Bernina Artista 730 Bedienungsanleitung

Bernina Artista 730
5.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 285 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungBernina Artista 730
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen de
navolgende en gebruikelijke veiligheidsvoorschriften
absoluut in acht te worden genomen:
Lees voor het gebruik van deze naai- en
borduurcomputer alle instructies zorgvuldig door.
De naai- en borduurcomputer moet, als deze niet
wordt gebruikt, altijd uitgeschakeld worden door
de netstekker uit het stopcontact te trekken.

GEVAAR

Om het risico van een elektrische schok te
vermijden:
1. Laat de naai- en borduurcomputer nooit onbeheerd
staan, zolang deze nog op het stroomnet is
aangesloten.
2. Na gebruik en voordat u de naai- en
borduurcomputer reinigt, moet u de netstekker uit
het stopcontact trekken.

WAARSCHUWING

Om het risico van verbrandingen, brand, elektrische
schok of verwondingen te vermijden:
1. Laat niet toe, dat de naai- en borduurcomputer als
speelgoed wordt gebruikt. Voorzichtigheid is vooral
vereist, wanneer deze door of in de nabijheid van
kinderen wordt gebruikt.
2. Gebruik de naai- en borduurcomputer alleen voor de
in de handleiding beschreven doeleinden. Gebruik
alleen toebehoren, dat door de producent wordt
aanbevolen.
1

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

3. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet als:
• kabel of stekker zijn beschadigd,
• deze niet storingvrij naait,
• deze gevallen of beschadigd is,
• deze met water in aanraking is gekomen.
Laat uw naai- en borduurcomputer door uw
BERNINA dealer controleren, resp. repareren.
4. Let erop, dat de ventilatie-openingen tijdens het
gebruik van de naai- en borduurcomputer nooit
geblokkeerd zijn. Verwijder pluisjes, stof- en
draadresten regelmatig uit de openingen.
5. Houd uw vingers op voldoende afstand van alle
bewegende delen. Let vooral op de naald.
6. Gebruik altijd een originele BERNINA steekplaat. Een
andere steekplaat kan veroorzaken, dat de naald
breekt.
7. Gebruik geen kromme naalden.
8. Duw niet tegen en trek nooit aan de stof tijdens het
naaien. Dit kan veroorzaken, dat de naald breekt.
9. Zet voor alle handelingen binnen het bereik van de
naald, bijv. inrijgen, vervangen van de naald,
naaivoet verwisselen, enz. de hoofdschakelaar altijd
op «0».
10. Trek tijdens de in de handleiding beschreven
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden de
stekker van de naai- en borduurcomputer altijd uit
het stopcontact van het stroomnet.
11. Steek geen voorwerpen in de openingen van de
naai- en borduurcomputer.
12. Gebruik de naai- en borduurcomputer nooit buiten.
13. Gebruik de naai- en borduurcomputer niet in
ruimtes waar aërosolproducten (sprays, spuitbussen)
worden gebruikt.
14. Schakel de naai- en borduurcomputer uit door de
hoofdschakelaar op «0» te zetten en de stekker uit
het stopcontact te trekken.
artista 730 – Veiligheidsvoorschriften
032131.70.05_0604_a730_NL

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bernina Artista 730 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie nähmaschinen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Bernina Artista 730 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Bernina und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Bernina -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Bernina
Artista 730 | ARTISTA 730
nähmaschine
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
Sägegeschwindigkeit900
DisplayJa
NähmaschinenfunktonenEmbroidery, Overlock, Sewing
Eingebautes LichtJa
Anzahl der Nadelpositionen11
Automatischer NadelgarnerNein
FreiarmJa
Anzahl an Knopflöchern10
TypHalbautomatische Nähmaschine
ProduktfarbeGrey, White
SchnittstelleUSB
SteuerungButtons, Rotary, Touch
Stichlänge5 mm
Anzahl der Stickabeiten designs21
Anzahl der Nähmuster529
Anpassbare NadelpositionJa
Anpassbare FadenspannungJa
Anzahl der Programme15
Leistung
NetzteiltypElektro
Lieferumfang
TragetascheJa
Nähmaschinenzubehör enthaltenKnopflochboden
Weiteres ZubehörJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Bernina Artista 730 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.