Scarlett SC-FD421001 Bedienungsanleitung

Scarlett SC-FD421001
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 25 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungScarlett SC-FD421001
IM013
www.scarlett.ru SC-FD421001
16
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
Pirms ierīces ekspluatācijas uzmanīgi izlasiet īsto ekspluatācijas instrukciju, lai izvairītos no bojājumu rašanās
lietošanas laikā un saglabājiet to kā izziņas materiālu.
Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst
elektrotīkla parametriem.
Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus, materiālus zaudējumus un lietotāja veselības kaitējumus.
Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai
izmantošanai.
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja Jūs to neizmantojat.
Neievietojiet ierīci un barošanas vadu ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Ja tas ir noticis nekavējoties atvienojiet ierīci
no elektrotīkla, pirms tālākas ierīces izmantošanas pārbaudiet darbaspēju un drošību pie kvalificētiem
speciālistiem.
Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, emocionālām vai
intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē ierīces
lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci.
Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, nomaiņa jāuztic ražotājam vai pilnvarotam servisa
centram, vai arī analoģiskam kvalificētam personālam.
Neizmantojiet ierīci ar bojātu barošanas vadu vai kontaktdakšu, pēc nokrišanas vai citiem bojājumiem. Ierīces
pārbaudei un remontam dodieties uz tuvāko Servisa centru.
Sekojiet līdzi, lai barošanas vads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
Atvienojot ierīci no elektrotīkla velciet aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.
Ierīcei jābūt stabili novietototai uz sausas līdzenas virsmas. Nenovietojiet to uz karstām virsmām, arī blakus
siltuma avotiem (piemēram, elektriskām plītīm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem.
Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Neatļaujiet bērniem pastāvīgi izmantot ierīci bez pieaugušo uzraudzības.
Neskarieties klāt karstām virsmām.
Lai izvairītos no elektrostrāvas trieciena un ierīces bojājumiem, izmantojiet tikai tos piederumus, kas ietilpst
pamatkomplektā.
Neizmantojiet ierīci ilgāk kā 40 stundas pēc kārtas. Pēc žāvētāja izmantošanas 40 stundu laikā, atvienojiet ierīci
no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
Neapsedziet ierīci.
UZMANĪBU: novietojiet ierīci tikai uz nesilstošas virsmas, lai novērstu aizdegšanos.
Ierīce nav paredzēta iedarbināšanai ar ārējo taimeri vai atsevišķu distances vadības sistēmu.
Necentieties patstāvīgi labot ierīci vai nomainīt jebkādas detaļas. Ierīces bojājuma gadījumā dodieties uz tuvāko
Servisa centru.
Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne
mazāk kā 2 stundas.
Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas
būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.
SAGATAVOŠANA DARBAM
Atbrīvojiet izstrādājumu no iepakojuma.
Pirms pirmās ieslēgšanas rūpīgi izmazgājiet visas tilpnes un noņemamās daļas ar ziepjūdeni, labi noskalojiet un
noslaukiet sausas.
Noslaukiet pamatni no iekšpuses ar mitru audumu.
DARBĪBA
Novietojiet žāvētāju uz stabilas, horizontālas virsmas.
Izvietojiet iepriekš sagatavotus produktus noņemamās sekcijās.
Sekcijas jāizvieto tā, lai ļautu gaisam brīvi cirkulēt starp tām. Nelieciet pārāk daudz produktu katrā sekcijā.
Maksimālais paliktņa piepildīšanas svars ir 0,8 kg.
Uzstādiet noņemamās sekcijas uz pamatnes.
Aizveriet ierīci ar vāku. Vākam jāatrodas uz ierīces visā tās darbības laikā.
Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Uzstādiet ieslēgšanas pogu stāvok«I». Ieslēgsies tīkla indikators.
Iestatiet nepieciešamo temperatūru ar regulatora palīdzību.
IETEICAMIE TEMPERATŪRAS REŽĪMI:
Zālaugi: 35-40
о
С
Maize: 40-50
о
С
Dārzeņi: 50-55
о
С
Augļi: 55-60
о
С
Sēnes: 50-55
о
С
Gaļa, zivs: 65-70
о
С
IETEICAMAIS PRODUKTU ŽĀVĒŠANAS LAIKS:
UZMANĪBU: žāvēšanas ilgums ir atkarīgs no vēlamā rezultāta.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Scarlett SC-FD421001 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Dörrgeräte für Lebensmittel und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Scarlett SC-FD421001 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Scarlett und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Scarlett -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Scarlett
SC-FD421001
Dörrgerät für Lebensmittel
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Scarlett SC-FD421001 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.