Campingaz Double Quickbed Bedienungsanleitung

Campingaz Double Quickbed
5.4 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 24 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCampingaz Double Quickbed

NO Bruksanvisning enkel/dobbel Airbed™

VIKTIG INFORMASJON

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK.
FJERN DET RØDE RØRET VENTILPROPPEN.
DET
BRUKES BARE SOM EMBALLASJEMATERIALE FOR
FORSENDELSEN.
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
IKKE LA OPPBLÅSBARE PRODUKTER KOMME I KONTAKT
MED SKARPE ELLER SPISSE GJENSTANDER SOM KAN
LAGE HULLPLASTEN.
PUMPES BARE OPP MED KALDLUFT. IKKE PUMP OPP
MED HÅRTØRKER, DA DETTE KAN FØRE TIL SMELTING.
IKKE PUMP OPP FOR MYE. HVIS ARTIKLER PUMPES OPP
TIL DE SPREKKER KAN DET FØRE TIL ALVORLIG SKADE.
BLÅS OPP
LUFTMADRASSEN TIL DE FLESTE AV
SKR
UKKENE I STOFFET ER BORTE OG DEN VIRKER
FAST VED BERØRING.
OBS: lufttemperatur og vær virker inn på lufttrykket i oppblåsbare artikler. I
kaldt vær vil luftmadrassen miste noe av trykket fordi luften komprimeres.
I slike tilfeller bør madrassen pumpes litt opp så den blir fastere.
Tilsvarende vil luften utvide seg i varmt vær. Da må noe av luften slippes ut
for å hindre skade på madrassen på grunn av overtrykk. Ikke utsett
luftmadrassen for ekstrem temperatur (varme eller kulde).

1. ADVARSLER

IKKE BRUK LUFTMADRASSEN SOM FLÅTE ELLER BÅT
IKKE BLÅS OPP MED EN LUFTKOMPRESSOR.
HOLD MADRASSEN UNNA ILD.

2. OPPUMPING

2.1 For oppumping med Campingaz
®
/Coleman
®
-pumpen*
Åpne ventilen (A).
Trekk i ventilproppen for å trekke ut ventilen (B).
Fest tuten på pumpen til luftmadrassens ventil ved å tvinne
den varsomt. Slå på pumpen for å begynne å pumpe opp (C).
Når madrassen er pumpet helt opp, lukker du ventilen ved å
skyve den inn med pumpetuten. Vri tuten varsomt mot høyre,
og trekk pumpen ut av ventilen samtidig som du passer på at
det ikke slipper ut luft (D).
Sett i ventilproppen. Ventilen skal være trykket inn (E).
2.2 For oppumping med fotpumpe* eller liknende
Viktig: Pumpens tuten må slutte tett til den uttrukne ventilen for å
sikre optimal oppumping.
For å begynne oppumpingen åpner du ventilproppen og
trekker den ut (B).
Sett tuten på pumpen inn i den uttrukne ventilen og begynn
pumpingen (D).
Slik lukker du ventilen: Trykk ventilen inn med tuten på
pumpen, til den er trykket helt inn. Dette lukker den innvendige
ventilklaffen. Fjern pumpen, og sett proppen i ventilen.
Ventilen skal være trykket inn (E).
* Merk: pumpen selges separat.
2.3 Hvis du har kjøpt Coleman
®
Comfort-dobbeltseng /
Coleman
®
Maxi Comfort-dobbeltseng
Denne luftmadrassen er patentert som dobbeltmadrass med to
separate kamre. Pump opp de to kamrene ved hjelp av de to
ventilene.

3. A TØMME MADRASSEN FOR LUFT

3.1 Med Campingaz
®
-pumpe* (F)
Fjern pumpetuten fra oppumpingssiden, og fest den til den
motsatte siden av pumpen for luftuttømming.
Gjennomfør de samme skritt som for oppumping. Dette trekkes
luften raskt ut av madrassen.
3.2 Uten pumpe* (B)
For å tømme ut luften tar du proppen ut av ventilen, og trekker
i den for å få luften til å sive ut.
Sett i proppen når madrassen er helt tom for luft.
4. INSTRUKSJONER FOR CONVERTIBLE QUICKBED™

CAMPINGAZ

®

4.1 Å koble sammen
Ønsker du en oppblåsbar dobbeltmadrass (I), kobler du sammen
begge madrassene med glidelåsen på siden av hver madrass (H).
4.2 Å brette og feste
Ønsker du en enkeltmadrass med dobbelt høyde (K), bretter du
dobbeltmadrassen opp (J) og fester de to madrassene ved å føre
plaststroppene inn i åpningene den andre madrassen (L).

5. OPPBEBARING OG VEDLIKEHOLD

Sørg for at madrassen er helt tørr og ren før den tømmes for luft
og settes bort.
Madrassen skal bare rengjøres med mildt såpe vann.
Ikke bruk sterke rengjøringsmidler. Reparasjonssett følger med -
små huller og riper kan lett repareres.

6. GARANTI (G)

Produktet har en total garanti for deler og arbeid i "2 (to) år fra
datoen da produktet ble kjøpt.
Garantien tr
er i kraft når det leverte produktet ikke svarer til
bestillingen eller hvis produktet har mangler. Reklamasjonen må
inneholde et bevis på kjøpsdatoen (f.eks. kvittering, kasselapp) og
en beskrivelse over problemet.
Produktet blir enten reparert eller refundert - fullstendig eller delvis.
Garantien trer ikke i kraft når feilen er forårsaket av (i) en feilaktig
bruk eller lagring av produktet, (ii) et feilaktig vedlikehold av
produktet eller et vedlikehold som ikke følger bruksanvisningen, (iii)
ved reparasjon, endring, vedlikehold av produktet av en tredjepart
som ikke har nødvendig godkjenning, (iv) ved bruk av reservedeler
som ikke er originaldeler.
NOTIS: Profesjonell bruk av dette produktet går ikke innunder
garantien.
All overtakelse i garantiperiode
n har ikke noen innflytelse på
utløpsdatoen for garantien.
Denne garantien påvirker ikke de vanlige forbruksrettighetene.
Konsulter vår forbrukertjeneste for all reklamasjon.
Laget i Myanmar
14

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Campingaz Double Quickbed an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Luftbetten und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Campingaz Double Quickbed oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Campingaz Double Quickbed und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Campingaz Double Quickbed-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Campingaz Double Quickbed-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Campingaz Double Quickbed.

Allgemeines
Marke Campingaz
Model Double Quickbed
Produkte Luftbett
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Campingaz Double Quickbed unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse