Fagor MS-100 ECO Bedienungsanleitung

Fagor MS-100 ECO
9.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 44 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungFagor MS-100 ECO
CZ

SELHÁNÍ NEBO PORUCHA

Pokud na vašem ohřívači vody dojde k selhání, okamžitě odpojte spotřebič od zdroje napájení. Problém nahlaste technické
asistenční službě.
Abyste technické asistenční službě usnadnili práci, uveďte prosím následující údaje:
- Model ohřívače.
- Sériové číslo.
- Datum nákupu.
- Popis problému.
- Adresa a telefonní číslo.
- Jméno a příjmení kontaktní osoby.

INSTALACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kotel neboli elektrický ohřívač vody akumulací pod tlakem, je dodáván se základním příslušenstvím pro instalaci:
- Izolační objímky.
- Bezpečnostní ventil.
Toto příslušenství je součástí balení.
UMÍSTENÍ
Jak stena, na kterou být ohrívac nainstalován, tak hmoždinky a upevnovací šrouby musí být dostatecne pevné, aby udržely
váhu zarízení plného vody. V prípade, že je stena tenká, je treba použít desky z druhé strany steny.
POZNÁMKA - Ohrívac je treba umístit tak, aby zástrcka napájecí kabelu byla prístupná.
LOKALIZACE
Možnost vodorovné a svislé instalace usnadnuje umístení ohrívace kdekoli v dome ci byte. Nicméne doporucujeme umístit ho co
nejblíže k místu používání teplé vody; tím se zabrání ztráte teploty vody pri pruchodu trubkami.
Pri instalaci ohrívace do svislé polohy nechte minimální volný prostor 0,5 m. pod výstupem trubek, aby byl umožnen prístup k
elektrickým cástem a údržba a opravy byly snadnejší.
Pokud zarízení nainstalujete do vodorovné polohy, mely by být vstupní a výstupní trubky orientované tak, jak je vyobrazeno na
obrázcích 1 a 2. V prípade, že je zarízení blízko steny, ponechte volný prostor 0,5 m., aby byl umožnen prístup k elektrickým
cástem, a tak bylo snadné provádet údržbu a opravy.
Nikdy neinstalujte ohrívac vodorovne s držáky na zed na podlahu nebo vodorovný podklad.
HYDRAULICKÁ INSTALACE
UPOZORNENÍ PRO INSTALATÉRA: Izolacní objímky dodané s ohrívacem je treba umístit na vstupní a výstupní trubky, aby
kg/m.
Dríve než pristoupíte k zapojení hydrauliky, je nutné vycistit prívodní trubky, aby se do ohrívace nedostaly kovové nebo
cizí cástice.
Ohřívač vody nainstalujte v souladu s nákresy na obrázcích 1 a 2.
a) ohřívač je NUTNÉ nainstalovat s bezpecnostní sestavou s uzáverem zpetného chodu. (Soucástí balení).
Žádné hydraulické príslušenství nesmí být nainstalováno mezi bezpecnostní sestavu a trubku studené vody (kohoutek,
zpetný ventil atd).
Výstup vypuštení bezpecnostní sestavy je NUTNÉ pripojit k odvodnímu potrubí o alespon stejném prumeru jako pripojení
ohrívace, s postupným náklonem a otevrené atmosfére, a dodržet minimální vzdálenost 20 mm, jak je uvedeno na obrázcích 1 a
2. Trubky musí být nainstalovány v prostredí, kde nemrzne a se sklonem smerem dolu. Behem ohrevu dochází k dilataci
vody, což zpusobuje kapání (približne 3 % kapacity pri každém cyklu ohrevu). Není treba mít žádné obavy, jedná se o normální
jev.
Vyprázdnit termosku, je nutné působit na skupiny zabezpečení zvyšování páčku, jak je znázorněno na obrázku 3.
By měla působit na páce pravidelně, aby se zabránilo nezapadne a zkontrolujte správnou funkci.
U modelů s horním zapojením odpojte kryt prvku a odpojte odtokový šroub, jak je znázorněno na obrázku 4.
b) Pokud napájecí tlak je vyšší než 5 baru, je NUTNÉ umístit redukcní ventil, pripojení domácnosti 3 nebo 4 bary.
c) Pokud pro instalaci používáte plastové trubky, mejte na pameti tlakové a teplotní podmínky, které budou muset snášet. Za
normální podmínek je maximální tlak 9 baru a maximální teplota 70 °C nebo 110 °C v prípade abnormálních podmínek zastavení
fungování bezpecnostního termostatu.

- 21 -

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Fagor MS-100 ECO an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Fagor MS-100 ECO oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Fagor und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Fagor -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Fagor
MS-100 ECO | 911010032
durchlauferhitzer und boiler
8413880194165
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
TypTank (Wasserspeicher)
BenzintypElektro
HeizungsortIndoor
Solarbatterien unterstützt-
Fassungsvermögen Wassertank100 l
Eingang VerbindungstypG 3/4
Insulationsdicke33 mm
ProduktfarbeWeiß
Internationale Schutzart (IP-Code)IP24
Unterstützung von PositionierungHorizontal/Vertical
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)- l/min
Max. Leistung1600 W
Temperatur (max)65 °C
Regelbare TemperaturJa
Aufwärmzeit (max.)220 min
Ergonomie
Eingebautes DisplayNein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht33500 g
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Fagor MS-100 ECO unten.

Wie schwer ist das Fagor MS-100 ECO?

Das Fagor MS-100 ECO hat ein Gewicht von 33500 g.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Fagor MS-100 ECO unter Deutsch verfügbar?

Leider haben wir kein Handbuch für Fagor MS-100 ECO in Deutsch verfügbar. Dieses Handbuch ist erhältlich in Englisch.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse