Bestway Lay-Z-Spa 60037 Bedienungsanleitung

Bestway Lay-Z-Spa 60037
9.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 276 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungBestway Lay-Z-Spa 60037
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zorg ervoor dat u alle informatie in deze handleiding leest, begrijpt
en opvolgt voordat u de spa installeert en gaat gebruiken.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - LEES EN VOLG
ALLE INSTRUCTIES.
WAARSCHUWING:
• De spa moet worden gevoed door een scheidingstransformator of via een
aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30mA.
• De spa moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met een
stroomkabel met stekker en aardlekschakelaar met uitschakelstroom van
10 mA.
• De pomp moet worden getest voor elk gebruik. Volg de instructies van de
pomp voor het testen.
Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn
serviceverstrekker of personen met dezelfde kwalificaties worden vervangen
om gevaar te vermijden.
• Gebruik geen verlengsnoer om het toestel aan te sluiten en zorg voor een
goed bereikbaar stopcontact, om het risico van een elektrische schok te
verminderen.
• Tijdens het gebruik mogen er geen onderdelen van het toestel boven het bad
zijn.
• Delen met onderdelen die onder stroom staan, met uitzondering van de
onderdelen die worden gevoed met een veilige extra lage spanning van
maximaal 12 V, mogen niet toegankelijk zijn voor de personen in de spa.
Delen die elektrische componenten bevatten, behalve afstandsbedieningen,
moeten zo worden geplaatst of bevestigd dat ze niet in de spa kunnen
vallen.
• De spa moet worden gevoed met een geaarde stroombron.
• De stroombron op de wand van het gebouw moet zich op een afstand van
meer dan 4 m van het zwembad bevinden.
Waarschuwing: De stekker altijd droog houden, een natte stekker in het
stopcontact steken is ten sterkste verboden!
• De stekker moet rechtstreeks worden aangesloten op een stopcontact van
de vaste elektrische installatie.
• U moet na installatie van de spa nog bij de stekker kunnen komen.
VOORZICHTIG: Ten einde een gevaar te vermijden dat te wijten is aan een
onopzettelijk opnieuw instellen van de thermische beveiliging, mag dit
apparaat niet gevoed worden door een extern schakelapparaat zoals een
timer of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld
wordt door het hulpmiddel.
Nadat uw spa 3-5 jaar is gebruikt, moet u contact opnemen met een
plaatselijke gekwalificeerde onderhoudstechnicus om de veiligheid en
prestaties van de spa te verzekeren. De hoofdonderdelen zoals
verwarmingselement, luchtuitblaasmotor en terugslagkleppen in de
elektrische unit moeten gecontroleerd en (indien nodig) vervangen worden
door een vakman.
GEBRUIK DE SPA NIET ALS HET REGENT, ONWEERT OF BLIKSEMT,
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
• Draag nooit contactlenzen in de spa.
• Gebruik de spa niet tijdens chemisch onderhoud.
• Er mogen geen verlengsnoeren worden gebruikt.
• Het apparaat niet aansluiten of loskoppelen met natte handen.
• Haal de stekker altijd uit het stopcontact:
-voor reiniging of ander onderhoud
-als de spa onbeheerd achter wordt gelaten, tijdens vakanties
• Wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, zoals in
de winter, moet de spa of zwembadset worden gedemonteerd en
binnenshuis worden opgeborgen.
• Gebruik om veiligheidsredenen alleen de accessoires die zijn geleverd of
goedgekeurd door de fabrikant van de spa.
• Plaats de spa niet op een glad oppervlak en zorg er voor installatie voor dat
het oppervlak vrij is van scherpe voorwerpen.
• Plaats nooit een elektrisch apparaat zoals een lamp, telefoon, radio of
televisie binnen een afstand van 2 meter van de spa.
Voorzichtig: Lees voor gebruik van het toestel de instructies en lees ze ook
altijd voor de installatie of het opnieuw monteren.
• Bewaar de instructies. Als de gebruikersinstructies ontbreken, neem dan
contact op met de fabrikant of zoek ze op de website www.bestwaycorp.com
Waarschuwing: Voor de elektrische veiligheid is er een PRCD
ingebouwd in het netsnoer; als er een lekstroom van meer dan 10mA
wordt gedetecteerd, treedt dit apparaat in werking en zal het de
stroomtoevoer afsnijden. Koppel de spa in dat geval los van de stroom
en stop meteen het gebruik ervan. Reset het product niet zelf. U moet
contact opnemen met de plaatselijke serviceafdeling om het product te
controleren en te repareren.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door
personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructie krijgen betreffende
het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. (Voor EU-markt)
• Reiniging en gebruikersonderhoud moeten worden uitgevoerd door een
volwassene ouder dan 18 jaar die bekend is met het risico van elektrische
schokken. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook
kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis tenzij ze toezicht of instructie krijgen
betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten
gehouden worden, zodat ze niet met het apparaat kunnen spelen. (Voor
andere markt dan EU)
• Water trekt kinderen aan, bevestig altijd een afdekking op de spa na elk
gebruik.
• Begraaf de kabel niet. Plaats de kabel zodanig dat die zo min mogelijk hinder
kan geven voor grasmaaiers, heggescharen en andere apparatuur.
GEVAAR - Gevaar voor verdrinking (met name kinderen van jonger dan 5
jaar). Neem maatregelen om onbevoegde toegang van kinderen tot de spa
te voorkomen. Dit kunt u doen met behulp van toezicht van een volwassene
op de toegang tot de spa, of door een beschermingsmiddel op de spa te
installeren. Om gevaren tijdens het gebruik van de spa te voorkomen,
moeten kinderen altijd onder toezicht van een volwassene blijven.
GEVAAR - Risico van verwondingen. De aanzuigfittingen in deze spa
hebben de afmetingen die bij het specifieke waterdebiet passen dat door de
pomp wordt veroorzaakt. Als de aanzuigfittingen of de pomp moeten worden
vervangen, zorg er dan voor dat de debieten compatibel zijn. Gebruik de spa
nooit als de aanzuigfittingen kapot zijn of ontbreken. Vervang nooit een
aanzuigfitting door een fitting met een lagere capaciteit dan het debiet dat op
de originele aanzuigfitting staat aangegeven.
RISICO VAN VERWONDINGEN. Gebruik de spa nooit als de
invoer/uitvoerleidingen kapot zijn of ontbreken. Probeer nooit om de
invoer/uitvoerleidingen te vervangen. Raadpleeg altijd uw plaatselijke
Aftersales-centrum.
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK. Installeer op minstens 2 m van alle
metalen oppervlakken.
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK. Gebruik nooit een elektrisch
apparaat wanneer u in uw spa bent of wanneer uw lichaam nat is. Plaats
nooit een elektrisch apparaat zoals een lamp, telefoon, radio of televisie
binnen een afstand van 2 meter van de spa.
Tijdens de zwangerschap kan lang liggen in warm water schade aan de
foetus veroorzaken. Beperk het gebruik tot 10 minuten per keer.
OM HET RISICO VAN VERWONDINGEN TE VERMINDEREN:
A. Het water in een spa mag nooit warmer dan 40°C (104°F) zijn. Een
watertemperatuur tussen 38°C (100°F) en 40°C (104°F) wordt als veilig
en comfortabel beschouwd voor een gezonde volwassene. Lagere
watertemperaturen worden aanbevolen voor jonge kinderen en wanneer
de spa langer dan 10 minuten wordt gebruikt.
B. Omdat een te hoge watertemperatuur zeer gevaarlijk kan zijn voor de
foetus tijdens de eerste maanden van de zwangerschap, moeten
zwangere of mogelijk zwangere vrouwen de watertemperatuur in de spa
beperken tot 38°C (100°F).
C. Voordat de gebruiker de spa ingaat, moet hij/zij de watertemperatuur
meten met een nauwkeurige thermometer omdat de tolerantie van de
temperatuurregeling kan verschillen.
D. Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen voor of tijdens het gebruik
van een spa kan leiden tot bewusteloosheid met de mogelijkheid van
verdrinking.
E. Zwaarlijvige personen en personen met een voorgeschiedenis van
hartziekte, lage of hoge bloeddruk, problemen met de bloedsomloop of
diabetes moeten een arts raadplegen voordat ze een spa gebruiken.
F. Personen die medicijnen gebruiken, moeten een arts raadplegen voordat
ze een spa gebruiken omdat sommige medicijnen duizeligheid kunnen
veroorzaken terwijl andere medicijnen invloed kunnen hebben op de
hartslag, bloeddruk en bloedsomloop.
G. Houd nooit uw hoofd onder water.
H. Slik het spawater niet in.
OM HET RISICO VAN VERWONDINGEN TE VERMINDEREN: Giet nooit
water met een temperatuur van meer dan 40°C (104°F) rechtstreeks in het
spa zwembad.
• Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen kan het risico van fatale
oververhitting sterk vergroten. Oververhitting treedt op wanneer de interne
temperatuur van het lichaam een niveau bereikt dat verschillende graden
boven de normale lichaamstemperatuur van 37°C (98,6°F) ligt. De
symptomen van oververhitting zijn ondermeer een stijging van de interne
temperatuur van het lichaam, duizeligheid, lethargie, duizeligheid en
flauwvallen. De effecten van oververhitting omvatten het onvermogen om
hitte waar te nemen, het onvermogen om de noodzaak te herkennen om uit
de spa of jacuzzi te stappen, de onwetendheid van een dreigend gevaar,
beschadiging aan de foetus bij zwangere vrouwen, het fysiek onvermogen
om uit de spa of jacuzzi te stappen en bewusteloosheid die resulteert in het
gevaar op verdrinking.
• Elektrische installaties moeten de nationale bedradingsregelgeving volgen,
raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u vragen heeft.
• Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen gaan over
sommige algemene risico's van waterrecreatie, maar ze omvatten niet alle
risico's en gevaren in alle gevallen. Wees altijd voorzichtig en gebruik
gezond verstand en beoordelingsvermogen wanneer u van wateractiviteiten
geniet. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Als aanvulling kan
de volgende informatie worden verstrekt afhankelijk van het type spa:
Veiligheid van niet-zwemmers
- Continu, actief en waakzaam toezicht op zwakke zwemmers en
niet-zwemmers, met name in oefenspa's, door een competente
volwassene is altijd vereist (denk eraan dat kinderen onder de vijf jaar oud
het hoogste risico van verdrinking lopen).
- Wijs een competente volwassene aan om altijd toezicht te houden op de
spa wanneer deze wordt gebruikt.
- Zwakke zwemmers of niet-zwemmers moeten persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen, met name tijdens het gebruik van de
oefenspa.
- Wanneer de spa niet in gebruik is of als er geen toezicht is, verwijder dan al
het speelgoed uit de spa en zijn omgeving om te voorkomen dat kinderen
worden aangetrokken tot de spa.
Veiligheidsmiddelen
- Er moet een veiligheidsafdekking of andere bescherming voor de veiligheid
worden gebruikt, of alle deuren en ramen (indien van toepassing) moeten
worden beveiligd om onbevoegde toegang tot de spa te voorkomen.
- Barrières, afdekkingen, alarmen of dergelijke veiligheidsmiddelen zijn
nuttige hulpmiddelen, maar het zijn geen vervangingen voor een continu
en competent toezicht door volwassenen.
Veiligheidsapparatuur
- Het wordt aanbevolen om reddingsapparatuur (bijv. een reddingsboei) bij
de spa te houden (indien van toepassing).
- Houd ook een werkende telefoon en een lijst met noodnummers in de buurt
van de spa.
Veilig gebruik van de spa
- Moedig alle gebruikers, vooral kinderen, aan om te leren zwemmen
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en vernieuw
deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil uitmaken in
een noodgeval.
- Instrueer alle spagebruikers, ook kinderen, wat te doen in een noodgeval
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen of tot
de dood.
- Gebruik de spa niet wanneer u alcohol of medicijnen gebruikt die uw
vermogen om de spa veilig te gebruiken kunnen verminderen.
- Als er afdekkingen worden gebruikt, verwijder deze dan volledig van het
wateroppervlak voordat u de spa ingaat.
- Bescherm de spagebruikers tegen met water verband houdende ziekten
door ze te adviseren om het zwembadwater behandeld te houden en
goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor
waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemische producten buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de borden op de spa of binnen 2000 mm van de spa op een goed
zichtbare positie.
-Als afneembare ladders worden verwijderd, moeten ze veilig worden
opgeborgen waar kinderen er niet op kunnen klimmen.
RAADPLEEG UW ARTS VOOR AANBEVELINGEN.
VOORZICHTIG:
• We raden sterk aan om de spa niet uit te vouwen en op te pompen als de
omgevingstemperatuur lager is dan 15°C (59°F). We raden aan om de spa
binnen op te pompen en de installatie dan buiten voort te zetten. Als de
buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F), moet de spaverwarmer altijd
zijn ingeschakeld. In deze modus kan het Freeze Shield™-systeem de
interne temperatuur tussen 6°C (42,8°F) en 10°C (50°F) houden om schade
te voorkomen, zoals het bevriezen van water in de 8 leidingen of het
circulatiesysteem.
Belangrijk: Als het Freeze Shield™-systeem niet werkt, verschijnen er
alarmen op de spa. Controleer de status van uw spa als de
buitentemperatuur lager is dan 6°C (42,8°F). Als u langdurig van huis bent
en het risico bestaat dat de temperatuur lager wordt dan 6°C (42,8°F), raden
we sterk aan om de spa te demonteren en op te bergen volgens de
opslagprocedure.
• Gebruik de spa niet alleen.
• Mensen met besmettelijke ziekten mogen de spa niet gebruiken.
• Gebruik de spa niet onmiddellijk na zware inspanningen.
• Ga altijd langzaam en voorzichtig in en uit de spa. Natte oppervlakken zijn
glad.
• Om schade aan de pomp te vermijden, mag de spa nooit gebruikt worden
tenzij deze gevuld is met water.
• Ga onmiddellijk uit de spa als u zich oncomfortabel of slaperig voelt.
• Voeg nooit water toe aan chemicaliën. Voeg altijd chemicaliën toe aan water
om sterke dampen of hevige reacties te vermijden die kunnen resulteren in
gevaarlijke chemische verstuivingen.
• Raadpleeg het deel “ONDERHOUD” voor informatie over reiniging,
onderhoud van water en afvoer van water.
• Raadpleeg de onderstaande paragraaf van de handleiding voor informatie
over de installatie.
OPMERKING:
• Controleer de apparatuur voor gebruik. Breng Bestway via het
Klantenservice-adres dat vermeld staat in deze handleiding op de hoogte als
er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken bij aankoop. Controleer of de
apparatuuronderdelen de modellen vertegenwoordigen die u wilde kopen.
• Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
GESELECTEERDE LOCATIE
Binnen en buiten & bovengronds & draagbare bedrading &
draagbare spa
WAARSCHUWING: De geselecteerde locatie moet de verwachte
belasting kunnen dragen.
WAARSCHUWING: Er moet voor een geschikt afvoersysteem
worden gezorgd om overstromend water voor zowel installaties
binnenshuis als buitenshuis te kunnen afvoeren.
• Houd de spa-afdekking altijd op de spa om warmteverlies tijdens
het verwarmen van de spa te beperken wanneer de spa niet wordt
gebruikt (maar niet tijdens het gebruik). Zorg ervoor dat de
afdekking stevig wordt bevestigd, volgens de instructies, voor
optimale isolatie. Het wordt aanbevolen om de afdekking, wanneer
deze niet wordt gebruikt, van de grond af te houden om hem
schoon te houden (met name het oppervlak dat dicht bij het
wateroppervlak van de spa komt). De afdekking moet op een
geschikte plaats worden bewaard, waar hij niet kan worden
beschadigd, of schade kan veroorzaken.
• Controleer de ingestelde watertemperatuur en overweeg om deze
te verlagen op tijden dat de spa gewoonlijk niet wordt gebruikt.
• Overweeg afhankelijk van de omgevingsomstandigheden om de
verwarming helemaal uit te schakelen als de spa een lange tijd niet
wordt gebruikt (als de spa deze optie biedt, maar de resterende
desinfectie-/pH-waarden wel worden behouden).
• Het wordt aanbevolen om een isolerend grondzeil te gebruiken
onder de spa om warmteverlies via de bodem van de spa te
beperken.
• Houd de filters schoon om de juiste werkomstandigheden voor de
pomp te behouden en onnodige vervanging en nieuwe verwarming
van het water te voorkomen.
• Houd de spa uit de buurt van het rustgebied om geluidsoverlast te
beperken.
• Het wordt aanbevolen om een erkende aannemer of bouwkundig
ingenieur te laten controleren of het ondersteunende materiaal
sterk genoeg is om de maximale ontwerpbelasting van de spa, het
spawater en de gebruikers van de spa te kunnen dragen. Lees de
informatie over het gevulde gewicht op de verpakking.
• Houd minstens 1 m ruimte rondom de spa.
• Raadpleeg uw plaatselijke overheidsinstantie met betrekking tot de
watervoorschriften voor de beste watertoevoer voor het vullen van
de spa.
• Het wordt aangeraden om experts en/of plaatselijke instanties te
raadplegen voor het toepassen van plaatselijke of nationale
wetten/voorschriften met betrekking tot kindveilige omheiningen,
veiligheidsbarrières, verlichting en andere veiligheidsvereisten.
• Leg de afdekking niet op de grond of op een ander vuil oppervlak
wanneer hij niet op de spa ligt.
• Wanneer de spa wordt gebruikt, moet de afdekking op een schoon,
droog gebied worden gelegd, anders kunnen er vuil en bacteriën
op komen. Afdekkingen mogen niet op houten tafels of houten
vloeren worden gelegd, omdat het hout erdoor kan bleken. Een
afdekkingslift, of een dergelijk toestel, is handig om ervoor te
zorgen dat de afdekking niet in contact met de grond komt. Een
afdekkingslift wordt sterk aanbevolen voor spa's in
huuromgevingen.
BELANGRIJK: Vanwege het gecombineerde gewicht van de
Lay-Z-Spa, water en gebruikers, is het bijzonder belangrijk dat de
bodem waarop de Lay-Z-Spa geïnstalleerd is, vlak, gelijk en
waterpas is en in staat is om het gewicht de volledige tijd dat de
Lay-Z-Spa geïnstalleerd is te dragen (niet op tapijt of een ander
gelijksoortig materiaal). Als de Lay-Z-Spa op een oppervlak staat dat
niet aan deze vereisten voldoet, is alle schade die wordt veroorzaakt
door een ongeschikte ondersteuning niet gedekt door de
fabrieksgarantie. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van
de Lay-Z-Spa om altijd te zorgen voor de integriteit van de plaats.
1. Installatie binnenshuis:
Houd rekening met speciale vereisten wanneer u de spa
binnenshuis installeert.
• Vochtigheid is een natuurlijke bijwerking van de installatie van een
Lay-Z-Spa. Bepaal de effecten van vocht in de lucht op
blootgesteld hout, papier, enz. in de voorgestelde locatie. Om deze
effecten te minimaliseren, is het het beste om veel ventilatie in het
geselecteerde gebied te voorzien. Een architect kan helpen
bepalen of meer ventilatie nodig is.
• Raadpleeg uw plaatselijke overheidsinstantie voor de
installatievoorschriften.
• Pas regelmatig een geschikte luchtbehandeling toe in de
spa-ruimte (ventilatie en ontvochtiging) om de veiligheid en het
comfort van de gebruikers te garanderen.
• Installeer de spa niet op tapijt of andere vloermaterialen (bijv.
onbehandeld kurk,hout of andere poreuze materialen) die vocht of
bacteriën bevorderen of vasthouden, of die kunnen worden
beïnvloed door de chemicaliën voor waterbehandeling die in de spa
worden gebruikt.
• Leeg de spa voordat u hem uit de ruimte of het gebouw verwijdert.
2. Installatie buitenshuis:
• Tijdens het vullen, leegmaken of tijdens het gebruik kan er water uit
de spa stromen. De Lay-Z-Spa moet daarom in de buurt van een
vloerafvoer geïnstalleerd worden.
• Laat het oppervlak van de spa niet langdurig blootgesteld aan
direct zonlicht.
• Raadpleeg uw plaatselijke professionele installateurs voor de
omgevingsomstandigheden, zoals grondwater en risico van vorst.
• Het wordt aanbevolen om de spa te beschermen tegen blootstelling
aan direct zonlicht met een afdekking wanneer hij niet wordt
gebruikt.
108

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bestway Lay-Z-Spa 60037 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Bestway Lay-Z-Spa 60037 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Bestway und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Bestway -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Bestway
Lay-Z-Spa 60037 | 60037 NL / 23
Nicht kategorisiert
6942138982695
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
FormRund
FaltbarJa
einfaltbarJa
MassageartBlasen-/Strahlmassage
Temperatur (max)40 °C
Eingebauter Wasserenthärter-
Massage-SystemAirJet
Material-
ProduktfarbeGrey, White
HeizelementJa
TimerJa
ZertifizierungEMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Anzahl der Personen3 Person(en)
Fassungsvermögen605 l
Anzahl der Strahlen110
Leistung
AC Eingangsspannung220 - 240 V
Logistikdaten
Mindestbestellmenge1 Stück(e)
Länge des Versandkartons810 mm
Breite des Versandkartons460 mm
Höhe des Versandkartons575 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite1700 mm
Tiefe1700 mm
Höhe660 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)1690 x 1690 mm
Gewicht26023 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite800 mm
Verpackungstiefe450 mm
Verpackungshöhe575 mm
Paketgewicht31799 g
Filterung
FilterungJa
Filterkartusche enthaltenJa
Anzahl der Kartuschen1
Lieferumfang
AbdeckungJa
Chlor-DosiererJa
Flickzeug enthaltenJa
Elektrische LuftpumpeJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Bestway Lay-Z-Spa 60037 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.