Fagor MS-100 ECO Bedienungsanleitung

Fagor MS-100 ECO
9.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 44 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungFagor MS-100 ECO
SK
ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA
Všetky ohrievače vody majú fáze 220 / 230V. Pred pripojením sa uistite, či sa napájacie napätie a výstupné funkcie jednotky
zhodujú.
Postup inštalácie ohrievača je úplne jasný a vyžaduje iba splnenie smernice o nízkom napätí.
Pri inštaláciách v kupelniach a záchodoch je potrebné dodržiavať nariadenie IEC 60364-7-701.
Toto zariadenie spĺňa smernice týkajúce sa rádiového rušenia a interferencií.
VAROVANIE: opravu spotrebiča vrátane zástrčky vždy zverte oprávnenému servisu.

POUŽITIE

SPUSTENIE
Naplnenie. Po dokončení inštalácie ohrievača otvorte uzatvárací kohút. Otvorte kohútik s horúcou vodou. Voda sa objaví po
úponom naplnení zariadenia . Kohútiky zatvorte a skontrolujte netesnosti systému.
Ohrievač nezapájajte do siete, ak nie ste si istí, či je plný alebo nie.
Elektrické ZAPOJENIE. Konektor zapojte do elektrickej siete a stlačte hlavný prepínač vstupov. Keď sa aktivuje ohrievacie teleso,
začne blikať kontrolka (na niektorých modeloch). Po spotrebovaní určitého množstva vody termostat znovu zapne ohrievacie
teleso.
Nastavenie teploty vody. Modely s diaľkovým ovládaním regulácie teploty umožňujú používateľovi nastaviť teplotu horúcej
vody v rozsahu od 30 ºC (minimálna teplota) do 70 ºC (maximálna teplota).
Pri modeloch bez diaľkového ovládania regulácie teploty má termostat štandardnú teplotu 70 ºC.
Pozícia E. (Úspora energie) Voda dosiahne teplotu približne 55 ºC. V tejto pozícii je strata tepla minimálna a nánosy vodného
kameňa takmer neexistujú.
Odporúča sa trvalo zapojiť ohrievač do zdroja napájania, pretože termostat zariadenie aktivuje len ak je nevyhnutné udržať
vybranú teplotu. Akejkoľvek straty tepla neutralizuje polyuretánová pena.
Ako zariadenie vyprázdniť. Ak nie je ohrievač používaný dlhšiu dobu alebo ak je vystavený nebezpečenstvu zamrznutia, musí
byť úplne vypustený. To je možno vykonať pomocou poistného ventila .
Nikdy nezabudnite:
- Odpojiť prívod napájania;
- Zatvoriť kohút na prívode vody;
- otvoriť vodovodný kohút na prívode horúcej vody.

ÚDRŽBA

Ohrievač nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Očistite ho mäkkou handričkou alebo vlhkou hubkou. Nikdy nepoužívajte
abrazívne ani iné čistiace prípravky.
Akékoľvek prehriatie spôsobené zlyhaním termostatu je vypnuté poistným zariadením, ktoré odpojí obe fázy a ohrievač nechá
bez napájania.
Ak sa objavia akékoľvek problémy, zákazníkovi sa odporúča kontaktovať servis.
Výrobca si vyhradzuje právo upraviť vlastnosti a technické parametre všetkých produktov bez predchádzajúceho oznámenia.

- 32 -

0.6 m
0.6 m
2.25 m
ROZSAH ZÁKAZU: Zóna 1 denovaná na obrázku 5.
Nebudú sa inštalovať žiadne spínače, zásuvky alebo svetlá.
ROZSAH OCHRANY: Zóna 2 denovaná na obrázku 5.
Nebudú sa inštalovať žiadne spínače, avšak bezpečnostné zásuvky alebo zásuvky
s ochrannou 30 mA poistkou sa môžu inštalovať.
Bojler by sa mal inštalovať mimo ROZSAHU ZÁKAZU, aby sa predišlo preniknutiu
vody do spotrebiča. Ak bojler nemá zásuvku, elektrické napájanie by sa malo
privádzať cez bipolárny spínač s kontaktnými otvormi minimálne 3 mm. Inštalácia
by sa mala chrániť prostredníctvom poistiek s nominálnou hodnotou zodpove-
dajúcou absorbovanému prúdu. Do každej elektrickej inštalácie by sa malo
zahrnúť uzemnenie. Na uskutočnenie tohto pripojenia sa dodáva zásuvka bojleru
s príslušným kontaktom, preto je postačujúce, aby základňa zástrčky zodpoveda-
la tej, ktorá sa dodáva so spotrebičom.
Ak nemáte regulačné „UZEMNENIE“, odporúčame nainštalovať diferenciálny
spínač ≤30 mA.

Obrázku 5

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Fagor MS-100 ECO an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Fagor MS-100 ECO oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Fagor und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Fagor -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Fagor
MS-100 ECO | 911010032
durchlauferhitzer und boiler
8413880194165
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
TypTank (Wasserspeicher)
BenzintypElektro
HeizungsortIndoor
Solarbatterien unterstützt-
Fassungsvermögen Wassertank100 l
Eingang VerbindungstypG 3/4
Insulationsdicke33 mm
ProduktfarbeWeiß
Internationale Schutzart (IP-Code)IP24
Unterstützung von PositionierungHorizontal/Vertical
Leistungen
Domestischer Heißwasserfluss (DHW)- l/min
Max. Leistung1600 W
Temperatur (max)65 °C
Regelbare TemperaturJa
Aufwärmzeit (max.)220 min
Ergonomie
Eingebautes DisplayNein
Gewicht und Abmessungen
Gewicht33500 g
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Fagor MS-100 ECO unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.