Concept CK7000 Bedienungsanleitung

Concept CK7000
9.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 63 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungConcept CK7000
2 3
CK7000 CK7000

CZCZ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostat
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí 220-240 V~50-60 Hz
Příkon
1000 W multifunkční hrnec
1500 W horkovzdušná fritéza
Kapacita koše 6 l
Nastavitelná teplota 80-200 °C
Časovač 1 min - 24 hod
DŮLEŽITÉ
Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolu, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo
kžádnému poškození.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly
amarketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
výrobku.
Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jich zdro
tepla.
i vypojování spotřebiče ze zásuvky elektricho napětí nikdy netahejte
za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvépvným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým
vníním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby
neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem
zodpovědné sezmené osoby.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dě.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nezakrývejte spotřebič.
Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel
Pozor!
Horký povrch

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Concept CK7000 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Multi-Kocher und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Concept CK7000 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Concept CK7000 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Concept CK7000-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Concept CK7000-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Concept CK7000.

Allgemeines
Marke Concept
Model CK7000 | CK7000
Produkte Multi-Kocher
EAN 8595631011331
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
Fassungsvermögen 6 l
Leistung 1500 W
Kochtemperaturbereich 80 - 200 °C
Anzahl der automatischen Programme 16
Sicherheitsdruck 70 kPa
Überhitzungsschutz Ja
Timer Ja
Leistung
AC Eingangsspannung 220-240 V
Design
Tragegriff(e) Ja
Teflonbeschichtet Ja
Spülmaschinenfeste Teile Ja
Produktfarbe Black,Stainless steel
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze) -
Dampfgaren Ja
Bratfunktion Ja
Backfunktion Ja
Aufwärmfunktion Ja
Dampfdruckfunktion Ja
Fleisch Ja
Fisch Ja
Nachtisch Ja
Schnellkochen Ja
Langsames Garen Ja
Joghurt Ja
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Concept CK7000 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse