Proove WP1101 Bedienungsanleitung

5.3 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 1 Seite
Englisch
BedienungsanleitungProove WP1101

USER MANUAL WP1101

BRUKSANVISNING WP1101

KÄYTTÖOHJE WP1101

[ENGLISH] OVEN THERMOMETER
Features:
Thermometer or timer function
Thermometer with alarm at preselected
temperature
• 0.95 meter sensor cable (stainless steel)
Timer range: 1 second – 100 hours
Table stand included
• Magnet on back side
Before use:
Remove tape from display. Put the battery
in place.
User Manual Thermometer:
1. Put the selection button on the side in
”Temp set” position
2. Press ”Temp
or ”Temp
to select
alarm temperature
3. When both “Temp” buttons are pressed
simultaneously the temperature is set to
50°C.
4. Push in the spear at the thickest place of
the food to be cooked.
5. Connect the sensor cable to the socket on
the main unit.
6. Press “Temp Alm” button to start
measuring the temperature. An alarm
symbol is shown in the display to show
that the measuring is active.
7. The alarm sounds and the alarm symbol
starts to blink when set temperature is
achieved.
8. Press “Temp Alm” button to turn the
alarm off.
NB! Don’t dip the sensor cable in water. Only
the lower part of the spear may be dipped
in water. Clean with a damp cloth. If there
should be moisture inside the cable it will
dry by itself and the thermometer will be
working again in approximately 24 hours.
The white protective part on the spear has a
capacity of max 60°C and must be removed
before usage at higher temperature (such as
oven cooking). The thermometer can not be
used in a microwave oven.
User Manual Timer:
1. Put the selection button on the side in
”Timer set” position
2. Press “Min and “Sec buttons to set
desired alarm time.
3. When Min” and “Sec” buttons are
pressed simultaneously the timer is reset
to 00:00:00.
4. Press “Timer Alm” to start countdown.
The alarm sounds when the timer
reaches 00:00:00.
5. Press “Timer Alm” to turn the alarm off.
Battery:
1 x AA LR06 1.5V
[SVENSKA] STEKTERMOMETER
Funktioner:
Termometer eller timerfunktion
Termometer med alarmfunktion vid
förinställd temperatur.
• Mätområde: -50°C – +300°C
• 0.95 meter sensorkabel i rostfritt stål
Timerområde: 1 sekund – 100 timmar
• Bordsstativ medföljer
• Magnet på baksidan
Före användandet:
Avlägsna tejpen från displayen. Sätt i
batteriet.
Bruksanvisning Termometer:
1. Skjut knappen på sidan till ”Temp set”-
positionen.
2. Tryck på ”Temp
eller ”Temp
för att
ställa in önskad alarmtemperatur.
3. När båda ”Temp”-knapparna trycks ner
samtidigt ställs temperaturen till 50°C.
4. Stick in sensorkabelns spjut i det
tjockaste stället på maten.
5. Koppla in sensorkabeln i uttaget på
enheten.
6. Tryck på ”Temp Alm” för att starta
temperaturmätningen. Det visas
en alarmsymbol för att visa att
temperaturmätningen har startat.
7. Alarmet startar och alarmsymbolen
blinkar när inställd temperatur är
uppnådd.
8. Tryck på ”Temp Alm” för att stänga av
alarmet.
OBS! Doppa ej sensorkabeln i vatten.
Endast nedre delen av spjutet kan doppas
i vatten. Rengör med en fuktig trasa. Om
fukt har kommit in så torkar detta upp och
termometern fungerar åter efter ca ett dygn.
Den vita skyddsdelen på spjutet tål endast
60°C och måste tas av innan användning
vid högre temperaturer (som tillagning
i ugn). Termometern får ej användas i
mikrovågsugn.
Bruksanvisning Timer:
1. Skjut knappen på sidan till ”Timer set”-
positionen.
2. Tryck på knapparna ”Min och ”Sec” för
att ställa in önskad alarmtid.
3. När både ”Min” och ”Sec trycks ner
samtidigt nollställs tiden till 00:00:00.
4. Tryck ner ”Timer Alm” för att starta
nedräkningen. Alarmet startar när timern
når 00:00:00.
5. Tryck på ”Timer Alm” för att stänga av
alarmet.
Batteri:
1 x AA LR06 1.5V
[SUOMI] PAISTOLÄMPÖMITTARI
Toiminnot:

• Lämpömittari tai ajastin.

• Lämpömittari hälyttää valitussa

lämpötilassa.

• Mittausalue: -50 - +300 °C.

• 0,95 metrin anturijohto on

ruostumatonta terästä.

• Ajastusalue: 1 sekunti - 100 tuntia.

• Mukana pöytäteline.

• Taustalla magneetti.

Lämpömittarin käyttöohje:

1. Käännä sivulla oleva nuppi asentoon

“Temp set”.

2. Valitse haluttu hälytyslämpötila

painamalla “Temp

” tai ”Temp

.

3. Kun Temp-painikkeita painetaan yhtä

aikaa, lämpötilaksi asetetaan 50 °C.

4. Työnnä anturijohdon piikki

paistoksen paksuimpaan kohtaan.

5. Liitä anturijohto laitteen liittimeen.

6. Aloita lämpötilan mittaaminen

painamalla “Temp Alm”. Näkyviin

tulee hälytysmerkki merkiksi siitä,

että lämpötilan mittaaminen on

aloitettu.

7. Hälytys alkaa ja hälytysmerkki

vilkkuu, kun valittu lämpötila

saavutetaan.

8. Voit sulkea hälytyksen painamalla

“Temp Alm”.

HUOMAA! Anturijohtoa ei saa upottaa
veteen. Vain piikin alaosan saa upottaa
veteen. Puhdista kostealla liinalla.
Jos lämpömittariin pääsee kosteutta,
anna sen kuivua, niin se alkaa toimia
noin vuorokaudessa. Piikin valkoinen
suojus kestää vain 60 °C, ja pitää
poistaa ennen piikin käyttämistä tätä
korkeammissa lämpötiloissa (kuten
uunissa). Lämpömittaria ei saa käyttää
mikroaaltouunissa.
Ajastuksen käyttäminen:

1. Käännä sivulla oleva nuppi asentoon

“Timer set”.

2. Valitse haluttu hälytysaika Min- ja

Sec-painikkeilla.

3. Kun Min- ja Sec-painiketta painetaan

yhtä aikaa, ajastus nollataan aikaan

00:00:00.

4. Aloita ajastus painamalla “Timer

Alm”. Hälytys alkaa, kun aika on 00:

00:00.

5. Voit sulkea hälytyksen painamalla “Timer
Alm”.
Paristo:
1 x AA LR06 1.5V

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Proove WP1101 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Thermometer und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Proove WP1101 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Proove und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Proove -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Proove
WP1101
Thermometer
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Proove WP1101 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.