Scarlett SC-FD421003 Bedienungsanleitung

Scarlett SC-FD421003
5.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 11 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungScarlett SC-FD421003
IM014
www.scarlett.ru SC-FD421003
9
Neizmantojiet ierīci ar bojātu barošanas vadu vai kontaktdakšu, pēc nokrišanas vai citiem bojājumiem. Ierīces
pārbaudei un remontam dodieties uz tuvāko Servisa centru.
Sekojiet līdzi, lai barošanas vads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
Atvienojot ierīci no elektrotīkla velciet aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.
Ierīcei jābūt stabili novietototai uz sausas līdzenas virsmas. Nenovietojiet to uz karstām virsmām, arī blakus
siltuma avotiem (piemēram, elektriskām plītīm), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem.
Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Neatļaujiet bērniem pastāvīgi izmantot ierīci bez pieaugušo uzraudzības.
Neskarieties klāt karstām virsmām.
Lai izvairītos no elektrostrāvas trieciena un ierīces bojājumiem, izmantojiet tikai tos piederumus, kas ietilpst
pamatkomplektā.
Neizmantojiet ierīci ilgāk kā 24 stundas pēc kārtas. Pēc žāvētāja izmantošanas 24 stundu laikā, atvienojiet ierīci
no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.
Neapsedziet ierīci.
UZMANĪBU: novietojiet ierīci tikai uz nesilstošas virsmas, lai novērstu aizdegšanos.
Ierīce nav paredzēta iedarbināšanai ar ārējo taimeri vai atsevišķu distances vadības sistēmu.
Necentieties patstāvīgi labot ierīci vai nomainīt jebkādas detaļas. Ierīces bojājuma gadījumā dodieties uz tuvāko
Servisa centru.
Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne
mazāk kā 2 stundas.
Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas
būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.
SAGATAVOŠANA DARBAM
Atbrīvojiet izstrādājumu no iepakojuma.
Pirms pirmās ieslēgšanas rūpīgi izmazgājiet visas tilpnes un noņemamās daļas ar ziepjūdeni, labi noskalojiet un
noslaukiet sausas.
DARBĪBA
Novietojiet žāvētāju uz stabilas, horizontālas virsmas.
Izvietojiet iepriekš sagatavotus produktus noņemamās sekcijās.
Sekcijas jāizvieto tā, lai ļautu gaisam brīvi cirkulēt starp tām. Nepārslogojiet paliktņus ar produktiem. Maksimālais
paliktņa piepildīšanas svars ir 0,8 kg.
Novietojiet noņemamos paliktņus uz pamatnes. Paliktņu augstumu var regulēt no 1.5 līdz 3 cm.
Aizveriet ierīci ar vāku. Vākam jāatrodas uz ierīces visā tās darbības laikā.
Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Piespiediet ieslēgšanas pogu. Ierīce ir gatava darbam.
Pēc žāvētāja darbības beigām izslēdziet to, piespiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Pagaidiet, kamēr produkti atdzisīs, pēc tam tos iepakojiet.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
UZMANĪBU: ieteicams uzstādīt visas 5 noņemamās sekcijas ierīces darbības laikā, pat ja daļa no tām paliek
tukšas.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
Nomazgājiet vāku un noņemamās sekcijas siltā ziepjūdenī (var arī trauku mazgājamās mašīnas augšējā
plauktā), rūpīgi noskalojiet un nožāvējiet.
Saudzīgi noslaukiet pamatni ar mitru audumu.
Nedrīkst izmantot abrazīvos tīrīšanas līdzekļus, organiskos šķīdinātājus un agresīvus šķidrumus.
ABĀŠANA
Pirms glabāšanas pārliecinaties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi.
Izpildiet TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS sadaļas nosacījumus.
Ierīci glabājiet sausā, vēsā vietā.

LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SAUGUMO PRIEMONĖS
Prietaiso gedimui išvengti atidžiai perskaitykite Vartotojo instrukciją ir išsaugokite ją tolimesniam naudojimui.
Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros
tinklo parametrus.
Neteisingai naudodamiesi gaminiu, Jūs galite jį sugadinti, patirti nuostolių arba pakenkti savo sveikatai.
Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
Nesinaudodami prietaisu, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
Nenardinkite prietaiso ir maitinimo laido į vandenį bei kitus skysčius. Įvykus tokiai situacijai, nedelsdami išjunkite
prietaisą iš elektros tinklo ir nesinaudokite juo, kol jo darbingumą ir saugumą nepatikrins kvalifikuoti specialistai.
Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas ar kištukas buvo pažeisti, jei prietaisas nukrito ar buvo kitaip
pažeistas. Norėdami patikrinti ar suremontuoti prietaisą, kreipkitės į artimiausią Serviso centrą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.
Traukdami kištuką iš elektros lizdo, niekada netempkite laido.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Scarlett SC-FD421003 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Dörrgeräte für Lebensmittel und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Scarlett SC-FD421003 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Scarlett und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Scarlett -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Scarlett
SC-FD421003 | SC-FD421003RGR
Dörrgerät für Lebensmittel
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)280 x 310 x 200 mm
Leistung
Leistung250 W
AC Eingangsspannung220-240 V
AC Eingangsfrequenz50 Hz
Technische Details
ProduktfarbeGreen, Grey
Gitterdurchmesser280 mm
Anzahl der Gitterroste5
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Scarlett SC-FD421003 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.