GP Batteries Portable PowerBank FP05M Bedienungsanleitung

GP Batteries Portable PowerBank FP05M
5.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 1 Seite
Deutsch
BedienungsanleitungGP Batteries Portable PowerBank FP05M
P. 1
AZ
İstifadədən əvvəl təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun.Kitabçanı gələcəkdə istifadə üçün saxlayın.Məhsulun xassələri
         

 
 
#
   

 
 
         

 
 
 
 
 
          

 
 
 

              

P. 3
İstismar göstərişləri:PowerBank blokunu yenidən yükləmə
          

#



 
 
 
Digər elektron cihazların yüklənməsi
       


  

 
 
         

Ehtiyatlı olun
 

        
          
        

         
        

 




         
          
       

        



 
 
AR
ﺞﺗﻨﻣﻠﺍ ﺕﺎﻔﺼﺍﻭﻤ
D
Produkteigenschaften
 

 
    
#
 

 
 
     

 
 
 
 
 
        

 
 
 
        
          

P. 4
BedienungsanleitungAufladen der PowerBank
     
       

#



 
 
 
Laden von anderen elektronischen Geräten
  
       
         

           

 
            

           

Vorsicht
 

    

         

            
          

          
           
         


          
        
        


     

        

 
 
BG
Характеристики на продукта
       

 
 
#


 
 
       


 
 
 
 
 
        

 
 
 

  
         

Инструкции за експлоатация:Презареждане на PowerBank
         


#

       

 
 
 
Зареждане на други електронни устройства
          
        


       

        

     

           

Внимание
 

 




 
         

 

         


 
   


    
       


 
 
CZ
P. 5








 

Kontrola stavu baterie:
Stav akumulátoru LED indikátor Poznámky
  
 
 
 
  
 


E
Características del producto
 

 
     
#
    

 
 
          

 
 
 
 
 
          

 
 
 


     


          

            

P. 6
Instrucciones de Uso:Recargar el PorwerBank
 

#



 
 
 
Cargar otros dispositivos electrónicos
            
         
        

              

 
            

        

Precaución
 

           

            

          
      

 



           
    


 


 
 
DK
Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden brug.Gem brugsanvisningen for fremtide brug.Produktegenskaber
 

 
 
#


 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
              
             

Betjeningsvejledning:Genopladning af PowerBank'en
        
          

#
      


 
 
 
Opladning af andre elektroniske enheder
 
        
   

             

 
 
 

Forsigtig
          

             



          


 

       

 




  
 
        

 
 
FIN
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä.Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.Tuotteen ominaisuudet
      
     

 
      
#


 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 



P. 7
Käyttöohjeet:PowerBankin lataaminen
      
       

#
      
        

 
 
 
Muiden sähkölaitteiden lataaminen
 

  

 
 
 
       

Varoitus
 

     
        
        

 

 

           

       
    
  

           


 
 
F
Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation.Conservez ce mode d'emploi pour vous-y reporter dans le futur.Caractéristiques du Produit
 

 
 
#

 
 
          

 
 
 
 
 
 

 
 
 



          

           



      




         
     

Instructions d'utilisation :Recharge de la Batterie Externe
 
          

#

          

 
 
 
Recharge d'autres Appareils Électroniques
 



            

 
       

 

Attention
 

 

       

             

           

             


 
     
      


 

            
       

 
 
GR
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.Διατηρήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.Χαρακτηριστικά προϊόντος
      

 
         
#
  

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

P. 8
Οδηγίες χρήσης:Επαναφόρτιση PowerBank
 
          
 
#
       
        


 
 
 
Φόρτιση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
 
       
  

       

         

 
           

Προσοχή
          

 

          
        

 


        


          

 
         


       
          
          

 
 
GEO
გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქცია.შეინახეთ ინსტრუქცია, რათა გამოიყენოთ მომავალში.პროდუქტის მახასიათებლები
დიდი სიმძლავრის PowerBank ჩაშენებული 5000მილიამპერ/სთ.-იანი
ლითიუმ პოლიმერის ელემენტით, რომელიც საუკეთესოა სმარტფონისა და
ტაბლეტური კომპიუტერებისთვის.
შეუძლია პირდაპირ დამუხტოს iPad / Galaxy Tab
მოსახერხებელი ხელახლა დამუხტვა USB ელკვების პორტის მეშვეობით
მოქმედი კომპიუტერიდან
#
ან USB ელკვების ადაპტერის მეშვეობით*
სწრაფი ხელახლა დამუხტვა 2ა
სწრაფი დამუხტვა 2.1ა
ელკვების ავტომატური მოდულაციის გონიერი გადართვა სხვადასხვა
შემავალი ძაბვისთვის, საგანგებოდ შექმნილი მგზავრობის დროს
გამოსაყენებლად
უსაფრთხოების დაცვა
- მაღალი / დაბალი ტემპერატურისგან დაცვა
- გადამუხტვისგან / დაცლისგან დაცვა
- გადატვირთვისგან დაცვა
- მოკლე ჩართვისგან დაცვა
ბრტყელ-ჩაზნექილი ინოვაციური დიზაინი, რომელიც მრუდე და სწორი
უკანა მხარის მქონე სხვადასხვა მოწყობილობებს ერგება
ლითონის თხელი და მსუბუქი (კორპუსი) დიზაინი
მქრქალი ალუმინის ბუდე
LED ინდიკატორი ელემენტის დონის საჩვენებლად
ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს აშშ-ს კომუნიკაციების ფედერალური კომისიის (FCC) წესების
მე-15 სექციას. ფუნქციონირება ორ შემდეგ პირობას ექვემდებარება: (1) ეს მოწყობილობა არ
შეიძლება იწვევდეს საზიანო შეფერხებას და (2) ეს მოწყობილობა უნდა უძლებდეს ნებისმიერ
შეფერხებას, მათ შორის, არასასურველი ოპერაციის გამომწვევ შეფერხებას.
სამუშაო ინსტრუქციები:PowerBank-ის ხელახლა დამუხტვა
1. მიუერთეთ მოწოდებული USB დამმუხტველი კაბელის მიკრო USB პორტი
PowerBank-ის შემავალ პორტს. კაბელის მეორე ბოლო მიუერთეთ მოქმედ
კომპიუტერს
#
(სურ. 1), ან მიუერთეთ USB ელკვების ადაპტერი* (1ა ან მეტი)
(სურ.2) AC როზეტს. ხელახლა დასამუხტად რეკომენდებულია GP-ის მიერ
მოწოდებული USB კაბელის გამოყენება.
2. დამუხტვის სტატუსის საჩვენებლად LED ინდიკატორი აინთება.
3. ხელახლა დამუხტვის დასრულებისთანავე ყველა LED აინთება.
4. ხელახლა დამუხტვის შემდეგ გამოაერთეთ USB კაბელი.
სხვა ელექტრო მოწყობილობების დამუხტვა
1. მიუერთეთ მოწოდებული USB დამმუხტველი კაბელი ბოლომდე ხელახლა
დამუხტული PowerBank-ის გამავალ USB პორტს. მიუერთეთ კაბელის მეორე
ბოლო ელექტრო მოწყობილობას. აგრეთვე, მისაღებია, ორიგინალი USB
კაბელის გამოყენება, რომელიც მოჰყვა ელექტრო მოწყობილობას.(სურ. 3)
2. დამუხტვა სამ წამში დაიწყება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოაერთეთ და
ხელახლა მიაერთეთ.
3. დამუხტვის სტატუსის შესამოწმებლად, თუ საჭიროა, შეხედეთ ელექტრო
მოწყობილობას.
4. გამოაერთეთ დამუხტვის შემდეგ და PowerBank ავტომატურად გამოირთვება.
5. დააჭირეთ წინა ღილაკს ელემენტის დონის შესამოწმებლად, რომელზეც LED
ინდიკატორი მიუთითებს.(ცხრილი 1)
გაფრთხილება
1. დააჭირეთ PowerBank-ის წინა ღილაკს ელემენტის დონის შესამოწმებლად
გამოყენებამდე, თუ ის გარკვეული დროის მანძილზე გამოყენებული არ
ყოფილა.
2. წითელი LED შუქი აინთება და სწრაფად იციმციმებს, როდესაც PowerBank
არანორმალურ რეჟიმშია. ამ შემთხვევაში, გამოაერთეთ დამმუხტველი
კაბელი, მინიმუმ 1 წუთის განმავლობაში დააჭირეთ PowerBank-ის წინა
ღილაკს და დადეთ ოთახის ტემპერატურაზე ნორმალური ფუნქციონირების
რეჟიმში დასაბრუნებლად.
3. ბუდის გათბობა დამუხტვის დროს ნორმალურია. PowerBank-ის
ტემპერატურა თანდათან ოთახის ტემპერატურამდე დაიწევს გამოყენების ან
ბოლომდე ხელახლა დამუხტვის შემდეგ.
4. არ გამოიყენოთ PowerBank საექსპლოატაციო გარემოში, რომელიც არის
დახშული, ძალიან ნოტიო ან ცხელი, გაზქურის ღუმელთან ან ღია ცეცხლის
ალთან ახლოს, პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედების ქვეშ, რათა
თავიდან აიცილოთ გადაცხელება. GP არ იძლევა არანაირ გარანტიას და
უარს აცხადებს დაბრუნებაზე ელემენტის ან მისი შიდა დეტალების
ნებისმიერი სახის დაზიანების შემთხვევაში.
5. ამ მოწყობილობის მცირეწლოვანი ბავშვების ან უძლურებაში მყოფი პირების
მიერ გამოყენება პასუხისმგებელი პირის სათანადო ზედამხედველობის
გარეშე მიზანშეწონილი არ არის, რათა მოხდეს მოწყობილობის უსაფრთხო
გამოყენების უზრუნველყოფა. მიაქციეთ ყურადღება მცირეწლოვან, რათა არ
ითამაშონ ამ მოწყობილობით.
6. არ დაასველოთ, დაწვათ, მოახდინოთ მოდიფიკაცია, დაშალოთ, გახსნათ,
დააგდოთ, გატეხოთ, გახვრიტოთ ან გაანადგუროთ PowerBank-ის ბუდე და
შიდა ელემენტი. GP არ იძლევა არანაირ გარანტიას და უარს აცხადებს
დაბრუნებაზე ელემენტის ან მისი შიდა დეტალების ნებისმიერი სახის
დაზიანების შემთხვევაში.
7. არ ისროლოთ ან არ შეაჯანჯღაროთ PowerBank.
8. მოწყობილობა ჰაერის კონდიცირების მთავარი წყაროდან შორს იქონიეთ.
H
Használat előtt olvassa el a használati utasítást.A használati útmutatót őrizze meg.A termék jellemzői
      

 
         

#

 
 
      

 
 
 
 
 
    

 
 
 
           


P. 9
A készülék kezeléseA PowerBank feltöltése
    
        

#



 
 
 
Egyéb elektronikus készülékek töltése
         
       
      

           

 
 
          

Figyelmeztetés
           
       

             
          


           

   
         
           

         
      




 
       

        

 
 
    
Támogatott készülékek:Akkumulátor állapotának ellenőrzése:
Akkumulátor töltöttsége
LED Jelzőlámpa Megjegyzések
  
 
 
 
  





P.10

KZ
Пайдаланар алдында техникалық құжатты толық оқып шығыңыз. Оқулықты келешекте жүгіну үшін сақтап қойыңыз.Өнімнің қасиеттері
     
    

 
     
#
   

 
 
        

 
 
 
 
 
       

 
 
 
         
           



P.11

Пайдалану бойынша нұсқаулықтар:PowerBank-ті қайта зарядтау
 

#
        
        

 
       

 
Басқа электрондық құрылғыларды зарядтау
       
       
     
       

      

        

       

 

Сақтық шаралары
        

         
       

 

        
     

 
 

         

        
       

       

      
     


 
 
I
Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso.Conservare il manuale d'istruzioni per eventuali riferimenti futuri.Caratteristiche del prodotto
 

 
      

#

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


          

Istruzioni di funzionamento:Ricaricare la PowerBank portatile
    
         

#

       
         

 
 
 
Caricare altri dispositivi elettronici
            

          

 

           

 

       

Attenzione
           
          

 


        

    


 

          
           




      

      

          

 
 
NL
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik.Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.Producteigenschappen
      

 
 
#


 
 
     

 
 
 
 
 
        

 
 
 
               
             
              


P.13

Bedrijfsinstructies:PowerBank opladen
 


#
       
          

 
 
 
Andere elektronische apparaten opladen
         
        


 

          

          

             

Waarschuwing
            

 




             
   

           

 

            
  
          
   





 
 
N
Les brukermanualen nøye før bruk.Ta vare på manualen for senere referanse.Produktfunksjoner
       

 
 
#


 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bruksanvisning:Opplading av nødbatteriet
         
        

#
 
        

 
 
 
Lading av andre elektroniske enheter
         



 
 
 
 

OBS
           

 
     


 

 
            


        



          
         

 
 
LV
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju rokasgrāmatu.Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.Produkta funkcijas
       

 
   
#


 
 
       

 
 



          

 
 
 




P.12

Ekspluatācijas norādījumi:PowerBank uzlāde
       
 
#



 
 
 
Citu elektronisko ierīču uzlāde
 


          

 
 
         

Uzmanību
        

 
          
  

 

 



 
         

      
       
        

 
 
LT
Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perkaitykite instrukcijų vadovą. Išsaugokitevadovą, kad jame pateikta informacija būtų galima pasinaudoti ateityje.Gaminio ypatybės
          
      

 
     
#
  

 
 
      

 
 
 
 
 
  

 
 
 
      
              

Naudojimo nurodymai:“PowerBank” įkrovimas
 

#



 
 
 
Kitų elektroninių prietaisų įkrovimas
 
          

 

        

 
         

Perspėjimas
        
    

 
        
       


        

 



           
        

 

         

 
 
  
PL
Właściwości produktu
      

 
        

#

 
 
       

 
 
 
 
 
        

 
 
 
             
            
         


P.14

FP05M
  


         
  

           

 

 
 

 
         
       

 

 
 

      


 

 
    


         
      

         
       
        
      

            
   
        

        
     


 
 
Obsługiwane urządzenia:Wskazania diod LEDWskazania stanu naładowania:
Stan akumulatora






Dioda






Dioda





Instrukcja obsługi

RO
Caracteristici produs
        

 
 

#

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
             
      


P.15

Instrucţiuni de operare:Încărcarea acumulatorului extern
 
     

#



 
 
 
Încărcarea altor dispozitive electronice
             

   

 
 

 

        

Atenţie
          

     



           
  

          

          
          

              
         


 



 
 
P
Características do Produto
 

 
 
#


 
 
       

 
 
 
 
 
         

 
 
 
        


Instruções de Funcionamento:Recarregar o PowerBank
       
    
#
    
          

 
 
 
Carregar outros dispositivos eletrónicos

            
         

  

           

          

 

Precaução
 

           

         


            
        

        


         

            
        
      
 

           
      

         

 
 




 
RUS
Характеристики устройства
        

 
       
#
 

 
 
      
        

 
 
 
 
 
       

 
 
 
          
          
          


P.16

FP05M
  

Инструкция по эксплуатацииЗарядного устройства PowerBank
          
       
      
#
   
       

     

 
 
Зарядка других электронных устройств
        

        


 
    

        

 
      

 
        

Предупреждение
     

 



         
       

        
        
       
       


 
     

           
        
       
      

 
 
Светодиодная индикацияПроверка состояния аккумулятора:
Заряд батареи LED индикатор Комментарий
 

 
 
 
  
 


Инструкция по эксплуатации

SLO
Pred uporabo pozorno preberite navodila.Navodila shranite za kasnejšo uporabo.Značilnosti izdelka
         

 
        
#
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

           


P.17

Navodila za uporaboPolnjenje naprave PowerBank
          

#



 
 
 
Polnjenje ostalih elektronskih naprav
          
       


 

 
         

 

Pozor
 

            



 
          

 

        
          

    
         

         
      
           

 
 
S
Produktegenskaper
       

 
      
#
   

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

Bruksanvisning:Uppladdning av PowerBank
       

#



 
 
 
Ladda andra elektroniska enheter
         
         
          

 

 
 
           

Försiktighet
 

 



 

 

         

           
  


         



 
 
  
SK
Pred použitím si dôkladne prečítajte návod k obsluhe.Návod k obsluhe uschovajte.Funkcie produktu
       

 
 
#


 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 

          


P.18

  
Obsluha zariadeniaNabíjanie powerbanku
         
       

#

        
       

 
 
 
Nabíjanie ostatných elektronických zariadení
 


 

         

 
       

Varovanie
       

 



 

 
  

        

     
        
       
        


 
      
   

 
 
LED indikátorNabíjanie a vybíjanie powerbanku:Kontrola stavu akumulátora:
Stav batérie LED indikátor Poznámky
  
 
 
 
  
  

TR
Kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.Kullanım talimatlarını ileride başvurmak üzere saklayınız.Ürün Özellikleri
 

 
 
#


 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         


P.19

Çalıştırma Talimatları:PowerBank’i şarj etme
 


         

 
 
 
Diğer Elektronik Cihazların Şarj Edilmesi
 
       
       

    

 
      

        

Uyarı
        

         

          

        


       
           
      

 


       
      
          

 
 
SRB
Pre korišćenja detaljno pročitajte uputstvo za rukovanje.Priručnik zadržite za ubuduće.Svojstva proizvoda
       


 
 
#


 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
          


Uputstvo za rad:Punjenje uređaja PowerBank
            
         
#



 
 
 
Punjenje drugih elektronskih uređaja
 


 

 
          

 

Oprez
 

           
           



         


       
         
        


 
 


     



 
 
UA
Читайте інструкцію перед використанням.Зберігайте керівництво для подальшого використання.Особливості продукту
        
      

 
          

#

 
 
       

 
 
 
 
 
       

 
 
 
          

          


P.21

Інструкція з експлуатації:Зарядка PowerBank
  
       

#

      

 
 
 
Зарядка інших електронних пристроїв
          
       
     

 
        

        

   

Попередження
        
      

           
       
       
         

 


     
           

  

         
         
       
       

       
     

       

 
 
Преди употреба внимателно прочетете ръководството с инструкциите. Запазете ръководството за бъдеща справка.
        

         
        
       

Lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung
sorgfältig. Heben Sie die Bedienungsanleitung zur Referenz auf.

           
     
         









Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el dispositivo. Guarde el manual para futuras referencias.

      
        




         




         


       
          
        


        
          
          
         

          

         








   
       

          


         






        

         
          

          




         

           

        
          
        


Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję.
Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.Leia o manual de instruções atentamente antes de usar.Guarde este manual para consultas futuras.Citiţi complet manualul de instrucţiuni înainte de folosire.Păstraţi manualul pentru eventuale consultări ulterioare.Перед использованием внимательно прочтите данное руководство.Храните руководство для использования в будущем.Läs bruksanvisningen noga före användning.Behåll bruksanvisningen som framtida referens.
      
          


          








       

        
         

არ გადააგდოთ ელექტრო მოწყობილობები ქალაქის დაუხარისხებელ ნარჩენებთან ერთად,
გამოიყენეთ შეგროვების სპეციალური პუნქტები. შეგროვების ხელმისაწვდომი სისტემების შესახებ
ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ადგილობრივ სახელმწიფო ორგანოებს. თუ ელექტრო
მოწყობილობების გადაყრა ნაგავსაყრელზე ან საველე საწყობში მოხდება, საშიშმა ნივთიერებამ
შესაძლოა გაჟონოს გრუნტის წყლებში და მოხვდეს კვების ჯაჭვში, რაც ზიანს მიაყენებს თქვენს
ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას.
.ﻢﺍﺩﺨﺗﺴﻻﺍ ﻝﺑﻗ ﺍًﺩﻴﺟ ﺖﺎﻣﻳﻠﻌﺗﻠﺍ ﻝﻳﻠﺪ ﺃﺮﻗﺍ.ﻝﺑﻗﺗﺴﻣﻠﺍ ﻲﻓ ﻪﻳﻠﺇ ﻉﻭﺠﺭﻠﻠ ﻝﻳﻠﺪﻠﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﻔﺎﺤ
#
:ﻝﻳﻐﺷﺗﻠﺍ ﺕﺎﻣﻳﻟﻌﺘﻙﻨﺎﺒ ﺮﻭﺎﺒ ﺯﺎﻬﺠ ﻦﺤﺷ ﺓﺪﺎﻋﺇ




ﻯﺭﺧﻷﺍ ﺔﻳﻨﻭﻭﺘﻜﻠﻹﺍ ﺓﺯﻬﺠﻷﺍ ﻦﺤﺸ





ﺭﻳﺫﺤﺗ









HB
.שומישה ינפל תוידוסיב שומישה תוארוה ךירדמ תא וארק.ידיתﬠ שומישל ךירדמה תא ורמשרצומ תונוכת



#
:הלﬠפה תוארוהPowerBank ה רישכמ תניﬠט





#

םירחא םיינורטקלא םירישכמ תנﬠטה





תוריהז








:ינכט טרפמ
^
  
FP05M
  
:ךמות
יוויחל דל תורונ:הללוסה בצמ תקידב
תורעה



דל תורונ יוויח






הללוסה תמצוﬠ







הלﬠפה חוארוה ךירדמ

Před použitím čtěte pečlivě uživatelskou příručku.Uschovejte příručku pro pozdější použití.Vlastnosti výrobku
 

 
        


 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Obsluha zařízení:Nabíjení powerbanku
 

 
#
       

       

 
 
 
Nabíjení ostatních elektronických zařízení
          

        

 
 

 
 

Varování
 

          
           


 

 
         
         
         

       
        

        
          

        
  


        

 
          
       



P. 2
GB
Read the instruction manual thoroughly before use.Keep the manual for future reference.
cccc
     
cc


Product Features
        

 
 
#


 
 
         

 
 
 
 
 
       

 
 
 

             

Operating Instructions:Recharging the PowerBank
 

#

               

 
 
 
Charging Other Electronic Devices
       
   


 
 
 



Caution
 

               

            

 

 



        
        
           

 


 
 
03150I15013 (FP05M)Specifications       

Supports:
  
FP05M
  
LED indication

Checking the battery status:
Battery Strength LED Indicator Remarks
  
 
 
 
  
 






#


Size:105 x145mm

Instruction Manual

FP05M

COVER

Instruction Manual
Specyfikacja       

            



#
Поддерживает:Спецификации:

          



#
FP05M
Užívateľská príručka


Podporované zariadenia:Specyfikacja :

            



#
Műszaki adatok:       

^FP05MLED kijelzőA PowerBank feltöltése és kisütése:



#

Felhasználói útmutató
Specifikace:      

^Podporovaná zařízení:FP05MLED indikátorNabíjení a vybíjení powerbanku:



#
Uživatelská příručka
 


3
#
