Eta 1320 90000 Bedienungsanleitung

Eta 1320 90000
6.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 28 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungEta 1320 90000
Cestovní vysoušeč vlasů
eta

1320

NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte
vyobrazení a návod uschovejte pro budoucí použití.
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte
a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky!
Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí
být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo
podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku
nebezpečné situace.
Vysoušeč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na
místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla. Pokud by
přesto vysoušeč spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte
vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté vysoušeč
vyjměte. V takových případech zaneste spotřebič do odborného
servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí
přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem
a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti
a správné funkce.
Pokud se vysoušeč vlasů používá v koupelně, je nutné ho odpojit
po použití od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je
vysoušeč vlasů vypnutý.
2
CZ
/ 25

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Eta 1320 90000 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Eta 1320 90000 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Eta und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Eta -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Eta
1320 90000 | 132090000
haartrockner
8590393243860
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Leistung1200 W
AC Eingangsspannung115-230 V
Design
ProduktfarbePink
Kabellänge1.7 m
ÜberhitzungsschutzJa
KlappgriffJa
Leistungen
Geräuschpegel70 dB
IonenfunktionNein
Cool Shot FunktionNein
Gewicht und Abmessungen
Breite65 mm
Tiefe170 mm
Höhe210 mm
Gewicht320 g
Lieferumfang
Diffuser-AusgießerNein
KonzentratordüseNein
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Eta 1320 90000 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.