Fagor MS-100 ECO Bedienungsanleitung

Fagor MS-100 ECO
9.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 44 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungFagor MS-100 ECO
CZ
BLAHOPŘEJEME. Rozhodli jste pro zakoupení elektrického ohřívače vody FAGOR. Jsme prestižní značka a naší prioritou je plnění
potřeb našich zákazníků s řešení těchto potřeb prostřednictvím inovativních a moderních produktů. Naši odborníci pečlivě
vyrobili a zkontrolovali všechny ohřívače vody FAGOR, aby zajistili ideální odezvu na příslušné potřeby. Děkujeme vám za
projevenou důvěru.

VŠEOBECNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Instalaci a uvedení do provozu provede kvalikovaný odborník podle

těchto pokynů. (Viz část Instalace)

- Elektrické ohřívače vody značky FAGOR jsou vyrobeny a kontrolovány v

souladu s platnými normativními předpisy.

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými,

smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez jakékoliv

zkušenosti či bez jakýchkoliv znalostí, avšak pouze tehdy, pokud na ně

bude dohlížet osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo byly řádně

poučeny o bezpečném používání zařízení. Nenechávejte děti hrát si s

přístrojem. Běžné čištění a údržbu provede uživatel, nesmí ho provádět děti

bez dozor.

- Pokud je napájecí kabel poškozený, vymění ho výrobce prostřednictvím

zákaznického servisu nebo kvalikovaný personál, aby se předešlo

možnému nebezpečí.

- Je třeba pravidelně spouštět omezovač tlaku, aby byla z přístroje

odstraněna usazenina vodního kamene a proběhla kontrola případného

zablokování.

- Ohřívac nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu. Před čištěním zařízení odpo-

jte ze sítě. K čištění použijte jemnou utěrku nebo vlhkou houbičku.

Nepoužívejte abrazivní přípravky ani jiné čistící přípravky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Legislativa a směrnice pro ochranu životního prostředí jsou přísně dodržovány (Směrnice 2002/96/ES o elektrickém a elektronic-
kém odpadu).
INFORMACE PRO SPRÁVNÉ ODSTRANENÍ ODPADU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Po skončení životnosti se zařízení nesmí odstranit společně se směsným domácím odpadem. Je možné ho bezplatně odevzdat
ve speciálních sběrných centrech vytvořených za tímto účelem místními úřady nebo distributory.
Odd
ě
lenou likvidací elektrospot
ř
ebi
č
e se p
ř
edejde možným negativním následkům pro životní prost
ř
edí a zdraví,
ke kterým by mohlo dojít v p
ř
ípad
ě
nevhodného odstran
ě
ní a zároveň umožňuje zpracování a recyklaci materiálů,
ze kterých za
ř
ízení sestává, a tak dosažení významných úspor energie a zdrojů.
Podrobn
ě
jší informace vám poskytne místní ú
ř
ad nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

- 20 -

Správný provoz ohřívače vody nezávisí pouze na kvalitě produktu, ale také na jeho správné instalaci
provedené zkušeným odborníkem.
Před instalací a použitím ohřívače vody si tento návod pečlivě přečtěte, abyste dosáhli nejvyšší
výkonnosti a prodloužili životnost. Tento návod uchovejte k budoucímu použití.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Fagor MS-100 ECO an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Fagor MS-100 ECO oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Fagor und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Fagor -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Fagor
MS-100 ECO | 911010032
durchlauferhitzer und boiler
8413880194165
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
TypTank (Wasserspeicher)
BenzintypElektro
HeizungsortIndoor
Solarbatterien unterstützt-
Fassungsvermögen Wassertank100 l
Eingang VerbindungstypG 3/4
Insulationsdicke33 mm
ProduktfarbeWeiß
Internationale Schutzart (IP-Code)IP24
Unterstützung von PositionierungHorizontal/Vertical
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)- l/min
Max. Leistung1600 W
Temperatur (max)65 °C
Regelbare TemperaturJa
Aufwärmzeit (max.)220 min
Ergonomie
Eingebautes DisplayNein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht33500 g
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Fagor MS-100 ECO unten.

Wie schwer ist das Fagor MS-100 ECO?

Das Fagor MS-100 ECO hat ein Gewicht von 33500 g.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Fagor MS-100 ECO unter Deutsch verfügbar?

Leider haben wir kein Handbuch für Fagor MS-100 ECO in Deutsch verfügbar. Dieses Handbuch ist erhältlich in Englisch.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse