Concept DV7370 Bedienungsanleitung

Concept DV7370
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 49 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungConcept DV7370
2 3
DV7360, DV7370, DV7380 DV7360, DV7370, DV7380
CZCZ
Poděkování
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po
celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí 220–240 V ~ 50 Hz
Příkon 100 W

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje
důležité pokyny pro uvedení do provozu a k manipulaci.
Čtěte pečlivě návod k obsluze.
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné
zranění nebo poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ POKYNY.
Uschovejte pro pozdější použití.
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly
amarketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
výrobku.
Spotřebič nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně
nevychladne.
Vnitřek spotřebiče obsahuje síť vodičů. Dbejte, aby se nevytvářely
ostré přehyby. Nelámejte tělo spotřebiče ani přívodní kabel.
Držte spotřebič i přívodní kabel z dosahu ostrých předmětů
(špendlíky apod.).
Neumisťujte na spotřebič těžké předměty.
Nezakrývejte během provozu přívodní kabel ani ovládání spotřebiče.
Před každým použitím se přesvědčte, že vlastní povrch spotřebiče není
poškozený nebo nadměrně opotřebený. Takový spotřebič nezapínejte
anepoužívejte!
Nepoužívejte spotřebič bez látkového potahu!

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Concept DV7370 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Heizdecken/-kissen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Concept DV7370 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Concept DV7370 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Concept DV7370-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Concept DV7370-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Concept DV7370.

Allgemeines
Marke Concept
Model DV7370 | DV7370
Produkte Heizdecke/-kissen
EAN 8595631009611
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Technische Details
Typ Elektrisch beheizter Überwurf
Anzahl der Personen 1 Person(en)
Automatische Abschaltung nach 90 min
Automatische Abschaltung Ja
Überhitzungsschutz Ja
Leistung 100 W
AC Eingangsspannung 220 - 240 V
Eingangsfrequenz 50 Hz
Anzahl der Heizstufen 3
Abnehmbares Kabel -
Produktfarbe Grau
Material
Material -
Gewicht und Abmessungen
Breite 63 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 670 g
Waschen
Waschbar Ja
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Concept DV7370 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse