EWT Mini Mozart Bedienungsanleitung

EWT Mini Mozart
8.8 · 3
PDF Bedienungsanleitung
 · 24 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungEWT Mini Mozart
- 17 -

FONTOS: KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT, ÉS TARTSA KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ HELYEN

Általános tudnivalók

A fűtőtestet vigyázva csomagolja ki, a csomagolását pedig őrizze meg arra az esetre,
ha a berendezést szállítania kell, vagy vissza kell juttatnia a kereskedőhöz.
A fűtőtest fűtés közben és fűtés nélkül is lángok hatását képes kelteni, így a meghitt
hangulat egész évben élvezhető. A lángok hatásának önmagában történő
használatához elektromos áram szükséges.
A berendezések kialakításuk szerint szabadon állóként, falhoz helyezve
használhatók.
A fűtőtest csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e
a berendezés adatlapján olvashatóval.
Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat: Nagyon csendes környezetben
használva a készülék felől zaj hallatszódhat, melyet a lángolás hatásának
működtetése okoz. Ez normál üzemi zaj, nem jelent hibát.

Elektromos bekötés

FIGYELEM! – A BERENDEZÉST FÖLDELNI KELL!

A fűtőtestet kizárólag váltóáramú (AC ~), a berendezés adatlapján megadott
feszültségű hálózatról szabad üzemeltetni.
Bekapcsolás előtt kérjük, olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati utasíst.
Falra szerelés - lásd. 1. ábra
A készülék stabilitásának biztosítása érdekében, ha egyenetlen felületen használja, a
termékhez, az ábrázolásnak megfelelően, egy láncot mellékeltünk, amellyel a
készüléket biztonságosan a falhoz rögzítheti a tipli és a blokkfalazathoz mellékelt
csavar segítségével.
Megjegyzés - szerelt falak esetében külön tartó szükséges. Lásd. az ábrát a
láncrögzítő csavarok javasolt elhelyezéséhez.

Kezelőszervek - lásd a 2. ábrát

A fűtés három kapcsolóval szabályozható. A kapcsoló akkor van bekapcsolva (ON),
ha a jelöléssel ellátott oldala (vagyis az I, I vagy II) benyomott állapotban van.

Hőbiztosító

A beépített hőbiztosító hiba esetén önműködően kiiktatja a berendezést. Ilyenkor
kapcsoljuk ki a főkapcsolót, vagy húzzuk ki a hálózati dugót az aljzatából. Rövid
lehűlési időt követően a berendezés újra használatra kész állapotba kerül. Ha a hiba
megismétlődik, a forgalmazóhoz (szervizhez) kell fordulni.
FIGYELEM! Hogy elkerülhető legyen a hőbiztosító figyelmetlenségből történt
visszaállítása miatti esetleges veszélyhelyzet, a berendezést tilos külső
kapcsolóeszköz (pl. időkapcsoló) közvetítésével csatlakoztatni, vagy rendszeresen
ki-be kapcsolódó áramforrásra kötni.

Karbantartás

FIGYELEM! – A BERENDEZÉS TISZTÍTÁSÁT MINDIG ÁRAMTALANÍTOTT
ÁLLAPOTBAN VÉGEZZE!
Izzócsere - lásd a 3. ábrát, a, 4. ábrát és az 5. ábrát
Az izzók a hátlap mögött találhatók. Az izzókhoz való hozzáféréshez távolítsa el
a 3. ábrán látható csavarokat, amelyek a hátlapot rögzítik.
Szerelje le, és csúsztassa ki a hátlapot a 4. ábrán látható módon.
Csavarja ki a kiégett izzót, lásd az 5. ábrát.
Szereljen be egy 60W E14 SES típusú, áttetsző burájú gyertyaizzót. Ügyeljen arra,
hogy becsavaráskor ne húzza túl az izzót.
Szerelje vissza a hátlapot, és rögzítse a csavarokkal.

Tisztítás

FIGYELEM! – A BERENDEZÉS TISZTÍTÁSÁT MINDIG ÁRAMTALANÍTOTT
ÁLLAPOTBAN VÉGEZZE!
Általános tisztításra használjon puha portörlőt – soha ne használjon csiszolóanyagot
tartalmazó tisztítószert. A kémlelőablak üvegét puha törlőkendővel tisztítsa meg. NE
használjon ablaktisztító szereket!
A lerakódott pornak és egyéb szennyeződésnek a kifúvónyílás rácsáról történő
eltávolítására használjon esetenként porszívót a cső végén puha kefével.
A küls? üveglap kiszerelésével lehet a bels? üveglapot és a rönkkészletet tisztítani. A
küls? üveg kiszereléséhez csavarja ki a 4 csavart, mely a rácsot tartja (lásd 7. ábra),
majd szerelje le a rácsot, és emelje ki a küls? üveget. Az el?bbiekhez képest fordított
sorrendben szerelje vissza a küls? üveget.
FIGYELMEZTETÉS: Ne m?ködtesse a rács és a helyére tett küls? üveg nélkül a
terméket, mivel befolyásolhatja a kandalló m?ködését.

Újrahasznosítás

Az Európai Közösségben eladott elektromos készülékekhez.
Az elektromos készülék használható élettartamának lejártával ne dobja ki azt
a háztartási szemetesbe. Az újrahasznosítás érdekében az erre kijelölt
hulladékgyűjtő helyen dobja ki azt. Az országra vonatkozó további
információért forduljon a helyi hivatalos szervekhez vagy a kereskedőhöz.

Vevőszolgálat

Ha garanciális igény merülne fel vagy tartalék alkatrészre volna szüksége, kérjük,
lépjen kapcsolatba a berendezés forgalmazójával, vagy keresse fel a garancialapon
feltüntetett helyi szervizt. Kérjük, hogy első körben ne küldje vissza hozzánk
a meghibásodott terméket, mivel ez szállítás közben megsérülhet, és így a javítás is
elhúzódhat. Kérjük, feltétlenül őrizze meg a vásárlást igazoló szelvényt.
Fontos biztonsági tudnivalók:
Elektromos berendezések használata esetén a tűzesetek, elektromos
áramütések és személyi sérülések elkerülése érdekében többek között a
vetkező alapvető óvintézkedésekre van szükség:
Ha a berendezés megsérült, az üzembe helyezés és használatba vétel előtt
feltétlenül ellenőriztesse a szállítóval.
Ne használja a berendezést szabadban.
Ne használja a berendezést fürdőhelyiség, zuhanyfülke vagy úszómedence
közvetlen közelében.
Ne helyezze a berendezést közvetlenül fix elektromos csatlakozóaljzat vagy
csatlakozódoboz alá.
Gyermekek, ill. fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott, és így
a berendezés biztonságos kezelésére alkalmatlan személyek csak felügyelet
mellett vagy segítséggel kezelhetik az egységet. Ügyeljen arra, hogy
a berendezést gyermekek ne tekinthessék játékszernek.
Ne használja a fűtőberendezést hőkapcsolóval, programozható
vezérlőegységgel, időzítővel vagy bármi egyéb olyan eszközzel sorba kötve,
amely automatikusan bekapcsolhatja, mert – ha a berendezés esetleg le van
takarva, vagy nincs megfelelő helyen – tűzeset történhet.
Bu ýsýtýcý, oda sýcaklýđýný kontrol etmek amacýyla tasarlanmýţ bir cihazla
donatýlmamýţtýr. Bu ýsýtýcýyý, sürekli gözetim sađlanmadýđý sürece,
odayý kendi baţlarýna terk edemeyecek kiţilerin bulunduđu küçük odalarda
kullanmayýn
Ez a hősugárzó nem rendelkezik a helyiség hőmérsékletének szabályozására
alkalmas eszközzel. Ne használja a hősugárzót kisméretű helyiségekben, ha
ott olyan személyek tartózkodnak, akik nem képesek önállóan elhagyni a
helyiséget, kivéve ha az állandó felügyelet biztosított.
Győződjön meg arról, hogy nincs a fűtőberendezés közelében 1 méteren
belül bútor, függöny vagy más éghető anyag.
Ha meghibásodást észlel, húzza ki a fűtőtest csatlakozódugóját a fali
dugaszaljzatból.
Ha hosszú ideig nincs használatban, áramtalanítsa a berendezést.
Bár a fűtőtest megfelel a biztonsági szabványok előírásainak, nem javasoljuk
a használatát vastag, bolyhos vagy hosszú szálú szőnyegen.
A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozódugója hozzáférhető
legyen.
Ha a tápkábel megsérült, a balesetek elkerülése érdekében ki kell azt
cseréltetni a gyártóval, egy elektromos műszerésszel vagy más megfele
képzettségű szakemberrel.
A tápkábelt a fűtőtest mögött kell elvezetni.
FIGYELEM! A túlmelegedés elkerülése végett ne takarja le a fűtőtestet:
Ne helyezzen rá különféle anyagokat vagy ruhadarabokat a fűtőtestre,
mivel akadályozzák körülötte a légáramlást: A fűtőtest el látva egy
Figyelmeztetés címkével, amely jelzi, hogy nem szabad letakarni.
1. kapcsoló (I) A fűtőtest és a lánghatás bekapcsolása.
MEGJEGYZÉS: A kapcsolónak bekapcsolt (I) állapotban kell
lennie, függetlenül attól, hogy a fűtőtest működik-e vagy nem.
2. kapcsoló (I) 750W hőteljesítményt biztosít.
3. kapcsoló (II) A 2. kapcsolóval együtt 1500W hőteljesítményt biztosít.
HU

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für EWT Mini Mozart an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kamine und wurde von 3 Personen mit einem Durchschnitt von 8.8 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Inhaltsangabe

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum EWT Mini Mozart und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere EWT Mini Mozart-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

R.Haubensak • 29-11-2021 Keine Kommentare

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung

Kein Strom manuel oder über FB keine reaktion auf Steckdose liegt Strom an bitte um Kostenvoranschlag oder lösung
Foto ansehen
Diese Frage beantworten
Peter Plaue • 27-8-2021 1 Kommentar

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder aus. Bisher hat es über Jahre (bei seltenem Gebrauch) einwandfrei funktioniert. Stromversorgung ist o. k., Wackelkontakt ausgeschlossen. Welche Lösung haben Sie? Dank und Gruß

Unser MZT20RC lässt sich nicht mehr einschalten: Mit Fernbedienung oder manuell geht das Gerät nach kurzem Aufflackern wieder...
Foto ansehen
Annette Strake • 17-11-2021

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr

Beleuchtung im Kamin funktioniert nicht mehr
Foto ansehen
Diese Frage beantworten

Anzahl der Fragen: 2

EWT Mini Mozart-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu EWT Mini Mozart.

Allgemeines
Marke EWT
Model Mini Mozart
Produkte Kamin
EAN 5011139202185
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Gewicht und Abmessungen
Breite 700 mm
Tiefe 275 mm
Höhe 755 mm
Technische Details
Typ Freistehende Feuerstelle
Heizleistung 2000 W
Benzintyp Elektro
Ausrichtung Senkrecht
Abgaslos Ja
Kamintyp Geschlossen
Regelbare Temperatur Ja
Anzahl der Leistungsstufen 2
Produktdesign Holzheizung
Kamin benötigt Nein
Konvektion Ja
Produktfarbe Schwarz
Lieferumfang
Kamin enthalten Nein
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu EWT Mini Mozart unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse