Bernina Artista 200 Bedienungsanleitung

Bernina Artista 200
7.6 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 276 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungBernina Artista 200
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen
de navolgende en gebruikelijke
veiligheidsvoorschriften absoluut in acht te worden
genomen:
Lees voor het gebruik van deze naai- en
borduurcomputer alle instructies zorgvuldig door.
De naai- en borduurcomputer moet, als deze
niet wordt gebruikt, altijd uitgeschakeld
worden door de netstekker uit het
stopcontact te trekken.

GEVAAR

Om het risico van een elektrische schok te
vermijden:
1. Laat de naai- en borduurcomputer nooit
onbeheerd staan, zolang deze nog op het
stroomnet is aangesloten.
2. Na gebruik en voordat u de naai- en
borduurcomputer reinigt, moet u de netstekker
uit het stopcontact trekken.

WAARSCHUWING

Om het risico van verbrandingen, brand,
elektrische schok of verwondingen te
vermijden:
1. Laat niet toe, dat de naai- en borduurcomputer
als speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid
is vooral vereist, wanneer deze door of in de
nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
2. Gebruik de naai- en borduurcomputer alleen
voor de in de handleiding beschreven
doeleinden. Gebruik alleen toebehoren, dat
door de producent wordt aanbevolen.
1

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

3. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet als:
• kabel of stekker zijn beschadigd,
• deze niet storingvrij naait,
• deze gevallen of beschadigd is,
• deze met water in aanraking is gekomen.
Laat uw naai- en borduurcomputer door uw
BERNINA dealer controleren, resp. repareren.
4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens
het gebruik van de naai- en borduurcomputer
nooit geblokkeerd zijn. Verwijder pluisjes, stof-
en draadresten regelmatig uit de openingen.
5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle
bewegende delen. Let vooral op de naald.
6. Gebruik altijd een originele BERNINA
steekplaat. Een andere steekplaat kan
veroorzaken, dat de naald breekt.
7. Gebruik geen kromme naalden.
8. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof
tijdens het naaien. Dit kan veroorzaken, dat de
naald breekt.
9. Zet voor alle handelingen binnen het bereik van
de naald, bijv. inrijgen, vervangen van de naald,
naaivoet verwisselen, enz. de hoofdschakelaar
altijd op «0».
10. Trek tijdens de in de handleiding beschreven
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de
stekker van de naai- en borduurcomputer altijd
uit het stopcontact van het stroomnet.
11. Steek geen voorwerpen in de openingen van
de naai- en borduurcomputer.
12. Gebruik de naai- en borduurcomputer nooit
buiten.
13. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet in
ruimtes waar aërosolproducten (sprays,
spuitbussen) worden gebruikt.
14. Schakel de naai- en borduurcomputer uit door
de hoofdschakelaar op «0» te zetten en de
stekker uit het stopcontact te trekken.
artista 200 – Veiligheidsvoorschriften
030794.71.05_0401_a200_NL

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bernina Artista 200 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie nähmaschinen und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 7.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Bernina Artista 200 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Bernina und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Bernina -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Bernina
Artista 200
nähmaschine
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Bernina Artista 200 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.