Sensiplast IAN 93468 Bedienungsanleitung

Sensiplast IAN 93468
6 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 4 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungSensiplast IAN 93468
SE
Grattis till ditt köp av denna nya produkt.
Därmed har du valt en artikel av hög kvalitet. Bruksanvisningen, som är en del
av produkten, innehåller viktiga tips om säkerhet och användning. Gör dig
förtrogen med alla användnings- och säkerhetsanvisningar innan du tar
produkten i bruk. Använd produkten uteslutande i felfritt skick, enligt
beskrivningen och för de angivna användningsområdena. Behåll förpackningen
och bruksanvisningen så länge du använder bandaget och lämna med alla
underlag om du överlåter produkten åt tredje person.
Endast för privat bruk. Fråga din läkare:
- om du är osäker om användningen
- vid akuta skador
- om det uppstår problem
Använd inte bandaget i flera timmar i stck utan konsultation och inte ihop
med andra medicinska produkter som t.ex. krämer och salvor.
Se till att blodflödet inte hämmas!
Beakta bruksanvisningen
Tillverkningsdatum
Partibeteckningen
Tillverkaren
DK
Hjertelig tillykke med købet af dit nye produkt.
Hermed har du valgt et førsteklasses produkt. Brugsanvisningen er del af dette
produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed og brug. Inden du
bruger produktet, skal du gøre dig fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsan-
visninger. Brug altid kun produktet i upåklagelig tilstand, som beskrevet og til de
angivne anvendelsesområder. Opbevar emballagen og denne indlægsseddel,
længe bandagen er i brug. Hvis produktet gives videre til tredjemand, skal alle
dokumenter udleveres.
Kun til privat brug. Kontakt din læge i tilfælde af:
- usikkerhed i forbindelse med brug
- akutte læsioner
- eventuelle problemer
Benyt ikke bandagen over flere timer uden aftale med lægen og benyt den
ikke sammen med andre medicinske produkter, f.eks. cremer og salver.
rg for en god blodcirkulation!
Følg brugsanvisningen
Fremstillingsdato
Batchkode
Producent
GB
IE
Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a
high-quality article. The instructions for use are part of this product. They contain
important information on safety and use. Please familiarise yourself with the
instructions and safety information before using this product. Use the product
only in perfect condition, as described and for the specified area of use. Please
keep all packaging including this leaflet for as long as you use the brace and be
sure to include them when handing on the product to another person.
For personal use only. Consult a doctor if:
- you are unsure how to use the product
- you have acute injuries
- unforeseen problems arise
Consult a doctor before wearing the brace for hours at a time and do not
wear in combination with other medical products, e.g. creams or salves.
Ensure good circulation when wearing the brace!
Consult instructions for use
Manufacturing date
Batch designation
Manufacturer
FI
Paljon onnea uuden tuotteesi hankinnasta.
Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se
sisältää tärkeitä turvallisuutta ja käyttöä koskevia ohjeita. Tutustu ennen
tuotteen käyttöä sen kaikkiin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Käytä tuotetta
vain moitteettomassa tilassa kuvauksen mukaisesti ja mainitulla käyttötavalla.
Säilytä pakkaus sekä tämä pakkausseloste, niin kauan kuin käyt tuotetta, ja
anna ne tuotteen mukana, kun luovutat tuotteen kolmannelle osapuolelle.
Vain yksityiseen käyttöön. Käänny lääkärisi puoleen:
- kun et ole varma käyttavasta
- kun sinulla on akuutteja vammoja
- kun esiintyy ongelmia.
Käytä tukisidettä vain konsultoinnin jälkeen useamman tunnin ajan, älä
käytä sitä yhdessä muiden lääkinnällisten tuotteiden, kuten voiteiden ja
salvojen kanssa.
Varmista hyvä verenkierto!
Noudata käyttöohjeita
Valmistuspäivä
Eränumero
Valmistaja

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Sensiplast IAN 93468 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie klammern und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Sensiplast IAN 93468 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Sensiplast und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Sensiplast -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Sensiplast
IAN 93468
klammer
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Sensiplast IAN 93468 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.