Scarlett SC-FD421001 Bedienungsanleitung

Scarlett SC-FD421001
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 25 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungScarlett SC-FD421001
IM013
www.scarlett.ru SC-FD421001
14
Регулатор температуре ствите на позицију „yogurt“ (температура 35, 40 или 45
о
С).
Време припреме зависи од жељене густине јогурта (5 до 8 сати).
Након припреме, прекидач за укључивање ставите у позицију „O“ и искључите сушач.
Апарат искључите из струје.
Извадите теглице с јогуртом.
Теглице с јогуртом поклопите и ставите их у фрижидер.
ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Утикач сушача извуците из утичнице и оставите уређај да се потпуно охлади.
Поклопац и одељке оперите водом с детерџентом (поклопац и одељке можете опрати на горњој полици
машине за прање суђа), потом их добро исперите и пребришите.
Кућиште пажљиво пребришите влажном крпом.
Немојте користити абразивна средства за чишћење, органске раствараче нити агресивне течности.
ЧУВАЊЕ
Пре чувања убедите се да је уређај искључен из мреже и потпуно се охладио.
Урадите све захтеве раздела ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ.
Чувајте уређај на сувом хладном месту.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÕUANDED
Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte
seadme kasutamisel. Ning hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.
Enne auruti esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku
vooluvõrgu andmetele.
Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka auruti kasutaja tervise kahjustamist.
Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
Eemaldage seade vooluvõrgust ajaks, mil seda ei kasutata.
Ärge asetage seadet ja toite juhet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage seade
kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või pistikuga, samuti maha kukkunud või muul moel vigastada saanud
seadet. Vea kõrvaldamiseks pöörduge autoriseeritud teeninduskeskuse poole.
Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast
pistikust.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alanenud füüsiliste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikutele (kaasa
arvatud lastele) või neile, kellel puuduvad selleks kogemused või teadmised, kui nad ei ole järelevalve all või kui
neid ei ole instrueerinud seadme kasutamise suhtes nende ohutuse eest vastutav isik.
Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei pääseks seadmega mängima.
Toitejuhtme vigastamise korral tohib selle ohu vältimiseks vahetada tootja, selleks volitatud hoolduskeskus või
muu kvalifitseeritud personal.
Asetage seade kuivale tasasele pinnale. Ärge asetage seadet kuumale pinnale. Ärge jätke seadet kuumade
kohtade (nt. elektriahju jm), kardinate lähedale ja riiulite alla.
Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
Ärge laske lastel seadet kasutada ilma täiskasvanu juuresolekuta.
Ärge puudutage kuumi pindu.
Elektrilöögi saamise ja seadme riknemise vältimiseks ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
Ärge kasutage seadet üle 40 tunni järjest. Pärast kuivati kasutamist 40 tunni vältel lülitage seade vooluvõrgust
välja ning laske sellel jahtuda.
Ärge katke seadet millegagi kinni.
TÄHELEPANU! Asetage seade ainult kuumakindlale pinnale, et vältida süttimist.
Seade pole mõeldud kasutamiseks välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2
tundi toatemperatuuril.
Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei
mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.
ÖKS ETTEVALMISTAINE
Võtke seade pakendist välja.
Enne esimest sisselülitamist peske kõik mahutid ja lahtivõetavad osad korralikult sooja vee ja seebiga puhtaks
ning pühkige täiesti kuivaks.
Puhastage alus seestpoolt niiske lapiga.
KASUTAMINE
Asetage kuivati kindlale horisontaalsele pinnale.
Paigutage varem ettevalmistatud toiduained lahtivõetavatesse sektsioonidesse.
Sektsioonid tuleb paigaldada nii, et õhk pääseks nende vahel vabalt tsirkuleerima. Ärge paigutage ühessegi
sektsiooni liiga palju toiduaineid. Iga kandiku maksimaalne kandejõud on 0,8 kg

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Scarlett SC-FD421001 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie dörrgeräte für lebensmittel und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Scarlett SC-FD421001 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Scarlett und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Scarlett -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Scarlett
SC-FD421001
dörrgerät für lebensmittel
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Scarlett SC-FD421001 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.