Scarlett SC-FD421001 Bedienungsanleitung

Scarlett SC-FD421001
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 25 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungScarlett SC-FD421001
IM013
www.scarlett.ru SC-FD421001
6
Яблоки
Снять кожуру, вынуть сердцевину, нарезать
кружками или дольками
4-15
Грибы
Тонко нарезать (маленькие грибы можно
сушить целиком)
6-14
Овощи
Морковь
Сварить до мягкого состояния. Натереть или
нарезать кружками.
8-14
Болгарский перец
Вытащить сердцевину, нарезать полосками или
кружками
4-14
Чеснок
Очистить и нарезать кружками
6-16
После завершения работы сушилки, выключите ее, переведя кнопку включения в положение «O».
Подождите, пока продукты остынут, после чего упакуйте их.
Отключите прибор от сети.
ВНИМАНИЕ: рекомендуется устанавливать все 5 съемных поддонов во время работы прибора, даже если
часть из них остаются пустыми.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА
В комплект сушилки входят 9 баночек для приготовления йогурта.
Перед первоначальным использованием тщательно вымойте баночки теплой водой с мылом, вытрите
насухо.
Для приготовления йогурта во всех баночках вам понадобится 1 литр молока и 1 грамм закваски.
Оставьте на сушилке только нижнюю емкость.
Поместите баночки без крышек с заготовкой на углубления в емкости.
Установите на емкость крышку.
Подключите прибор к сети. Переведите кнопку включения в положение «I». Загорится световой
индикатор.
Установите регулятор в положение «yogurt», температура 35,40 или 45
о
С.
Время приготовления зависит от того, какой густоты йогурт вы хотите получить (5-8 часов).
По истечении времени приготовления, выключите сушилку, переведя кнопку включения в положение «O».
Отключите прибор от сети.
Извлеките баночки с йогуртом.
Баночки с йогуртом закройте крышками и поставьте в холодильник.
ОЧИСТКА И УХОД
Отключите сушилку от электросети и дайте ей полностью остыть
Вымойте крышку и съемные поддоны тёплой водой с мылом (можно на верхней полке посудомоечной
машины), тщательно ополосните и высушите.
Аккуратно протрите базу влажной тканью.
Не допускается использование абразивных чистящих средств, органических растворителей и
агрессивных жидкостей.
ХРАНЕНИЕ
Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
Храните прибор в сухом прохладном месте.
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku.
Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedena nálepce odpovídají parametrům
elektrické sítě.
Nesprávné manipulace se spotřebičem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit škodu na majetku nebo
zranění uživatele.
Používejte pouze v domácnosti v souladu s vodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky v případě, že elektrický přístroj nepoužíváte.
Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a požáru neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Stane-li se
takto, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě a než ho budete používat dále se obraťte na Servisní
středisko pro kontrolu provozuschopnosti a bezpečnosti.
Spotřebič není určen k použití osobami (včetně děti) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo
smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo nejsou
instruováni o použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost.
Děti musí byt pod dohledem pro zabráněni her se spotřebičem.
Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim
zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifikovaný personál.
Nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou, a také po tom, co spadl nebo byl
poškozen jakýmkoliv jiným způsobem. Pro kontrolu a případnou opravu se obraťte na nejbližší servisní středisko.
Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
Při vytahování síťového kabelu jej uchopte za zástrčku a netahejte za kabel.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Scarlett SC-FD421001 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Dörrgeräte für Lebensmittel und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Scarlett SC-FD421001 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Scarlett und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Scarlett -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Scarlett
SC-FD421001
Dörrgerät für Lebensmittel
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Scarlett SC-FD421001 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.