Bestway Lay-Z-Spa 60037 Bedienungsanleitung

Bestway Lay-Z-Spa 60037
9.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 276 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungBestway Lay-Z-Spa 60037
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Figyelmesen olvassa el, értse meg és kövesse a használati útmutató
utasításait a fürdőmedence felállítása és használata előtt.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – MINDEN UTASÍTÁST OLVASSON EL,
ÉS TARTSA BE AZ AZOKBAN FOGLALTAKAT.
FIGYELMEZTETÉS:
A fürdőmedencét maradékáram-működtetésű megszakítóval (RCD) rendelkező
hálózati áramellátásról kell működtetni, a névleges üzemi maradékáram pedig
nem haladhatja meg a 30 mA-t.
A fürdőt földeléssel rendelkező hálózati aljzathoz csatlakoztassa, ehhez pedig
használjon dugóval és 10 mA kioldási áramerősséggel rendelkező
áram-védőkapcsolós készülékkel (PRCD) szerelt tápkábelt.
A szivattyút minden használat előtt ellenőrizni kell. Az ellenőrzéssel
kapcsolatosan tartsa be a szivattyú útmutatójában foglaltakat.
A tápkábel sérülése esetén a sérült kábelt a veszély elkerülése érdekében a
gyártóval, a gyártó szervizügynökségével vagy hozzájuk hasonlóan képzett
személlyel le kell cseréltetni.
Az áramütésveszély csökkentése érdekében az egység elektromos hálózathoz
való csatlakoztatásához ne használjon hosszabbítót, hanem gondoskodjon
megfelelően elhelyezett aljzatról.
• Használat közben a berendezés semelyik része sem lehet a fürdő fölött
elhelyezve.
Az áram alatti részeket tartalmazó részegységekhez – a 12 V-ot nem
meghaladó biztonsági, extra alacsony feszültséggel ellátott részegységek
kivételével – a fürdőmedencében tartózkodó személyek semmiképpen sem
férhetnek hozzá; az elektromos részegységeket – a távvezérlő készülékek
kivételével – úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy azok ne eshessenek a
fürdőmedencébe.
A fürdőmedencét földelt áramforrásra kell csatlakoztatni.
Az épület falán lévő tápforrásnak legalább 4 m-re kell lennie a medencétől.
• Figyelmeztetés: Mindig tartsa a dugót szárazon! Nedves dugót a
konnektorba dugni szigorúan tilos!
A csatlakozót csak állandó bekötésű fali aljzatba szabad közvetlenül
csatlakoztatni.
• Fontos, hogy a fürdőmedence felállítását követően a dugalj hozzáférhető
legyen.
VIGYÁZAT: A hőmegszakító véletlen visszakapcsolása miatti veszély
elkerülése érdekében a készülék nem látható el árammal külső
kapcsolóberendezésről (pl. időzítő), illetve nem köthető be olyan áramkörbe,
melyet gyakran kapcsol be és ki a szolgáltató.
A fürdő 3–5 évnyi használata után annak megfelelő biztonságossága és
teljesítménye érdekében hívjon ki egy helyi, képesített karbantartó technikust.
Az elektromos egység részegységeit (pl. fűtőelem, levegőventilátor-motor
és visszacsapószelepek) szakemberrel ellenőriztetni kell, és szükség esetén
szintén szakemberrel le kell cseréltetni.
AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE HASZNÁLJA A
FÜRDŐMEDENCÉT ESŐBEN, MENNYDÖRGÉSEK ÉS VILLÁMLÁSOK
KÖZEPETTE.
Soha ne viseljen a fürdőmedencében kontaktlencsét.
Ne használja a fürdőmedencét vegyszeres karbantartás közben.
Hosszabbítókábelek nem használhatók.
Ne dugja be és ne húzza ki a készülék dugalját nedves kézzel
• Mindig válassza le a készüléket az áramellátásról:
- tisztítás vagy más karbantartás esetén
- ha szünnapokon felügyelet nélkül hagyja
Ha a készüléket előre láthatólag hosszabb ideig nem fogja használni (pl.
télen), a fürdő- vagy medencekészletet szét kell szerelni, és beltérben kell
tárolni.
Biztonsági okokból kizárólag a fürdőmedence gyártója által mellékelt vagy
jóváhagyott tartozékokat használjon.
Ne helyezze a fürdőmedencét csúszós felületre, illetve a telepítés előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy a felület mentes az éles tárgyaktól.
Soha ne tegyen elektromos tápforrásokat vagy készülékeket (pl. lámpa,
telefon, rádió vagy televízió) a fürdőmedence 2 m-es környezetébe.
Vigyázat: A készülék használata, illetve (újra)összeszerelése előtt, kérjük,
minden alkalommal olvassa el az útmutatót.
Őrizze meg az útmutatót biztos helyen. Az útmutató elvesztése esetén, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot a gyártó vállalattal, vagy keresse meg a következő
weboldalon: www.bestwaycorp.com
Figyelmeztetés: Az elektromos biztonság érdekében a tápvezetékbe
hordozható kivitelű áram-védőkapcsolós készülék (PRCD készülék) lett
beépítve. 10 mA-nél magasabb szivárgó áram esetén a készülék
beavatkozik, és megszakítja az áramellátást ilyen esetben, kérjük,
azonnal húzza ki a fürdőt a dugóból, és ne használja tovább. Ne állítsa
vissza saját maga a terméket, hanem a termék megjavításához hívja ki a
helyi szervizügynökséget.
Ez a készülék 8 éves kortól használható, illetve a fizikailag, érzékszervileg
vagy szellemileg korlátozott, továbbá a kellő tapasztalattal vagy tudással nem
rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett, vagy a készülék
biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek megszerzését és a járulékos
veszélyek megértését követően használhatják. A gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel. (EU-s piacra szánt termék esetén)
A tisztítást és felhasználói karbantartást csak 18 évet betöltött, az elektromos
áramütés veszélyeivel tisztában lévő felnőttek végezhetik. Ez a készülék nem
használható fizikailag, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, továbbá a
kellő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek (és gyermekek)
által, kivéve felügyelet mellett, vagy ha a készülék biztonságos használatával
kapcsolatosan útmutatást kaptak egy, a biztonságukért felelős személytől. A
gyerekeket felügyelni kell, hogy nehogy játsszanak a készülékkel. (EU-n kívüli
piacra szánt termék esetén)
A víz vonzza a gyermekeket minden használatot követően tegye föl a
fürdőmedencére a fedelét.
Ne temesse be a kábelt! Úgy helyezze el a kábelt, hogy az a lehető
legkevésbé legyen kitéve fűnyírónak, sövénynyírónak és más berendezésnek.
VESZÉLY - Véletlen fulladás kockázata (különösen 5 évnél kisebb
gyermekeknél). Fordítson kellő figyelmet annak a megelőzésére, hogy
gyermekek felügyelet nélkül férhessenek a fürdőmedencéhez. Ez biztosítható
azzal, hogy egy felnőtt rögzíti a fürdőmedence megközelítését lehetővé tevő
eszközt, vagy ha biztonsági védőeszközt telepít a fürdőmedencére. A
fürdőmedence során esetlegesen előforduló balesetek megelőzése végett
bizonyosodjon meg arról, hogy a gyermekek folyamatosan felnőtt felügyelete
mellett legyenek.
VESZÉLY - Sérülésveszély. A beszívó szerelvényeket a szivattyú által
létrehozott adott vízáramnak megfelelően méreteztük. Amennyiben a beszívó
szerelvények vagy a szivattyú cserére szorul, mindenképpen kompatibilis
áramlási sebességgel rendelkező alkatrészeket használjon. Soha ne
működtesse a fürdőmedencét, ha a beszívó szerelvények megsérültek vagy
hiányosak. Soha ne cserélje beszívó szerelvényt az eredeti beszívó
szerelvényen jelöltnél kisebb áramlási sebességgel bíró alkatrésszel.
SÉRÜLÉSVESZÉLY. Soha ne működtesse a fürdőmedencét sérült vagy
hiányzó bemenő-, illetve kimenőcsövekkel. Soha ne próbálja meg maga
kicserélni a bemenő, illetve kimenőcsöveket. Mindig forduljon a legközelebbi
Bestway értékesítés utáni szolgálathoz.
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY. Az összes fémfelülettől legalább 2 m távolságban
telepítse.
ÁRAMÜTÉSVESZÉLY. A fürdőmedencében, illetve nedves testtel soha ne
működtessen elektromos készülékeket. Soha ne tegyen elektromos
készülékeket (pl. lámpa, telefon, rádió vagy televízió) a fürdőmedence 2 m-es
környezetébe.
Terhes nőknél a huzamosabb meleg vízben tartózkodás károsíthatja a
magzatot. Ne engedje, hogy a fürdőt egyhuzamban 10 percnél tovább
használják.
A SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN:
A. A fürdőmedence vízhőmérséklete sosem lehet nagyobb, mint 40 °C (104 °F).
Felnőttek esetén a 38 és 40 °C (100 és 104 °F) közötti vízhőmérséklet számít
egészségesnek és kényelmesnek. Fiatal gyermekek, illetve 10 percnél
hosszabb fürdőzés esetén ennél alacsonyabb vízhőmérséklet javasolt.
B. Tekintettel arra, hogy a túl magas vízhőmérséklet a terhesség első
hónapjaiban a magzat károsodását okozhatja, a terhes vagy elképzelhetően
terhes nőknél a fürdőmedence vízhőmérsékletet 38 °C-ra (100 °F) kell
korlátozni.
C. A fürdőmedencébe való beszállás előtt a felhasználónak pontos hőmérővel
meg kell mérnie a vízhőmérsékletet, mivel a vízhőmérséklet-szabályozó
tűrése eltérő lehet.
D. A fürdőmedence-használat előtti alkohol- vagy drogfogyasztás, illetve
gyógyszerhasználat öntudatvesztést okozhat, ami fulladáshoz vezethet.
E. Túlsúlyos, szívbeteg, alacsony vagy magas vérnyomású,
keringésirendszer-zavaros, illetve cukorbeteg személyeknek a fürdőmedence
használata előtt ki kell kérniük orvosuk véleményét.
F. A gyógyszerrel kezelt személyeknek a fürdőmedence használata előtt ki kell
kérniük orvosuk véleményét, mivel egyes gyógyszerek álmosságot
okozhatnak, míg mások hatással lehetnek a szívverésre, vérnyomásra, illetve
a vérkeringésre.
G. Minden esetben kerülje a fej teljes mértékű vízbe merítését.
H. Ne igyon a medence vízéből.
A SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN: Soha ne
töltsön be 40 °C-nál (104 °F) melegebb vizet közvetlenül a fürdőmedencébe.
Az alkohol- vagy drogfogyasztás, illetve gyógyszerhasználat nagy mértékben
növelheti a halállal járó hipertermia veszélyét. Hipertermia akkor következik be,
ha a test hőmérséklete több fokkal a 37 °C-os (98,6 °F) normál
testhőmérséklet fölé emelkedik. A hipertermia tünetei többek között a test
belső hőmérsékletének megnövekedése, szédülés, levertség, álmosság és
ájulás. A hipertermia hatása lehet többek között a érzékelésének hiánya, a
fürdőből történő vagy forró zuhany alóli kiszállás szükségességének fel nem
ismerése, a közelgő veszély fel nem ismerése, terhes nők magzatkárosodása,
a fürdőből történő vagy forró zuhany alóli kiszállás fizikai megvalósítására való
képtelenség, valamint öntudatvesztés, ami fulladáshoz vezethet.
Az elektromos rendszereknek meg kell felelniük a huzalozásra vonatkozó
országos követelményeknek kérdés esetén forduljon képesített
villanyszerelőhöz.
Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági iránymutatások segítenek
elhárítani a vízi rekreációval kapcsolatos néhány általános kockázatot, de nem
tudják lefedni az összes kockázatot és veszélyt. A vízi tevékenységek végzése
során mindig legyen óvatos, megfontolt, és ítélőképességű. Tegye félre ezt a
kézikönyvet, hogy a jövőben bármikor belenézhessen. A fürdőmedence
típusától függően a következő tájékoztatást tartalmazhatja a csomagolás:
Az úszni nem tudók biztonsága
- A gyengén úszóknak és úszni nem tudóknak (különösen a testmozgást
támogató fürdőmedencékben) mindig hozzáértő felnőtt általi folyamatos,
aktív és éber felügyeletet kell biztosítani (vegye figyelembe, hogy az öt év
alatti gyermekeknél a legmagasabb a fulladásveszély).
- A medence minden egyes használata alkalmával jelöljön ki hozzáértő
felnőttet a fürdőmedence felügyeletére.
- A gyengén úszóknak, illetve úszni nem tudóknak a medence használatakor
egyéni védőfelszerelést kell viselniük, különösen a testmozgást támogató
fürdőmedencékben.
- Ha a fürdőmedence nincs használatban, távolítson el belőle és a
környezetéből minden játékot, hogy azok a gyermekeket nehogy a
fürdőmedencébe csalogassák.
Biztonsági berendezések
- A fürdőmedencéhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozásához
használjon egy biztonsági fedelet vagy egyéb biztonsági eszközt, vagy
(indokolt esetben) zárja le az összes ajtót és ablakot.
- A kerítések, fedelek, riasztók, illetve hasonló biztonsági berendezések
hasznos segítségnek bizonyulhatnak, de nem helyettesítik a hozzáértő
felnőtt általi folyamatos felügyeletet.
Biztonsági berendezések
- A fürdőmedence mellett tanácsos mentőfelszerelést (pl. mentőöv) tartani (ha
indokolt).
- Tartson működőképes telefont és a segélyhívószám-listát a fürdőmedence
mellett.
A fürdőmedence biztonságos használata
- Biztasson minden felhasználót, különösen a gyermekeket, hogy tanuljanak
meg úszni.
- Tanulja meg az alapszintű elsősegélynyújtást (újraélesztést), és
rendszeresen frissítse ezen ismereteit. Ez vészhelyzetben életet menthet.
- Tájékoztassa a fürdőmedence összes felhasználóját, a gyermekeket
beleértve, arról, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén.
- Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Ne használja a fürdőmedencét, ha alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll,
amely hatás hátrányosan befolyásolhatja a fürdőmedence fürdőző általi
biztonságos használatát.
- Fedél használata esetén a fürdőmedencébe való beszállás előtt teljesen
távolítsa el azt a vízfelületről.
- A fürdőmedence felhasználóit védje meg a vízben terjedő betegségektől
azzal, hogy megfelelően kezeli a vizet, illetve megfelelő higiéniáról tesz
tanúbizonyságot. Tekintse meg a használati útmutatóban a vízkezelési
irányelveket.
- A vegyszerek gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandók!
- Használjon figyelmeztető jelzést jól látható helyen a fürdőmedencére
helyezve vagy 2000 mm-re a medencétől.
- Az eltávolítható létrákat az eltávolítás után olyan biztonságos helyen
raktározza, ahol a gyermekek nem mászhatnak fel rá
TANÁCSÉRT FORDULJON ORVOSÁHOZ.
VIGYÁZAT:
Határozottan javasoljuk, hogy ne nyissa ki és fújja fel a fürdőt, ha a környezeti
hőmérséklet 15 °C (59 °F) alatt található. Javasoljuk, hogy a fürdőt fújja fel
beltéren, majd a felállítást folytassa kültéren. Ha a kültéri hőmérséklet nem éri
el a 6 °C (42,8 °F) hőmérsékletet, a fürdőmedence-fűtőnek mindig
bekapcsolva kell lennie. Ebben a módban a Freeze Shield™ rendszer képes
fenntartani a belső hőmérsékletet 6 °C (42,8 °F) és 10 °C (50 °F) között a
károsodás megelőzése érdekében, így például meggátolja a víz belefagyását
a 8 csőbe vagy a keringetőrendszerbe.
Fontos: Ha a Freeze Shield™ rendszer nem működik, riasztások jelennek
meg a fürdő vonatkozásában. Ellenőrizze a fürdő állapotát, ha a kültéri
hőmérséklet 6 °C (42,8 °F) alatti. Ha hosszabb távon nem tartózkodik otthon,
amikor fennáll a kockázata annak, hogy a hőmérséklet 6 °C (42,8 °F) alá esik,
határozottan javasoljuk, hogy szerelje szét a fürdőt, és raktározza a tárolási
eljárásnak megfelelően.
Ne használja a fürdőmedencét, ha egyedül van.
Fertőző betegségekben szenvedő személyek nem használhatják a
fürdőmedencét.
Ne használja a fürdőmedencét közvetlenül fokozott testmozgás után.
Mindig lassan, óvatosan szálljon be a fürdőbe, illetve a kiszállást is lassan,
óvatosan végezze. A nedves felületek csúszósak.
A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében a fürdőmedencét soha nem
szabad működtetni, ha a fürdőmedence nincs vízzel feltöltve.
• Ha kellemetlenül érzi magát, vagy elálmosodik, azonnal szálljon ki a
fürdőmedencéből.
• Soha ne a vizet adja a vegyszerekhez. Mindig a vegyszert adja a vízhez, hogy
ne keletkezhessen erős füst vagy heves reakció, amelyek veszélyes
vegyszerszóródást okozhatnak.
A víz tisztításával, karbantartásával és ártalmatlanításával kapcsolatos
tudnivalókért lásd a „KARBANTARTÁS” c. részt.
A telepítéssel kapcsolatos tudnivalókért lásd az útmutató alábbi bekezdését.
MEGJEGYZÉS:
• Kérjük, a használat előtt ellenőrizze a berendezést. Ha sérült vagy hiányzó
alkatrészeket talál a vásárlás idején, értesítse a Bestway vállalat munkatársát
a kézikönyvben felsorolt ügyfélszolgálati címek valamelyikén. Ellenőrizze,
hogy a berendezés részegységei a ténylegesen megvásárolni kívánt típusúak.
A termék nem iparszerű használatra lett tervezve.
ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT
A KIVÁLASZTOTT HELY
Beltér és kültér / földfelszín feletti / hordozható kábelek / hordozható
fürdőmedence
FIGYELMEZTETÉS: A kiválasztott helynek képesnek kell lennie
elviselnie a várt terhelést.
FIGYELMEZTETÉS: Mind beltéri, mind szabadtéri telepítés esetén
gondoskodni kell a túlfolyó vizet elvezetni képes megfelelő
csatornarendszerről.
• Mindig tartsa a fürdőmedence fedelét felhelyezve, így minimalizálva a
hőveszteséget a használatok közötti vízfűtés ideje alatt (de nem
használat közben). Bizonyosodjon meg arról, hogy a fedél szorosan
illeszkedik, az utasításoknak megfelelően, így pedig maximális
hőszigeteléssel szolgál. Javasoljuk, hogy a fedelet használaton kívül a
talajtól távol tartsa, megőrizve annak tisztaságát (különösen a
fürdőmedence vízfelülete felé néző felületet). A fedelet megfelelő
helyen tárolja, ahol nem károsodhat, illetve egyéb elemek
károsodásához sem vezethet.
• Ellenőrizze a beállított vízhőmérsékletet, és fontolja meg a beállítás
csökkentését azon időszakokban, amikor a fürdőmedence általában
nincs használatban.
A külső körülmények függvényében fontolja meg a fűtőegység teljes
kikapcsolását, ha hosszabb ideig nem tervezi a fürdőmedence
használatát (ha a fürdőmedence rendelkezik ilyen funkcióval, használja
a fertőtlenítő hatás/pH-értékek fenntartása lehetőséget).
• Javasoljuk, hogy a fürdőmedence alá helyezzen egy szigetelő
alátétfóliát, ezzel minimalizálva a fürdőmedence aljánál jelentkező
hőveszteséget.
A szivattyú megfelelő üzemi feltételeinek a megőrzéséhez tartsa tisztán
a szűrőket, illetve ezzel elkerülheti a szükségtelen vízcserét és ismételt
felmelegítést.
A fürdőmedencét tartsa a pihenőterülettől távol, így minimalizálva a zaj
okozta zavaró tényezőt.
• Javasoljuk, hogy kérje ki egy képzett vállalkozó vagy statikus mérnök
véleményét arra vonatkozóan, hogy a támaszként szolgáló szerkezet
elég erős a fürdőmedence maximális tervezett terhelésének, a víz és a
fürdőzők együttes tömegének az elviselésére. Olvassa el a megtöltött
tömegre vonatkozó tájékoztatást a csomagolásról.
A fürdőmedence körül biztosítson legalább 1 m-es szabad területet.
A fürdőmedence kényelmes feltöltéséhez használható vízellátás
ügyében tájékozódjon a helyi önkormányzat vízgazdálkodási
előírásaiból.
• Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot szakemberekkel és/vagy helyi
hatóságokkal a helyi és/vagy országos törvények/előírások
alkalmazásához, ami a gyermekbiztos kerítéseket, biztonsági
korlátokat, világítást és egyéb biztonsági követelményeket illeti.
Amikor nincs a fürdőmedencén, ne helyezze a fedelet a földre vagy
bármilyen egyéb piszkos felületre.
Amikor a fürdőmedence nincs használatban, a fedelet helyezze tiszta
és száraz területre, ellenkező esetben szennyeződések és baktériumok
kerülhetnek a fedélre. A fa elszíneződésének a kockázata miatt a
fedelet ne helyezze fából készült asztalokra vagy borításokra.
Javasoljuk egy fedélemelő vagy hasonló készülék használatát, amivel
biztosíthatja, hogy a fedél nem kerül kapcsolatba a talajjal. Bérleti
körülmények esetén határozottan javasoljuk fedélemelő használatát a
fürdőmedencékhez.
FONTOS: A Lay-Z-Spa vízzel és felhasználókkal együtt számított
nagy össztömege miatt rendkívül fontos, hogy a Lay-Z-Spa olyan
sima, lapos, vízszintes területen legyen felállítva, amely képes
egyenletesen elviselni az össztömeget a Lay-Z-Spa felállított
állapotának teljes ideje alatt (nem szőnyegre vagy más hasonló
anyagra). Ha a Lay-Z-Spa fürdőt olyan felületen állítja föl, amely nem
felel meg ezeknek a követelményeknek, az elégtelen alátámasztás
miatti károkért a gyártó nem vállal garanciát. A terület épségének
biztosítása mindig a Lay-Z-Spa tulajdonosának a felelőssége.
1. Beltéri felállítás:
Vegye figyelembe, hogy a fürdőmedence beltéri felállítására
különleges követelmények vonatkoznak.
A magas páratartalom a Lay-Z-Spa felállításának természetes
velejárója. Vegye figyelembe, hogy a levegő nedvességtartalma
hatással van a felállítás javasolt helyén található, levegőnek kitett fa-
és papírfelületekre. E hatások minimalizálása érdekében tanácsos jó
szellőzéssel ellátni a kiválasztott területet. Szükség esetén
építésszel véleményeztesse, hogy kell-e a helyiségbe nagyobb
szellőzés.
A telepítési előírások vonatkozásában tájékozódjon a helyi
önkormányzat adott hatóságához.
A fürdőzők biztonságának és kényelmének a szavatolása érdekében
a fürdőmedence helyiségében alkalmazzon rendszeresen megfelelő
levegőkezelési intézkedéseket (szellőzés és páramentesítés).
A fürdőmedencét ne telepítse szőnyegre vagy egyéb olyan
padlóburkoló anyagokra (pl. kezeletlen parafa, fa vagy egyéb
porózus anyagok), amelyek elősegítik a nedvesség vagy a
baktériumok szaporodását, vagy melegágyát képezhetik a
baktériumoknak és a nedvességnek, illetve amelyekre hatással
lehetnek a fürdőmedencében használatos vízkezelési vegyszerek.
• Ürítse ki a fürdőmedencét, mielőtt eltávolítaná a helyiségből vagy az
épületből.
2. Kültéri felállítás:
A feltöltés, leeresztés, illetve a használat során víz folyhat ki a
fürdőmedencéből. Emiatt a Lay-Z-Spa fürdőmedencét lehetőleg
vízösszefolyó (csatornalefolyó) közelében kell felállítani.
• Ne hagyja a fürdő felületét közvetlen napsugárzásnak kitéve hosszú
ideig.
A környezeti feltételek tekintetében, így a talajvíz és a fagykár
kockázata ügyében tájékozódjon a helyi szakképzett telepítési
személyzettől.
• Használaton kívül javasoljuk a fürdőmedence védelmét a közvetlen
napsugárzástól egy fedél segítségével.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

234

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Bestway Lay-Z-Spa 60037 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Bestway Lay-Z-Spa 60037 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Bestway und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Bestway -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Bestway
Lay-Z-Spa 60037 | 60037 NL / 23
Nicht kategorisiert
6942138982695
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
FormRund
FaltbarJa
einfaltbarJa
MassageartBlasen-/Strahlmassage
Temperatur (max)40 °C
Eingebauter Wasserenthärter-
Massage-SystemAirJet
Material-
ProduktfarbeGrey, White
HeizelementJa
TimerJa
ZertifizierungEMC/LVD/CB/ROHS/EN17125
Anzahl der Personen3 Person(en)
Fassungsvermögen605 l
Anzahl der Strahlen110
Leistung
AC Eingangsspannung220 - 240 V
Logistikdaten
Mindestbestellmenge1 Stück(e)
Länge des Versandkartons810 mm
Breite des Versandkartons460 mm
Höhe des Versandkartons575 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite1700 mm
Tiefe1700 mm
Höhe660 mm
Größe in unaufgeblasenem Zustand (B x L)1690 x 1690 mm
Gewicht26023 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite800 mm
Verpackungstiefe450 mm
Verpackungshöhe575 mm
Paketgewicht31799 g
Filterung
FilterungJa
Filterkartusche enthaltenJa
Anzahl der Kartuschen1
Lieferumfang
AbdeckungJa
Chlor-DosiererJa
Flickzeug enthaltenJa
Elektrische LuftpumpeJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Bestway Lay-Z-Spa 60037 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.