Concept VP4400 Bedienungsanleitung

Concept VP4400
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 49 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungConcept VP4400
2 3
VP4400 | VP4410 | VP4420 VP4400 | VP4410 | VP4420

CZCZ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po
celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby,
které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
VP4400 VP4410 VP4420
Napětí akumulátoru 7,2 V 11,1 V 11,1 V
Napětí nabíjecího adaptéru AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
DC = 9,6 V DC = 14 V DC = 14 V
Příkon 90 W 90 W 90 W
Hlučnost ≤78 dB (A) ≤78 dB (A) ≤78 dB (A)
Baterie Li-ion 2000 mAh Li-ion 2200 mAh Li-ion 2200 mAh
Doba provozu cca 17 min cca 21 min cca 21 min
Doba úplného nabíjení cca 4-5 h cca 4-5 h cca 4-5 h

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
nabíjeho adaptéru.
Nenecvejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
i vypojování nabíjecího adaptéru ze zásuvky elektrického napětí nikdy
netahejte za přívodní kabel, ale uchopte nabíjecí adaptér a tahem jej
vypojte.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spoebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosahu.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
Nepoužívejte nabíjecí adaptér s poškozeným přívodním kabelem či
zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servism
střediskem.
Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby
apodobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Concept VP4400 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Staubsauger und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Concept VP4400 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Concept VP4400 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Concept VP4400-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Concept VP4400-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Concept VP4400.

Allgemeines
Marke Concept
Model VP4400
Produkte Staubsauger
EAN 8595631012208
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Concept VP4400 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse