EWT Mini Mozart Bedienungsanleitung

EWT Mini Mozart
8.8 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 24 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungEWT Mini Mozart
- 11 -

VIGTIGT: DENNE VEJLEDNING BØR LÆSES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL SENERE BRUG

Generelt

Pak forsigtigt den elektriske pejs ud og gem emballagen til eventuel fremtidig brug
i tilfælde af flytning eller returnering af pejsen til leverandøren.
I pejsen er der en flammeeffekt, som kan bruges med eller uden opvarmning, så
hyggevirkningen kan nydes på alle tidspunkter af året. Brug af flammeeffekten alene
kræver kun lidt elektricitet.
Disse modeller er designet til at stå frit og anbringes normalt mod en væg.
Før den elektriske pejs tilsluttes, skal det kontrolleres, at netspændingen er den
samme, som den, der er angivet på pejsen.
Bemærk: Ved anvendelse på et sted med meget lav baggrundsstøj kan man
måske høre en lyd, som har tilknytning til flammeeffektens funktion. Det er
normalt, og bør ikke vække bekymring.

Elektrisk forbindelse

ADVARSEL – DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES

Denne elektriske pejs må kun anvendes på en AC ~ forsyning (vekselstrøm) og
spændingen, som er angivet på apparatet, skal svare til netspændingen.
Læs alle sikkerhedsadvarsler og betjeningsvejledninger, før der tændes for
strømmen.
Montering ved væg - se Fig. 1
For at sikre at apparatet står stabilt på ujævnt underlag, medfølger der en kæde, jf.
illustrationen, hvormed apparatet fastgøres til mur ved hjælp af den vedlagte
plastrawlplug og skrue til murstensvægge.
Bemærk - til pladevægge skal der bruges særlige ophæng, se diagrammet for
anbefalet placering af skruehuller til kæden.

Betjeningsknapper - se Fig. 2

Tre kontakter giver valgmulighed mellem tre varmeindstillinger. En kontakt er
i positionen ON (tændt), når siden med afmærkningen (dvs. I, I, eller II) trykkes ind.

Termisk sikkerhedsudkobling

De indbyggede sikkerhedsudkoblinger for overophedning slukker automatisk for
apparatet, hvis der opstår en fejl. Sluk for apparatet eller træk netstikket ud af
kontakten. Efter en kort afkølingsperiode er apparatet klar til brug igen. Hvis fejlen
opstår igen, skal du kontakte din lokale forhandler.
ADVARSEL: For at undgå fare som følge af utilsigtet tilbagestilling af den termiske
afbryder, må apparatet ikke være tilsluttet via en ekstern afbryderanordning, såsom en
timer, eller være tilsluttet et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af udstyret.

Vedligeholdelse

ADVARSEL: SLUK ALTID FOR STRØMFORSYNINGEN, FØR APPARATET
VEDLIGEHOLDES.
Udskiftning af pære - se Fig. 3, Fig. 4 og Fig. 5
Pærerne sidder bag bagpanelet. For at få adgang til pærerne skal du aftage skruerne,
som er angivet på Fig. 3, som fastgør bagpanelet.
Aftag og skub panelet ud som angivet på Fig. 4.
Aftag den defekte pære ved at skrue den af som vist på Fig. 5.
Udskiftes med en 60W E14 SES klar kertepære. Pas på ikke at skrue pæren for
stramt i.
Sæt bagpanelet på igen og fastgør det med skruerne.

Rengøring

ADVARSEL – SLUK ALTID FOR STRØMFORSYNINGEN, FØR APPARATET
RENGØRES.
Almindelig rengøring udføres med en blød, ren støveklud – brug aldrig
rengøringsmidler med slibemiddel. Glasruden skal rengøres forsigtigt med en blød
klud. Brug IKKE varemærkebeskyttede glasrengøringsmidler.
Enhver aflejring af støv eller fnug fjernes lejlighedsvist med støvsugerens bløde
børstetilbehør, så varmeblæserens udgangsgitter rengøres.
Det indvendige glas og brændesættet kan rengøres ved at fjerne det udvendige
glaspanel. For at fjerne det udvendige glas skal du fjerne de 4 skruer, som holder
gitteret på plads, (se Fig.7), fjerne gitteret og løfte det udvendige glas af. Sæt det
udvendige glas på igen i modsat rækkefølge af ovenstående.
ADVARSEL: Brug ikke dette produkt, uden at gitteret og det udvendige glas er på
plads, da det kan indvirke pejsens funktion.

Genbrug

Angående elektriske produkter, der sælges inden for EU.
Når det elektriske produkt har nået enden af sin levetid, må det ikke bortkastes
sammen med husholdningsaffaldet. Det skal genbruges, hvor der er faciliteter
til det. Bed de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug i dit
land.

Service efter salg

Hvis du har brug for service efter salg, eller hvis du har behov for at købe reservedele,
bedes du kontakte detailforhandleren, hvor apparatet blev købt, eller kontakt det
servicenummer, som er relevant for dit land på garantikortet. Undlad venligst at
returnere et fejlbehæftet produkt til os i første omgang, da det kan resultere i tab eller
skade, samt forsinkelse mht. at give dig en tilfredsstillende service. Du bedes
opbevare kvitteringen som bevis på købet.

Vigtige råd om sikkerhed:

Når man anvender elektriske apparater, er der nogle

grundlæggende forholdsregler, som altid skal følges for at

reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade,

herunder følgende:

Hvis apparatet er beskadiget, skal det kontrolleres af leverandøren

før installation og betjening.

Må ikke anvendes udendørs.

Må ikke anvendes i nærheden af badekar, brusebad eller

svømmebassin.

Placer ikke den elektriske pejs lige under en fast stikkontakt eller

forbindelsesdåse.

Apparatet er ikke beregnet til brug af børn alle andre personer uden

assistance eller overvågning, hvis deres fysiske, sensoriske eller

mentale evner forhindrer dem i at anvende det på en sikker måde.

Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Denne elektriske pejs må ikke anvendes i serier med

varmeregulering, programstyring, timer eller nogen anden

anordning, som automatisk tænder for varmen, da der er risiko for

brand, når apparatet tildækkes utilsigtet, eller der skubbes til det.

Denne varmer er ikke monteret med en termostat eller andet til at

styre temperaturen i lokalet. Anvend ikke denne varmer i små rum,

der benyttes af personer, der ikke selv kan komme ud af lokalet,

medmindre der kan være konstant opsyn

Det skal sikres, at møbler, gardiner eller brændbart materiale ikke

anbringes nærmere end 1 m fra den elektriske pejs.

I tilfælde af fejl skal stikket til den elektriske pejs trækkes ud.

Træk stikket til den elektriske pejs ud, når den ikke skal bruges i

længere tid.

Selvom den elektriske pejs overholder sikkerhedsstandarder,

anbefaler vi ikke, at den benyttes på tykke tæpper eller tæpper med

lang luv.

Apparatet skal placeres, så der er adgang til stikket.

Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten

eller serviceagenten eller en tilsvarende kvalificeret person for at

undgå fare.

Netledningen skal holdes væk fra forsiden på den elektriske pejs.

ADVARSEL: For at undgå overophedning må den elektrisk

pejs ikke tildækkes. Anbring ikke stof eller tøj på den

elektriske pejs, og luftcirkulationen omkring den elektriske

pejs må ikke blokeres. Den elektriske pejs er udstyret med

Advarselssymbolet, som angiver, at den ikke må tildækkes.

Kontakt 1 (I) Styrer elektricitetsforsyningen til den elektriske pejs og
flammeeffekten.
Bemærk: Kontakten skal være indstillet på positionen ON (I)
for, at den elektriske pejs kan fungere med eller uden varme.
Kontakt 2 (I) Leverer 750W varmeydelse
Kontakt 3 (II) Leverer 1500W ydelse med kontakt 2
DK

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für EWT Mini Mozart an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kamine und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Inhaltsangabe

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere EWT Mini Mozart-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

R.Haubensak • 29-11-2021 Keine Kommentare

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Peter Plaue • 27-8-2021 1 Kommentar

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder aus. Bisher hat es über Jahre (bei seltenem Gebrauch) einwandfrei funktioniert. Stromversorgung ist o. k., Wackelkontakt ausgeschlossen. Welche Lösung haben Sie? Dank und Gruß

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder...
Foto ansehen
Annette Strake • 17-11-2021

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr
Foto ansehen
Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 2

EWT Mini Mozart-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu EWT Mini Mozart.

Allgemeines
Marke EWT
Model Mini Mozart | 5011139202185
Produkte Kamin
EAN 5011139202185
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Gewicht und Abmessungen
Breite 700 mm
Tiefe 275 mm
Höhe 755 mm
Technische Details
Typ Freistehende Feuerstelle
Heizleistung 2000 W
Benzintyp Elektro
Ausrichtung Senkrecht
Abgaslos Ja
Kamintyp Geschlossen
Regelbare Temperatur Ja
Anzahl der Leistungsstufen 2
Produktdesign Holzheizung
Kamin benötigt Nein
Konvektion Ja
Produktfarbe Schwarz
Lieferumfang
Kamin enthalten Nein
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu EWT Mini Mozart unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse