Crivit IAN 103920 Bedienungsanleitung

Crivit IAN 103920
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCrivit IAN 103920
DE/AT/CH
GB/CY RO
Elemente reflectorizante pentru spiţe
Indicaţii de siguranţă
PĂSTRAŢI TOATE INDICAŢIILE DE SIGURANŢĂ ŞI INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTAREA
ULTERIOARĂ!
Acest articol nu trebuie să ajungă la îndemâna copiilor!
Respectaţi indicaţiile de întreţinere. Caracteristicile optice ale produsului pot fi influenţate de
agenţi de curăţare cu acţiune puternică sau de o curăţare necorespunzătoare.
Montarea
Montarea nu trebuie efectuată de către copii.
Montaţi elementele reflectorizate pe spiţele curate.
Aplicaţi pe fiecare spiţă câte un clips la o distanţă de 2–3 cm faţă de anvelopă (vedeţi fig. A).
Poziţionaţi clipsul oblic și prindeţi-l pe spiţă (vedeţi fig. B).
Reglaţi clipsul pentru o reflexie optimă în sens opus direcţiei de mers (în spate).
Certificare
Verificat și certificat de către oficiul federal rutier număr de verificare K699
Utilizarea elementelor reflectorizante în locul celor galbene din plastic este permisă dacă fiecare
spiţă are câte un clips.
Clipsurile pierdute trebuie înlocuite.
Vă rugăm să verificaţi înainte de fiecare călătorie dacă toate spiţele sunt prevăzute cu elemente
reflectorizate.
Fiecare roată trebuie să aibă montat cel puţin un clips cu numărul de verificare (K699).
Curăţarea şi întreţinerea
Nu folosiţi sub nicio formă agenţi de curăţare agresivi sau abrazivi pentru a nu deteriora materialul.
Curăţaţi produsul cu apă sau o soluţie cu săpun și cu un burete.
Înlăturare
Ambalajul este fabricat din materiale care nu poluează mediul înconjurător care trebuie dezafectate
corespunzător prin predarea acestora la centrele de reciclare locale. Acest produs poate fi aruncat
la gunoiul menajer.
Garanţie
3 ani garanţie de la data achiziţiei pentru acest dispozitiv, valabilă numai pentru cumpărătorul iniţial,
nefiind transmisibilă. Vă rugăm să păstraţi bonul ca dovadă a achiziţiei. Garanţia este valabilă numai
pentru defecte de material sau de fabricaţie, însă nu pentru piesele de uzură sau deteriorări cauzate
de o utilizare neconformă cu destinaţia. Garanţia devine nulă în cazul intervenţiilor neautorizate. Drep-
turile dumneavoastră legale nu sunt limitate de această garanţie. În caz de acordare a garanţiei contac-
taţi punctul de service. Numai în acest fel se poate garanta o trimitere fără costuri a aparatului dvs.
Spoke Reflectors
Safety notices
PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE
REFERENCE!
Keep out of reach of children!
Please take note of the care instructions. The optical qualities of the product can be reduced by
improper cleaning or aggressive cleaning agents.
Assembly
Not to be assembled by children.
Fit the spoke reflectors onto clean spokes.
Attach each spoke between 2–3 cm away from the rim (see diagram A).
Attach the clip at an angle and clip it to the spoke (see diagram B).
In order to obtain an optimimum reflection align the slit of the clip opposite to the direction of
travel (towards the rear).
Certification
Tested and approved by the Federal Office for Motor Vehicles - certification K699
-- Yellow plastic reflectors must not be used if all spokes of the wheel are equipped with clips.
-- Lost clips must be replaced.
-- Please check before every ride that all spokes are equipped with spoke reflectors.
-- Each wheel must have at least one clip of certification number K699 attached.
Cleaning and Care
Never use harsh cleaning agents or abrasives to prevent damaging the material.
Clean the product with water or soap and use a sponge.
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at your local
recycling facilities. This product can be disposed of in household waste.
Warranty
This product has a 3 year warranty from the date of purchase extended only to the original buyer,
not transferable. Please keep your receipt as proof of purchase. The warranty applies to material or
manufacturing defects only. It does not cover wear items or damage caused by improper use. Any
modifications will void the warranty. This warranty does not limit your legal rights. In the event of a
warranty claim, please contact the service centre. This is the only way to return your product free of
charge.

IAN 103920

SPOKE REFLECTORS

Congratulations on the purchase of your new device. In doing so you have chosen a
top-quality product. The assembly instructions are a component of this device. They contain important
information regarding assembly, safety, use and disposal. Please familiarise yourself with all the oper-
ating and safety instructions before using the product. Use the product only as described and for the
indicated purpose. If you pass the appliance on to anyone else, please ensure that you also pass on
all the documentation.
Vă felicităm pentru achiziţia noului dumneavoastră aparat. Aţi ales un produs de înaltă calitate.
Instrucţiunile de montare sunt o parte componentă a acestui aparat. Acesta conţine indicaţii impor-
tante de montare, siguranţă, utilizare și aruncare. Înainte de utilizarea produsului familiarizaţi-vă cu
toate indicaţiile de montare și siguranţă. Folosiţi aparatul numai în modul descris şi numai în domeniile
de utilizare indicate. Predaţi întreaga documentaţie în cazul înstrăinării aparatului către terţi.
Поздравяваме Ви с покупката на този нов уред. Вие избрахте висококачествен продукт.
Упътването за монтаж е неразделна част от този уред. То съдържа важни указания за монтажа,
безопасността, използването и отстраняването като отпадък. Преди употребата на продукта
се запознайте с всички указания за монтаж и безопасност. Използвайте уреда само съгласно
описанието и за посочените области на употреба. При предоставяне на продукта на трети
лица предайте също цялата документация.
Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής
ποιότητας. Οι οδηγίες συναρμολόγησης αποτελούν συστατικό μέρος αυτής της συσκευής. Περιέ-
χουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, την ασφάλεια, τη χρήση και την διάθεση στα
απορρίμματα. Εξοικειωθείτε πριν την χρήση του προϊόντος με όλες τις οδηγίες εγκατάστασης και
ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ και για τον τομέα
εφαρμογής που αναφέρεται. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε κάποιον τρίτο, παραδώστε του
και όλα τα σχετικά έγγραφα.
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein
hochwertiges Produkt entschieden. Die Montageanleitung ist Bestandteil dieses Gerätes. Sie enthält
wichtige Hinweise für Montage, Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Be-
nutzung des Produkts mit allen Montage- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät
nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei
Weitergabe des Geräts an Dritte mit aus.
A B
SPEICHENREFLEKTOREN
Montage- und Sicherheitshinweise
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ
ЗА СПИЦИ
Инструкции за монтаж и безопасност
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΡΟΧΝ ΠΟΗΛΑΤΟΥ
Οδηγίες συναρμολόγησης και ασφάλειας
ELEMENTE REFLECTORIZANTE
PENTRU SPIŢE
Instrucţiuni de montare şi de siguranţă
SPOKE REFLECTORS
Assembly and safety advice

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit IAN 103920 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 103920 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 103920 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit IAN 103920-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Crivit IAN 103920-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Crivit IAN 103920.

Allgemeines
Marke Crivit
Model IAN 103920
Produkte Nicht kategorisiert
EAN 4260231350725
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit IAN 103920 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse