Fagor MS-100 ECO Bedienungsanleitung

Fagor MS-100 ECO
9.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 44 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungFagor MS-100 ECO
CZ
ELEKTRICKÁ INSTALACE
Zarízení je dodáváno pro 230 V AC. Peclive zkontrolujte, zda napájecí napetí a napetí zarízení souhlasí. Ohrívac nepotrebuje
žádnou speciální instalaci; pouze musí splnovat Elektrotechnické predpisy pro nízké napetí.
Musí být dodrženo nařízení IEC 60364-7-701 v souvislosti s instalací v koupelnách a na toaletách.

POUŽITÍ

UVEDENÍ DO PROVOZU
Naplnění. Po nainstalování ohřívače otevřete uzavírací kohout. Otevřete kohoutky teplé vody. Až jimi začne
protékat voda, bude ohřívač naplněný. Výpustní kohoutky zavřete a ujistěte se, že instalace nemá žádné netěsnosti.
Nepřipojujte ohřívač k elektrické síti, pokud si nejste jisti, že není naplněný vodou.
Připojení k elektrické síti. Zapojte do elektrické sítě a stiskněte hlavní vypínač, aby bylo zařízení pod napětím. U
modelů se světelnou kontrolkou se kontrolka rozsvítí, pokud je ohřevný prvek v provozu.
Po použití určitého množství teplé vody termostat znovu zapne ohřev.
Nastavení teploty vody. Modely vybavené vnějším ovládáním nastavení teploty umožňují nastavit teplotu vody v
rozmezí 30 °C (minimální poloha) až 70 °C (maximální poloha).
U modelů, které nejsou vybaveny vnějším nastavením teploty, je termostat nastaven ze závodu na teplotu 70 °C.
Poloha E. (Úspora energie). Voda dosáhne teploty kolem 55 °C. Při nastavení to této polohy jsou teplotní ztráty
minimální a téměř nedochází k usazování vodního kamene.
Doporučujeme ponechat ohřívač stále zapojený do zásuvky, neboť termostat bude kontrolovat provoz a zařízení
zapne pouze tehdy, bude-li třeba udržet zvolenou teplotu, přičemž jsou díky termické izolaci v podobě polyuretano-
vé pěny zaručeny minimální teplotní ztráty.
Vypuštění. V případě, že nebudete zařízení používat po delší dobu nebo existuje možnost místních mrazů v prosto-
rách, kde je ohřívač nainstalován, doporučujeme ohřívač vypustit. To je možné provést přes drenážní bezpečnostní
ventil.
V každém případě:
- Odpojte od elektrické sítě.
- Zavřete vstupní kohout vody instalace.
- Otevřete kohoutek teplé vody.
ÚDRŽBA
Ohřívac nepotřebuje žádnou zvláštní údržbu. Před čištěním zařízení odpojte ze sítě. K čištění použijte jemnou utěrku nebo vlhkou
houbičku. Nepoužívejte abrazivní přípravky ani jiné čistící přípravky.
V případě nadměrného ohřevu při selhání termostatu je zařízení chráněné bezpečnostním omezovačem, který
odpojí obě dvě fáze a nechá ohřívač bez napětí. V tomto případě zavolejte k opravě Technický servis pro zákazníky.
VÝROBCE si vyhrazuje právo na změnu technických vlastností a specikací svých produktů bez předchozího
upozornění.

- 22 -

0.6 m
0.6 m
2.25 m
ZAKÁZANÝ OBJEM: Oblast 1 uvedená na obrázku 5.
Nebudou nainstalovány žádné vypínače, zásuvky ani osvětlení.
OCHRANNÝ OBJEM: Oblast 2 uvedená na obrázku 5.
Nebudou instalovány žádné spínače, ale bezpečnostní zásuvky
nebo zásuvky chránějističem 30 mA nainstalovat lze.Boiler by se
měl instalovat mimo ZAKÁZANÝ OBJEM, aby nedošlo k průniku
vody dovnitř spotřebiče. Pokud boiler nemá zástrčku, je nutno zajistit
napájení pomocí dvoupólového spínače s odstupem jističů alespoň
3 mm. Instalaci musí chránit pojistky s kalibrací podle absorbova-
ného proudu. Uzemněby mělo být součástí každé elektroinstala-
ce. Chcete-li provést toto spojení, můžete využít zástrčku boileru s
příslušným kontaktem, stačí tedy, aby spodní strana zástrčky
odpovídala prvku dodanému se spotřebičem.
Pokud předpisy nepřikazují „UZEMNĚNÍ“, doporučujeme nainstalo-
vat diferenciální spínač 30 mA.
Toto zarízení splnuje predpisy o radioelektrických ruceních a
interferencích.
POZNÁMKA: Jakákoli manipulace a výmena dílu (vcetne prívodního
kabelu) je zakázána, pokud ji neprovede technický servis.
Obrázku

5

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Fagor MS-100 ECO an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Fagor MS-100 ECO oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Fagor und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Fagor -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Fagor
MS-100 ECO | 911010032
durchlauferhitzer und boiler
8413880194165
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
TypTank (Wasserspeicher)
BenzintypElektro
HeizungsortIndoor
Solarbatterien unterstützt-
Fassungsvermögen Wassertank100 l
Eingang VerbindungstypG 3/4
Insulationsdicke33 mm
ProduktfarbeWeiß
Internationale Schutzart (IP-Code)IP24
Unterstützung von PositionierungHorizontal/Vertical
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)- l/min
Max. Leistung1600 W
Temperatur (max)65 °C
Regelbare TemperaturJa
Aufwärmzeit (max.)220 min
Ergonomie
Eingebautes DisplayNein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht33500 g
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Fagor MS-100 ECO unten.

Wie schwer ist das Fagor MS-100 ECO?

Das Fagor MS-100 ECO hat ein Gewicht von 33500 g.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Fagor MS-100 ECO unter Deutsch verfügbar?

Leider haben wir kein Handbuch für Fagor MS-100 ECO in Deutsch verfügbar. Dieses Handbuch ist erhältlich in Englisch.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse