EWT Mini Mozart Bedienungsanleitung

EWT Mini Mozart
8.8 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 24 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungEWT Mini Mozart
- 10 -
VIKTIGT! DU BÖR LÄSA DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH BEHÅLLA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS

Allmänt

Packa försiktigt upp värmeapparaten och behåll emballaget för eventuellt framtida
bruk, såsom vid flyttning eller retur av värmeapparaten till din leverantör.
Värmeapparaten har en konstgjord eld som kan användas med eller utan värme så att
du kan njuta av en lugnande brasa när som helst på året. Den konstgjorda elden
kräver väldigt lite ström.
Dessa modeller är utformade för att vara fristående och placeras normalt mot en vägg.
Kontrollera att nätspänningen är den samma som värmeapparatens märkspänning
innan du kopplar in värmeapparaten.
Obs! Om värmeapparaten används i en miljö med mycket låg ljudnivå kan ljud
från den konstgjorda elden höras. Detta är normalt och inget att oroa sig för.

Elektrisk anslutning

VARNING! – APPARATEN MÅSTE JORDAS

Denna värmeapparat får endast användas med växelström och nätspänningen måste
överensstämma med värmeapparatens märkspänning.
Läs säkerhetsföreskrifter och bruksanvisning innan värmeapparaten sätts igång.

Väggmontering - se fig. 1

För att säkerställa produktens stabilitet när den används på ojämna ytor medföljer en
kedja enligt bilden, och därefter ska produkten sättas fast ordentligt på väggen med
medföljande plugg och skruv anpassad för tegel- eller betongväggar.
OBS! - för reglade väggar behövs speciella fästen, se bild över rekommenderade
placeringar för fästskruvarna för kedjan.

Reglage - se fig. 2

Tre omkopplare används för värmeinställning. En omkopplare är TILL när sidan med
markeringen (d.v.s. I, I eller II) är intryckt.

Värmesäkringar

Den inbyggda värmesäkringen slår automatiskt av apparaten i händelse av fel. Slå av
apparaten eller koppla bort elkontakten från eluttaget. När apparaten fått svalna ett
kort tag kan den användas igen. Om felet inträffar igen ska du kontakta din lokala
återförsäljare.
VARNING! För att undvika en olycka på grund av oavsiktlig återställning av
värmesäkringen får denna produkt inte anslutas genom en extern kopplingsanordning,
t.ex. en timer, eller kopplas till en strömkrets som regelbundet sätts igång och stängs
av genom anordningen.

Underhåll

VARNING! KOPPLA ALLTID BORT VÄRMEAPPARATEN FRÅN
STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN UNDERHÅLL.
Byte av lampa - se fig. 3, fig. 4 och fig. 5
Lamporna finns bakom baksidan. För att komma år lamporna måste skruvarna som
visas i fig. 3, som håller fast baksidan, avlägsnas.
Avlägsna och dra ut sidan så som visas i fig. 4.
Ta ut den trasiga lampan genom att skruva ur den som visas i fig. 5.
Ersätt den med en 60W E14 SES klar lampa. Dra inte åt lampan för hårt.
Sätt tillbaka baksidan och sätt fast den med skruvarna.

Rengöring

VARNING! – KOPPLA ALLTID FRÅN VÄRMEAPPARATEN INNAN DU RENGÖR
DEN.
Använd en mjuk dammtrasa för allmän rengöring – använd aldrig slipande
rengöringsmedel. Glaset ska rengöras försiktigt med en mjuk trasa. ANVÄND INTE
fönsterputsmedel.
Ta bort damm som samlats på värmeapparatens utloppsgaller med hjälp av en
dammsugare utrustad med ett munstycke med mjuk borste.
Det går att rengöra innerglaset och vedträna genom att ta bort den yttre glaspanelen.
Ta loss ytterglaset genom att ta bort de 4 skruvarna som håller gallret på plats, (se
Fig.7), ta bort gallret och lyft upp ytterglaset. Sätt tillbaka ytterglaset i motsatt ordning
mot ovan.
VARNING! Använd inte produkten utan att gallret och ytterglaset sitter på plats
eftersom detta kan påverka driften av värmaren.

Återvinning

För elektriska produkter som säljs inom EU.
För elektriska produkter som säljs inom EU. När elektriska produkter slutar
fungera ska de inte slängas med hushållsavfall. Återvinn där sådana
möjligheter finns.

Service efter försäljning

Om du behöver service eller reservdelar ska du kontakta återförsäljaren som du köpte
apparaten från eller kontakta det servicenummer som gäller för ditt land på
garantikortet. Returnera inte en felaktig produkt direkt till oss eftersom detta kan
resultera i att apparaten försvinner eller skadas eller fördröjning av en tillfredställande
service. Behåll ditt kvitto som inköpsbevis.
Viktig säkerhetsinformation:
När du använder elektriska apparater måste alltid grundläggande regler
följas för att reducera risken för eldsvåda, stötar och personskador. Dessa
regler omfattar följande:
Kontakta leverantören före installation och användning om apparaten är
skadad.
Använd inte utomhus.
Använd inte i omedelbar närhet till badkar, dusch eller swimmingpool.
Placera inte värmeapparaten omedelbart under ett fast eluttag eller en
kopplingslåda.
Apparaten är inte avsedd för användning av barn eller personer vars fysiska
eller mentala förmåga hindrar dem från att säkert använda den utan
assistans eller övervakning. Barn bör övervakas så att de inte leker med
apparaten.
Använd inte värmeapparaten i serie med en termostat, en programstyrenhet,
en timer eller en annan enhet som automatiskt slår på värmen eftersom det
finns en risk för eldsvåda om värmeapparaten oavsiktligt täckts över eller
flyttats.
Rumstemperaturen kan inte regleras med den här värmaren. Använd inte
värmaren i små rum där personer vistas som inte kan ta sig ut på egen hand,
om det inte finns kontinuerlig övervakning
Kontrollera att möbler, gardiner eller annat brännbart material inte placerats
närmare än 1 meter från värmeapparaten.
Koppla ur värmeapparaten om något fel uppstår.
Koppla ur värmeapparaten när den inte används under längre tid.
Fastän denna värmeapparat följer säkerhetsbestämmelser så
rekommenderar vi inte att den används på tjocka eller långhåriga mattor.
Apparaten måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
Om spänningskabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett
serviceombud eller en person med liknande behörighet för att undvika fara.
Håll spänningskabeln borta från värmeapparatens framsida.
VARNING! För att undvika överhettning får värmeapparaten inte
övertäckas. Placera inga material eller plagg på värmeapparaten och
hindra inte luftcirkulationen runt värmeapparaten. Värmeapparaten är
försedd med en varningssymbol som visar att den inte får övertäckas.
Omkopplare 1 (I) Reglerar strömmen till värmeapparaten och den
konstgjorda elden.
OBS! Omkopplaren måste vara i läge TILL (I) för att
värmeapparaten ska kunna användas med eller utan värme.
Omkopplare 2 (I) Ger 750W värmeeffekt
Omkopplare 3 (II) Ger 1500W värmeeffekt med omkopplare 2
SE

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für EWT Mini Mozart an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kamine und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Inhaltsangabe

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere EWT Mini Mozart-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

R.Haubensak • 29-11-2021 Keine Kommentare

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Peter Plaue • 27-8-2021 1 Kommentar

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder aus. Bisher hat es über Jahre (bei seltenem Gebrauch) einwandfrei funktioniert. Stromversorgung ist o. k., Wackelkontakt ausgeschlossen. Welche Lösung haben Sie? Dank und Gruß

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder...
Foto ansehen
Annette Strake • 17-11-2021

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr
Foto ansehen
Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 2

EWT Mini Mozart-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu EWT Mini Mozart.

Allgemeines
Marke EWT
Model Mini Mozart
Produkte Kamin
EAN 5011139202185
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu EWT Mini Mozart unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse