EWT Mini Mozart Bedienungsanleitung

EWT Mini Mozart
8.8 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 24 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungEWT Mini Mozart
- 8 -

WAŻNE: PRZECZYTAJ DOKŁADNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ ORAZ ZACHOWAJ JĄ W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

Informacje ogólne

Grzejnik należy ostrożnie rozpakować i zachować opakowanie do przyszłego użycia
– na wypadek przewożenia lub zwrotu do dostawcy.
Grzejnik wyposażony jest w tzw. efekt płomieni, który można stosować przy
włączonym lub wyłączonym grzaniu; w ten sposób można się nim cieszyć przez cały
rok. Używanie wyłącznie efektu płomienia wiąże się jedynie z niewielkim poborem
prądu.
Te modele grzejników mają konstrukcję wolnostojącą i zwykle ustawia się je przy
ścianie.
Przed podłączeniem grzejnika należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest takie
samo, jak wymienione na tabliczce znamionowej grzejnika.
Uwaga: W przypadku używania grzejnika w miejscu o bardzo niskim poziomie
hałasu może być słyszalny dźwięk związany z działaniem efektu płomienia. Jest
to normalne zjawisko i nie powinno budzić niepokoju.

Połączenia elektryczne

OSTRZEŻENIE — TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE
Grzejnik musi być zasilany wyłącznie prądem zmiennym o napięciu zgodnym
z wartością podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.
Przed włączeniem grzejnika należy przeczytać wszystkie zasady bezpieczeństwa
i instrukcje obsługi.

Montaż na ścianie— zobacz Rys. 1

Aby zapewnić stabilność urządzenia w przypadku użytkowania go na nierównej
powierzchni, dołączono do niego łańcuch przedstawiony na ilustracji. Następnie
urządzenie należy prawidłowo zamocować do ściany, korzystając z kołka i śruby
przeznaczonych do ścian murowanych.
Uwaga: w przypadku ścian szkieletowych wymagane są specjalne elementy
mocujące - zalecane położenie śrub mocujących łańcuch przedstawiono na
schemacie.

Sterowanie — zobacz Rys. 2

Sposób grzania ustawia się za pomocą trzech przełączników. Przełącznik jest
w pozycji WŁ., gdy strona z oznaczeniami (n.p. I, I lub II) jest wciśnięta.

Termowyłącznik zabezpieczający

Wbudowany mechanizm zabezpieczania przed przegrzaniem automatycznie wyłącza
urządzenie w przypadku uszkodzenia! Wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego. Po ostudzeniu, można ponownie eksploatować
urządzenie! Jeżeli nieprawidłowość ta ponownie wystąpi, skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem!
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z przypadkowym
wyzerowaniem termowyłącznika, urządzenia nie można zasilać z wykorzystaniem
zewnętrznego urządzenia przełączającego takiego jak wyłącznik czasowy (timer) ani
nie można podłączać go do obwodu zasilania, który jest regularnie włączany
i wyłączany przez dostawcę energii.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE ODŁĄCZ ZASILANIE PRZED PODJĘCIEM
JAKICHKOLWIEK PRAC KONSERWACYJNYCH.
Wymiana żarówki — zobacz Rys. 3, Rys. 4 i Rys. 5
Żarówki znajdują się za panelem tylnym. Aby uzyskać dostęp do żarówek, należy
odkręcić śruby mocujące tylny panel przedstawione na Rys. 3.
Wysuń i zdejmij panel zgodnie z Rys. 4.
Wykręć spalone żarówki zgodnie z Rys. 5.
Zastąp je przezroczystymi żarówkami 60W E14 SES w kształcie świeczki. Uważaj,
aby nie wkręcić jej za mocno.
Załóż ponownie tylny panel i przykręć śrubami.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD SIECI PRZED
ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA GRZEJNIKA.
Do czyszczenia należy używać łagodnego środka czyszczącego – nie wolno używać
środków czyszczących o właściwościach ściernych. Szklane okno należy czyścić
ostrożnie za pomocą miękkiej szmatki. NIE WOLNO stosować żadnych środków do
czyszczenia szkła.
Aby wyczyścić szybę wewnętrzną oraz zestaw polan, należy wyjąć panel szyby
zewnętrznej. Aby wymontować szybę zewnętrzną, należy odkręcić 4 wkręty mocujące
kratkę, (patrz rys. 7), zdjąć kratkę i podnieść szybę zewnętrzną. Zamontować szybę
zewnętrzną w kolejności odwrotnej do przedstawionego demontażu.
OSTRZEŻENIE: Nie używać produktu bez zamontowanej kratki i szyby zewnętrznej,
ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie urządzenia.

Recykling

Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.
Po zakończeniu okresu używalności urządzenia nie wolno utylizować go wraz
z odpadami domowymi. W miarę możliwości należy oddać je do recyklingu. W
celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu należy
skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą.

Obsługa posprzedażowa

Gdy zajdzie potrzeba skorzystania z serwisu posprzedażnego lub zakupu części
zamiennych, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub zadzwonić na
podany na karcie gwarancyjnej numer serwisu w Twoim kraju. Nie należy od razu
odsyłać uszkodzonego urządzenia do producenta, ponieważ może to spowodować
jego utratę, uszkodzenie lub opóźnienie naprawy. Prosimy dołączyć paragon jako
dowód zakupu.
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych, należy zawsze postępować
zgodnie z wymienionymi poniżej podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, w
celu uniknięcia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub powstania
obrażeń cielesnych:
Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, przed rozpoczęciem instalowania
i eksploatacji, należy skontaktować się z dostawcą.
Nie wolno używać go na zewnątrz.
Grzejnika tego nie można używać w bezpośrednim sąsiedztwie wanny,
prysznica ani basenu.
Grzejnika nie wolno ustawiać bezpośrednio pod stałym gniazdkiem
elektrycznym ani skrzynką rozdzielczą.
Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani inne osoby bez pomocy czy
nadzoru, jeżeli ich fizyczne, zmysłowe lub psychiczne zdolności
uniemożliwiają bezpieczne używanie nagrzewnicy. Należy dopilnować, aby
dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
Tego grzejnika nie wolno używać z szeregowo zainstalowanym regulatorem
temperatury, regulatorem programowym, timerem ani żadnym innym
urządzeniem automatycznie włączającym grzanie, ponieważ przypadkowe
przykrycie grzejnika lub przesunięcie go stworzy zagrożenie pożarowe.
Grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie umożliwiające regulację temper-
atury w pomieszczeniu. Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeni-
ach, gdy znajdują się w nich osoby niezdolne do ich samodzielnego
opuszczenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką innej osoby.
Upewnij się, że meble, zasłony i inne przedmioty palne znajdują się co
najmniej 1 m od grzejnika.
W przypadku awarii należy wyciągnąć z gniazdka wtyczkę przewodu
zasilającego.
Jeżeli grzejnik nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyciągnąć
z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.
Grzejnik jest zgodny z normami bezpieczeństwa, jednak nie zaleca się
stosowania go na dywanach czy kocach z długim włosiem.
Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp do
wtyczki zasilania.
W przypadku uszkodzenia kabla musi on zostać wymieniony przez
producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec
niebezpieczeństwu.
Kabel zasilający należy prowadzić z dala od grzejnika.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia przegrzania, nie wolno przykrywać
grzejnika. Nie wolno kłaść na grzejniku żadnych materiałów i odzieży,
ani blokowprzepływu powietrza wokół grzejnika. Na grzejniku
umieszczony jest symbol ostrzegawczy informujący, że nie wolno
przykrywać grzejnika.
Przełącznik 1 (I) Reguluje zasilanie elektryczne i efekt płomienia.
Uwaga: Przełącznik musi znajdować się w pozycji ON (I),
aby grzejnik mógł pracować, z grzaniem lub bez.
Przełącznik 2 (I) Zapewnia moc grzania 750W
Przełącznik 3 (II) Z przełącznikiem 2 zapewnia moc grzania 1500W
PL

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für EWT Mini Mozart an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kamine und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Inhaltsangabe

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere EWT Mini Mozart-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

R.Haubensak • 29-11-2021 Keine Kommentare

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Peter Plaue • 27-8-2021 1 Kommentar

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder aus. Bisher hat es über Jahre (bei seltenem Gebrauch) einwandfrei funktioniert. Stromversorgung ist o. k., Wackelkontakt ausgeschlossen. Welche Lösung haben Sie? Dank und Gruß

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder...
Foto ansehen
Annette Strake • 17-11-2021

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr
Foto ansehen
Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 2

EWT Mini Mozart-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu EWT Mini Mozart.

Allgemeines
Marke EWT
Model Mini Mozart
Produkte Kamin
EAN 5011139202185
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Gewicht und Abmessungen
Breite 700 mm
Tiefe 275 mm
Höhe 755 mm
Technische Details
Typ Freistehende Feuerstelle
Heizleistung 2000 W
Benzintyp Elektro
Ausrichtung Senkrecht
Abgaslos Ja
Kamintyp Geschlossen
Regelbare Temperatur Ja
Anzahl der Leistungsstufen 2
Produktdesign Holzheizung
Kamin benötigt Nein
Konvektion Ja
Produktfarbe Schwarz
Lieferumfang
Kamin enthalten Nein
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu EWT Mini Mozart unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse