Sony KV-21CL10E Bedienungsanleitung

Betrachten Sie hier gratis die Sony KV-21CL10E Bedienungsanleitung. Sie haben die Bedienungsanleitung gelesen, jedoch keine Antwort auf Ihre Frage gefunden? Dann stellen Sie Ihre Frage auf dieser Seite an andere Besitzer von Sony KV-21CL10E.

NL
master page=right
19
KV-21CL10B_GrpU29_NL
4-097-197-41(1)
Problemen oplossen
Hier volgen enkele eenvoudige oplossingen voor problemen met betrekking tot beeld en
geluid.
Laat in geval van problemen uw TV toestel door vakmensen nakijken. Open nooit zelf het
toestel.
Probleem Oplossing
Geen beeld (scherm is zwart) en
geen geluid.
Controleer de antenneaansluiting.
Steek de stekker in het stopcontact en druk op de !
knop aan de voorzijde van het apparaat.
Druk als de 1 indicatie brandt op de &/1 toets van de
afstandsbediening.
Druk op de ! toets aan de voorzijde van de TV om de
TV ongeveer 5 seconden uit te schakelen. Vervolgens
schakelt u de TV weer in.
Geen of slecht beeld, maar goede
geluidskwaliteit.
Gebruik het menusysteem om in "Beeldinstellingen"
weer te geven en selecteer "Herstellen" om de
fabrieksinstellingen te herstellen (zie bladzijde 9).
Geen beeld of menu-informatie van
de extra apparatuur die op de
euroscart aan de achterkant van het
toestel is aangesloten.
Ga na of u het aangesloten apparaat heeft aangezet en
druk meermaals op de toets van de
afstandsbediening totdat het juiste ingangssignaal in
beeld komt (zie bladzijde 17).
Goed beeld, maar geen geluid. Druk op de + toets van de afstandsbediening.
Controleer of de hoofdtelefoon afgesloten is.
Geen kleur bij een programma in
kleur.
Gebruik het menusysteem om "Beeldinstellingen"
weer te geven en selecteer "Herstellen" om de
fabrieksinstellingen te herstellen (zie bladzijde 9).
Vervormd beeld bij het wisselen van
TV kanalen of het overschakelen op
teletekst.
Zet de apparatuur uit die op de 21 pins euroscart aan
de achterkant van de TV is aangesloten.
Onjuiste karakters op de
teletekstpaginas.
Selecteer met behulp van het menusysteem de optie
"Taal/Land" en selecteer het land waar u het TV-
toestel gebruikt (zie bladzijde 15).
Scheef beeld. Gebruik het menusysteem om "Beeldrotatie" te
selecteren in het menu "Instellingen" en stel het beeld
bij (zie bladzijde 15).
Storing in beeld. Gebruik het menusysteem om de optie "AFT" in het
menu "Handmatig Programmeren" te selecteren en
stel handmatig de afstemming bij om de
beeldontvangst te verbeteren (zie bladzijde 14).
Gebruik het menusysteem om de optie
"Beeldoptimalisatie" te selecteren in het menu "Beeld"
en selecteer vervolgens "Aan" om de beeldruis te
verminderen (zie bladzijde 9).
De afstandsbediening doet het niet. Vervang de batterijen.
De standby-indicatie 1 op de TV
knippert rood.
Neem contact op met een Sony Service Centrum bij u
in de buurt.
Aanvullende informatie
04NLKV21CL10B.fm Page 19 Wednesday, July 9, 2003 10:28 AM

Haben sie eine Frage über Sony KV-21CL10E?

Hier können Sie Ihre Frage zu Sony KV-21CL10E einfach an andere Besitzer dieses Produkts stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Problem deutlich und ausführlich beschreiben. Je besser das Problem und die Frage beschrieben sind, desto einfach ist es für andere Sony KV-21CL10E-Besitzer Ihnen zu antworten.