu na jedno nabití je třeba přístroj nabíjet asi 16 hodin
a poté cca kdé 3 měsíce. Maximálho dobití je doseno po
3 kompletních dobíjecích cyklech (jeden 16hodinový dobíjecí
cyklus a další dva 8hodinové cykly).
NABÍJENÍ STROJKU
1. ístroj a veškeré příslušenství sundejte z podstavce a podstavec
otočte. Otočte bezpečnostní ventil, vložte zástrčku do daného
otvoru, pevně zatlte a ventil zavřete. Šňůru umístěte do
příslušné drážky. Znovu umístěte podstavec na místo a zapojte
transfo. (Obr. 1)
2. Umístěte strojek (v režimu OFF) do podstavce a zkontrolujte, zda
svítí světelná kontrolka nabíjení.
3. Úplné nabití umožňuje používat zastřihovač po dobu 40 minut.
4. Před prvním použitím nechte zastřihovač nabíjet po dobu 16
hodin.
5. Doba následných nabíjení činí 8 hodin.
POUŽITÍ NA SÍŤ
Pokud chcete používat strojek se zapojením do sítě, zasuňte
zástrčku přímo do přístroje.
Vypnutý strojek zapojte do sítě a nastavte do polohy ON (pokud je
baterie velmi slabě nabitá, vkejte asi 1 minutu).
DŮLEŽITÉ ! Použijte výhradně adaptér dodávaný se střihacím
strojkem.
VODĚLODOL
Hlavu přístroje lze mýt pod tekoucí vodou, pokud je přístroj
vypnutý a odpojený od sítě. Než budete přístroj znovu poívat,
ujiste se, že je hlava zcela suchá.
Poznámka: Přístroj nepoužívejte ani ve spe, ani ve vaně.
NASAZENÍ A SUNDÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dříve, než budete měnit stříhací hlavy a příslušenst, zkontrolujte,
zda je přístroj vypnutý.
Při nasazování hlavy zasuňte spodní část příslušenství na přístroj a
hlavu zasuňte, až uslyšíte zacvaknu.
Při sundávání hlavy držte přístroj za rukojeť v jedné ruce a druhou
rukou zatlte směrem nahoru sundejte hlavu. (Obr. 2)
POUŽITÍ STŘÍHACÍCH NÁSTAVCŮ
Stříhací nástavec je velmi praktický. Zaruje pravidelnou výšku
střihu.
DŮLEŽI: Nástavec vždy nasaďte PŘED zapnum strojku. Při
výměně nástavce strojek vypněte.
ška sihu vašeho sihaho stroje E835E se upraví manuálně.
Pro zvýšení výšky sihu posuňte střihací nástavec směrem nahoru.
Pro jeho zmenšení zatlte nástavec srem dolů. Vybraná výška
se zobrazí na zadní části přístroje.
ÚDRŽBA
Po každém poití síhací nástavec vyjte.
Pravidelná údržba čepelí zastřihovacího strojku zajišťuje jeho
optimální funkci.
Odnímatelné čepele
Čepele zastřihovaho strojku BaByliss lze snadno odmontovat,
což usnadňuje jejich čiště. Zkontrolujte, zda je strojek vypnutý.
Zastřihovač přidržujte čepelemi směrem nahoru. Uvolněte je
zatlačením na špičku čepelí. (Obr. 3)
Čepele vyčiste pomocí karčku, aby se odstranily zbytky vlasů.
Samomazací čepele
Čepele Vašeho holícího strojku jsou vybaveny polštářkem se
zásobníkem, který po každém použití uvolňuje potřebné množství
oleje pro správnou funkci Vašeho holícího strojku. Doporučuje se
nicméně jej pravidelně plnit pokaždé, když poklesne účinnost
strojku.
Sejte čepele podle návodu výše.
Naneste několik kapek oleje BaByliss na polštářek (Obr. 4).
Naste ot čepele na holící strojek.
Olej BaByliss byl namíchán speciálně pro holící strojek, nevypařuje
se a nezpomaluje čepele.
Je možné zakoupit náhradní čepele, pro případ, že by se původní
opotřebovaly nebo poškodily.
E835E
Les sikkerhetsreglene grundig før apparatet tas i bruk.
PRODUKTEGENSKAPER
1. Blader 32mm: Bevegelig blad - W-Tech: CMS (krom-molybden-
rustfritt stål) / Fast blad: rustfritt stål
2. 2 distansekammer (2-14 mm og 3-15 mm) for hår og skjegg
3. 6-trinns presisjonskam (fra 0,5 til 3 mm) for svært kort klipping
4. 18 mm barberingshode for ansikt
5. 7 mm presisjonsblad til hårklipper, for presise konturer og
original design
6. Tilber nese/ører, for erning av uønsket hår fra nese og ører
7. I/0 Bryter
8. Spenningsindikatorlys
9. Rengjøringsbørste
10. Lade- og oppbevaringssokkel
VIKTIG INFORMASJON OM
NI-MH-BATTERIENE I DETTE APPARATET
For å oppnå og bevare en så høy batteritid som mulig, utfør en
oppladning i 16 timer omtrent hver 3. måned. I tillegg vil ikke
produktets fulle batteritid være oppnådd før etter 3 komplette
ladesykluser (en syklus på 16 timer, etterfulgt av to sykluser på 8
timer).
LADE HÅRKLIPPEREN
1. Ta hårklipperen og alt tilbehøret ut av sokkelen og vend
sokkelen opp ned. Åpne sikkerhetsklaffen, sett pluggen på
strømledningen inn i kontakten, skyv den godt på plass og lukk
sikkerhetsklaen. Ha ledningen i furen. Sett sokkelen på plass
igjen og kople den til stmnettet. (Fig. 1)
2. Sett hårklipperen (i innstillingen OFF) på ladesokkelen og
kontroller at ladeindikatoren lyser.
3. Når hårklipperen er helt oppladet kan den brukes i 40 minutter.
4. r hårklipperen brukes for første gang, skal den lades i 16 timer.
5. Varigheten på de følgende oppladninger er 8 timer.
BRUK MED STRØM TILKOPLET
For å bruke trimmeren med strøm, koples støpselet direkte til
apparatet.
Kople trimmeren, som er skrudd av, til strømmen og skru den på
(hvis batteriet er veldig svakt, vent ca 1 minutt).
VIKTIG! Bruk kun adapteren som medfølger hårklipperen.
VANNTETT
Det er mulig å skylle apparatets hode under rennende vann, så
lenge apparatet er slått av og støpselet frakoblet. Sørg for at hodet
er helt tørt før apparatet brukes igjen.
NB! Ikke bruk apparatet i dusjen eller badekaret.
FESTING OG FJERNING AV TILBEHØR
Forsikre deg om at apparatet er slått av før hode og tilbehør skiftes.
For å feste et hode justeres bunnen på tilbehøret til apparatet og
sitter fast når det høres ett klikk.
For å erne et hode holdes apparatets håndtak i en hånd mens
hodet tas av med den andre ved at det dras oppover. (Fig. 2)
BRUK AV KLIPPEKAMMENE
Den svært praktiske klippekammene garanterer en jevn
klippelengde.
VIKTIG : Sett alltid klippekammen på FØR hårklipperen slås på, og
slå av hårklipperen for å bytte klippekam.
Klippelengden på din E835E trimmer kan justeres manuelt.
For å øke klippelengden, skyver du kammen opp.
For å redusere klippelengden, skyver du den ned. Valgt lengde
vises på baksiden av trimmeren.
VEDLIKEHOLD
Ta av klippekammen hver gang etter bruk.
Et regelmessig vedlikehold av hårklipperens knivblad sørger for å
opprettholde optimal funksjon.
Avtagbare blad
For å forenkle rengjøringen er bladene i BaByliss hårklipperen
avtagbare. Forsikre Dem om at hårklipperen er slått av. Hold
hårklipperen med bladene vendt oppover og ta dem av ved å
trykke på tuppen av bladene. (Fig. 3)
Børst bladene ved hjelp av rengjøringsbørsten for å eliminere
hårene.
Selvsmørende kniver
Knivene på din skjeggtrimmer er forsynt med en pute innsatt med
olje som sørger for å tilføre den mengde olje som er nødvendig for
at skjeggtrimmeren skal fungere best mulig, gang etter gang. Det
anbefales imidlertid å mette den med jevne mellomrom, så snart
man konstaterer at apparatet ikke fungerer helt på topp.
Demonter knivene som forklart ovenfor.
Tilfør puten forsiktig noen dråper olje fra BaByliss. (Fig. 4).
Sett deretter knivene på plass i skjeggtrimmeren igjen.
BaByliss-oljen er utviklet spesielt for skjeggtrimmeren. Den
fordamper ikke og setter ikke ned hastigheten på bladene.
Det er mulig å skae nye skjæreblad når disse er slitte eller ødelagt.
E835E
Πριν από οποιαδήποτε χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά
τις οδηγίες ασφαλείας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. Λεπίδες 32mm: Μετακινούμενη λεπίδα - W-Tech: CMS (Chrome-
Molybdene-Stainless Steel) / Σταθερή λεπίδα: ανοξείδωτο ατσάλι.
2. 2 οδηγοί κοπής (2-14mm και 3-15mm) για μαλλιά και μούσι.
3. 1 οδηγός ακριβείας 6 θέσεων (από 0,5 έως 3mm) για πολύ κοντά
κουρέματα.
4. Ειδική κεφαλή ξυρίσματος 18mm για το πρόσωπο.
5. Λεπίδα ακριβείας 7mm για να σχεδιάζετε με ακρίβεια το
περίγραμμα και να δημιουργείτε πρωτότυπα σχέδια
6. Εξάρτημα για μύτη/αυτιά, για να αφαιρείτε τις ανεπιθύμητες τρίχες
από τη μύτη και τα αυτιά
7. Κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας I/0
8. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
9. βούρτσα καθαρισμού
10. Βάση για φόρτιση και τακτοποίηση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ NI-MH ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η μεγαλύτερη δυνατή
αυτονομία των μπαταριών, φορτίζετε τη συσκευή για 16 ώρες κάθε
3 μήνες περίπου. Επιπλέον, η πλήρης αυτονομία του προϊόντος
επιτυγχάνεται μόνο μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (ένας
κύκλος 16 ωρών, ακολουθούμενος από δύο κύκλους 8 ωρών).
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗΣ
1. Βγάζετε την κουρευτική και όλα τα εξαρτήματα από τη βάση.
Ανοίγετε το γλωσσίδι ασφαλείας. Πιέζοντας σταθερά βάζετε το
φις στην ειδική υποδοχή και κλείνετε το γλωσσίδι. Στερεώνετε το
καλώδιο μέσα στην εγκοπή. Επαναφέρετε τη βάση στη θέση της
και ανάβετε το μετασχηματιστή. (Εικ. 1)
2. Τοποθετείτε την κουρευτική (στη θέση OFF) πάνω στη βάση για
να φορτίσει και βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη φόρτισης έχει
ανάψει.
3. Μια πλήρης φόρτιση δίνει τη δυνατότητα για να χρησιμοποιήσετε
την κουρευτική για 40 λεπτά.
4. Πριν να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική για πρώτη φορά, πρέπει
να τη φορτίσετε για 16 ώρες.
5. Η διάρκεια των επόμενων φορτίσεων είναι 8 ώρες.
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ
Για να χρησιμοποιήσετε την κοπτική με ρεύμα, συνδέετε το φις
απευθείας με τη συσκευή.
Συνδέετε τη συσκευή με το ρεύμα και τη θέτετε σε λειτουργία από
τη θέση ON (εάν η μπαταρία έχει πέσει, περιμένετε 1 λεπτό περίπου).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
τον αντάπτορα που σας παρέχεται μαζί με την κουρευτική μηχανή.
WATERPROOF
Μπορείτε να πλύνετε την κεφαλή της συσκευής κάτω από τρεχούμενο νερό
εφόσον έχετε σβήσει και έχετε βγάλει τη συσκευή από την πρίζα. Βεβαιωθείτε
ότι η κεφαλή έχει στεγνώσει εντελώς πριν χρησιμοποιήσετε εκ νέου τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ντους ή στην μπανιέρα.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή πριν να αλλάξετε τις
κεφαλές της κουρευτικής και τα εξαρτήματα.
Για να τοποθετήσετε μία κεφαλή, εφαρμόζετε το κάτω τμήμα του
εξαρτήματος στη συσκευή και βυθίζετε όλη την κεφαλή μέχρι να
ακουστεί ένα «κλικ».
Για να αφαιρέσετε μία κεφαλή, κρατάτε τη λαβή της συσκευής στο
ένα χέρι και αφαιρείτε την κεφαλή με το άλλο χέρι σπρώχνοντας
προς τα πάνω. (Εικ. 2)
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΠΗΣ
Πολύ πρακτικοί, και σας εγγυώνται ένα ομοιόμορφο ύψος κοπής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να τοποθετείτε τον οδηγό κοπής πάντα
ΠΡΙΝ να ανάψετε την κουρευτική μηχανή και πάντα να τη σβήνετε
προκειμένου να αλλάξετε οδηγό κοπής.
Το μήκος κοπής της ξυριστικής σας E835E ρυθμίζεται με το χέρι.
Για να αυξήσετε το μήκος κοπής, σπρώχνετε τον οδηγό κοπής προς
τα πάνω. Για να τη μειώσετε, σπρώχνετε τον οδηγό κοπής προς τα
κάτω. Το μήκος που έχει επιλεγεί εμφανίζεται στην «πλάτη» της
συσκευής.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Να βγάζετε πάντα τον οδηγό κοπής μετά από κάθε χρήση.
Η τακτική συντήρηση των λεπίδων της κουρευτικής μηχανής θα τη
διατηρήσει σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.
Αποσπώμενες λεπίδες
Για να διευκολύνεται ο καθαρισμός, οι λεπίδες της κουρευτικής
μηχανής της BaByliss είναι αποσπώμενες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σβήσει τη συσκευή. Κρατάτε την κουρευτική έτσι ώστε οι λεπίδες να
κατευθύνονται προς τα πάνω και τις βγάζετε πατώντας επάνω στην
άκρη των λεπίδων. (Εικ. 3)
Βουρτσίζετε τις λεπίδες με το βουρτσάκι καθαρισμού για να
αφαιρέσετε τις τρίχες.
Αυτολυπαντικές λεπίδες
Οι λεπίδες της κουρευτικής σας μηχανής είναι εξοπλισμένες μ’ ένα
ταμπόν το οποίο στάζει την ποσότητα λαδιού που είναι απαραίτητη
για την καλή λειτουργία της μηχανής σας, χρήση με τη χρήση.
Ωστόσο σας συνιστούμε να το γεμίζετε τακτικά, ακόμη και όταν
διαπιστώνετε χαμηλή απόδοση της συσκευής. Αφαιρείτε τις λεπίδες
όπως έχει υποδειχθεί παραπάνω.
Ρίχνετε προσεκτικά μερικές σταγόνες από το λάδι της BaByliss
επάνω στο ταμπόν (Εικ. 4). Στη συνέχεια τοποθετείτε τις λεπίδες στην
κουρευτική μηχανή.
Το λάδι BaByliss προορίζεται ειδικά για την κουρευτική μηχανή, δεν
εξατμίζεται και δεν επιβραδύνει τη λειτουργία των λεπίδων.
Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικές λεπίδες όταν οι
προηγούμενες φθαρούν ή καταστραφούν.
E835E
Przed użyciem urządzenia, dokładnie przeczytać poniższe
zalecenia bezpieczeństwa.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1. Ostrza 32mm: Ruchomy nóż - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-
Stainless Steel) / Nieruchomy nóż: Stal nierdzewna
2. 2 nasadki grzebieniowe (2-14 mm i 3-15 mm) do włosów i brody
3. 1 nasadka precyzyjna z 6 pozycjami (od 0,5 do 3 mm) do
strzenia na krótko
4. Specjalna głowica goląca 18 mm do zarostu twarzy
5. Precyzyjne ostrze 7 mm do dokładnego modelowania konturów
i oryginalnych wzorów
6. Akcesoria do nosa / uszu, do usuwania niechcianych włosków
wystających z nosa lub uszu
7. Przełącznik I/O
8. Kontrolka pracy
9. Szczotka do czyszczenia
10. Podstawka z ładowarką
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA
AKUMULATORÓW NI-MH URZĄDZENIA
Aby uzyskać oraz utrzymać możliwie największą żywotność
baterii, 16-godzinne ładowanie powinno mieć miejsce średnio co
3 miesiące. Pełna autonomia produktu osiągana jest po 3 pnych
cyklach ładowania (cykl 16 godzin, a następnie dwa cykle po 8
godzin).
ŁADOWANIE MASZYNKI DO STRZYŻENIA WŁOSÓW
1. Zdjąć maszynkę do strzenia i wszystkie akcesoria z podstawki
i odwrócić podstawkę. Obcić klapkę bezpieczeństwa, włoż
wtyczkę do specjalnego otworu, mocno docisnąć i zamkć
klapkę. Umieścić przewód w wydrążeniu. Postawić podstawkę
i poączyć zasilacz do prądu. (Rys. 1)
2. Postawić maszynkę (16 godzin) do strzyżenia (w peniu OFF)
na podstawce ładującej i sprawdzić czy kontrolka ładowania jest
zapalona.
3. Całkowite nadowanie pozwala na korzystanie z maszynki
przez 40 minut.
4. Przed pierwszym użyciem maszynki do strzyżenia, należy ją
ładować przez 16 godzin.
5. Kolejne ładowania powinny trwać 8 godzin.
KORZYSTANIE Z PRĄDU
Aby korzystać z trymera poączonego do prądu, naly włożyć
wtyczkę do urządzenia.
Wyłączony trymer podłączyć do źródła prądu i ustawić pozycji
ON (w przypadku słabego akumulatora zaczekać około 1 minutę).
WAŻNE! Używać wącznie zasilacza dołączonego do zestawu.
WODOSZCZELNY
owicę aparatu można myć pod bieżącym strumieniem wody,
pod warunkiem, że urządzenie jest oączone od prądu. Głowica
musi być zupełnie sucha przed ponownym użyciem urządzenia.
UWAGA: Nie korzystać z urządzenia pod prysznicem ani w wannie.
ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE AKCESORIÓW
Przed zmianą głowicy maszynki lub akcesoriów, upewnij się, że
urdzenie jest wyłączone.
Aby zyć głowicę, dopasować dół elementu na urządzeniu i
zablokować głowicę.
By zdjąć głowicę, przytrzymać jedną ręką urządzenie, a drugą
chwycić głowicę i pociągnąć w górę. (Rys. 2)
UŻYCIE NAKŁADEK GRZEBIENIOWYCH
Bardzo praktyczna nakładka grzebieniowa gwarantuje zawsze
idealnie równą wysokość strzyżenia.
WAŻNE: Nakładki grzebieniowe należy nakładać zawsze PRZED
ączeniem maszynki i zdejmować zawsze po jej wączeniu.
Wysokość strzyżenia trymera E835E reguluje się ręcznie.
Aby zwiększyć wysokość strzyżenia, przesunąć nasad
grzebieniową do góry. Aby zmniejsz, przesunąć nasadkę w dół.
Wybrana wysokość wyświetli się z tu urządzenia.
KONSERWACJA
Wyciągnąć nasadkę tnącą po użyciu maszynki.
Regularna konserwacja ostrzy zapewnia utrzymanie maszynki w
odpowiednim stanie.
Wyjmowane ostrza
W celu ułatwienia czyszczenia, ostrza maszynki BaByliss są
wyjmowane. Przed wyciem ostrzy naly upewnić się czy
maszynka jest wączona z prądu.
Chwycić maszynkę, kierując ostrza w górę i wyjąć je, naciskając na
końcówkę ostrzy. (Rys. 3)
Wyszczotkować ostrza za pomocą szczoteczki czyszczącej,
usuwając pozostałości włosów.
Samosmarujące się ostrza
Ostrza trymera wyposone są w tampon, podający ilość oleju
niezbędną do funkcjonowania trymera, po kdym użyciu. Należy
je okresowo wymieniać, gdy naspi zauwalne zmniejszenie
wydajności urządzenia.
Zdemontować ostrza zgodnie z powyższymi wskazówkami.
Ostrożnie wycisnąć kilka kropli oleju BaByliss na tampon.(Rys. 4)
Następnie wymienić ostrza trymera.
Olej BaByliss został przygotowany specjalnie dla trymera, nie
wyparuje i nie spowolni ostrzy.
Istnieje możliwość zdobycia nowych ostrzy, gdy stare są już zużyte
lub uszkodzone.
E835E
Прежде, чем использовать аппарат, внимательно прочтите
правила техники безопасности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА
1. Лезвия 32mm: Подвижный нож - W-Tech: CMS (Chrome-Molybdene-Stainless
Steel / хром - молибден -нержавеющая сталь) / Неподвижный нож:
нержавеющая сталь
2. 2 направляющие (2-14 мм и 3-15 мм) для стрижки волос и бороды
3. Одна 6-позиционная (от 0,5 до 3 мм) направляющая высокой точности для
очень коротких стрижек
4. Специальная головка 18 мм для бритья лица
5. Лезвие высокой точности 7 мм для точной прорисовки контуров и
оригинальных мотивов
6. Аксессуар для носа/ушей, для удаления нежелательных волосков в носу и
на ушах
7. Переключатель I/0
8. Световой датчик подачи напряжения
9. Щетка для очистки
10. Зарядное устройство
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ
БАТАРЕЙ NI-MH ДАННОГО АППАРАТА
Чтобы достичь и сохранить максимально возможную автономию
батарей, оставляйте аппарат на зарядке в течение 16 часов раз в 3
месяца. Кроме того, аппарат достигнет максимально возможной
автономии только после 3 циклов полной зарядки (один цикл на
протяжении 16 часов, за которым следуют два цикла по 8 часов).
ЗАРЯДКА МАШИНКИ
1. Снимите с зарядного устройства, служащего подставкой, машинку и все
аксессуары и переверните его. Повернуть предохранительную крышку;
приложив усилие, вставить штырь в предназначенное для него отверстие;
закрыть предохранительную крышку. Вставьте шнур в предназначенную для
него прорезь. Переверните подставку в исходное положение и включите
трансформатор в сеть (Рис. 1).
2. Поставьте машинку (переключатель в положении OFF - выкл.) на зарядное
устройство и убедитесь в том, что датчик зарядки загорелся.
3. Полностью заряженной машинкой можно пользоваться в течение 40 минут.
4. Прежде, чем в первый раз воспользоваться машинкой, оставьте ее на зарядке
в течение 16 часов.
5. Продолжительность последующих зарядок должна составлять 8 часов.
РАБОТА ОТ СЕТИ
Чтобы машинка работала от сети, следует вставить штырь непосредственно в
аппарат.
Подключите к сети выключенную машинку и затем передвиньте переключатель
в положение ON (вкл.) (Если батарейка слабо заряжена, подождите около 1
минуты).
ВНИМАНИЕ! Пользоваться исключительно блоком питания, входящим в
комплект поставки машинки для бритья.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
При условии, что аппарат выключен и отключен от сети, его головку можно
ополаскивать под проточной водой. Прежде чем снова воспользоваться
аппаратом, убедитесь в том, что головка полностью высохла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь аппаратом под душем или в ванной.
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА АКСЕССУАРОВ
Прежде, чем менять головки или аксессуары, убедитесь в том, что аппарат
выключен.
Чтобы установить стригущую головку, отрегулируйте нижнюю часть насадки по
отношению к аппарату и наденьте головку на аппарат до щелчка.
Чтобы снять головку, удерживайте аппарат за ручку одной рукой, другой рукой
снимите головку, подтолкнув ее вверх. (Рис. 2)
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ
Направляющие для стрижки очень практичны, они гарантируют равномерную
длину стрижки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: направляющие для стрижки следует устанавливать
на машинку ДО ТОГО, как включить ее; для замены направляющей на другую
следует отключить машинку.
Длина стрижки на машинке E835E регулируется вручную.
Чтобы увеличить длину стрижки, подвиньте направляющую для стрижки вверх.
Чтобы уменьшить длину стрижки, подвиньте направляющую для стрижки вниз.
Выбранная длина читается сзади аппарата.
УХОД
После каждого применения снимайте с машинки регулятор длины стрижки.
Регулярный уход за лезвиями машинки позволит поддержать ее в состоянии
оптимального функционирования.
Съемные лезвия
Чтобы облегчить уход за машинкой, на аппарате фирмы BaByliss установлены
съемные лезвия. Убедитесь в том, что машинка выключена. Держите машинку,
направив лезвия вверх, и снимите их, нажав на край лезвий. (Рис. 3)
Почистите лезвия с помощью щеточки, чтобы удалить с них волосы.
Самосмазывающиеся лезвия
На лезвиях вашей машинки установлен резервуар-тампон, который выделяет
количество масла, необходимое для нормального функционирования аппарата
при каждом его использовании. Тем не менее, рекомендуется периодически
пополнять резервуар, как только вы заметите, что аппарат работает с меньшей
эффективностью.
Снимите лезвия, как указано выше.
Аккуратно нанесите несколько капель масла BaByliss на тампон (Рис. 5). Затем
установите лезвия на машинку.
Формула масла BaByliss разработана специально для машинки: масло не
испаряется и не замедляет работу лезвий.
Когда лезвия изношены или повреждены, их можно заменить на новые.
E835E
Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
1. Bıçaklar: Hareketli bıçak - W-Tech: CMS (Krom-Molibden-
Paslanmaz Çelik) / Sabit bıçak: paslanmaz çelik
2. Saç ve sakal için 2 kesim kılavuzu (2-14mm ve 3-15mm)
3. Çok kısa kesimler için p pozisyonlu 1 hassas kesim kılavuzu (0,5
- 3mm’e )
4. Yüz için özel 18 mm tıraş başlığı
5. 7 mm hassas kesim bıçağı kenarları hassas bir şekilde kesmek ve
orijinal şekiller uygulamak için
6. Burun/kulak aksesuarı, burun ve kulaklardaki istenmeyen
tüylerin giderilmesi için
7. Açma kapama düğmesi I/0
8. Gerilim altına alma ışıklı göstergesi
9. Temizleme fırçası
10. Şarj etme ve yerleştirme yuvası
BU CİHAZIN NI-MH BATARYALARINA
İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER
Bataryaların mümn olduğu kadar uzun süre dayanmasını
sağlamak ve bunu korumak için her 3 ayda bir bataryaları 16 saat
boyunca şarj edin. Ayrıca, ürün tam kapasitesine sadece 3 tam şarj
döngüsünden sonra (8 saatlik iki döngünün ardından 16 saatlik bir
döngü) ulaşacaktır.
KESİM MAKİNESİNİN ŞARJ EDİLMESİ
1. Kesim makinesini ve bütün aksesuarları şarj etme yuvasından
çıkarın ve yuvayı ters çevirin. Güvenlik klipsini döndürmek
için, sıkı bir şekilde bastırarak fiş i bu amaca yönelik deliğe
takın ve klipsi yeniden kapatın.Kablyu öngörülen oluk içerisine
yerleştirin. Yuvayı yeniden düz çevirin ve transformatörün şini
elektrik prizine takın. (Şekil 1)
2. Kesim makinesini (OFF pozisyonunda) şarj yuvasına yerleştirin
ve ışıklı şarj göstergesinin yanıyor olmasını kontrol edin.
3. Tamamen şarj edildiğinde, kesim makinesi 40 dakika boyunca
kullanılabilir.
4. Kesim makinesini ilk defa kullanmadan önce, 16 saat boyunca
şarj ediniz.
5.Sonraki şarjların süreleri 8 saattir.
ŞEBEKEYE BAĞLI KULLANIM
Kesim makinesini şebekeye bağlı olarak kullanmak için, fişi
doğrudan cihaza takın.
Kapalı olan kesim makinesini şebekeye bağlayın ve ON
pozisyonuna getirin (Eğer batarya zayı f ise, yaklaşık 1 dakika
bekleyin).
ÖNEMLİ! Sadece tıraş makinesi ile verilen adaptörü kullanın.
WATERPROOF
Cihazı n kapalı ve şi prizden çekilmiş olması koşuluyla, baş kısmı
musluk suyunun altında durulanabilir. Cihazı yeniden kullanmadan
önce, baş kısmının tamamen kuru olmasına dikkat edin.
Not: Cihazı duşun altında veya banyonun içinde kullanmayın.
AKSESUARLARIN TAKILMASI VE ÇIKARILMASI
Kesim makinesi başlıklarını ve aksesuarlarını değiştirmeden önce
cihazın kapalı olmasından emin olun.
Bir başlığı yerleştirmek için, aksesuarın alt kısmını cihaz
üzerinde ayarlayın ve başlığın tamamını takın, klik sesi gelmesi
gerekmektedir.
Bir başlığı çıkarmak için, cihazın sapını bir elinizle tutun diğer
elinizle başlığı yukarı doğru iterek çıkarın. (Şekil 2)
KESİM KILAVUZLARININ KULLANIMI
Çok pratik, kesim kılavuzu eşit bir kesim boyu sağlar.
ÖNEMLİ: Kesim kılavuzunu her zaman saç kesim makinesini
çalıştırmadan ÖNCE yerleştirin ve çıkarmak için cihazı kapatın.
E835E kesim makinenizin kesim boyu manüel olarak ayarlanır.
Kesim boyunu artırmak için, kesim kı lavuzunu yukarı doğ ru itin.
Azaltmak için kılavuzu aşağı doğru itin. Seçilen kesim boyu cihazın
arkasında görüntülenir.
BAKIM
Her kullanımdan sonra kesim kılavuzunu çıkarın.
Kesim aletinin bıçaklarının bakımının düzenli olarak yapılması, en
iyi çalışma koşullarının korunmasını sağlayacaktır.
Çıkarılabilir bıçaklar
Temizliği kolaylaştırmak için, BaByliss saç kesme makinesinin
bıçakları çıkarılabilir. Cihazın kapalı olmasından emin olun. Cihazı
bıçakları yukarı doğru gelecek şekilde tutun ve bıçakların ucuna
bastırarak bunları çıkarın (Şekil 3)
Üzerindeki saçları temizlemek için bıçakları temizleme fıası
yardımı ile özenle fırçalayın.
Kendinden yağlamalı bıçaklar
Kesim aletinizin bıçakları, cihazınızın iyi çalışması için gerekli yağ
miktarını her kullanımdan sonra düzenleyen bir tampon rezervuar
donanımlıdır. Bununla birlikte, cihazın veriminde bir düşüş tespit
edildiğinde düzenli olarak değiştirilmesi önerilir.
Bı çakları yukarıda belirtildiği şekilde çıkarın.
Tampon üzerinde özenle birkaç damla BaByliss yağı damlatın
(Şekil4).
Daha sonra bıçakları yeniden cihazın üzerine yerleştirin.
BaByliss yağı özel olarak kesim aleti için tasarlanmıştır,
buharlanmayacak ve bıçakları yavaşlatmayacaktı r.
Yıprandıklarında veya eskidiklerinde yedek bıçakları kullanmak
mümkündür.
Машинка для стрижки
Производитель: BaByliss
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
E835E_IB.indd 2 24/06/16 10:36

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für BaByliss E835E an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Bartschneider und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum BaByliss E835E oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum BaByliss und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere BaByliss -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
BaByliss
E835E | E835E
Bartschneider
3030050076325
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistungen
Material MesserEdelstahl
Anzahl Geschwindigkeiten-
Anzahl der Längenschritte-
geeignet für den ganzen KörperJa
3D-KonturenanpassungJa
Ergonomie
AufbewahrungsständerJa
DrahtlosJa
WasserfestJa
Leistung
WiederaufladbarJa
Anzeige
BatterieladeanzeigeJa
Lieferumfang
PräzisionskammJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu BaByliss E835E unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.