Indesit WIE 107 X Bedienungsanleitung

Indesit WIE 107 X
(4)
  • Anzahl Seiten: 24
  • Dateityp: PDF
1
PL
Spis treci
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2
Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3
Pierwszy cykl prania, 3
Dane techniczne, 3
Opis pralki, 4-5
Panel kontrolny, 4
Wywietlacz (display), 5
Program MEMO, 5
Uruchomienie i Programy, 6
Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program, 6
Tabela programów, 6
Potrzeby indywidualne, 7
Regulowanie wirowania, 7
Programowanie delay timer, 7
Regulowanie temperatury, 7
Funkcje, 7
rodki pior¹ce i bielizna, 8
Szufladka na rodki pior¹ce, 8
Cykl wybielania, 8
Przygotowanie bielizny, 8
Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oci, 8
Zalecenia i rodki ostro¿noci, 9
Ogólne zasady bezpieczeñstwa, 9
Usuwanie odpadów, 9
Oszczêdnoæ i ochrona rodowiska, 9
Konserwacja, 10
Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego, 10
Czyszczenie pralki, 10
Czyszczenie szufladki na rodki pior¹ce, 10
Czyszczenie drzwiczek i bêbna, 10
Czyszczenie pompy, 10
Kontrola rury doprowadzania wody, 10
Anomalie i rodki zaradcze, 11
Serwis Techniczny, 12
Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego, 12

PRALKA

WIE 107

Instrukcja obs³ugi

Polski,1
PL
English, 13
GB
Indesit WIE 107 X

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Indesit WIE 107 X oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Indesit WIE 107 X-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Indesit WIE 107 X an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Waschmaschinen und wurde von 4 Personen mit einem Durchschnitt von 9.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Indesit WIE 107 X oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Indesit WIE 107 X-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Indesit
Model WIE 107 X
Produkte Waschmaschine
Sprache Englisch
Dateityp PDF

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Indesit WIE 107 X .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage