HP LaserJet M3027x Bedienungsanleitung

HP LaserJet M3027x
5.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 270 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungHP LaserJet M3027x

EMI statement (Taiwan)

Laser statement for Finland

Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet M3027, M3027x, M3035, M3035xs, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan
1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.
VAROITUS !
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING !
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet M3027, M3027x, M3035, M3035xs - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:
Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.
232 Appendix D Regulatory information ENWW

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für HP LaserJet M3027x an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Drucker und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum HP LaserJet M3027x oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Inhaltsangabe

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum HP und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Samsung Galaxy A7-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

HP LaserJet M3027x-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu HP LaserJet M3027x.

Allgemeines
Marke HP
Model LaserJet M3027x
Produkte Drucker
EAN 0882780570511, 0882780570658, 0882780570740, 0883585038626, 0883585038640, 0883585038657, 0883585038671, 0884420111351
Sprache Englisch
Dateityp PDF

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu HP LaserJet M3027x unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse