Levenhuk Wise Plus Bedienungsanleitung

Levenhuk Wise Plus
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungLevenhuk Wise Plus

Obecné informace

Monokulární dalekohledy Levenhuk Wise PLUS slouží dobře
svému účelu v přírodě i v městském prostředí. Jsou vynikající pro
všechny, kdo chtějí pozorovat ptáky nebo zvířata v jejich
přirozeném prostředí, studovat městskou architekturu, a dokonce i
pro ty, kdo rádi sledují fotbalové zápasy přímo na stadionu.
Vodotěsný monokulární dalekohled lze používat v libovolných
povětrnostních podmínkách, neboť odolává vodě, vlhkosti i sněhu.

Vlastnosti

Kompaktní a lehké monokulární dalekohledy;
Několikanásobná antireflexní vrstva na površích optických prvků,
vyrobených ze skla BaK-4;
Spolehlivý voděvzdorný plášť chrání optiku před vysokou vlhkostí,
deštěm i sněhem;
Rychlá a přesná dioptrická korekce;
Tělo s pryžovým ochranným pláštěm a odnímatelní očnice
z měkké pryže.

Obsah soupravy

Monokulární dalekohled Levenhuk Wise PLUS, obal, krytka
objektivu, čisticí utěrka, poutko na zápěstí, návod k použití a
záruční list.

Použití monokuláru

Dioptrická korekce. Podívejte se do okuláru a otáčejte
kroužkem dioptrické korekce na jednu nebo druhou stranu,
dokud není obraz ostrý.
Rozsah zaostření. Tyto monokulární dalekohledy mají rozsah
zaostření od 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m) do nekonečna.
Lze umístit na stativ. Monokulární dalekohled je opatřen
standardním šroubem 1/4" pro upevnění ke stativu.

Péče a údržba

Nikdy, za žádných okolností se tímto přístrojem nedívejte přímo do
slunce, jiného světelného zdroje nebo laseru, neboť hrozí
nebezpečí TRVALÉHO POŠKOZENÍ SÍTNICE a případně I
OSLEPNUTÍ. Při použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které
tento návod nečetly nebo s jeho obsahem nebyly plně srozuměny,
uplatněte nezbytná preventivní opatření. Nepokoušejte se přístroj
sami rozebírat. S opravami veškerého druhu se obracejte na své
místní specializované servisní středisko. Nedotýkejte se svými
prsty povrchů optiky. K vyčištění čoček můžete použít měkký
ubrousek nebo čisticí utěrku navlhčené v éteru, případně v čistém
alkoholu. Doporučujeme používat speciální čisticí prostředky na
optiku značky Levenhuk. K čištění optiky nepoužívejte žádné
žíraviny ani kapaliny na acetonové bázi. Abrazivní částice, například
písek, by se neměly z čoček otírat, ale sfouknout nebo smést
měkkým kartáčkem. Při zaostřování nevyvíjejte nadměrný tlak.
Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným
mechanickým namáháním. Neponořujte přístroj. Přístroj ukládejte
na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin
nebo jiných chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných
zdrojů vysokých teplot. Přístroj příliš dlouho nepoužívejte ani
neponechávejte bez dozoru na přímém slunci. Vždy jej ukládejte do
speciálního pouzdra. Doporučujeme, abyste si ponechali balíček se
silikátovým gelem, který je součástí soupravy. Při delším
skladování se může na pryžové ochraně objevit tenký bílý film.
Můžete jej otřít čistým ubrouskem.

Mezinárodní doživotní záruka Levenhuk

Na veškeré teleskopy, mikroskopy, triedry a další optické výrobky
značky Levenhuk, s výjimkou příslušenství, se poskytuje doživotní
záruka pokrývající vady materiálu a provedení. Doživotní záruka je
záruka platná po celou dobu životnosti produktu na trhu. Na
veškeré příslušenství značky Levenhuk se poskytuje záruka toho,
že je dodáváno bez jakýchkoli vad materiálu a provedení, a to po
dobu dvou let od data zakoupení v maloobchodní prodejně.
Společnost Levenhuk provede opravu či výměnu výrobku nebo
jeho části, u nichž se po provedení kontroly společností Levenhuk
prokáže výskyt vad materiálu nebo provedení. Nezbytnou
podmínkou toho, aby společnost Levenhuk splnila svůj závazek
provést opravu nebo výměnu takového výrobku, je předání výrobku
společně s dokladem o nákupu vystaveným ve formě uspokojivé
pro Levenhuk.
Tato záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou žárovky
(klasické, LED, halogenové, úsporné a jiné typy žárovek), baterie
(akumulátory i jednorázové baterie), elektromontážní spotřební
materiál apod.
Další informace – navštivte naše webové stránky:
www.levenhuk.cz/zaruka. V případě problémů s uplatněním
záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého
výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk.

Monokulární dalekohledy Levenhuk Wise PLUS

Upozornění: Monokulárním dalekohledem se nikdy nedívejte
přímo do slunce, neboť hrozí nebezpečí trvalého poškození
zraku či přímo oslepnutí.

Allgemeine Informationen

Das Levenhuk Wise Fernrohr bietet in geschlossenen Ortschaften
und auf dem offenen Land gleichermaßen gute Leistungen. Es
eignet sich perfekt für die Beobachtung von Vögeln und anderer
Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum, zur Betrachtung
städtischer Architektur oder auch zum Verfolgen eines
Fußballspiels im Stadion. Die wasserdichten Fernrohre können bei
jedem Wetter benutzt werden, da sie gegen das Eindringen von
Wasser, Feuchtigkeit und Schnee geschützt sind.

Merkmale

Kompaktes, leichtes Fernrohr;
Vollflächig mehrfachvergütete Optik aus BaK-4-Glas;
Das wasserdichte, zuverlässige Gehäuse schützt die Optik vor
hoher Feuchtigkeit, Regen und Schnee;
Schneller und präziser Dioptrienausgleich;
Gummierte Ummantelung und abnehmbare Weichgummi-
Augenmuschel.

Lieferumfang

Fernrohr Levenhuk Wise PLUS, Tasche, Objektivlinsenkappe,
Reinigungstuch, Trageschlaufe, Bedienungsanleitung und
Garantieschein.

Verwenden des Fernrohrs

Dioptrienausgleich. Blicken Sie durch das Okular und drehen Sie
den Dioptrienring vor- oder rückwärts, um das Bild
scharfzustellen.
Focus range. Die Brennweite dieses Fernrohrs reicht von 4 m
(Wise PLUS 8x32: 3 m) bis unendlich.
Mit Stativ verwendbar. Die Fernrohre verfügen über ein
standardisiertes Viertelzoll-Stativgewinde.

Pflege und Wartung

Richten Sie das Instrument unter keinen Umständen direkt auf die
Sonne, andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die
Gefahr DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHÄDEN und
ERBLINDUNGSEGEFAHR. Treffen Sie geeignete
Vorsichtsmaßnahmen, wenn Kinder oder Menschen das
Instrument benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw.
verstanden haben. Versuchen Sie nicht, das Instrument
eigenmächtig auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich für
Reparaturen an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Berühren
Sie die optischen Oberflächen nicht mit den Fingern. Sie können
eine weiche Serviette oder ein Reinigungstuch in Ether oder
wasserfreiem Alkohol tränken und zur Reinigung der Linsen
benutzen. Wir empfehlen die Verwendung spezieller Optik-
Reinigungsflüssigkeiten von Levenhuk. Reinigen Sie die Optik nicht
mit korrodierenden Flüssigkeiten oder Flüssigkeiten auf
Acetonbasis. Schleifkörper wie Sandkörner dürfen nicht
abgewischt werden. Sie können sie wegblasen oder einen weichen
Pinsel verwenden. Üben Sie beim Fokussieren keinen
übermäßigen Druck aus. Schützen Sie das Instrument vor
plötzlichen Stößen und anderen mechanischen Belastungen.
Tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Lagern Sie das Instrument an
einem trockenen, kühlen Ort, der frei von gefährlichen Säuren und
anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand zu
Heizgeräten, offenem Feuer und anderen Hochtemperaturquellen.
Das Instrument ist nicht für Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie
das Instrument nicht in direktem Sonnenlicht zurück. Bewahren
Sie das Instrument immer in einer Spezialtasche auf. Wir
empfehlen die Weiterverwendung des im Lieferumfang
enthaltenen Silikatgelpäckchens. Bei längerer Lagerung kann sich
auf der Gummiarmierung ein dünner weißer Film bilden. Sie
können diesen mit einer sauberen Serviette abwischen.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert für alle Teleskope, Mikroskope, Ferngläser
und anderen optischen Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehör
lebenslänglich die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern.
Die lebenslange Garantie ist eine Garantie, die für die gesamte
Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Für Levenhuk-Zubehör
gewährleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und
Herstellungsfehlern innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum.
Produkte oder Teile davon, bei denen im Rahmen einer Prüfung
durch Levenhuk ein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt
wird, werden von Levenhuk repariert oder ausgetauscht.
Voraussetzung für die Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur
oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit
einem für Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk
zurückgesendet wird.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien wie
Leuchtmittel (Glühbirnen, LEDs, Halogen- und Energiesparlampen
u. a.), Batterien (wiederaufladbare Akkus und nicht
wiederaufladbare Batterien), elektrisches Verbrauchsmaterial usw.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website:
http://de.levenhuk.com/garantie. Bei Problemen mit der Garantie,
oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts
benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.

Levenhuk Wise PLUS Fernrohre

Vorsicht: Richten Sie das Instrument unter keinen
Umständen direkt auf die Sonne. Erblindungsgefahr!
DE

Información general

Los monoculares Levenhuk Wise PLUS resultan igualmente útiles
en el campo como en la ciudad. Son perfectos para observar aves
o animales en sus hábitats naturales, estudiar la arquitectura
urbana o incluso ver un partido de fútbol en un estadio. Los
monoculares resistentes al agua se pueden usar en cualquier
condición meteorológica ya que están protegidos del agua, la
humedad y la nieve.

Características

Monocular compacto y ligero;
Ópticas con coberturas múltiples hechas de cristal BaK-4;
La cubierta contra el agua protege con seguridad la óptica
de la alta humedad, la lluvia y la nieve;
Ajuste dióptrico rápido y preciso;
Cubierta con estructura de goma y ojera desmontable
de goma blanda.

El kit incluye

Monocular Levenhuk Wise PLUS, funda, tapa de la lente del
objetivo, paño limpiador, tira para la muñeca, manual del usuario
y garantía.

Uso del monocular

Ajuste dióptrico. Mire a través del ocular y rote el anillo de ajuste
dióptrico en ambas direcciones hasta enfocar lo que ve.
Rango de enfoque. Los monoculares Wise PLUS tienen un rango
de enfoque de 4 m (Wise PLUS 8x32: 3 m) hasta el infinito.
Adaptable a un trípode. Los monoculares Wise PLUS cuentan con
un tornillo de trípode estándar para cámaras de 1/4".

Cuidado y mantenimiento

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol,
a otra fuente de luz intensa o a un láser a través de este
dispositivo, ya que esto podría causar DAÑO PERMANENTE
EN LA RETINA y CEGUERA. Tome las precauciones necesarias
si utiliza este dispositivo acompañado de niños o de otras
personas que no hayan leído o que no comprendan totalmente
estas instrucciones. No intente desmontar el dispositivo usted
mismo bajo ningún concepto, ni siquiera para limpiar el espejo.
Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el servicio técnico
especializado que corresponda a su zona. No toque las superficies
ópticas con los dedos. Puede usar un paño suave o una toallita
de limpieza mojada en éter o etanol para limpiar la lente.
Le recomendamos que utilice los líquidos especiales de limpieza
de ópticas de Levenhuk. No limpie las superficies ópticas con
fluidos corrosivos ni a base de acetonas. No limpie las partículas
abrasivas, como por ejemplo arena, con un paño. Únicamente
sóplelas o bien pase un cepillo blando. No aplique una presión
excesiva al ajustar el foco. Proteja el dispositivo de impactos
súbitos y de fuerza mecánica excesiva. No sumerja el dispositivo.
Guarde el dispositivo en un lugar seco y fresco, alejado de ácidos
peligrosos y otros productos químicos, radiadores, de fuego
y de otras fuentes de altas temperaturas. No utilice este dispositivo
durante períodos largos de tiempo ni lo deje sin atender bajo la luz
directa del sol. Guarde siempre el dispositivo en su funda especial.
Recomendamos guardar el paquete de gel de sílice incluido
en el kit. Durante períodos largos de almacenaje es posible
que aparezca en el revestimiento de goma una fina película blanca.
Desaparecerá si lo limpia con un pañuelo limpio.

Garantía internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismáticos y otros productos
ópticos de Levenhuk, excepto los accesorios, cuentan con una
garantía de por vida contra defectos de material y de mano de
obra. La garantía de por vida es una garantía a lo largo de la vida
del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk están
garantizados contra defectos de material y de mano de obra
durante seis meses a partir de la fecha de compra en el minorista.
Levenhuk reparará o reemplazará cualquier producto o pieza que,
una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene
defectos de materiales o de mano de obra. Para que Levenhuk
pueda reparar o reemplazar estos productos, deben devolverse
a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk
considere satisfactoria.
Esta garantía no cubre productos consumibles como bombillas
(eléctricas, LED, halógenas, de bajo consumo y otros tipos
de lámparas), pilas (recargables y no recargables), consumibles
eléctricos, etc.
Para más detalles visite nuestra página web:
http://www.levenhuk.com/warranty. En caso de problemas
con la garantía o si necesita ayuda en el uso de su producto,
contacte con su oficina de Levenhuk más cercana

Monoculares Levenhuk Wise PLUS

Precaución: Nunca mire al sol directamente a través
de este dispositivo ya que puede causarle daños permanentes
a la vista o incluso ceguera.
ES

General information

Levenhuk Wise PLUS monoculars perform equally well in the
countryside and within the city limits. They are perfect for
those who want to observe birds or animals in their natural
habitats; those studying urban architecture; and even those
who enjoy watching a football game at a stadium.
Waterproof monoculars may be used in any weather
conditions as they resist water, moisture and snow.

Features

Compact and lightweight monoculars;
Fully multi-coated optics made of BaK-4 glass;
The waterproof shell protects the optics from high humidity,
rain, and snow;
Quick and precise diopter adjustment;
Rubber-armored shell and a removable soft rubber eyecup.

The kit includes

Levenhuk Wise PLUS monocular, pouch, objective lens cap,
cleaning wipe, wrist strap, user manual and warranty.

Using the monocular

Diopter adjustment. Look through the eyepiece and rotate
the diopter adjustment ring in either direction to focus
your view.
Focus range. Wise PLUS monoculars have a focus range
of 13.1ft/4m (Wise PLUS 8x32: 9.8ft/3m) to infinity.
Adaptable to a tripod. Wise PLUS monoculars have a standard
camera tripod screw of 1/4".

Care and maintenance

Never, under any circumstance, look directly at the Sun,
another bright source of light or at a laser through this device,
as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may
lead to BLINDNESS. Take necessary precautions when using
the device with children or others who have not read or who
do not fully understood these instructions. Do not try to take
the device apart on your own. For repairs of any kind, please
contact your local specialized service center. Do not touch
the optical surfaces with your fingers. You can use a soft
napkin or a cleaning wipe, dipped in ether or absolute
alcohol, to clean lenses. We recommend using special optics
cleaning fluids from Levenhuk. Do not use any corrosive
or acetone-based fluids to clean the optics. Abrasive particles,
such as sand, should not be wiped off lenses, but instead
blown off or brushed away with a soft brush. Do not apply
excessive pressure when adjusting focus. Do not submerge.
Protect the device from sudden impacts and excessive
mechanical force. Store the device in a dry, cool place away
from hazardous acids and other chemicals, away from
heaters, open fire and other sources of high temperatures.
Do not use the device for lengthy periods of time, or leave it
unattended in direct sunlight. Always store the device
in a special case. We recommend keeping the silicate gel
pack, when included in the kit. During long storage, a thin
white film may appear on the rubber armor. You can wipe it
clean with a clean napkin.

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other
optical products, except for accessories, carry a lifetime
warranty against defects in materials and workmanship.
Lifetime warranty is a guarantee on the lifetime of the product
on the market. All Levenhuk accessories are warranted to be
free of defects in materials and workmanship for six months
from date of retail purchase. Levenhuk will repair or replace
such product or part thereof which, upon inspection
by Levenhuk, is found to be defective in materials
or workmanship. As a condition to the obligation of Levenhuk
to repair or replace such product, the product must be
returned to Levenhuk together with proof of purchase
satisfactory to Levenhuk.
This warranty does not cover consumable parts, such as bulbs
(electrical, LED, halogen, energy-saving and other types
of lamps), batteries (rechargeable and non-rechargeable),
electrical consumables etc.
For further details, please visit our web site:
http://www.levenhuk.com/warranty. If warranty problems
arise, or if you need assistance in using your product, contact
the local Levenhuk branch.

Levenhuk Wise PLUS Monoculars

Caution: Never look directly at the Sun through this device,
as this may cause permanent eye damage
and even blindness.

EN СZ

Purchase date
Datum nákupu
Kaufdatum
Fecha de compra
Date de l'achat
Data di acquisto
Data zakupu
Data de compra
Дата продажи
Stamp
Razítko
Stempel
Sello
Tampon
Timbro
Pieczęć
Carimbo
Печать
Signature
Podpis
Unterschrift
Firma
Signature
Firma
Podpis
Assinatura
Подпись
Levenhuk, Inc. 1935 Brandon Court, Suite A-1 Chicago, IL 60139 USA
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006-2015 Levenhuk, Inc. All rights reserved.

levenhuk.com

20141218

User Manual

Návod k použití

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Manuel de l'utilisateur

Guida all'utilizzo

Instrukcja obsługi

Manual do usuário

Инструкция по эксплуатации

RU
PT
PL
IT
FR
ES
DE
СZ
EN
Optics material
Optics: fully multi-coated
Magnification
Objective lens diameter
Field of view
Exit pupil diameter
Eye relief
Close focus
Soft rubber removable eyecup
Operating temperature range
Resolution threshold
Nitrogen-filled
Waterproof
Diopter adjustment
Adaptable to a tripod
Dimensions (height x width)
8x32
BaK-4
+
8x
32mm
7.5°
394yds/1000ft
131m/1000m
3.0mm
13.6mm
9.8ft (3m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
8"
+
+
± 4
+ (1/4")
5.5x1.6in (140x41mm)
8x42
BaK-4
+
8x
42mm
6.3°
330yds/1000 ft
110m/1000m
5.2mm
18.0mm
13.1ft (4m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
7"
+
+
± 4
+ (1/4")
6.3x2.0in (160x51mm)
10x42
BaK-4
+
10x
42mm
5.8°
305yds/1000ft
101m/1000m
4.0mm
13.6mm
13.1ft (4m)
+
5...140 °F (-15…60 °C)
7"
+
+
± 4
+ (1/4")
6.2x2.0in (157x51mm)
The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications without prior notice.
Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv výrobku, případně zastavit jeho výrobu.
Levenhuk behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder einzustellen.
Levenhuk se reserva el derecho a modificar o descatalogar cualquier producto sin previo aviso.
EN
Materiál optiky
Optika: několikanásobná antireflexní vrstva
Zvětšení
Průměr objektivu (apertura)
Zorné pole
Výstupní pupila
Oční reliéf
Nejkratší vzdálenost zaostření
Odnímatelní očnice z měkké pryže
Rozsah provozní teploty
Práh rozlišení
Plněný dusíkem
Voděvzdorný
Dioptrická korekce
Kompatibilní se stativem
Rozměry
Optisches Material
Optikbeschichtung: vollflächig mehrfachvergütet
Vergrößerung
Objektivlinsendurchmesser (Öffnung)
Sichtfeld
Austrittspupille
Augenabstand
Nachfokus
Weichgummi-Augenmuschel, abnehmbar
Temperaturbereich
Auflösungsschwelle
Stickstoffgefüllt
Wasserdicht
Dioptrienausgleich
Mit Stativ verwendbar
Abmessungen (Höhe x Breite)
Material de la óptica
Óptica: cobertura múltiple completa
Ampliación
Diámetro de la lente del objetivo (apertura)
Campo de visión
Diámetro de pupila de salida
Distancia ocular
Distancia mínima de enfoque
Ojera desmontable de goma blanda
Rango de temperaturas de funcionamiento
Umbral de resolución
Lleno de nitrógeno
Resistente al agua
Ajuste dióptrico
Adaptable a un trípode
Dimensiones (alto x ancho)
CZ DE ES

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Levenhuk Wise Plus an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Levenhuk Wise Plus oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Levenhuk und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Levenhuk -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Levenhuk
Wise Plus
Nicht kategorisiert
0012569677388, 0818264953778
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Levenhuk Wise Plus unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.