Crivit IAN 273756 Bedienungsanleitung

Crivit IAN 273756
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungCrivit IAN 273756
GB
GB FI FI
Q
Asennus
Q
Pystytyspaikan valinta
Maapohjan tulisi olla tasainen, puhdas ja siinä ei
saisi olla epätasaisuuksia. Poista siitä ennen pysty-
tystä terävät ja teräväreunaiset esineet (esim. kivet,
oksat jne.).
Ota pystytyspaikkaa valitessasi huomioon, että
rantasimpukan pohjan vaativan tilan lisäksi tulisi
tilaa jäädä vielä kiristysnaruille
4
. Varmistaudu
edelleen, että rantasimpukan ympärille jää tar-
peeksi kulkutilaa eikä sinne synny kompastus-
loukkuja.
Q
Rantasimpukan asennus
Asenna tuote kuvien A–F osoittamalla tavalla.
Taskut
7
voidaan täyttää hiekalla, mikä lisää
teltan tukevuutta.
Q
Rantasimpukan kokoontaitto
Varmistaudu, että rantasimpukka on todella kuiva,
ennen kuin kokoat sen. Muussa tapauksessa
kudos voi vahingoittua ja siihen tulla tahroja.
Maakiilat
5
ja muut yksittäiset osat täytyy pa-
kata erillisiin pusseihin. Muutoin rantateltta voi
vahingoittua.
Q
Puhdistus
Käytä puhdistukseen ja tahrojen poistoon vain
puhdistusaineita, jotka soveltuvat tämän tuotteen
puhdistukseen.
Poista lika pehmeällä sienellä ja puhtaalla
vedellä.
Anna osien kuivia perusteellisesti ennen kuin
pakkaat taas tuotteen. Tällä estetään home,
haju ja värjääntyminen.
Hävittäminen
Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisis
materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen
kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävittämis-
mahdollisuuksista saat kuntasi tai kaupunkisi viran-
omaisilta.
Takuu
Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudi-
rektiivien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimi-
tusta. Jos tuote on virheellinen, sinulla on ostajana
lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia tuotteen
myyjää kohtaan. Seuraavassa esitetty takuu ei
rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.
Tuotteelle myönnetty takuu on voimassa 3 vuotta
ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolo alkaa
tuotteen ostopäivästä. Säilytä aina alkuperäinen
kassakuitti. Se toimii todisteena tehdystä ostoksesta.
Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen
tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe,
korjaamme tuotteen ilmaiseksi tai toimitamme tilalle
uuden tuotteen harkintamme mukaan. Takuu raukeaa,
jos tuote on vioittunut asiattoman käytön tai huollon
vuoksi.
Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu
ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalissa käy-
tössä ja siitä syystä pidetään kuluvina osina (esim.
paristot) tai vaurioita särkyvissä osissa esim. kytki-
messä, akuissa tai lasista valmistetuissa osissa.
Rantateltta
Johdanto
Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta.
Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Tutustu lait-
teeseen ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Lue sitä
varten tämä käyttöohje ja turvallisuusohjeet. Käytä
tuotetta vain kuvatulla tavalla ja ilmoitetulla käyttö-
alalla. Säilytä käyttöohje paikassa, josta löydät sen
aina. Anna kaikki ohjeet mukaan, jos luovutat tuot-
teen edelleen.
Q
Käyttötarkoitus
Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan tuulelta ja
auringolta. Rantasimpukan materiaali ei ole kestä-
västi vedenpitävä. Sitä ei siksi tulisi käyttää sateessa.
Tuote ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
Valmistettu kestävästä, vettähylkivästä polyesteristä,
jonka UV-suojakerroin on 60 standardin UV801
mukaan.
Tuotteen osat
1
Rantateltta
2
Tanko, ø 0,7 cm, n. 185 cm (P)
3
Tanko, ø 0,7 cm, n. 370 cm (P)
4
Kiinnitysnaru (2 x n. 250 cm, 2 x n. 170 cm)
5
Maakiila
6
Kantokassi
7
Taskut
Turvaohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI. ANNA
KAIKKI TÄTÄ TUOTETTA KOSKEVAT PAPERIT
AINA TUOTTEEN MUKANA ETEENPÄIN.
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
Varmista että, kaikki osat ovat vahingoitumatto-
mia ja asianmukaisesti asennettu. Ei asianmu-
kainen asennus merkitsee loukkaantumisvaaraa.
Vanhingoittuneet osat voivat vaikuttaa turvalli-
suuteen ja toimintaan.
VAROITUS! Älä jätä lapsia koskaan ilman
valvontaa! Tuote ei ole kiipeilyteline eikä leikki-
kalu! Varmista, ettei kukaan (erityisesti lapset)
kiipeä tuotteen päälle tai nojaudu sitä vasten.
Tuote saattaa menettää tasapainonsa ja kaatua.
Seurauksena saattaa olla loukkaantuminen
ja / tai esinevahinko.
VAROITUS! LOUKKAANTUMISVAARA!
Älä missään nimessä asenna tai käytä tuotetta
kovassa tuulessa.
Valitse teltan paikaksi mahdollisimman kiinteä,
tasainen paikka.
Hiekkainen maa heikentää teltan tukevuutta.
Etsi teltalle sellainen paikka, johon maakiilat
voi kiinnittää tukevasti maahan.
Älä lyö maakiiloja koskaan väkisin maahan!
Mahdollista jännitettä voi löysätä lenkillä ja
sijoittaa maakiila toiseen paikkaan.
Tarkasta säännöllisesti kaikkien yhdyskohtien
vahingoittumattomuus ja kokeile narujen jännite
sekä maakiilojen varma pitävyys.
Väärässä järjestyksessä koottu teltta voi vaurioi-
tua. Emme ota minkäänlaista vastuuta siitä.
Älä poista kiinniommeltuja etikettejä, tyyppi- tai
ohjekilpiä.
Tutustu myös paikkakunnan palontorjuntamää-
räyksiin.
Ei saa käyttää yöpymistelttana!
Älä käytä avotulta rantateltan
sisällä tai läheisyydessä!
Rantatelttaa ei saa sulkea
kokonaan niin kauan kun sisällä on henkilöitä!
Huomioi sääolosuhteet ja sään
vaikutukset
Älä pystyttäessäsi pingota rantasimpukkaa lii-
kaa, koska se ei silloin voi sopeutua vaihteleviin
sääolosuhteisiin ja voi vaurioitua.
Vetoketjut ovat kuluvia osia eivätkä kuulu takuun
piiriin.
Älä käytä hyönteissprayta rantasimpukassa tai
sen lähellä.
Saumojen pienet epätiiviit kohdat voidaan pai-
kata saumasprayllä. Teltan seinään voidaan
käyttää impregnointispraytä.
Do not use any insect spray in or on the beach
shelter.
Small leaks on the seams can be repaired with
a seam spray and impregnation spray can be
used for the beach shelter skin.
Q
Assembly
Q
Selecting a Pitch
The ground should be flat, clean and free of une-
venness. Remove any pointed or sharp-edged objects
beforehand (e.g. stones, twigs etc.).
When selecting the site to erect the beach shelter,
please remember that you require space for the
guy lines
4
in addition to the base area for the
beach shelter. You should also ensure that there
is also enough space to walk around the beach
shelter and that there are no tripping hazards.
Q
Erecting the Beach Shelter
Assemble the product in accordance with
illustrations A to F.
The sand pouches
7
can be filled with sand to
guarantee extra stability.
Q
Packing up the Beach Shelter
Please ensure that the beach shelter is completely
dry before you pack it together. Otherwise
stains and damage to the fabric may result.
The pegs
5
and other individual parts must be
packed separately in the bags provided for this
purpose. Otherwise, the pegs could damage the
beach shelter.
Q
Cleaning
For cleaning and the removal of any stains you
should only use a cleaning agent which is spe-
cifically designated for use with this product.
Remove any dirt from the product with a soft
sponge and clean water.
Allow all parts to dry thoroughly before you
pack the product up again. This will prevent the
formation of moulds, odours and discolouration.
Q
Disposal
The packaging is made entirely of recyclable
materials, which you may dispose at local recycling
facilities.
Contact your local refuse disposal authority for
more details of how to dispose of your worn-out
product.
Warranty
The product has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before deli-
very. In the event of product defects you have legal
rights against the retailer of this product. Your legal
rights are not limited in any way by our warranty
detailed below.
The warranty for this product is 3 years from the date
of purchase. Should this product show any fault in
materials or manufacture within 3 years from the
date of purchase, we will repair or replace it – at
our choice – free of charge to you.
The warranty period begins on the date of purchase.
Please keep the original sales receipt in a safe lo-
cation. This document is required as your proof of
purchase. This warranty becomes void if the product
has been damaged, or used or maintained impro-
perly.
The warranty applies to defects in material or manu-
facture. This warranty does not cover product parts
subject to normal wear, thus possibly considered
consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile
parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass
parts.
RANTATEL TTA
Asennus- ja turvaohjeet
BEACH SHELTER
Assembly and safety advice
STRANDMUSCHEL
Montage- und Sicherheitshinweise
PAPLŪDIMIO PALAPINĖ
Nurodymai dėl montavimo ir saugumo
STRANDT ÄL T
Monterings- och säkerhetsanvisningar
NAMIOT PLAŻOWY
Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa
SE
Strandtält
Inledning
Grattis till köpet av din nya produkt. Du har valt en
produkt av hög kvalitet. Gör dig bekant med pro-
dukten innan du använder den. Läs följande bruks-
anvisning och säkerhetsinformation. Använd endast
produkten i enlighet med beskrivningen och för an-
givna ändamål. Förvara denna handledning på en
säker plats. Överlämna även bruksanvisningen om
du överlåter produkten till en tredje part.
Q
Ändamålsenlig användning
Denna produkt är avsedd som vind- och solskydd.
Materialet i produkten är inte helt vattentätt. Produkten
skall därför inte användas i regnväder. Denna
produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning.
Tillverkad av slitstark, vattenavvisande polyester
med UV-skyddsfaktor 60 enligt standard UV801.
Beskrivning av delarna
1
Strandtält
2
Stång, ø 0,7 cm, ca 185 cm (L)
3
Stång, ø 0,7 cm, ca 370 cm (L)
4
Stormlina (2 x ca. 250 cm, 2 x ca. 170 cm)
5
Jordpinne
6
ska
7
Fickor att fylla med sand
Säkerhetsinformation
FÖRVARA DENNA ANVISNING VÄL.
ÖVERLÄMNA ÄVEN DESSA HANDLINGAR
OM DU ÖVERLÅTER PRODUKTEN TILL EN
TREDJE PERSON.
VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!
Säkerställ att alla delar är oskadade och har
monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej fackmäs-
sig montering risk för personskador. Skadade
delar kan påverka säkerhet och funktion.
VARNING! Lämna ej barn utan uppsikt! Pro-
dukten är ingen klätterställning eller leksak! Se
till så att personer, i synnerhet barn, ej klättrar
på eller lutar sig mot produkten. Produkten kan
komma ur balans och välta. Detta kan leda till
person- och / eller materiella skador.
VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!
Montera och använd aldrig produkten vid
stark vind.
Välj en uppställningsplats med så hård och
jämn mark som möjligt.
Sandig jord minskar stabiliteten. Välj en plats
där marken ger tältpinnarna ordentligt fäste.
Slå aldrig ner tältpinnarna i marken med våld!
Förläng ev. linorna med hjälp av en snara och
placera tältpinnarna på en annan plats.
Kontrollera regelbundet att alla skarvar är
oskadade och kontrollera spännlinorna och att
tältpinnarna sitter ordentligt fast.
Montering i fel ordningsföljd kan leda till skador
på tältet. Tillverkaren övertar inget ansvar.
Ta inte bort påsydda etiketter, typ- eller instruk-
tionsskyltar.
Bekanta dig med gällande brandskyddsbe-
stämmelser på orten.
Får ej användas som
campingtält!
Ingen öppen eld i eller i närheten
av strandtältet!
Strandtältet får inte stängas helt,
så länge det finns personer inne i tältet!
Observera påverkan av väder och vind
Montera inte vindskyddet för stramt så att det
inte kan anpassas sig till växlande vindar eller
att skador uppstår.
Blixtlås är slitagedelar och omfattas inte av
garantin.
Använd inte insektsmedel i eller på vindskyddet.
Otäta punkter i sömmarna kan tätas med spray.
Använd eventuellt ett impreneringsspray för
tältduken.
SE
Q
Montering
Q
Välja uppställningsplats
Marken bör vara plan, ren och jämn. Ta bort före-
mål med spetsiga eller skarpa kanter (t.ex. stenar,
grenar osv.).
Ta hänsyn till att du behöver plats för spännli-
norna
4
utöver platsen för själva vindskyddet
när du väljer uppställningplats. Se till att det
finns tillräcklig plats runt vindsskyddet och inte
snubbelrisk föreligger.
Q
Montera vindskydd
Montera produkten enligt bild A till F.
Dessa fickor
7
kan fyllas med sand för att ge
ytterligare stabilitet.
Q
Packa ihop vindskydd
Kontrollera att vindskyddet är helt torrt innan det
packas ihop. Annars kan fläckar och skador i
tältduken uppstå.
Jordpinnarna
5
och andra delar måste pack-
as ner separat i de för detta ändamål avsedda
fickorna. I annat fall föreligger risk att jordpin-
narna skadar strandtältet.
Q
Rengöring
Använd endast rengöringsmedel som är avsett
för produkten för att rengöra fläckar.
Ta bort smuts med mjuk svampa och rent vatten.
Låt alla delar torka ordentligt innan produkten
packas ihop igen. Detta förebygger mögel,
dålig lukt och missfärgningar.
Avfallshantering
Förpackningen består av miljövänliga material,
som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.
Kontakta kommunen för närmare information om
avfallshantering av den förbrukade produkten.
Garanti
Denna produkt har tillverkats med omsorg enligt
stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant
före leverans. Om fel uppstår på produkten gäller
dina lagstadgade rättigheter gentemot säljaren.
Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av
vår garanti, som redovisas nedan.
Du erhåller 3 års garanti på denna produkt
från och med köpdatum. Garantitiden börjar
på inköpsdagen. Spara originalkvittot. Denna
handling behövs som bevis för köpet.
Om ett material- eller tillverkningsfel uppstår på
produkten inom 3 år från köpdatum, reparerar eller
ersätter vi efter eget gottfinnande produkten utan
extra kostnad. Denna garanti förfaller om produkten
skadas, används på fel sätt eller inte underhålls.
Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel.
Denna garanti omfattar inte produktkomponenter
som utsätts för normalt slitage och därför betraktas
som slitdelar (t.ex. batterier). Uteslutna är även ska-
dor på ömtåliga delar, som t.ex. brytare, batteripack
eller delar tillverkade av glas.

BEACH SHELTER

Beach Shelter
Introduction
We congratulate you on the purchase of your new
product. You have chosen a high quality product.
Familiarise yourself with the product before using it
for the first time. In addition, please carefully refer
to the operating instructions and the safety advice
below. Only use the product as instructed and only
for the indicated field of application. Keep these in-
structions in a safe place. If you pass the product on
to anyone else, please ensure that you also pass on
all the documentation with it.
Q
Proper Use
This product is intended for use as protection against
the wind and sun. The material of the beach shelter
is not watertight over a prolonged period. It should
not therefore be used in the rain. The product is not
intended for commercial use.
Made from hard-wearing, water-repellent polyester
fabric with UV protection factor (UPF) 60 as per
standard UV801.
Description of parts and features
1
Beach shelter
2
Pole, ø 0.7 cm, approx. 185 cm (L)
3
Pole, ø 0.7 cm, approx. 370 cm (L)
4
Guy lines (2 x approx. 250 cm,
2 x approx. 170 cm)
5
Peg
6
Carrying bag
7
Sand pouches
Safety advice
KEEP INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.
SUBMIT ALL DOCUMENTS TO A THIRD PARTY
IF DISTRIBUTING THE PRODUCT.
CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure that
all parts are undamaged and have been as-
sembled appropriately. Risk of injury exists if
assembled incorrectly. Damaged parts can
effect safety and function.
CAUTION! Do not leave children unattended.
The product is not a climbing frame or toy.
Make sure that nobody climbs or leans on the
product, particularly children. The product could
become imbalanced and tip up. This may result
in injury and/or damage.
CAUTION! RISK OF INJURY! Never under
any circumstances assemble the product in a
strong wind.
Select a piece of land that is as flat and firm as
possible to erect your beach shelter.
Sandy surfaces reduce the stability of the
beach shelter. Please ensure that the surface
provides a firm hold for the pegs.
Never knock the pegs into the ground with
force! If necessary, the guy lines should only
be extended with the help of a loop and the
peg positioned in a different location.
The intactness of all connection points and the
guy lines should be checked regularly, as
should the firmness of the pegs in the ground.
If the beach shelter is erected in the wrong
order, this may cause damage to the beach
shelter. All liability is excluded in such cases.
It is not recommended to take away any sewn
label.
Please familiarise yourself with the local fire
protection regulations.
Do not use as a camping tent!
Do not have an open fire inside
or in the proximity of the beach shelter!
The beach shelter may not be
completely shut while there are people inside!
Take note of the effects of the weather
and climate
Please ensure that the beach shelter is not too
taut when it is erected, as otherwise it will not
be able to adapt to changing weather condi-
tions and may be damaged.
Zips are wearing parts and do not fall under
the guarantee conditions.
A
4
D
B
C
45°
E
approx. 117 cmapprox. 270 cmapprox. 225 cm
F
approx. 117 cm
approx. 270 cm
approx. 225 cm
approx. 250 cm
approx. 170 cm
approx. 170 cm
approx. 250 cm
ø 0,7 cm
approx. 185 cm
ø 0,7 cm
approx. 370 cm
1
x1
2
x2
3
x1
6
x1
4
x4
5
x8
17
2
3
2
x2
3
x1
5
x4
5
x4
4
x4
4
3
2
7
5

IAN 310835

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Crivit IAN 273756 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Zelte und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 273756 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Crivit IAN 273756 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Crivit IAN 273756-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Crivit IAN 273756-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Crivit IAN 273756.

Allgemeines
Marke Crivit
Model IAN 273756
Produkte Zelt
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Crivit IAN 273756 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse