Scarlett SC-FD421001 Bedienungsanleitung

Scarlett SC-FD421001
7.5 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 25 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungScarlett SC-FD421001
IM013
www.scarlett.ru SC-FD421001
8
UPOZORNĚNÍ: doporučujeme nastavit všech 5 sušících plátů, i když některé z nich budou prázdné.
JAK PŘIPRAVIT JOGURT
Sada sušičky obsahuje 9 nádobek na jogurt.
Před prvním použitím nádobky důkladně omyjte teplou vodou s čistícím prostředkem a vysušte.
Pro přípravu jogurtu ve všech nádobkách budete potřebovat mléko (1 l) a droždí (1g).
Na sušičce nechte pouze spodní nádobu.
Odkryté sklenice naplněné jogurtem umístěte do otvorů v nádobě.
Nasaďte víko.
Jednotku zapojte do sítě. Spínač nasaďte do polohy “I”. Rozsvítí se kontrolka.
Ovládání teploty nastavte do pozice “jogurt” (teplota 35, 40 nebo 45
о
С).
Délka přípravy závisí na žádoucí hustotě jogurtu (5 až 8 hodin).
Po vaření nastavte spínač do pozice “O” a přístroj vypněte.
Spotřebič odpojte ze sítě.
Vyjměte nádobky s jogurtem.
Na nádobky s jogurtem nasaďte víčko, zavřete je a vložte do chladničky.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Odpojte sušičku od elektrické sítě a nechte ji, aby úplně vychladla.
Umyjte velo a sušící pláty teplou vodou s mýdlem (lze také mýt na horní poličce v myčke nádobí), potom je dobře
opláchněte a osušte.
Opatrně otřete základ vlhkým hardem.
Zákaz použití brusných mycích prostředků, organických rozpouštědel nebo agresivních tekutin.
SKLADOVÁNÍ
Před čištěním překontrolujte, zda je spotřebič odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.
Splněte pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
Skladujte spotřebič v suchém a chladném místě.
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
За да използвате уреда правилно, прочетете внимателно Ръководството за експлоатация и го запазете
по-нататък при възникване на евентуални въпроси.
Преди да използвате изделието за пръв път проверете, дали посочените технически характеристики на
уреда съответстват с захранването във Вашата мрежа.
Неправилна експлоатация на уреда може да доведе до неизправности в работата му или да причини
здравословни щети.
Изделието е предназначено само за домашна употреба. Уредът не е за промишлено използване.
Винаги изключвайте уреда от контакт, ако не го ползвате.
Не потапяйте уреда или кабела във вода или други течности. Ако това се е случило, не го пипайте, а
първо изключете от контакт, изцяло го изсушете и проверете работата му в квалифициран сервизен
център.
Не експлоатирайте изделието с повреден кабел или щепсел, а също така след падане на изделието или
след други повреди. За проверка на работата му или ремонт обърнете се в най-близкия квалифициран
сервиз.
Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или
умствени способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не са
под надзор или не са инструктирани относно използването на фурната от друго лице, отговарящо за
тяхната безопасност.
Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не трябва да им се разрешава да играят с нея.
В тези случаи, когато захранващият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации,
захранващият кабел трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран център за обслужване,
или от квалифициран специалист.
Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
Като изключвате уреда, не дърпайте кабела, а изтеглете щепсела от контакт.
Изделието трябва да стои върху суха равна повърхност. Не го слагайте върху горещи повърхности, а
също така близо до излъчващи топлина устройства (например, печки), пердета и под рафтове.
Никога не оставяйте включения уред без надзор.
Не позволявайте децата да ползват уреда без да има някой възрастен до тях.
Не докосвайте горещи повърхности.
С цел предотвратяване на токов удар или неизправности и повреди на уреда, използвайте само
съставните части от комплекта.
Не използвайте уреда повече от 40 часа без прекъсване. След използване на уреда в продължение на 40
часа, изключете го от контакта и изчакайте да изстине.
Не покривайте уреда.
ВНИМАНИЕ: С цел предотвратяване от изгаряния слагайте уреда само върху ненагряваща се
повърхност.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Scarlett SC-FD421001 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Dörrgeräte für Lebensmittel und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.5 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Scarlett SC-FD421001 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Scarlett und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Scarlett -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Scarlett
SC-FD421001
Dörrgerät für Lebensmittel
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Scarlett SC-FD421001 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.