Fagor MS-100 ECO Bedienungsanleitung

Fagor MS-100 ECO
9.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 44 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungFagor MS-100 ECO
SK
BLAHOŽELÁME. Rozhodli ste pre zakúpenie elektrického ohrievača vody FAGOR. Sme prestížna značka a našou prioritou je
plnenie potrieb našich zákazníkov a ich riešenia prostredníctvom našich inovatívnych a moderných produktov. Naši odborníci
starostlivo vyrobili a skontrolovali všetky naše ohrievače vody FAGOR, aby zaistili ideálnu odozvu na ich potreby. Ďakujeme za
prejavenú dôveru.
BEZPEČNOSTNÉ A VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
- Inštalácia a prvé použitie musia byť vykonané v súlade s týmito pokynmi a
smú ich vykonať iba vyškolení odborníci. (Pozrite časť Inštalácia.)
- Ohrievače vody FAGOR vyrobené a testované v súlade s platnými smer-
nicami.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, fyzicky, senzoricky
alebo mentálne postihnuté osoby alebo osoby bez náležitých skúseností
alebo znalostí iba vtedy, ak pod dozorom alebo poučené o
bezpečnom používaní tohto zariadenia a ak oboznámené s
nebezpečenstvami, ktoré spojené s jeho používaním. Deti sa so
spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú bez dozoru tento spotrebič čistiť a
vykonávať jeho údržbu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho
predajným oddelením alebo podobne vyškolenými zamestnancami, aby sa
predišlo akýmkoľvek rizikám.
- Zariadenie na obmedzenie tlaku musí byť často používané, aby sa odstrá-
nili nánosy vodného kameňa a zariadenia tak nebolo zablokované.
- Ohrievač vody nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Zariadenie pred
čistením odpojte. Stačí ho utrieť jemnou handričkou alebo navlhčenou
hubkou. Nepoužívajte abrazívne materiály alebo čistiace prípravky.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Legislatíva a smernice pre ochranu životného prostredia sú prísne dodržiavané (smernica 2002/96/ES o elektrickom a elektronic-
kom odpade).
INFORMÁCIE PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Spotrebič nesmie byť na konci životnosti zlikvidovaný jeho odhodením do zmiešaného odpadu.
Bezplatne ho možno odniesť na akékoľvek zberné miesto označené miestnymi úradmi alebo dodávateľom, ktorí túto službu
ponúkajú.
Samostatná likvidácia elektrického zariadenia slúži na zabránenie možných škodlivých následkov pre životné
prostredie a zdravie v dôsledku nesprávnej likvidácie a umožní správne spracovanie a recykláciu materiálov, čo má za
následok výraznú úsporu energie a zdrojov.
Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte miestne úrady alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
- 30 -
Správna prevádzka ohrievača vody nezávisí iba od kvality produktu, ale tiež od jeho správnej
inštalácie vykonanej skúseným odborníkom.
Pred inštaláciou a použitím ohrievača vody si tento návod starostlivo prečítajte, aby ste dosiahli
najvyššiu výkonnosť a predĺžili jeho životnosť. Tento návod uschovajte na budúce použitie.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Fagor MS-100 ECO an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Fagor MS-100 ECO oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Fagor und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Fagor -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Fagor
MS-100 ECO | 911010032
durchlauferhitzer und boiler
8413880194165
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
TypTank (Wasserspeicher)
BenzintypElektro
HeizungsortIndoor
Solarbatterien unterstützt-
Fassungsvermögen Wassertank100 l
Eingang VerbindungstypG 3/4
Insulationsdicke33 mm
ProduktfarbeWeiß
Internationale Schutzart (IP-Code)IP24
Unterstützung von PositionierungHorizontal/Vertical
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)- l/min
Max. Leistung1600 W
Temperatur (max)65 °C
Regelbare TemperaturJa
Aufwärmzeit (max.)220 min
Ergonomie
Eingebautes DisplayNein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht33500 g
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Fagor MS-100 ECO unten.

Wie schwer ist das Fagor MS-100 ECO?

Das Fagor MS-100 ECO hat ein Gewicht von 33500 g.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Fagor MS-100 ECO unter Deutsch verfügbar?

Leider haben wir kein Handbuch für Fagor MS-100 ECO in Deutsch verfügbar. Dieses Handbuch ist erhältlich in Englisch.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse