Concept Refresh VP8224 Bedienungsanleitung

Concept Refresh VP8224
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 59 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungConcept Refresh VP8224
2 3
VP8223 | VP8224 | VP8226 VP8223 | VP8224 | VP8226
CZCZ
Poděkování
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
VP8223 | VP8224 | VP8226
Napětí 220–240 V ~ 50/60 Hz
Příkon 700 W
Hladina akustického výkonu 69 dB (A)

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Před prvním použitím odstraňte ze spoebiče všechny obaly
amarketingové materiály.
Ověřte, zda připojované napětí odpodá hodnotám na typovém štítku
spotřebiče.
Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě
zapojený do zásuvky elektrického napětí.
Odpojte spotřebič ze zásuvky elektrického napětí, není-li používán.
Při vypojoní spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte
za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým
vním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby
neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem
zodpovědné seznámené osoby.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič použín v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič použín jako hračka.
Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokrém
povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou,
nechtezávaduneprodleněodstranitautorizovanýmservisnímstřediskem.
Dvojitá nebo zesílená izolace

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Concept Refresh VP8224 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Staubsauger und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Concept Refresh VP8224 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Concept Refresh VP8224 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Concept Refresh VP8224-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Concept Refresh VP8224-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Concept Refresh VP8224.

Allgemeines
Marke Concept
Model Refresh VP8224 | VP8224
Produkte Staubsauger
EAN 8595631007853
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Maximale Eingangsleistung 700 W
Jährlicher Energieverbrauch - kWh
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter -
Kabellänge 7 m
Automatische Kabelaufwicklung Ja
Aufbewahrungshilfe Ja
Anzahl der Park-/Lagerplätze 2
Design
Typ Zylinder-Vakuum
Reinigungsart Trocken
Staubbehälter Typ Staubbeutel
Staubkapazität 3.5 l
Produktfarbe Rot
Schlauchtyp Teleskopisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht - g
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten Parquet brush,Turbo brush,Universal brush
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung HEPA
Schmutztrennungsmethode Filterung
HEPA-Klasse HEPA 13
Vorgesehene Verwendung Haus
Reinigen der Oberflächen Bare floor,Carpet,Hard floor,Stair steps
Geräuschpegel 69 dB
Betriebsradius 10 m
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Concept Refresh VP8224 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse