EWT Mini Mozart Bedienungsanleitung

EWT Mini Mozart
8.8 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 24 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungEWT Mini Mozart
- 12 -

VIKTIG! VENNLIGST LES DISSE ANVISNINGENE NØYE OG TA VARE PÅ DEM FOR FREMTIDIG BRUK

Generelt

Pakk varmeapparatet forsiktig ut og ta vare på emballasjen i tilfelle det skulle bli
nødvendig å transportere varmeapparatet eller returnere det til leverandøren.
Denne peisinnsatsen har en innebygd flammeeffekt som kan brukes med eller uten
varme, slik at peiskosen kan nytes når som helst på året. Bruk av bare flammeeffekten
krever svært lite elektrisitet.
Disse modellene er konstruert for frittstående bruk, og de plasseres vanligvis mot
veggen.
Før varmeapparatet koples til, skal du kontrollere at nettspenningen stemmer overens
med den som er angitt på varmeapparatet.
NB! Hvis det er svært lite bakgrunnsstøy i rommet der varmeapparatet brukes,
kan det være mulig å høre viften som styrer flammeeffekten. Dette er normalt,
og det er ingen grunn til bekymring.

Elektrisk tilkopling

ADVARSEL – DENNE ENHETEN MÅ JORDES

Varmeapparatet skal bare brukes med nettstrøm, og nettspenningen skal stemme
overens med den som er angitt på varmeapparatet.
Les sikkerhetsinformasjonen og anvisningene for bruk før varmeapparatet slås på.

Feste til vegg - se fig. 1

For å sikre at enheten skal stå stødig på ujevne flater, følger det med en lenke som
vist i figuren. Enheten festes forsvarlig til murvegger ved hjelp av pluggen og skruen
som følger.
Merk - stendervegger krever spesielle festeanordninger. Se diagram for anbefalt
plassering av festeskruer til lenke.

Kontrollenheter – se fig. 2

Det er tre brytere som du kan bruke til å justere innstillingene for varmeapparatet.
Bryteren er PÅ når den siden som er merket (for eksempel med I, I eller II) er trykt inn.

Utkopling ved overoppheting

De innebygde utkoplingsbryterne for overoppheting i apparatet slår av apparatet
automatisk ved eventuelle feil. Slå av apparatet eller trekk ut støpselet fra
stikkontakten. Etter en kort avkjølingsfase, er apparatet klart til bruk igjen. Hvis feilen
skulle oppstå igjen, bes du ta kontakt med nærmeste forhandler.
ADVARSEL! For å unngå farlige situasjoner som følge av utilsiktet nullstilling av
utkoplingsfunksjonen for overoppheting, er det viktig at denne enheten ikke tilføres
strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en
krets som regelmessig slås av og på av elektrisitetsverket.

Vedlikehold

ADVARSEL: KOPLE ALLTID FRA STRØMMEN FØR EVENTUELT VEDLIKEHOLD.
Skifte pærer – se fig. 3, fig. 4 og fig. 5
Lyspærene er plassert på innsiden av det bakre panelet. For å få tilgang til pærene må
du fjerne skruene, som vist i fig. 3, for å løsne det bakre panelet.
Fjern og skyv ut panelet som vist i fig. 4.
Fjern den defekte pæren ved å skru den ut som vist i fig. 5.
Skift den ut med en klar 60 W E14 SES-mignonpære. Pass på at du ikke strammer for
mye.
Sett på plass det bakre panelet, og fest med skruene.

Rengjøring

ADVARSEL – KOPLE ALLTID FRA STRØMMEN FØR RENGJØRING AV
VARMEAPPARATET.
Bruk en myk, ren støvklut til vanlig rengjøring. Bruk aldri rengjøringsmidler med
slipeeffekt. Glassruten foran skal rengjøres forsiktig med en myk klut. Bruk IKKE
ferdigblandet rengjøringsmiddel for glass.
Støv og lo som har samlet seg på avtrekksgitteret til varmeviften, kan fjernes ved hjelp
av den myke børsten på støvsugeren.
Det er mulig å rengjøre det indre glasset og vedkubbesettet ved å fjerne det ytre
glasspanelet. For å fjerne det ytre glasspanelet, fjern de 4 skruene som holder gitteret
på plass (se Fig. 7), fjern så gitteret og løft vekk det ytre glasset. Det ytre glasset settes
på plass igjen ved å følge instruksene i motsatt rekkefølge.
ADVARSEL: Bruk ikke produktet uten at gitteret og det ytre glasset er satt på plass
igjen, da dette kan påvirke varmeapparatets ytelse.

Gjenvinning

Gjelder elektriske produkter som selges innen EU.
Når elektriske produkter skal kasseres etter endt bruk, må de ikke kastes
sammen med husholdningsavfall. Send dem til gjenvinningsanlegg der slike
finnes. Forhør deg med lokale myndigheter eller forhandleren om gjenvinning
i det aktuelle landet.

Kundeservice

Hvis du skulle få behov for kundeservice eller reservedeler, ber vi deg kontakte
leverandøren som du kjøpte enheten fra, eller benytte det relevante servicenummeret
for ditt land på garantikortet. Et defekt produkt skal ikke returneres til oss i første
omgang, ettersom dette kan føre til tap eller skade og forsinke tilfredsstillende service.
Vi ber deg ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.
Viktig sikkerhetsinformasjon:
Ved bruk av elektrisk utstyr skal det alltid tas grunnleggende forholdsregler
for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade:
Er enheten skadet, skal du rådføre deg med leverandøren før installering og
bruk.
Skal ikke brukes utendørs.
Skal ikke brukes i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
Enheten skal ikke plasseres rett under en fast stikkontakt eller koplingsboks.
Apparatet skal ikke brukes av barn eller andre personer som av fysiske,
sensoriske eller mentale årsaker ikke er i stand til å bruke apparatet på en
sikker måte, med mindre det er en ansvarlig person til stede. Barn skal
holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
Enheten skal ikke koples i serie med varmeregulator, programregulator,
tidsbryter eller annet utstyr som slår på varmen automatisk, på grunn av
brannfaren hvis enheten ved et uhell skulle bli tildekket eller forflyttet.
Dette varmeapparatet er ikke utstyrt med en enhet som regulerer
romtemperaturen. Bruk derfor ikke varmeapparatet i små rom når det
befinner seg personer i rommet som ikke er i stand til å forlate rommet på
egen hånd, med mindre kontinuerlig tilsyn er gitt.
Sørg for at enheten har en avstand på minst 1 meter til møbler, gardiner og
annet brennbart materiale.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis det skulle oppstå feil.
Trekk ut varmeapparatet hvis det ikke skal brukes på en stund.
Selv om dette varmeapparatet er i overensstemmelse med
sikkerhetsstandardene, anbefaler vi ikke at det brukes på tykke tepper som
loer eller langhårede tepper.
Apparatet skal plasseres slik at støpselet er tilgjengelig.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten,
servicerepresentanten eller en tilsvarende kvalifisert person for unngå at det
oppstår en farlig situasjon.
Hold strømledningen borte fra forsiden av varmeapparatet.
ADVARSEL! Unngå overoppheting: dekk ikke til varmeapparatet.
Plasser ikke materialer eller plagg på varmeapparatet. Sørg også for
uhindret luftsirkulasjon rundt varmeapparatet. Varmeapparatet er
utstyrt med advarselsymbolet som angir at det ikke skal tildekkes.
Bryter 1 (I) Kontrollerer strømtilførselen til varmeapparatet og
flammeeffekten.
Merk! Denne bryteren på være i PÅ-stillingen (I) for at
varmeapparatet skal kunne brukes med eller uten varme.
Bryter 2 (I) Gir en varmeeffekt på 750W.
Bryter 3 (II) Gir en varmeeffekt på 1500W sammen med bryter 2.
NO

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für EWT Mini Mozart an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kamine und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Inhaltsangabe

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere EWT Mini Mozart-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

R.Haubensak • 29-11-2021 Keine Kommentare

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Peter Plaue • 27-8-2021 1 Kommentar

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder aus. Bisher hat es über Jahre (bei seltenem Gebrauch) einwandfrei funktioniert. Stromversorgung ist o. k., Wackelkontakt ausgeschlossen. Welche Lösung haben Sie? Dank und Gruß

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder...
Foto ansehen
Annette Strake • 17-11-2021

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr
Foto ansehen
Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 2

EWT Mini Mozart-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu EWT Mini Mozart.

Allgemeines
Marke EWT
Model Mini Mozart
Produkte Kamin
EAN 5011139202185
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Gewicht und Abmessungen
Breite 700 mm
Tiefe 275 mm
Höhe 755 mm
Technische Details
Typ Freistehende Feuerstelle
Heizleistung 2000 W
Benzintyp Elektro
Ausrichtung Senkrecht
Abgaslos Ja
Kamintyp Geschlossen
Regelbare Temperatur Ja
Anzahl der Leistungsstufen 2
Produktdesign Holzheizung
Kamin benötigt Nein
Konvektion Ja
Produktfarbe Schwarz
Lieferumfang
Kamin enthalten Nein
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu EWT Mini Mozart unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse