Bavaria BARM230

Bavaria BARM230 Bedienungsanleitung

(1)
 • FNL
  1. ALGEMEEN 6. GOEDE VEILIGHEIDSGEWOONTEN
  Rookmelder voor gebouwen met woonfunctie. Dit alarm is een rookmelder van het Er zijn situaties waarin een rookalarm niet voldoende bescherming biedt tegen
  fotocel principe, dit betekent dat het alarm de lucht controleert op rook als gevolg brand, bijvoorbeeld:
  van brand, hij detecteert geen hitte, gas of vuur. De rookmelder geeft indien goed * Roken in bed;
  gemonteerd en onderhouden in een vroeg stadium alarm. Dit kan u bij brand net die * Kinderen alleen thuislaten; en
  extra seconden geven om uw huis te ontruimen en de brandweer te bellen. Het * Schoonmaken met brandende vloeistoffen zoals benzine.
  alarm is ontworpen om rook te detecteren, het kan geen brand verhinderen. Lees
  de gebruiksaanwijzing aandachtig door voor ingebruikname van de rookmelder. BELANGRIJK
  Het plaatsen van een rookalarm is een onderdeel van uw brandbeveiliging zoals
  2. PLAATSING ROOKMELDER brandblusapparaten, noodladders, touwen maar ook uw keuze in het gebruik van
  - Op het plafond - Max. 12 rookmelders koppelen - Gebruik VD-draad bouwmaterialen bij een verbouwing. Zorg er ook voor dat er een vluchtplan is,
  * Plaats de eerste rookmelder de directe omgeving van de slaapkamers. bespreek dit met uw kinderen, zorg dat iedere ruimte te verlaten is zonder de deur
  Probeer de vluchtweg voor de slaapkamers die het verst van de uitgang liggen te openen, bijvoorbeeld door een raam. Indien het alarm niet correct werkt moeten
  te beschermen. Plaats in elke slaapomgeving een rookmelder als er meer dan de aanw ij zinge n van de leverancie r worden geraadpl eegd. De
  één slaapomgeving bestaat. gebruiksaanwijzing bij de hand houden (b.v in de meterkast, gereedschaps-
  * Plaats een rookmelder bij elke trapopgang omdat een trapopgang werkt als kist). Bij de plaatselijke brandweer kunt u meer informatie krijgen over
  een schoorsteen met rook en warmte. brandpreventie.
  * Plaats tenminste één rookmelder op elke verdieping.
  * Plaats een rookmelder in alle omgevingen waar een roker slaapt en/of in de * Houd de rookmelder uit de buurt van kinderen. Test de rookmelder
  slaapomgevingen waar elektrische apparaten in werking zijn. niet met behulp van: kaarsen, open vuur, sigaretten etc.
  * Rook, warmte en andere verbrandingsresten, stijgen naar het plafond en
  verspreiden zich horizontaal. Bevestig de rookmelder dichtbij alle punten in Wij bevelen u echter aan om rookmelders ouder dan 10 jaar niet te
  het midden van de kamer aan het plafond. De plafondbevestiging is berekend gebruiken teneinde de kans op storing tot een minimum te beperken. De
  op een gewone plafondconstructie. rookmelder is geen vervanger voor inboedel-, opstal-, levens-, of andere
  * Plaats de rookmelder bij bevestiging aan het plafond tenminste 10 cm van vorm van verzekering. Zie de datum op de rookmelder.
  een muur en 0,61 m van een hoekbinnenkant (zie diagram).
  VERMIJD DEZE LOCATIES / PLAATS UW ROOKMELDER NIET IN: DE ROOKMELDER MAG NIET GESCHILDERD WORDEN
  * De keuken rook van eten koken kan een ongewenst alarm veroorzaken. Advies: Bescherm bij verbouwingswerkzaamheden de rook-melder tegen stof. Let
  * De garage als u uw auto start komen er verbrandingsresten vrij. op, bij afscherming verliest de rookmelder zijn functionaliteit.
  * Voor luchtbuizen die worden gebruikt door de verwarming of de airco.
  * De uithoek van een “A(zie diagram A) type plafond. BAVARIA kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of
  * Ruimtes waar de temperatuur tot beneden de 5°Ckan dalen of kan schade van welke aard dan ook, waaronder incidentele en/of gevolgschade,
  stijgen tot boven de 37.8°C. voortvloeiend uit het feit dat het signaal van het rookalarm niet in werking is
  * In een caravan of hierop lijkende kamers. Het plafond en de lucht bovenaan in getreden bij rook of brand.
  de kamer worden verwarmd door de schijnende zon.Warme lucht aan het
  plafond voorkomt dat rook ontstaan door een gevaarlijk smeulend proces de TECHNISCHE GEGEVENS:
  rookdetector kan bereiken. Gebruiksspanning max. : 220-240VAC, 50Hz.
  * Een ruimte waar het wordt blootgesteld aan druppelen van spatten van water Gebruiksstroom max. : 80mA
  of andere vloeistof.
  BACK-UP BATTERIJ
  3. INFORMATIE OVER BEVESTIGING EN INSTALLATIE Gebruiksspanning max. : 9VDC
  Waarschuwing! Deze apparaten zijn bedoeld om aangesloten te worden op een Gebruiksstroom max. : 20mA
  220-240VAC voedingsspanning en dient alleen aangesloten te worden door een Batterij type : 6F22
  gekwalificeerd elektricien. De installatie dient overeen te komen met de normen
  volgens NEN1010. De rookmelder kan zowel zelfstandig goed werken als in een
  netwerk met meerdere rookmelders (max.12). Alle rookmelders in een netwerk
  dienen allemaal vanuit dezelfde groep gevoed te worden. Sluit de
  Input/Outputdraad niet op een Fase - of op Neutraal draad aan. Sluit de voeding van
  het rookmelder niet op een groep aan die word beschermd door de
  aardlekschakelaar. Sluit het rookalarm alleen aan op een voeding van 220 tot
  240VAC. Uw rookmelder is zo gemaakt dat deze eenvoudige aan het plafond te
  bevestigen is. Bij de rookmelder zit een complete bevestigingsset (behalve VD
  draad). Ideaal, deze rookmelder is gemaakt om te kunnen bevestigen in een
  standaard inbouwdoos (84mm bevestigingsruimte). Zet de te bevestigen steun
  erop en zoek de schroefgaten van de doos. Bevestig dan de steun er met de
  meegeleverde schroeven op . Controleer dan de stevigheid van de bevestiging. Zet
  voor bevestiging zonder standaard contactdoos de bevestigingssteun op het
  plafond en markeer met pen twee boorgaten. Gewoonlijk is de afstand tussen de
  centra van twee gaten 84mm. Voor houten oppervlakten, bevestig de steun er
  direct met de meegeleverde schroeven op. Boor voor harde oppervlakten of
  metselwerk eerst de twee gaten in het oppervlak. De afmetingen van de gaten zijn
  ongeveer, een diameter 5.5mm en een diepte 25-30mm. Stop voor het bevestigen
  van de steun twee pluggen in de geboorde gaten. Controleer dan de stevigheid van
  de bevestiging. Stevige VD draden met een dwarsdoorsnede van 1mm2 (of meer)
  worden aangeraden voor netvoeding en netwerkaansluitingen. Strip de fase -,
  neutraal – en input/outputdraad 10mm af. Verbind de draden aan de eindpunten
  met de AC stekker en controleer of de schroeven helemaal zijn aangedraaid. De
  kleuren van de draden: fase=bruin, neutraal=blauw en input/output=wit. De
  rookmelders kunnen verbonden worden in series van maximaal 12 units.
  Controleer voor het sluiten van de verbindingsdoos de aansluitingen zorgvuldig.
  Een verkeerde aansluiting zou de unit kunnen beschadigen. Bevestig de
  verbindingsdoos zo nodig is op het daarvoor geprepareerde oppervlak. Verbind de
  AC voedingsstekker op de juiste manier met uw rookmelder. Het groene LEDJE zal
  oplichten. Zet de melder op de steun en draai ze samen om af te sluiten met de
  wijzers van de klok mee. De melder is van de steun te verwijderen door een speld in
  het gat aan de zijkant te steken en speld en unit in tegengestelde richting te
  draaien. Haal de batterijlade naar voren en steek er een 9V gelijkstroombatterij in.
  Duw de lade weer terug. Als de batterij niet goed geïnstalleerd is kan de lade niet
  dicht. Druk op de TEST knop om de werking van de melder te testen. Melders in een
  netwerk moeten ook getest worden. Stop de installatie niet voordat de melders op
  goede werking zijn getest.
  4. WERKING, TESTEN & ONDERHOUD
  De rookmelder op het moment dat hij verbonden is met de stroom en aanstaat (de
  batterij moet ook geïnstalleerd zijn). De klinkt een luid alarm uit de melder als er
  verbrandingsresten worden gesignaleerd. Het geluid gaat door totdat de lucht
  schoon is.
  Vals alarm onderdrukken
  De gevoeligheid van het alarmcircuit van melders met de “onderdruk” mogelijkheid
  wordt vermindert gedurende ongeveer 8 minuten. Dit wordt alleen gebruikt als de
  rookmelder alleen geactiveerd kan worden door rook van het koken. De rookmelder
  wordt gedeactiveerd door één keer op de “onderdruk” knop te drukken. De
  gevoeligheid van de rookmelder wordt automatisch vermindert en het rode
  indicatielampje zal ongeveer 8 minuten gaan branden om aan te geven dat het
  alarmgeluid tijdelijk onderdrukt is. Na 8 minuten wordt het automatisch weer
  geactiveerd. Als er dan nog verbrandingsresten aanwezig zijn zal het alarmgeluid te
  horen zijn. De “onderdruk” mogelijkheid kan totdat de lucht schoon is herhaaldelijk
  worden gebruikt.
  Waarschuwing:
  Onderzoek voor het gebruik van de “onderdruk”mogelijkheid wat de oorzaak van de
  rook is en wees er zeker van dat de situatie veilig is. Indien er enige twijfel bestaat
  over de oorzaak van het alarm, ga er dan voorzichtigheidshalve van uit dat er
  werkelijk brand is en volg uw noodplan. Neem niet zomaar aan dat het een vals
  alarm is. Stof kan tot overmatige gevoeligheid leiden. Stofzuig zoals hierboven
  aangegeven. Breng geen verf aan op de rookmelder.
  TESTEN
  Test door minstens 4 seconden op de TEST knop op het deksel van de rookmelder te
  drukken totdat het alarmgeluid klinkt. Het zelftest-programma en het alarmgeluid
  worden geactiveerd als het elektronische schakelschema, de toeter en de batterij
  werken. Het is sterk aan te raden het alarm wekelijks te testen om er zeker van te
  zijn dat de werking goed is. Als er bij het testen geen alarmgeluid klinkt en/of de
  batterij werkt niet, vervang dan de batterij door een nieuwe.
  DEPONEER SLECHTE OF ONTLADEN BATTERIJEN IN DE DAARVOOR
  BESTEMDE CONTAINERS OM ONS MILIEU TE BESCHERMEN.
  ONDERHOUD
  - Bij onderhoud de netspanning uitschakelen
  - Bescherm de rookmelder tegen stof tijdens verbouwwerkzaamheden
  - Verf de rookmelder niet
  - Plak de rookmelder niet af
  - Leg de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats
  Onder stoffige omstandigheden kan een stofzuigerslang worden gebruikt om het
  stof door de opening aan de zijkant van de melder eruit te zuigen. Om de meest
  optimale werking te krijgen is het aan te raden de melder elke maand schoon te
  maken. De melder kan onder normale omstandigheden 10 jaar zonder vervanging
  werken. Zie de vervangingsdatum op de onderkant van de alarmmelder.
  Eenvoudig in onderhoud
  Stofzuig de rookmelders iedere zes maanden om zodoende van een optimale
  werking verzekerd te zijn. Verwijder de melder van de plafondplaat, stofzuig
  voorzichtig de binnenkant van de melder. Raak het binnenwerk niet met de
  zuigmond aan.
  5. VERVANGING BATTERIJ
  De stroom van deze rookmelder heeft een back-up van een 9V gelijkstroombatterij.
  De batterij kan onder normale omstandigheden tenminste één jaar worden
  gebruikt. De rookmelder heeft een lage batterij indicator en een hoorbaar “tjirp”
  geluid. Dit geluid zal met een interval van 30-40 seconden ongeveer 7 dagen
  hoorbaar zijn. Vervang dat batterij als dit gebeurd. Alleen de volgende 9V
  gelijkstroombatterijen (verkrijgbaar in de meeste drogisterijen, computer en
  elektronische onderdelen winkels) kunnen voor vervanging worden gebruikt:
  Lithium Type:
  Telkens als de batterij is vervangen zou de werking van het alarm getest moeten
  worden met de testmogelijkheid. Vraag advies bij de fabrikant als het alarm niet
  goed werkt.
  1. GÉNÉRALITÉS 6. CONSIGNES DE SÉXURITÉ À RESPECTER
  On utilise aujourd’hui deux types d’alarmes anti-incendie différentes: l’alarme anti- Voici les situations le détecteur de fumée ne peut être fonctionnel pour détecter un
  fumée ionique et le détecteur de fumée à cellule photoélectrique. Si les deux types incendie par exemple :
  d’alarmes sont appropriés pour une utilisation domestique générale, le détecteur de * Fumer au lit;
  fumée ionique répondra plus rapidement aux feux avec de hautes flammes alors * Laisser les enfants à la maison seuls et
  qu’un détecteur de fumée photoélectrique sera plus sensible aux feux couvants à * Nettoyer avec des liquides inflammables tel que l’essence.
  progresion lente. Les incendies domestiques sont souvent imprédictibles et se
  développent de façon imprévisible, c’est pourquoi il est impossible de prédire quel IMPORTANT
  type d’alarme répondra le mieux aux accidents. Pour une protection domestique Le montage d'une alarme incendie ne constitue qu'un élément de la prévention anti-
  otpimale, installez au moins un détecteur photoélectrique et un détecteur de fumée incendie, dont font également partie les extincteurs, les échelles à cordes, les cordes,
  ionique. ainsi que votre choix de matériaux de construction lors d'une rénovation éventuelle.
  Veillez à disposer d'un plan d'évacuation, parlez en avec vos enfants, vérifiez que
  2. LOCALISATIONS RECOMMANDÉS DES ALARMES toutes les pièces puissent être évacuées sans nécessiter l'ouverture d'une porte, par
  * Localisez le premier détecteur dans la zone de la chambre la plus proche. Essayez exemple par les fenêtres Pour toutes questions sur le déclenchement d'une alarme, il
  de protéger aux mieux le chemin de sortie car les chambres sont généralement le faut supposer que l'alarme est due a un incendie réel, et que les logements soient
  plus éloignées de l’issue de secours. S’il y a plus d’une chambre, installez des évacués immédiatement. L'alarme incendie ne peut pas être peinte. Si l'alarme ne
  détecteurs dans toutes les autres chambres. fonctionne pas bien, consultez toujours les directives du fournisseur. Le guide
  * Installez un autre détecteur dans la cage d’escaliers car ces dernières agissent d'utilisation doit être à portée de main (ex: dans le placard des fusibles ou la
  avec la fumée et la chaleur comme une cheminée. caisse à outils). Demandez de plus amples renseignements sur la prévention
  * Installez des détecteurs à chaque étage. d'incendie à votre caserne de pompiers
  * Installez des détecteurs dans toutes les zones un fumeur dort, dans les pièces
  les appareils électriques fonctionnent et vous dormez. * Gardez le détecteur de fumée hors de la portée des enfants. Contrôlez
  * La fumée, la chaleur, et les autres produits combustibles s’élèvent généralement votre détecteur de fumée en utilisant : des bougies, des flammes nues,
  jusqu’au plafond et se propagent à l’horizontal. Installer un détecteur au centre des cigarettes, etc.
  du plafond, permet au détecteur d’être au plus proche de tous les points sensibles
  de la pièce. L’installation au plafond est préférable pour toutes les habitations.
  Néanmoins, nous vous recommandons de ne pas utiliser des détecteurs de
  * Lorsque vous installer le détecteur de fumée, installez-le à 10 cm minimum (4
  fumée de plus de 10 ans afin de réduire les risques de mauvais
  inches) du mur et à 0.61 mètres
  fonctionnements. Le détecteur de fumée ne remplace pas une propriété, des
  ÉVITEZ CES ENDROITS; NE METTEZ PAS VOTRE ALARME DANS :
  locaux, une vie ou autres formes d'assurance. Voir la date sur le détecteur de
  * la cuisine - la fumée de la cuisson peut causer une fausse alarme.
  fumée.
  * le garage - les agents de combustion sont produits quand vous démarrez votre
  véhicule.
  LE DETECTEUR DE FUME NE DOIT PAS ETRE PEINT
  * le devant des conduits servant au chauffage ou au climatiseur.
  Conseil : En cas de rénovation, protéger le détecteur de fumée contre la poussière.
  * le haut d’un plafond en forme d’un "A".
  Attention, le détecteur de fumée ne fonctionnera pas une fois recouvert.
  * les endroits les températures peuvent tomber à moins de 5°C (40°F) ou
  s’élever au-dessus de 37.8°C (100°F)
  BAVARIA ne pourra être tenu responsable de toute perte et/ou dommages de
  * N’installez pas de détecteur dans une caravane ou dans un lieu similaire. La
  quelques natures qu'il soit, y compris les accessoires et/ ou pertes indirectes,
  chaleur du soleil chauffe le toit et l’air du plafond. L’air chaud du plafond empêche
  résultant du fait que l'alarme du détecteur de fumée n'a pas retenti au contact de la
  la fumée d’incendie étouffée de monter jusqu’au détecteur.
  fumée ou d'un feu.
  * L’appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou aux gouttes.
  TENSION ÉLECTRIQUE
  3. INFORMATION ET INSTALLATION DE MONTAGE
  ALIMENTATION SECTEUR
  Avertissement! Ces dispositifs sont conçus pour des branchements sur une tension
  Tension en opération (max.) : 220-240VAC, 50Hz
  d’alimentation secteur 220-240VAC et doivent être installés uniquement par des
  Tension courant (max.) : 80mA
  électriciens qualifiés conformément à BS 7671 publié par l’Institution des ingénieurs
  BATTERIE DE SECOURS
  électriciens (Institution of Electrical Engineers). Le détecteur de fumée fonctionnera
  Tension en fonctionnement voltage (max.) : 9VDC
  aussi bien en alarme autonome qu’en interconnecté. Tous les détecteur
  Tension courant (max.) : 20mA
  interconnectés doivent s’alimenter sur une seule alimentation. Ne connectez pas le
  Type de batterie : 6F22
  câble Inter-connect sur phase ou Neutre. Ne connectez pas le détecteur sur un circuit
  protégé par un combiné bipolaire (discontacteur) Connectez et alimentez le détecteur
  de fumée uniquement sur une alimentation 220-240VAC. Votre détecteur de fumée
  est conçu pour une installation facile au mur. Un kit d’installation complet est fourni
  avec le détecteur. Idéalement, ce détecteur de fumée est conçu pour être installé sur
  un boîtier standard à encastrer (centres de montage 84mm). Placez les crochets de
  support dessus et localisez sur le boîtier les trous pour les vis. Puis, fixez les crochets
  directement dessus avec les vis fournies. Puis, vérifiez que le tout est installé
  solidement. Pour une installation sans le boîtier standard à encastrer, placez les
  crochets de support sur la surface du plafond, utilisez un crayon pour marquer les
  deux endroits que vous allez percer. Normalement, la distance entre les deux centres
  des trous percés doit être de 84mm. Pour des surfaces en bois, fixez les crochets
  directement dessus avec les vis fournies. Pour des surfaces en béton ou en
  masonnerie, utilisez une perceuse pour percer en premier ces deux trous sur la
  surface. Le diamètre des trous doit être d’environ 5.5mm et la profondeur des trous
  de 25-30 mm. Insérez deux chevilles dans les trous percés avant de mettre les
  crochets. Puis vérifiez que le tout est installé solidement. Des câbles épais d’1mm2
  (ou plus gros) dans les zones de branchements (boîtes de dérivations électriques)
  électriques sont recommandés pour le bloc d’alimentation ou l’inter-connexion.
  Dénudez les fils Phase, Neutre, et Inter-connect jusqu’à une longueur de 10mm.
  Connectez les câbles au terminal de la prise AC fournie et assurez-vous que les vis
  sont solidement serrées. Les couleurs des câbles sont: Phase=Marron; Neutre=Bleu,
  Inter-connect=Blanc. Le détecteur peut être connecté avec 12 dipositifs en série.
  Vérifiez soigneusement les connexions avant de fermer la boîte de dérivation. Les
  connexions incorrectes peuvent endommager l’appareil. Installez la boîte de
  dérivation sur la surface fixée si nécessaire. Branchez la prise AC à votre détecteur de
  fumée correctement. Une DEL verte s’allumera. Fixez correctement le détecteur sur
  les crochets supports et tournez le dans le sens des aiguilles d’une montre pour le
  fermer. Pour dégager le détecteur de fumée des crochets, insérez une épingle dans un
  des trous sur le côté, puis faites tourner l’appareil dans la direction opposée. Faites
  glisser le compartiment des piles et insérez une pile de 9V DC. Replacez le tiroir. Le
  tiroir ne peut être fermé si la pile n’est pas correctement installée. Appuyez sur le
  bouton TEST pour vérifier que l’alarme fonctionne. Les alarmes Inter-connectées
  doivent aussi êtres vérifiées. Ne délaissez pas l’installation tant que le
  fonctionnement correct de l’appareil n’a pas été vérifié.
  4. FONCTIONNEMENT, TEST & ENTRETIEN
  Le détecteur de fumée fonctionnera une fois qu’il sera connecté à l’alimentation et une
  fois allumé (la pile devra également être installée). Si des particules de combustion
  sont détectées, l’appareil sonnera d’une sirène stridente qui s’arrêtera une fois que
  l’air a été assaini.
  Fausse alarme contrôle “silence”
  Les dispositifs munis de l’option ‘silence’ peuvent réduire la sensibilité du circuit
  d’alarme pendant environ 8 minutes. Cette option doit uniquement être utilisée
  lorsque vous connaissez les conditions qui activent l’alarme telles que la fumée
  provenant de la cuisine. Le détecteur de fumée est désactivé si vous appuyez une fois
  sur le bouton silence du détecteur de fumée. Le détecteur de fumée réduira
  automatiquement la sensiblité et un témoin lumineux rouge s’allumera pendant
  environ 8 minutes pour indiquer que l’alarme est temporairement silencieuse. Il se
  réactivera après ces 8 minutes, la sirène se déclenchera si des particules de
  combustion sont toujours présentent. L’option “silence” peut être utilisée plusieurs
  fois de suite jusqu’à ce que l’air soit purifié.
  Attention:
  Avant d’utiliser l’option “silence”, identifiez la source de provenance de la fumée et
  assurez-vous que les conditions de sécurité sont bien respectées.
  TESTER
  Testez en appuyant pendant au moins 4 secondes sur le bouton test qui se trouve sur
  le couvercle du détecteur de fumée, jusqu’à ce que la sirène se déclenche. Il active le
  programme d’auto-test, la sirène de l’alarme et vérifie que tous les circuits
  électroniques, sirène et piles fonctionnent correctement. Il est hautement
  recommandé de tester l’alarme toutes les semaines pour assurer un fonctionnement
  correct. Dans les cas où l’alarme ne se déclenche pas lors du test, et/ ou l’appareil a
  une pile défectueuse, essayez alors de remplacer la pile par une nouvelle. Vous
  pouvez également tester l’alarme en soufflant de la fumée dans l’appareil.
  VEUILLEZ DISPOSER DES PILES DÉFECTUEUSES OU DÉCHARGÉES DANS UN
  ENDROIT APPROPRIÉ POUR PROTÉGER VOTRE ENVIRONNEMENT.
  ENTRETIEN
  Le détecteur de fumée n’exige aucun entretien. Toutefois, dans un environnement
  poussiéreux, vous pouvez utiliser un tuyau d’aspirateur pour nettoyer la poussière
  par le côté ouvert de l’appareil. Il est recommandé de nettoyer le détecteur
  mensuellement pour conserver une performance optimale. Normalement, l’alarme
  peut fonctionner pendant 10 ans sans remplacement. Voir la date de remplacement
  sur le bas du détecteur.
  5. REMPLACEMENT DE LA PILE
  L’alimentation de ce détecteur de fumée est prise en relais par une batterie de 9VDC si
  nécessaire. La batterie peut durer au moins un an en fonctionnement normal. Le
  détecteur de fumée possède un témoin lumineux et un « bruit » audible de charge
  faible. Elle fonctionnera à un intervalle de 30 - 40 secondes pendant 7 jours minimum.
  Remplacez la batterie quand le témoin s’allume. Utilisez uniquement les piles 9VDC
  (disponibles dans la plupart des drogueries, magasins d’équipements électroniques
  et ménagers) pour le remplacement.
  Lithium Type:
  Le fonctionnement de l’alarme doit être testé avec l’option TEST à chaque fois que la
  batterie est remplacée. Si le détecteur ne fonctionne pas correctement, faites appel
  aux conseils du fabricant.
  61cm
  100cm
  BARM230
  BAR
  M
  230
  Aanbevolen montageplaatsen:
  Minimaal 1 melder op iedere verdieping
  Lieus recommandé pour le Smoke Alarm:
  Au moins 1 par étage
  3a
  1
  Drukken
  Appuyer
  Drukken
  Appuyer
  2
  = bruin/brun
  = blauw/bleu
  = wit/blanc
  = bruin/brun
  = blauw/bleu
  = wit/blanc
  LL
  LL
  NN
  NN
  I/OI/O
  I/OI/O
  LL
  NN
  I/OI/O
  4 5
  L N
  I/O
  L N
  I/O
  max.12
  Test knop
  Bouton test
  Test knop
  Bouton test
  3
  Ce produit est garanti par le constructeur selon les lois de l'Union
  Européenne. La durée de garantie est indiquée sur l’emballage, et
  débute à partir de la date d’achat. Conservez le ticket de caisse - la
  preuve d'achat sera exigée pour faire valoir la garantie. En cas de
  problèmes, merci de contacter le magasin dans lequel vous avez
  acheté le produit. Pour plus d’informations sur ce produit, vous
  pouvez contacter notre ligne d'assistance ou visiter notre site Web:
  www.smartwares.eu. Vous pouvez aussi enregistrer votre produit sur
  notre site web.
  FR GARANTIE DU PRODUIT
  Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements
  électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de
  l’Union Européen et aux autres pays européens disposant de
  systémes de collecte sélective)
  Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il
  ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets
  ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant
  porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine,
  veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler
  de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable
  des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le
  distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de
  leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de
  ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant l’environnement. Les
  entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter
  les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être
  éliminé avec les autres déchets commerciaux.
  * Merci de jeter les piles vides dans les emplacements de
  recyclage prévus à cet effet.
  * Si la pile est encastré à l'intérieur du produit, ouvrez le
  produit et retirez la pile.
  ELIMINER
  MAINTENANCE
  Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La
  garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne
  nettoyer que l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et
  sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les
  appareils. Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni
  d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent
  la surface des appareils. Par ailleurs, les vapeurs sont dangereuses
  pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout
  tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément
  semblable pour le nettoyage. ATTENTION: protéger la batterie
  contre les rayons du soleils, les chaleurs élevées et les feux.
  * Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont
  conformes aux règlements afférents et aux instructions
  d'utilisation.
  * Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les
  rallonges, cela peut être cause de feu ou d'électrocution.
  * Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation,
  de sécurité ou la connexion des appareils.
  * Placer hors de portée des enfants.
  * Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très
  chaud, cela pourrait endommager le tableau de circuits
  électroniques.
  * Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela
  pourrait endommager le tableau de circuits électroniques
  * Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques
  endommagés! Si les fils électriques sont endommagés, les
  retirer du réseau et les apporter dans un magasinspécialisé.
  * La réparation et l'ouverture des différents éléments ne
  peuvent être effectuées que par un magasin spécialisé.
  * Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des
  téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans
  fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS
  à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au
  moment de l'utiliser.
  * N'avalez pas les batteries. Gardez les batteries hors de la
  portée des enfants.
  SÉCURITÉ
  NL PRODUCT GUARANTIE
  VERWIJDERING
  ONDERHOUD
  VEILIGHEID
  Dit product heeft een fabrieks garantie volgens de EU richtlijnen. De
  Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de
  verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon
  bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de
  garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de
  winkel waar u het product heeft gekocht. Voor verdere product
  informatie kunt u bellen met onze Hotline of bezoek onze website:
  www.smartwares.eu. Hier kunt u ook uw product registreren.
  Correcte verwijdering van dit product (elektrische &
  elektronische afvalapparatuur)
  Dit merkteken op het product of het bijbehorende
  informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huis-
  houdelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van
  zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
  menselijke gezondheid door ongecontroleerde afval-
  verwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten
  afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
  duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
  Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel
  waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
  wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk
  kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen
  met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koop-
  overeenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd
  met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
  * Lever lege batterijen altijd in bij een van de daarvoor
  bestemde inzamelpunten.
  * Als de batterij is ingebouwd in het product, open het en
  verwijder de batterij.
  De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De
  garantie vervalt als je het apparaat opent. Reinig enkel de
  buitenkant van de toestellen met een zachte, droge doek of
  borstel. Vóór u ze reinigt, haal de toestellen uit alle
  spanningsbronnen. Gebruik geen carboxylisch schoonmaak-middelen
  of benzine, alcohol of gelijkaardige producten. Deze werken agressief
  op het oppervlak van de toestellen. Bovendien zijn de dampen
  gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen scherpe
  instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige
  dingen om te reinigen. Waarschuwing: Bescherm batterijen tegen
  vuur, hitte en zon.
  * Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten
  voldoen aan de juiste regels en overeenkomen met de
  bedieningsinstructies.
  * Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren
  niet; dit kan anders leiden tot brand of elektrische schok.
  * Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt
  over de bedieningswijze, de veiligheid of de aansluiting van
  de apparaten.
  * Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
  * Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen;
  dit kan de elektronische circuitborden beschadigen.
  * Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden
  beschadigen.
  * Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval
  verwijder ze uit het net en breng de toestellen naar de winkel.
  * Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren
  door een erkende hersteller.
  * Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze
  telefoons, microgolfovens en andere draadloze toestellen die
  werken op het bereik van 2,4GHz. Hou het systeem
  MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens installatie
  en bediening.
  * Batterijen niet inslikken. Houd batterijen buiten het bereik
  van kinderen.
  BARM230BARM230
  DÉTECTEUR DE FUMÉEDÉTECTEUR DE FUMÉE
  Manuel de l'utilisateur
  ROOKMELDER
  ROOKMELDER
  Handleiding
  INTENDED FOR FIRE SAFETY
  AND INSTALLED IN BUILDINGS
  Essential characteristic 1: pass
  Essential characteristic 2: pass
  Essential characteristic 3: pass
  Essential characteristic 4: pass
  Essential characteristic 5: pass
  Essential characteristic 6: pass
  Essential characteristic 7: pass
  Essential characteristic 8: pass
  10.021.00
  Fi r e F i g h t i n g S o l u t i o n s
  INCL. BACK-UP
  1x 9V
  Gold Peak 1604P
  Energizer 522
  Ultralife U9VL-J
  Gold Peak GPCR-V9
  FDK CP-V9J
  BAVARIA BARM230
  13
  BARM230 - 001CPR
  EN14604:2005/AC:2008
  SD-193P
  1134
  B2, 3rd Floor,
  Fortune Factory Building
  40 Lee Chung Street, Chai Wan
  HONG KONG P.R CHINA
  EYSTON COMPANY Ltd.
Bavaria BARM230

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 1

Haben Sie eine Frage zum Bavaria BARM230 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Bavaria BARM230-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Füth, 2018-09-22 16:32:31 Keine Kommentare

Wie kann man das ständige nervige Piepen besonders im Schlafzimmer abstellen? Batterien hatte ich bereits getauscht! Danke für Ihre Hilfe. MfG

Diese Frage beantworten

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bavaria BARM230 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Rauchmelder und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch. Haben Sie eine Frage zum Bavaria BARM230 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Bavaria BARM230-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Bavaria
Model BARM230
Produkte Rauchmelder
EAN 8711658383644
Sprache Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch
Dateityp PDF
Technische Details
Entdeckertyp Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Übertragungstechnik Verkabelt
Testknopf
Warnung Dezibel 85
Produktfarbe Weiß
Leistung
Energiequelle Akku
Batteriespannung 9
Batterietechnologie Alkali
Batterie Lebensdauer 5Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Anzahl unterstützter Batterien 1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 - 50
Luftfeuchtigkeit in Betrieb 25 - 85

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2020 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr