Sony WF-XB700 Bedienungsanleitung

Sony WF-XB700
9.1 · 4
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungSony WF-XB700
A
B
C
D
E
F
Microgolven die afkomstig zijn van een
Bluetooth-apparaat kunnen de werking van
elektronische medische apparatuur
beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere
Bluetooth-apparaten op de volgende locaties
uit, aangezien dit een ongeluk kan
veroorzaken:
– In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen
voor mindervaliden in treinen, op locaties
waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de
buurt van automatische deuren of in de buurt
van brandalarmen.
Het afspelen van audio op dit toestel kan
vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen
van audio op het zendapparaat, wat het gevolg
is van de eigenschappen van draadloze
Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid
mogelijk niet synchroon met de beelden bij het
bekijken van films of het spelen van games.
Dit product produceert radiogolven wanneer
het in de draadloze modus wordt gebruikt.
Wanneer u het in de draadloze modus aan
boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de
instructies van het boordpersoneel met
betrekking tot het gebruik van producten in de
draadloze modus te volgen.
Het toestel ondersteunt beveiligingsfuncties
die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de
beveiliging tijdens communicatie via draadloze
Bluetooth-technologie te waarborgen.
Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen
en andere factoren is deze beveiliging echter
mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig bij
communicatie via draadloze Bluetooth-
technologie.
Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid
voor eventuele schade of verlies als gevolg van
informatielekken die zich voordoen tijdens
Bluetooth-communicatie.
Verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan
niet worden gegarandeerd.
– Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met
het toestel moeten voldoen aan de
Bluetooth-standaard voorgeschreven door
Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform
gecertificeerd zijn.
– Zelfs wanneer een verbonden apparaat
voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen
er gevallen zijn waarin de eigenschappen of
specificaties van het Bluetooth-apparaat
verbinding onmogelijk maken of leiden tot
andere bedieningsmethodes, weergave of
werking.
– Wanneer het toestel wordt gebruikt om
handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van
het verbonden apparaat of de
communicatieomgeving ruis optreden.
Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan
het even duren voordat de communicatie
wordt gestart.
Als het geluid regelmatig hapert tijdens
het afspelen
De situatie kan worden verbeterd door de
instellingen voor de kwaliteit van het draadloos
afspelen te wijzigen of de modus voor het
draadloos afspelen op het zendapparaat vast in
te stellen op SBC. Raadpleeg voor meer
informatie de bedieningsinstructies die bij het
zendapparaat zijn geleverd.
Wanneer u muziek beluistert via een
smartphone, kan de situatie worden verbeterd
door onnodige apps te sluiten of de
smartphone opnieuw op te starten.
Over het gebruik van bel-apps voor
smartphones en computers
Dit toestel ondersteunt alleen normale
binnenkomende oproepen. Bel-apps voor
smartphones en computers worden niet
ondersteund.
Over het opladen van het toestel
Dit toestel kan alleen worden opgeladen via
USB. Een computer met een USB-poort of een
USB-netstroomadapter is vereist voor het
opladen.
Gebruik altijd de bijgeleverde USB
Type-C-kabel.
Tijdens het opladen kan het toestel niet
worden ingeschakeld en kan de Bluetooth-
functie niet worden gebruikt.
Wrijf zweet of water na het gebruik
onmiddellijk van de oplaadpoort. Als er zweet
of water achterblijft op de oplaadpoort, kan dat
het oplaadvermogen van het toestel aantasten
(afb. ).
Als het toestel voor langere tijd niet wordt
gebruikt, kan de oplaadbare batterij snel leeg
raken. De batterij zal goed opgeladen blijven
nadat ze verschillende keren is ontladen en
opgeladen. Wanneer u het toestel voor langere
tijd opbergt, dient u de batterij om de zes
maanden op te laden om overontlading te
voorkomen.
Als de oplaadbare batterij heel snel leeg raakt,
moet deze vervangen worden door een
nieuwe. Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde Sony-verdeler om de batterij te
vervangen.
Als het toestel niet correct werkt
Volg de onderstaande procedure om het
toestel te resetten (afb. ).
Blijf de knop op de linker oorschelp indrukken.
Wanneer de indicator (rood) op de oorschelp
knippert en daarna dooft (na ongeveer 20
seconden), laat u de knop los. Blijf vervolgens
de knop op de rechter oorschelp indrukken.
Wanneer de indicator (rood) op de oorschelp
knippert en daarna dooft (na ongeveer 20
seconden), laat u de knop los. De
koppelingsgegevens en de andere instellingen
blijven behouden, zelfs wanneer het toestel
wordt gereset.
Als het probleem zich blijft voordoen, zelfs
nadat het toestel is gereset, voert u de
onderstaande procedure uit om het toestel te
initialiseren.
Blijf gedurende ongeveer 15 seconden of
langer op zowel de linker als rechter knop van
de oorschelp drukken. Wanneer de indicators
(rood) van de oorschelp beginnen te knipperen,
laat u de knoppen los en drukt u vervolgens
opnieuw op beide knoppen. De indicators
(blauw) knipperen 4 keer, het toestel wordt
geïnitialiseerd en de fabrieksinstellingen van
het toestel worden hersteld. Wanneer het
toestel wordt geïnitialiseerd, worden alle
koppelingsgegevens verwijderd.
Nadat het toestel is geïnitialiseerd, kan het
mogelijk geen verbinding meer maken met uw
iPhone of computer. Verwijder in dat geval de
koppelingsgegevens van het toestel van de
iPhone of computer en koppel ze vervolgens
opnieuw.
Opmerkingen over het opzetten van het
toestel
Verwijder na gebruik de hoofdtelefoon
langzaam.
Aangezien de oordopjes de oren goed
afsluiten, kunt u schade aan het trommelvlies
veroorzaken door ze hard in uw oren te
drukken of snel uit te nemen.
Tijdens het dragen van de oordopjes kan het
luidsprekermembraan een klikgeluid
produceren. Dat is geen storing.
Andere opmerkingen
Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken.
De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met
een mobiele telefoon, afhankelijk van de
signaalomstandigheden en de nabije
omgeving.
Als u ongemak ondervindt tijdens het gebruik
van het toestel, staak dan onmiddellijk het
gebruik.
De oordopjes kunnen beschadigd raken of
verslijten bij langdurig gebruik en langdurige
opslag.
Als de oordopjes vuil worden, verwijder deze
dan van het toestel en was ze voorzichtig met
de hand met een neutraal reinigingsmiddel.
Veeg al het vocht af na het reinigen.
Het toestel reinigen
Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is,
veeg het dan schoon met een zachte droge
doek. Als het toestel bijzonder vuil is, drenk dan
een doek in een milde oplossing van neutraal
reinigingsmiddel en wring deze goed uit
alvorens te vegen. Gebruik geen
oplosmiddelen zoals verdunner, benzeen of
alcohol aangezien deze het oppervlak kunnen
beschadigen.
Als u vragen hebt over of problemen
ondervindt met dit toestel die niet in deze
handleiding worden behandeld, neem dan
contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-verdeler.
Vervangingsonderdelen: Hybride oordopjes uit
siliconenrubber
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-verdeler voor informatie over
vervangingsonderdelen.
Locatie van het serienummerlabel
Zie afb.

Technische gegevens

Headset

Voeding:
3,7 V DC: ingebouwde oplaadbare
lithium-ionbatterij
5 V DC: bij opladen via USB
Bedrijfstemperatuur:
0 °C tot 40 °C
Nominaal vermogensverbruik:
0,4 W (Headset), 2 W (Oplaadhoes)
Gebruiksuren:
Bij verbinding via een Bluetooth-apparaat
Afspeeltijd voor muziek: max. 9 uur
Communicatietijd: max. 5 uur
Stand-bytijd: max. 200 uur
Opmerking: de gebruiksuren kunnen lager
liggen afhankelijk van de codec en de
gebruiksomstandigheden.
Oplaadtijd:
Ong. 2,5 uur (Headset)
(Na 10 minuten opladen kan er gedurende
ongeveer 60 minuten muziek afgespeeld
worden.)
Ong. 3 uur (Oplaadhoes)
Opmerking: de oplaadtijd en gebruiksuren
kunnen verschillen afhankelijk van de
gebruiksomstandigheden.
Oplaadtemperatuur:
5 °C tot 35 °C
Gewicht:
Ong. 8 g × 2 (Headset)
Ong. 46 g (Oplaadhoes)
Bijgeleverde items:
Draadloze stereoheadset (1)
USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®)
(ong. 20 cm) (1)
Hybride oordopjes uit siliconenrubber
(SS (1 lijn) (2), S (2 lijnen) (2), M (3 lijnen) (in
de fabriek aan het apparaat vastgezet) (2),
L (4 lijnen) (2))
Oplaadhoes (1)

Communicatiespecificatie

Communicatiesysteem:
Bluetooth-specificatie versie 5.0
Uitvoer:
Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1
Maximaal communicatiebereik:
In een rechte lijn zonder obstakels ong.
10m
1)
Frequentieband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Werkingsfrequentie:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Maximaal uitvoervermogen:
Bluetooth: < 9 dBm
Compatibele Bluetooth-profielen
2)
:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Ondersteunde codec
3)
:
SBC / AAC
Transmissiebereik (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz
(bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)
1)
Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van
factoren zoals obstakels tussen apparaten,
magnetische velden rond een magnetron,
statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid,
prestaties van de antenne, het
besturingssysteem, software enz.
2)
Bluetooth-standaardprofielen geven het doel
van Bluetooth-communicatie tussen apparaten
aan.
3)
Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie
en -conversie
Het ontwerp en de technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.

Systeemvereisten voor het

opladen van de batterij via

USB
USB-netvoedingsadapter
Een in de winkel verkrijgbare USB-
netstroomadapter die een minimale
uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) kan leveren

Handelsmerken

iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen.
Android is een handelsmerk van Google LLC.
Het Bluetooth®-woordmerk en de
Bluetooth®-logo’s zijn geregistreerde
handelsmerken in eigendom van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door
Sony Corporation gebeurt onder licentie.
USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde
handelsmerken van USB Implementers Forum.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn
het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Opmerkingen over de

licentie

Dit product bevat software die door Sony wordt
gebruikt in het kader van een
licentieovereenkomst met de eigenaar van het
overeenstemmende auteursrecht. Wij worden
door de eigenaar van het auteursrecht voor deze
software verplicht de inhoud van deze
overeenkomst vrij te geven aan onze klanten.
Open de volgende URL en lees de inhoud van de
licentie.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Disclaimer betreffende

diensten aangeboden door

derden

Diensten die aangeboden worden door derden
kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor dergelijke situaties.

Português

Auscultadores estéreo sem fios

Não instale o aparelho num local confinado
como, por exemplo, uma estante ou um armário
embutido.
Não exponha as baterias (bateria ou baterias
instaladas) a calor excessivo como, por exemplo,
luz solar, fogo ou outra fonte de calor durante
um longo período de tempo.
Não sujeite as baterias a temperaturas
extremamente baixas que possam resultar em
sobreaquecimento e aquecimento cíclico em
cadeia.
Não desmonte, abra nem destrua pilhas
secundárias ou baterias.
Não exponha as pilhas ou as baterias ao calor ou
ao fogo. Evite armazenar sob luz solar direta.
Se ocorrerem fugas das pilhas, não permita que
o líquido entre em contacto com a pele ou os
olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada
com água em abundância e consulte um médico.
As pilhas secundárias e baterias devem ser
carregadas antes da utilização. Consulte sempre
as instruções do fabricante ou o manual do
equipamento para obter as instruções de
carregamento adequadas.
Após longos períodos de armazenamento,
poderá ser necessário carregar e descarregar as
pilhas ou baterias várias vezes para obter o
máximo desempenho.
Elimine de forma adequada.
Este equipamento foi testado e demonstrou que
cumpre os limites definidos nos regulamentos
de Compatibilidade Eletromagnética (CEM)
quando utilizado com um cabo de ligação com
comprimento inferior a 3 metros.
Aviso para clientes: as informações
seguintes só se aplicam a equipamentos
vendidos em países sujeitos às diretivas da
UE
Este produto foi fabricado por ou em nome
da Sony Corporation.
Importador na UE: Sony Europe B.V.
Questões ao importador na UE ou
relacionadas com a conformidade do produto
na Europa devem ser enviadas ao
representante autorizado do fabricante, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Bélgica.
O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation
declara que o presente equipamento está em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de
conformidade está disponível no seguinte
endereço de Internet:
http://www.compliance.sony.de/
Tratamento de pilhas, baterias e
equipamentos elétricos e eletrónicos
no final da sua vida útil (aplicável na
União Europeia e em países com
sistemas de recolha seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto, na pilha
ou bateria ou na embalagem, indica que o
produto e a pilha ou bateria não devem ser
tratados como resíduos urbanos
indiferenciados. Em determinadas pilhas e
baterias, este símbolo pode ser utilizado em
combinação com um símbolo químico. O
símbolo químico para chumbo (Pb) é
adicionado se a pilha ou bateria contiver mais
de 0,004% de chumbo. Ao garantir uma
eliminação adequada destes produtos e
destas pilhas ou baterias, irá ajudar a evitar
potenciais consequências negativas para o
meio ambiente e para a saúde pública que
poderiam ser provocadas por um tratamento
incorreto destes resíduos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos
recursos naturais. Se, por motivos de
segurança, desempenho ou proteção de
dados, os produtos necessitarem de uma
ligação permanente a uma pilha ou bateria
integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período
de vida útil dos produtos, coloque-os num
ponto de recolha de produtos elétricos/
eletrónicos, de forma a garantir o tratamento
adequado dos produtos e da pilha ou bateria
integrada. Para todas as outras pilhas ou
baterias, consulte as instruções do produto
sobre a remoção da mesma. Deposite a pilha
ou bateria num ponto de recolha destinado à
reciclagem de resíduos de pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a
reciclagem deste produto ou desta pilha ou
bateria, contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área
ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha
ou bateria.
A validade das marcas CE está limitada aos
países em que for imposta por lei, sobretudo nos
países do EEE (Espaço Económico Europeu) e
Suíça.
O volume elevado pode afetar a sua audição.
Não utilize a unidade enquanto estiver a
caminhar, a conduzir ou a andar de bicicleta. Se
o fizer, pode causar acidentes na estrada.
Não utilize num local perigoso, exceto se
conseguir ouvir o som circundante.
Se água ou objetos estranhos entrarem na
unidade, pode ocorrer um incêndio ou choque
elétrico. Se água ou um objeto estranho entrar
na unidade, pare de imediato a sua utilização e
contacte o agente Sony mais próximo. Em
particular, siga sempre as precauções abaixo
apresentadas.
– Utilização junto de um lavatório, etc.
Tenha cuidado para que a unidade não caia
num lavatório ou num recipiente cheio de
água.
– Utilização à chuva ou na neve ou em locais
húmidos
Para obter mais informações sobre o efeito do
contacto do corpo humano com o telemóvel ou
outros dispositivos sem fios ligados à unidade,
consulte o manual de instruções do dispositivo
sem fios.
Instale os auriculares firmemente. Caso contrário,
eles podem-se soltar e ficar dentro dos seus
ouvidos, provocando lesões ou doenças.
Nunca insira uma ficha USB quando a unidade
principal ou o cabo de carregamento estiverem
molhados. Se a ficha USB for inserida enquanto a
unidade principal ou o cabo de carregamento
estiverem molhados, pode ocorrer um
curto-circuito devido ao líquido (água da
torneira, água do mar, bebida, etc.) que entra na
unidade principal ou no cabo de carregamento
ou devido a qualquer corpo estranho e causar
um aumento de temperatura anormal ou avaria.
Este produto (incluindo os acessórios) tem
íman(es) que pode(m) interferir com pacemakers,
válvulas de derivação programáveis para o
tratamento de hidrocefalia ou outros dispositivos
médicos. Não coloque este produto perto de
pessoas que utilizam esses dispositivos médicos.
Consulte o seu médico antes de utilizar este
produto se utilizar qualquer um desses
dispositivos médicos.
Este produto (incluindo os acessórios) tem
íman(es). Engolir o(s) íman(es) poderá causar
danos graves, como por exemplo perigo de
asfixia ou lesões intestinais. Se os ímanes (ou um
íman) forem engolidos, consulte imediatamente
um médico. Mantenha este produto longe das
crianças ou de outros indivíduos supervisionados
para evitar a ingestão acidental.
Há o risco de esta unidade ou das respetivas
peças pequenas poderem ser engolidas. Depois
de utilizar, guarde a unidade na caixa de
carregamento e num local fora do alcance de
crianças pequenas.
Nota sobre eletricidade estática
A eletricidade estática acumulada no corpo pode
provocar um ligeiro formigueiro nos ouvidos.
Para reduzir o efeito, utilize roupas feitas com
materiais naturais que suprimam a geração de
eletricidade estática.

Precauções

Notas sobre o desempenho à prova de
borrifo da unidade
A caixa de carregamento não é à prova de
borrifo.
As especificações da característica à prova
de borrifo desta unidade são equivalentes a
IPX4 na IEC 60529 “Graus de proteção contra
a entrada de água (Código IP)”, que
especifica o grau de proteção assegurado
contra a entrada de água. A unidade não
pode ser utilizada na água.
Se a unidade não for utilizada corretamente,
a água poderá entrar na unidade e causar
incêndio, eletrocussão e avarias.
Siga as precauções a seguir apresentadas e
utilize a unidade corretamente.
IPX4: protegida contra borrifos de água
provenientes de qualquer direção.
Líquidos aos quais se aplicam as
especificações de desempenho à prova
de borrifo
Aplicável: água doce, água da torneira,
transpiração
Não aplicável: líquidos que não os
indicados acima (exemplos: água
ensaboada, água com detergente, água
com produtos de banho, champô, água
quente de nascente, água de piscina, água
do mar, etc.)
O desempenho à prova de borrifo da
unidade baseia-se nas medições
efetuadas pela Sony nas condições
descritas acima. Tenha em atenção que
as avarias resultantes da imersão em
água causadas por uma utilização
incorreta por parte do cliente não são
abrangidas pela garantia.
Para garantir o desempenho à prova de
borrifo
Siga cuidadosamente as precauções abaixo
indicadas para garantir uma utilização
adequada da unidade.
Não force a entrada de borrifos de água nos
orifícios de saída de som.
Não deixe cair a unidade na água nem a
utilize debaixo de água.
Não deixe que a unidade permaneça
molhada num ambiente frio, pois a água
pode congelar. Para evitar avarias,
certifique-se de que limpa totalmente a
água após a utilização.
Não coloque a unidade na água nem a
utilize num local húmido como, por
exemplo, uma casa de banho.
Não deixe cair a unidade nem a exponha a
impactos mecânicos. Se o fizer, poderá
deformar ou danificar a unidade, resultando
na deterioração da característica à prova de
borrifo.
Utilize um pano seco e macio para limpar a
água que entrar na unidade. Se a água
permanecer nos orifícios de saída de som,
este poderá ficar abafado ou
completamente inaudível. Neste caso, retire
os auriculares, coloque os orifícios de saída
do som voltados para baixo e sacuda
algumas vezes para retirar a água (Fig. ).
Volte o orifício do microfone para baixo e
bata cuidadosamente cerca de cinco vezes
sobre, por exemplo, um pano seco. Se forem
deixadas gotas de água no orifício do
microfone, isso pode causar corrosão
(Fig. ).
Se a unidade estiver rachada ou deformada,
evite utilizá-la junto de água ou contacte o
agente Sony mais próximo.
Notas sobre as comunicações por
BLUETOOTH®
A tecnologia sem fios Bluetooth funciona num
alcance de cerca de 10m. A distância máxima
de comunicação poderá variar, dependendo da
presença de obstáculos (pessoas, objetos
metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente
eletromagnético.
As comunicações por Bluetooth poderão não
ser possíveis ou poderá ocorrer ruído ou falha
do áudio nas seguintes condições:
– Quando estiver uma pessoa entre a unidade
e o dispositivo Bluetooth. Esta situação
poderá ser melhorada se colocar o dispositivo
Bluetooth de frente para a antena da
unidade.
– Quando existir um obstáculo como, por
exemplo, um objeto metálico ou uma parede,
entre a unidade e o dispositivo Bluetooth.
– Quando existir um dispositivo Wi-Fi, forno de
micro-ondas ou outro dispositivo a emitir
micro-ondas perto da unidade.
– Comparativamente à utilização em interiores,
a utilização em exteriores está pouco sujeita
a reflexão do sinal proveniente de paredes,
pavimentos e tetos, o que resulta na
ocorrência da quebra de áudio mais
frequentemente do que na utilização em
interiores.
– A antena está incorporada na unidade
conforme ilustrado pela linha tracejada na
imagem (Fig. ). A sensibilidade das
comunicações por Bluetooth pode ser
melhorada se forem removidos todos os
obstáculos entre o dispositivo Bluetooth
ligado e a antena desta unidade.
Os dispositivos Bluetooth e Wi-Fi (IEEE802.11b/
g/n) utilizam a mesma frequência (2,4GHz). Ao
utilizar a unidade perto de um dispositivo
Wi-Fi, poderá ocorrer interferência
eletromagnética resultando em ruído, falha do
áudio ou impossibilidade de estabelecer
ligação. Neste caso, tente efetuar as seguintes
ações:
– Estabeleça uma ligação entre a unidade e o
dispositivo Bluetooth quando estiverem a,
pelo menos, uma distância de 10m do
dispositivo Wi-Fi.
– Desligue o dispositivo Wi-Fi quando utilizar a
unidade a uma distância até 10 m do
dispositivo Wi-Fi.
– Posicione a unidade e o dispositivo Bluetooth
o mais próximo possível um do outro.
As micro-ondas emitidas por um dispositivo
Bluetooth poderão afetar o funcionamento de
dispositivos médicos eletrónicos. Desligue esta
unidade e outros dispositivos Bluetooth nos
locais a seguir apresentados, uma vez que
poderão provocar acidentes:
– Em hospitais, próximo de lugares prioritários
em comboios, locais onde haja gás
inflamável, perto de portas automáticas ou
perto de alarmes de incêndio.
A reprodução de áudio nesta unidade poderá
apresentar algum atraso relativamente à do
dispositivo de transmissão. Tal acontece devido
às características da tecnologia sem fios
Bluetooth. Consequentemente, o som poderá
não estar sincronizado com a imagem durante
a visualização de filmes ou em jogos.
Este produto emite ondas de rádio quando
utilizado no modo sem fios.
Quando utilizado no modo sem fios num avião,
siga as indicações da tripulação relativamente
à utilização de produtos no modo sem fios.
A unidade suporta funções de segurança que
são compatíveis com a norma Bluetooth. Estas
funcionam como um meio para garantir a
segurança durante a comunicação utilizando a
tecnologia sem fios Bluetooth. No entanto,
dependendo das definições configuradas e de
outros fatores, esta segurança poderá não ser
suficiente. Tenha cuidado quando comunicar
através da tecnologia sem fios Bluetooth.
A Sony não assumirá a responsabilidade por
quaisquer danos ou perdas resultantes de
fugas de informação aquando da utilização de
ligações Bluetooth.
A ligação com todos os dispositivos Bluetooth
não pode ser garantida.
– Os dispositivos Bluetooth ligados à unidade
têm de cumprir a norma Bluetooth prescrita
pela Bluetooth SIG, Inc. e a sua conformidade
tem de estar certificada.
– Mesmo quando um dispositivo ligado está
em conformidade com a norma Bluetooth,
poderão existir situações em que as
características ou especificações do
dispositivo Bluetooth impossibilitam-no de
efetuar a ligação ou resultam em métodos de
controlo, visualização ou operação diferentes.
– Ao utilizar a unidade para efetuar chamadas
telefónicas no modo mãos-livres, poderá
ocorrer ruído dependendo do dispositivo
ligado ou do ambiente da comunicação.
Dependendo do dispositivo a ser ligado,
poderá ser necessário algum tempo para iniciar
as comunicações.
Se o som falhar frequentemente durante a
reprodução
A situação poderá ser melhorada se alterar as
definições de qualidade de reprodução sem
fios ou se corrigir o modo de reprodução sem
fios para SBC no dispositivo transmissor. Para
obter mais informações, consulte o manual de
instruções fornecido com o dispositivo
transmissor.
Ao ouvir música a partir de um smartphone, a
situação poderá ser melhorada se fechar as
aplicações desnecessárias ou se reiniciar o
smartphone.
Notas sobre a utilização de aplicações de
chamadas para smartphones e
computadores
Esta unidade suporta apenas as chamadas
recebidas normais. As aplicações de chamadas
para smartphones e computadores não são
suportadas.
Notas sobre o carregamento da unidade
Esta unidade só pode ser carregada através de
dispositivos USB. Para carregar, é necessário
um computador com uma porta USB ou um
transformador de CA USB.
Certifique-se de que utiliza o cabo USB Type-C
fornecido.
Quando estiver a carregar, a unidade não pode
ser ligada e a função Bluetooth não pode ser
utilizada.
Limpe imediatamente qualquer vestígio de
transpiração ou água na porta de
carregamento após a utilização. A presença de
vestígios de transpiração ou água na porta de
carregamento poderá afetar o carregamento
da unidade (Fig. ).
Se a unidade não for utilizada durante um
longo período de tempo, a bateria recarregável
poderá esgotar-se rapidamente. A bateria
recuperará a capacidade de carga depois de
ser descarregada e carregada várias vezes. Ao
armazenar a unidade durante um longo
período de tempo, carregue a bateria uma vez
a cada 6 meses para evitar a descarga
excessiva.
Se a carga da bateria recarregável se esgotar
muito rapidamente, deve ser substituída por
uma nova. Contacte o agente Sony mais
próximo para obter uma bateria de
substituição.
Se a unidade não funcionar corretamente
Siga o procedimento abaixo para repor a
unidade (Fig. ).
Prima sem soltar o botão na unidade esquerda.
Quando o indicador (vermelho) na unidade se
desligar após piscar (após cerca de 20
segundos), solte o botão. Em seguida, prima
sem soltar o botão na unidade direita. Quando
o indicador (vermelho) na unidade se desligar
após piscar (após cerca de 20 segundos), solte
o botão. As informações de emparelhamento e
outras definições são mantidas, mesmo
quando a unidade é reposta.
Se o problema persistir mesmo depois de a
unidade ser reposta, efetue o procedimento
abaixo para inicializar a unidade.
Prima sem soltar os botões esquerdo e direito
na unidade simultaneamente durante cerca de
15 segundos ou mais. Quando os indicadores
(vermelhos) da unidade começarem a piscar,
solte os botões e, em seguida, prima ambos os
botões novamente. Os indicadores (azuis)
piscam 4 vezes e a unidade é inicializada e
reposta com as definições de fábrica. Quando a
unidade é inicializada, todas as informações de
emparelhamento são apagadas.
Depois de a unidade ser inicializada, poderá
não ligar ao iPhone ou ao computador. Se
assim for, apague as informações de
emparelhamento da unidade a partir do
iPhone ou do computador e, em seguida,
efetue novamente o emparelhamento.
Notas sobre a utilização da unidade
Após a utilização, retire os auscultadores
lentamente.
Uma vez que os auriculares ficam bastante
justos nos ouvidos quando são colocados,
exercer pressão forte ou puxá-los rapidamente
poderá resultar em lesões nos tímpanos.
Quando usar os auriculares, poderá causar
estalidos na caixa acústica. Isto não significa
uma avaria.
Notas adicionais
Não submeta a unidade a impactos excessivos.
A função Bluetooth poderá não funcionar com
um telemóvel, dependendo das condições do
sinal e do ambiente circundante.
Se sentir algum desconforto durante a
utilização da unidade, pare imediatamente de
a utilizar.
Os auriculares podem sofrer danos ou
deterioração se forem utilizados ou
armazenados durante um longo período de
tempo.
Se os auriculares ficarem sujos, retire-os da
unidade e lave-os cuidadosamente à mão,
utilizando um detergente neutro. Após a
limpeza, seque qualquer vestígio de humidade.
Limpar a unidade
Quando o exterior da unidade estiver sujo,
limpe-o com um pano seco e macio. Se a
unidade estiver particularmente suja, molhe
um pano com uma solução de detergente
neutro e torça-o bem antes de limpar. Não
utilize solventes como diluente, benzina ou
álcool, pois estes produtos podem danificar a
superfície.
Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta
unidade que não sejam referidos neste
manual, consulte o agente Sony mais próximo.
Peças de substituição: Auriculares em borracha
de silicone híbrido
Consulte o agente Sony mais próximo para
obter informações sobre as peças de
substituição.
Localização da etiqueta com o número de
série
Consulte a Fig.

Especificações

Auscultadores

Fonte de alimentação:
3,7 V CC: Bateria recarregável de iões de
lítio incorporada
5 V CC: Quando carregados através de USB
Temperatura de funcionamento:
0 °C a 40 °C
Consumo de energia nominal:
0,4 W (Auscultadores), 2 W (Caixa de
carregamento)
Horas de utilização:
Com ligação através do dispositivo
Bluetooth
Tempo de reprodução de música:
máx. de 9 horas
Tempo de comunicação:
máx. de 5horas
Tempo de suspensão:
máx. de 200 horas
Nota: o número de horas de utilização
pode ser inferior, dependendo do Codec e
das condições de utilização.
Tempo de carregamento:
Aprox. 2,5 horas (Auscultadores)
(Após 10 minutos de carregamento, é
possível reproduzir música durante
aproximadamente 60 minutos.)
Aprox. 3 horas (Caixa de carregamento)
Nota: os tempos de carregamento e
utilização dependem das condições de
utilização.
Temperatura de carregamento:
5°C a 35°C
Massa:
Aprox. 8 g × 2 (Auscultadores)
Aprox. 46 g (Caixa de carregamento)
Itens incluídos:
Auscultadores estéreo sem fios (1)
Cabo USB Type-C® (USB-A para USB-C®)
(aprox. 20 cm) (1)
Auriculares em borracha de silicone híbrido
(SS (1 linha) (2), S (2 linhas) (2), M (3 linhas)
(instalados de fábrica na unidade) (2),
L (4 linhas) (2))
Caixa de carregamento (1)

Especificação da comunicação

Sistema de comunicação:
Versão 5.0 da especificação de Bluetooth
Emissão:
Classe de potência 1 da especificação de
Bluetooth
Alcance de comunicação máximo:
Aprox. 10 m em linha de visão
1)
Banda de frequências:
Banda de 2,4GHz (2,4000GHz -
2,4835GHz)
Frequência de funcionamento:
Bluetooth: 2.400MHz - 2.483,5MHz
Potência de emissão máxima:
Bluetooth: < 9 dBm
Perfis Bluetooth compatíveis
2)
:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Codec suportado
3)
:
SBC / AAC
Intervalo de transmissão (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (frequência de
amostragem de 44,1 kHz)
1)
A gama real depende de vários fatores, como
obstáculos entre os dispositivos, campos
magnéticos em torno de um forno
micro-ondas, eletricidade estática,
sensibilidade da receção, desempenho da
antena, sistema operativo, aplicação de
software, etc.
2)
Os perfis standard de Bluetooth indicam a
finalidade das comunicações entre os
dispositivos através de Bluetooth.
3)
Codec: formato de conversão e compressão do
sinal de áudio
O desenho e as especificações estão sujeitos a
alteração sem aviso prévio.

Requisitos de sistema para

carregar a bateria através de

USB
Transformador de CA USB
Um transformador de CA USB comercialmente
disponível, capaz de fornecer uma corrente de
saída de 0,5A (500mA) ou superior

Marcas comerciais

iPhone e iPod touch são marcas comerciais da
Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
Android é uma marca comercial da Google LLC.
A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas
comerciais registadas pertencentes à Bluetooth
SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas
pela Sony Corporation é efetuada sob licença.
USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais
registadas do USB Implementers Forum.
Outras marcas e nomes comerciais pertencem
aos respetivos proprietários.

Notas sobre licenciamento

Este produto contém software que a Sony utiliza
sob acordo de licenciamento com o proprietário
dos respetivos direitos de autor. Estamos
obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo
aos clientes por exigência do proprietários dos
direitos de autor do software.
Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da
licença.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Exclusão de

responsabilidade relativa a

serviços oferecidos por

terceiros

Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser
alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso
prévio. A Sony não se responsabiliza por
quaisquer situações deste tipo.

Dansk

Trådløst stereoheadset

Anbring ikke apparatet et trangt sted, f.eks. i en
bogreol eller i et indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke
eller batterier) for kraftig varme, f.eks. solskin, ild
eller lignende i længere tid ad gangen.
Udsæt ikke batterierne for ekstremt lave
temperaturer, da dette kan medføre
overophedning og termisk runaway.
Undlad at afmontere, åbne eller dele sekundære
celler eller batterier.
Udsæt ikke celler eller batterier for varme eller
ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.
Hvis et batteri lækker, skal du sikre, at væsken
ikke kommer i kontakt med huden eller øjnene.
Hvis du har rørt ved væsken, skal du vaske det
berørte område med rigelige mængder vand og
kontakte en læge. Sekundære batterier skal
oplades før brug. Følg altid producentens
instruktioner eller udstyrets brugervejledning
mht. korrekte opladningsinstruktioner.
Efter lang tids opbevaring kan det være
nødvendigt at oplade og aflade celler eller
batterier flere gange for at opnå maksimal
ydeevne.
Skal bortskaffes på forsvarlig vis.
Dette udstyr er blevet testet og overholder de
grænser, der er fastsat i EMC-bestemmelserne,
ved hjælp af et forbindelseskabel på maks.
3meter.
Meddelelse til kunderne: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, som er
solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation.
EU-Importør: Sony Europe B.V.
Forespørgsler til EU-Importøren eller
vedrørende overholdelse af produktgaranti i
Europa skal sendes til fabrikantens
repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Belgien.
Herved erklærer Sony Corporation, at dette
udstyr er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EU-
overensstemmelseserklæringen er
tilgængelig på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Bortskaffelse af udtjente batterier
samt elektriske og elektroniske
produkter (gælder for den
Europæiske Union og andre lande
med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes
i kombination med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for bly (Pb) er anført, hvis
batteriet indeholder mere end 0,004% bly.
Ved at sikre at disse produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges de mulige
negative konsekvenser for miljø og sundhed,
som en ukorrekt affaldshåndtering kan
forårsage. Genanvendelse af materialer
bidrager til at bevare naturlige ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerhed,
ydeevne eller dataintegritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet og det
elektriske og elektroniske udstyr skal de
udtjente produkter afleveres på en
genbrugsplads specielt indrettet til
genanvendelse af elektriske og elektroniske
produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal afleveres
på et indsamlingssted beregnet til
affaldshåndtering og genanvendelse af
batterier. Yderligere information om
genanvendelse af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.
CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor
den håndhæves juridisk. Den gælder
hovedsageligt i EØS-landene (Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz.
Høj lydstyrke kan påvirke din hørelse.
Brug ikke enheden, mens du går, kører eller
cykler. Det kan medføre trafikulykker.
Brug ikke på et farligt sted, medmindre den
omgivende lyd kan høres.
Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind
i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk
stød. Hvis der trænger vand eller
fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks
holde op med at bruge den og kontakte din
nærmeste Sony-forhandler. Husk især at følge
forholdsreglerne nedenfor.
– Anvendelse omkring en vask osv.
Pas på, at enheden ikke falder ned i en vask
eller beholder fyldt med vand.
– Anvendelse i regn eller sne eller på fugtige
steder.
Nærmere oplysninger om virkningen af, at
mobiltelefonen eller andre trådløse enheder, der
er tilsluttet enheden, berører kroppen, findes i
brugsanvisningen for den trådløse enhed.
Sæt ørepropperne korrekt i, så de ikke løsner sig
eller sidder tilbage ørerne, hvilket kan resultere i
skade eller sygdom.
Tilslut aldrig USB-stikket, hvis hovedenheden
eller opladningskablet er våde. Hvis USB-stikket
tilsluttes, mens hovedenheden eller
opladningskablet er våde, kan det medføre
kortslutning på grund af væsken (postevand,
havvand, læskedrik osv.) på hovedenheden eller
opladningskablet eller på grund af anden
kontaminering og medføre unormal
varmeproduktion eller fejlfunktion.
Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder
magnet(er), som muligvis kan interferere med
pacemakere, programmerbare shuntventiler til
hydrocephalusbehandling eller andet medicinsk
udstyr. Placer ikke dette produkt i nærheden af
personer, som anvender sådan medicinsk udstyr.
Konsulter din læge inden du anvender dette
produkt, hvis du anvender nogen former for
sådan medicinsk udstyr.
Dette produkt (inklusive tilbehør) indeholder
magnet(er). Slugning af magnet(er) kan
forårsage alvorlig skade som for eksempel
kvælningsfare eller tarmskader. Hvis magneter
(eller en magnet) sluges, skal der straks opsøges
læge. Hold dette produkt væk fra børn eller
andre individer under tilsyn for at forhindre
utilsigtet indtagelse.
Der er fare for, at denne enhed eller dens små
dele kan blive slugt. Efter brug skal du opbevare
enheden i opladeren og opbevare den på et sted
uden for småbørns rækkevidde.
Bemærkning om statisk elektricitet
Statisk elektricitet, der akkumuleres i kroppen,
kan forårsage en mild prikken i ørerne. For at
reducere denne effekt kan du bære tøj, der er
fremstillet af naturmaterialer, hvilket dæmper
dannelsen af statisk elektricitet.

Forholdsregler

Om enhedens vandafvisende ydeevne
Opladningscoveret er ikke vandafvisende.
De vandafvisende specifikationer for denne
enhed svarer til IPX4 i IEC 60529
"Beskyttelsesgrader mod vandindtrængning
(IP-kode)", hvilket angiver graden af
beskyttelse mod indtrængen af vand.
Enheden kan ikke bruges i vand.
Medmindre enheden anvendes korrekt, kan
vand komme ind i enheden og forårsage
brand, dødsfald forårsaget af elektrisk stød
eller funktionsfejl.
Læg omhyggeligt mærke til følgende
forholdsregler, og brug enheden korrekt.
IPX4: Beskyttet mod vandstænk fra alle
retninger.
Væsker, som de vandafvisende
ydeevnespecifikationer gælder for
Gælder for: ferskvand, postevand, sved
Gælder ikke for: andre væsker end de
ovenstående (eksempler: sæbevand,
vaskemiddelvand, vand med bademidler,
shampoo, varmt vand, poolvand, havvand
osv.)
Den vandafvisende ydeevne af
enheden er baseret på målinger udført
af Sony under de ovenfor beskrevne
forhold. Bemærk, at fejl som følge af
nedsænkning i vand forårsaget af
kundemisbrug ikke er omfattet af
garantien.
Sådan vedligeholdes den
vandafvisende ydeevne
Vær opmærksom på nedenstående
forholdsregler for at sikre korrekt brug af
enheden.
Stænk ikke vand med magt ind i
lydudgangshullerne.
Tab ikke enheden i vand, og anvend ikke
under vand.
Lad ikke enheden forblive våd i et koldt
miljø, da vandet kan fryse. For at undgå
fejlfunktion skal du sørge for at tørre vand af
efter brug.
Anbring ikke enheden i vand, og anvend
den ikke på fugtige steder som fx et
badeværelse.
Undgå at tabe enheden eller udsætte den
for fysisk stød. Dette kan deformere eller
beskadige enheden, hvilket resulterer i
forringelse af den vandafvisende ydeevne.
Brug en blød, tør klud til at tørre det vand af,
der kommer på enheden. Hvis der bliver ved
med at være vand i lydudgangshullerne, kan
lyden blive dæmpet eller helt uhørbar. Hvis
dette sker, skal du tage øretelefonerne ud,
placere lydudgangshullerne nedad og ryste
adskillige gange for at få vandet ud (Fig. ).
Vend mikrofonhullet nedad, og bank det
forsigtigt ca. fem gange mod et tørt klæde.
Hvis der er dråber af vand tilbage I
mikrofonhullet, kan det forårsage korrosion
(Fig. ).
Hvis enheden er revnet eller deform, skal du
afholde dig fra at bruge enheden i
nærheden af vand eller kontakte din
nærmeste Sony-forhandler.
Om BLUETOOTH®-kommunikation
Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer inden for
en rækkevidde på ca. 10 meter. Det maksimale
kommunikationsområde kan variere afhængigt
af forhindringer (mennesker, metal, væg osv.)
eller det elektromagnetiske miljø.
Bluetooth-kommunikation er muligvis ikke
mulig, eller der kan forekomme støj eller
lydafbrydelse under følgende forhold:
– Når der er en person mellem enheden og
Bluetooth-enheden. Denne situation kan
forbedres ved at placere Bluetooth-enheden,
så den vender mod enhedens antenne.
– Når der er en hindring som f.eks. et
metalobjekt eller en væg mellem enheden og
Bluetooth-enheden.
– Når en wi-fi-enhed eller mikrobølgeovn er i
brug, eller når der udsendes mikrobølger i
nærheden af enheden.
– Sammenlignet med indendørsbrug påvirkes
udendørsbrug kun lidt af signalrefleksion fra
vægge, gulve og lofter, hvilket resulterer i, at
lydafbrydelse forekommer hyppigere end ved
brug indendørs.
– Antennen er indbygget i enheden som vist
med den stiplede linje i illustrationen
(Fig. ). Bluetooth-kommunikationens
følsomhed kan forbedres ved at fjerne
hindringer mellem den tilsluttede
Bluetooth-enhed og antennen på denne
enhed.
Bluetooth- og wi-fi-enheder (IEEE802.11b/g/n)
bruger den samme frekvens (2,4 GHz). Når
enheden bruges i nærheden af en wi-fi-enhed,
kan der forekomme elektromagnetisk
interferens, hvilket resulterer i støj,
lydafbrydelse eller manglende evne til at
oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du
prøve at udføre følgende:
– Opret forbindelse mellem enheden og
Bluetooth-enheden, når de er mindst 10 m
væk fra wi-fi-enheden.
– Sluk for wi-fi-enheden, når du bruger
enheden inden for 10 m af wi-fi-enheden.
– Placér enheden og Bluetooth-enheden så tæt
på hinanden som muligt.
Mikrobølger, der kommer fra en Bluetooth-
enhed, kan påvirke brugen af elektronisk
medicinsk udstyr. Sluk for denne enhed eller
andre Bluetooth-enheder på følgende steder,
da brugen kan medføre ulykker:
– på hospitaler; nær forbeholdte siddepladser i
tog; steder, hvor brændbar gas er til stede;
nær automatiske døre eller nær
brandalarmer.
Lydafspilningen på denne enhed kan forsinkes
fra den på transmissionsenheden på grund af
egenskaberne ved trådløs Bluetooth-teknologi.
Som følge heraf er lyden muligvis ikke
synkroniseret med billedet, når du ser film eller
spiller spil.
Dette produkt udsender radiobølger, når det
bruges i trådløs tilstand.
Når det bruges i trådløs tilstand på et fly, skal
du følge anvisningerne fra flybesætningen
vedrørende tilladt brug af produkter i trådløs
tilstand.
Enheden understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder Bluetooth-standarden, som et
middel til at sørge for sikkerhed under
kommunikation ved hjælp af trådløs
Bluetooth-teknologi. Afhængigt af de
konfigurerede indstillinger og andre faktorer er
denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig.
Vær forsigtig, når du kommunikerer via trådløs
Bluetooth-teknologi.
Sony påtager sig intet ansvar for skader eller
tab som følge af informationslækage, der
opstår ved brug af Bluetooth-kommunikation.
Der kan ikke garanteres forbindelse med alle
Bluetooth-enheder.
– Bluetooth-enheder, der er tilsluttet til
enheden, skal overholde Bluetooth-
standarden, der er foreskrevet af Bluetooth
SIG, Inc. og skal certificeres som værende
kompatibel.
– Selv når en tilsluttet enhed overholder
Bluetooth-standarden, kan der være tilfælde,
hvor Bluetooth-enhedens egenskaber eller
specifikationer ikke gør det muligt at oprette
forbindelse eller resulterer i forskellige
kontrolmetoder, visning eller drift.
– Når enheden bruges til at udføre håndfri tale i
telefonen, kan der opstå støj afhængigt af
den tilsluttede enhed eller
kommunikationsmiljøet.
Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, kan
det tage lidt tid at starte kommunikationen.
Hvis lyden ofte springer under afspilning
Situationen kan forbedres ved at ændre
kvalitetsindstillingen for trådløs afspilning eller
ved at ændre den trådløse afspilningstilstand
til SBC på den transmitterende enhed. Hvis du
ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
transmitterende enhed.
Når du lytter til musik fra en smartphone, kan
situationen forbedres ved at lukke
unødvendige apps eller genstarte
smartphonen.
Om brug af telefoni-apps til smartphones
og computere
Denne enhed understøtter kun almindelige
indgående opkald. Telefoni-apps til
smartphones og computere understøttes ikke.
Om opladning af enheden
Denne enhed kan kun oplades via USB. Til
opladning kræves der en computer med en
USB-port eller en USB-vekselstrømsadapter.
Sørg for at bruge det medfølgende USB
Type-C-kabel.
Under opladningen kan enheden ikke tændes,
og Bluetooth-funktionen kan ikke bruges.
Tør straks sved eller vand af fra
opladningsporten efter brug. Hvis der er sved
eller vand tilbage på opladningsporten, kan det
forringe evnen til at oplade enheden (Fig. ).
Hvis enheden ikke bruges i lang tid, kan det
genopladelige batteri blive udtømt hurtigt.
Batteriet vil kunne holde en ordentlig
opladning, efter at den er afladet og opladet
flere gange. Når du opbevarer enheden i
længere tid, skal du oplade batteriet en gang
hvert halve år for at forhindre overladning.
Hvis det genopladelige batteri bliver meget
udtømt, skal det udskiftes med et nyt. Kontakt
venligst din nærmeste Sony-forhandler for
udskiftning af batterier.
Hvis enheden ikke fungerer korrekt
Følg nedenstående fremgangsmåde for at
nulstille enheden (Fig. ).
Tryk derefter på knappen på den venstre
enhed, og hold den nede. Slip knappen, når
indikatoren (rød) på enheden blinker og
derefter slukker (efter ca. 20 sekunder). Tryk
derefter på knappen på den højre enhed, og
hold den nede. Slip knappen, når indikatoren
(rød) på enheden blinker og derefter slukker
(efter ca. 20 sekunder). Parringsoplysningerne
og andre indstillinger bevares, selv når
enheden er nulstillet.
Hvis problemet fortsætter, selvom enheden er
nulstillet, skal du udføre proceduren nedenfor
for at initialisere enheden.
Tryk på højre og venstre knap på enheden, og
hold dem nede i mindst 15 sekunder. Slip
knapperne, når indikatorerne (rød) blinker, og
tryk derefter igen på begge knapper.
Indikatorerne (blå) blinker 4 gange, enheden
initialiseres og nulstilles derefter til
fabriksindstillingerne. Når enheden initialiseres,
slettes alle parringsoplysninger.
Når enheden er initialiseret, kan den ikke
oprette forbindelse til din iPhone eller
computer. Hvis dette sker, skal du slette
parringsoplysningerne for enheden fra iPhonen
eller computeren og derefter parre dem igen.
Bemærkninger om at bære enheden
Efter brug skal hovedtelefonerne langsomt
fjernes.
Eftersom øretelefonerne giver en tæt forsegling
i ørerne, kan det at tvinge dem ind eller hurtigt
trække dem ud resultere i
trommehindebeskadigelse.
Når du har øretelefonerne i, kan
højttalermembranen producere en kliklyd.
Dette er ikke en fejl.
Andre bemærkninger
Udsæt ikke enheden for meget stød.
Bluetooth-funktionen fungerer muligvis ikke
med en mobiltelefon afhængigt af
signalforholdene og omgivelserne.
Hvis du oplever ubehag under brug af
enheden, skal du omgående holde op med at
bruge den.
Øretelefonerne kan blive beskadiget eller
forringet med langvarig brug og opbevaring.
Hvis øretelefonerne bliver beskidte, skal du
fjerne dem fra enheden og vaske dem
forsigtigt med hænderne ved brug af et
neutralt rengøringsmiddel. Efter rengøring skal
du tørre eventuel fugt af.
Rengøring af enheden
Når ydersiden af enheden er snavset, skal du
rengøre den ved at tørre den af med en blød,
tør klud. Hvis enheden er særligt snavset,
blødgør en klud i en fortyndet opløsning af
neutralt rengøringsmiddel og vrid den godt,
inden det tørres. Brug ikke opløsningsmidler
som fortynder, benzen eller sprit, da de kan
beskadige overfladen.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
denne enhed, som ikke er beskrevet i denne
vejledning.
Reservedele: Hybridøretelefoner af
silikonegummi
Kontakt venligst din nærmeste Sony-
forhandler for at få oplysninger om
reservedele.
Placering af serienummeretiketten
Se Fig.

Specifikationer

Headset

Strømkilde:
DC 3,7 V: Indbygget, genopladeligt
litiumionbatteri
DC 5 V: Ved opladning via USB
Driftstemperatur:
0 °C til 40 °C
Nominelt strømforbrug:
0,4 watt (Headset), 2 watt (Opladningsetui)
Timer i brug:
Ved tilslutning via Bluetooth-enheden
Afspilningstid for musik: Maks. 9 timer
Kommunikationstid: Maks. 5 timer
Standbytid: Maks. 200 timer
Bemærk! Antallet af timer i brug kan være
kortere afhængigt af codec og
anvendelsesforholdene.
Opladningstid:
Ca. 2,5 timer (Headset)
(Ca. 60 minutters afspilningstid for musik er
mulig efter 10 minutters opladning).
Ca. 3 timer (Opladningsetui)
Bemærk! Opladningstiden og antallet af
timer i brug kan være anderledes
afhængigt af anvendelsesforholdene.
Opladningstemperatur:
5 °C til 35 °C
Vægt:
Ca. 8 g × 2 (Headset)
Ca. 46 g (Opladningsetui)
Medfølgende dele:
Trådløst stereoheadset (1)
USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®)
(ca.20 cm) (1)
Hybridøretelefoner af silikonegummi
(SS (1 linje) (2), S (2 linjer) (2), M (3 linjer)
(forbundet til enheden fra fabrikken) (2),
L (4 linjer) (2))
Opladningsetui (1)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 5.0
Udgang:
Bluetooth-specifikation strømklasse 1
Maksimal kommunikationsrækkevidde:
Synslinje ca. 10 m
1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
Maksimal udgangseffekt:
Bluetooth: < 9 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler
2)
:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Understøttet codec
3)
:
SBC / AAC
Transmissionsområde (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (samplingfrekvens
44,1kHz)
1)
Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer
som f.eks. forhindringer mellem enheder,
magnetfelter i nærheden af en mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagefølsomhed,
antennens ydeevne, operativsystem, software
mv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angiver formålet
med Bluetooth-kommunikation mellem
enheder.
3)
Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.

Systemkrav for en

batteriopladning via USB

USB AC-adapter
Et USB AC-adapter, som fås i almindelig handel,
og som er i stand til at levere en udgangsstrøm
på 0,5 A (500 mA) eller mere

Varemærker

iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende
Apple Inc., der er registreret i USA og andre
lande.
Android er et varemærke tilhørende Google
LLC.
Bluetooth®-ordmærket og logoer er
registrerede varemærker tilhørende Bluetooth
SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af
Sony Corporation sker under licens.
USB Type-C® og USB-C® er registrerede
varemærker tilhørende USB Implementers
Forum.
Andre varemærker og handelsmærker tilhører
de respektive ejere.

Bemærkninger vedrørende

licens

Dette produkt indeholder software, som Sony
bruger i henhold til en licensaftale med
opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle
aftalens indhold til kunder som påkrævet af
softwarens opretshaver.
Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Ansvarsfralæggelse

vedrørende tjenesteydelser,

som tredjeparter tilbyder

Tjenesteydelser, som tredjeparter tilbyder, kan
ændres, afbrydes eller afsluttes uden
forudgående varsel. Sony kan ikke holdes
ansvarlig i denne type situationer.

Suomi

Langattomat stereokuulokkeet

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja
sisältävää laitetta) pitkäksi aikaa lämmönlähteille,
kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
Älä altista akkuja äärimmäisen alhaisille
lämpötiloille, jotka voivat aiheuttaa
ylikuumenemisen tai lämpökarkaamisen.
Älä pura, avaa tai hajota akkuja tai paristoja.
Älä altista akkuja tai paristoja lämmölle tai tulelle.
Vältä säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
Jos akku vuotaa, vältä vuotavan aineen
joutumista iholle tai silmiin. Jos ainetta pääsee
iholle tai silmiin, pese aine pois heti runsaalla
vedellä ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
Akut ja paristot on ladattava ennen käyttöä.
Katso aina asianmukaisen lataamisen ohjeet
valmistajan ohjeista tai laiteoppaasta. Jos laite on
ollut pitkään varastoituna, sen akut tai paristot
on mahdollisesti ladattava ja varaus purettava
useita kertoja, ennen kuin laite toimii parhaalla
mahdollisella tavalla.
Hävitä asianmukaisesti.
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan
EMC-direktiivin rajoitusten mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, joka on enintään
3metriä pitkä.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation
toimesta tai puolesta.
EU-maahantuoja: Sony Europe B.V.
EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai
tuotteen Euroopan vaatimustenmukaisuuteen
liittyvät tiedustelut tulee osoittaa valmistajan
valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistettujen paristojen/
akkujen ja sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan unionia sekä
muita maita, joissa on käytössä jätteiden
lajittelujärjestelmä)
Tämä laitteeseen, paristoon/akkuun tai
pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ja paristoa/akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Tietyissä paristoissa/
akuissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Lyijyn (Pb) kemikaalinen symboli on
lisätty, jos paristo/akku sisältää enemmän
kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla näiden
laitteiden ja paristojen/akkujen
asianmukaisen hävittämisen voit auttaa
estämään luonnolle ja ihmisten terveydelle
aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita
näiden tuotteiden epäasianmukainen
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen eheys vaatii, että paristo/akku on
kiinteästi kytketty laitteeseen, valtuutetun
huollon on vaihdettava paristo/akku. Käytöstä
poistetun pariston/akun ja sähkö- ja
elektroniikkalaitteen asianmukaisen käsittelyn
varmistamiseksi nämä tuotteet on vietävä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan vastaanottopisteeseen. Muiden
paristojen/akkujen kohdalla tarkista
käyttöohjeesta, miten paristo/akku poistetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo/akku niiden kierrätyksestä
huolehtivaan vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen/akkujen
kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote tai
paristo/akku on ostettu.
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa,
joissa se pannaan oikeudellisesti täytäntöön,
lähinnä Euroopan talousalueen (ETA) maissa ja
Sveitsissä.
Suuri äänenvoimakkuus voi vaikuttaa kuuloosi.
Älä käytä laitetta, kun kävelet, ajat autoa tai
pyöräilet. Tämä saattaa aiheuttaa
liikenneonnettomuuksia.
Älä käytä vaarallisessa paikassa, ellei ympäristön
ääniä voida kuulla.
Jos vettä tai vierasesineitä pääsee laitteeseen,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos
vettä tai vierasesineitä pääsee laitteeseen, lopeta
käyttö välittömästi ja ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään. Muista erityisesti
noudattaa edellä mainittuja varotoimia.
– Käyttö altaan tms. lähellä
Ole varovainen, ettei laite putoa altaaseen tai
vesiastiaan.
– Käyttö vesi- tai lumisateessa tai kosteissa
paikoissa
Tietoja laitteeseen yhdistetyn matkapuhelimen
tai muun langattoman laitteen kosketuksen
vaikutuksesta ihmiskehoon on annettu
langattoman laitteen käyttöohjeessa.
Asenna nappikuulokkeet kunnolla. Muussa
tapauksessa ne voivat irrota ja jäädä korvaasi,
mikä voi aiheuttaa vamman tai sairastumisen.
Älä koskaan työnnä USB-pistoketta paikalleen,
kun päälaite tai latauskaapeli on märkä. Jos
USB-pistoke työnnetään paikalleen päälaitteen
tai latauskaapelin ollessa märkä, päälaitteeseen
tai latauskaapeliin tarttunut neste (vesijohtovesi,
merivesi, virvoitusjuoma jne.) tai vieras aine voi
aiheuttaa oikosulun, josta on seurauksena
epänormaalia lämmönmuodostusta tai
toimintahäiriö.
Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien)
on magneetteja, jotka voivat häiritä tahdistimia,
hydrokefalian hoitoon tarkoitettuja ohjelmoitavia
sunttiventtiileitä tai muita lääketieteellisiä
laitteita. Älä sijoita tätä laitetta lähelle henkilöitä,
jotka käyttävät tällaisia lääketieteellisiä laitteita.
Neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän
tuotteen käyttämistä, jos käytät jotain tällaista
lääketieteellistä laitetta.
Tässä tuotteessa (lisävarusteet mukaan lukien)
on magneetteja. Magneettien nieleminen voi
aiheuttaa vakavia vahinkoja, kuten
tukehtumisvaaran tai suolistovammoja. Jos
magneetteja (tai magneetti) on nielty, ota
välittömästi yhteyttä lääkäriin. Säilytä tuote
lasten tai muiden valvottavien henkilöiden
ulottumattomissa, jottei magneetteja niellä
vahingossa.
On olemassa vaara, että tämä laite tai sen pienet
osat voidaan niellä. Säilytä käytön jälkeen
latauskotelossa ja lasten ulottumattomissa.
Huomautus staattisesta sähköstä
Kehoon kertynyt staattinen sähkö voi aiheuttaa
lievää pistelyä korvissa. Käytä vaikutuksen
vähentämiseksi luonnonmateriaaleista
valmistettuja vaatteita, jotka ehkäisevät
staattisen sähkön syntymistä.

Varotoimet

Tietoja laitteen vedenkestävästä
suorituskyvystä
Latauskotelo ei ole vedenkestävä.
Tämän laitteen vedenkestävyys vastaa
standardin IEC 60529 ”Suojaus veden
tunkeutumista vastaan (IP-koodi)” luokkaa
IPX4, joka määrittää suojausasteen veden
tunkeutumista vastaan. Laitetta ei voi
käyttää vedessä.
Jos laitetta ei käytetä oikein, siihen voi
päästä vettä ja seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai toimintahäiriöitä.
Huomioi seuraavat varotoimet huolellisesti
ja käytä laitetta oikein.
IPX4: Suojattu kaikista suunnista tulevilta
vesiroiskeilta.
Nesteet, joita vedenkestävyyden
suorituskykymääritelmät koskevat
Käytettävissä: Makea vesi, vesijohtovesi,
hiki
Ei voida käyttää: Muut kuin edellä mainitut
nesteet (esimerkiksi: saippuavesi,
pesuaineita tai kylpyaineita sisältävä vesi,
shampoo, kuumien lähteiden vesi, allasvesi
ja merivesi)
Laitteen vedenkestävyyden
suorituskyky perustuu Sonyn edellä
kuvatuissa olosuhteissa tekemiin
mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata
veteen upottamiseen liittyviä
toimintahäiriöitä, jotka ovat
aiheutuneet asiakkaan väärinkäytöstä.
Vedenkestävän suorituskyvyn
ylläpitäminen
Huomioi huolellisesti alla olevat varotoimet
laitteen oikeaoppisen käytön varmistamiseksi.
Älä roiskuta vettä voimakkaasti äänen
ulostuloreikiin.
Älä pudota laitetta veteen äläkä käytä sitä
veden alla.
Älä jätä laitetta märkänä kylmään paikkaan,
sillä vesi voi jäätyä. Pyyhi mahdollinen vesi
laitteesta käytön jälkeen toimintahäiriön
estämiseksi.
Älä aseta laitetta veteen tai käytä sitä
kosteassa paikassa, kuten kylpyhuoneessa.
Älä pudota laitetta tai altista sitä
mekaanisille iskuille. Tämä saattaa aiheuttaa
laitteen muodonmuutoksia tai vahingoittaa
sitä, minkä seurauksena vedenkestävä
suorituskyky heikkenee.
Pyyhi laitteeseen päässyt vesi pehmeällä ja
kuivalla liinalla. Jos vettä jää äänen
ulostuloreikiin, ääni saattaa vaimentua tai
hävitä täysin kuulumattomiin. Jos näin käy,
poista nappikuulokkeet, aseta äänen
ulostuloreiät alaspäin ja ravista useita
kertoja veden poistamiseksi (kuva ).
Käännä mikrofonin reikä alaspäin ja naputa
sitä varovasti noin viisi kertaa kuivaan
pyyhkeeseen tms. Jos mikrofonin reikään jää
vesipisaroita, ne voivat aiheuttaa
korroosiota (kuva ).
Jos laite halkeaa ja vääntyy, vältä sen
käyttöä veden läheisyydessä tai ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
BLUETOOTH®-tiedonsiirto
Langattoman Bluetooth-tekniikan kantama on
noin 10 metriä. Enimmäisyhteysalue voi
vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon,
metallipinnan tai seinän) tai
sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
Bluetooth-viestintä ei ehkä ole mahdollista, tai
häiriöitä tai äänen häviämistä voi esiintyä
seuraavissa olosuhteissa:
– Kun laitteen ja Bluetooth-laitteen välillä on
henkilö. Tilannetta voidaan parantaa
asettamalla Bluetooth-laite siten, että se on
laitteen antennia kohti.
– Kun laitteen ja Bluetooth-laitteen välissä on
este, kuten metalliesine tai seinä.
– Kun käytössä on WiFi-laite tai mikroaaltouuni
tai mikroaaltoja lähetetään laitteen lähellä.
– Sisäkäyttöön verrattuna ulkona käytettäes
esiintyy vähän heijastuksia pinnoista, kuten
seinistä, lattioista ja katoista, mikä johtaa
äänen häviämiseen useammin kuin
sisätiloissa.
Antenni on sisäänrakennettu yksikköön, kuten
alla olevan kuvan katkoviiva osoittaa
(kuva ). Bluetooth-viestinnän herkkyyttä
voidaan parantaa poistamalla mahdolliset
esteet yhdistetyn Bluetooth-laitteen ja tämän
laitteen antennin väliltä.
Bluetooth- ja WiFi-laitteet (IEEE802.11b/g/n)
käyttävät samaa taajuutta (2,4 GHz). Kun
laitetta käytetään WiFi-laitteen lähellä, voi
esiintyä sähkömagneettista häiriötä, joka
aiheuttaa häiriöitä, äänen häviämistä tai
kyvyttömyyden muodostaa yhteys. Jos näin
käy, kokeile tilanteen korjaamista seuraavasti:
– Muodosta yhteys laitteen ja Bluetooth-
laitteen välille, kun ne ovat vähintään 10 m:n
päässä WiFi-laitteesta.
– Sammuta WiFi-laite, kun laitetta käytetään
alle 10 m:n päässä WiFi-laitteesta.
– Aseta laite ja Bluetooth-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
Bluetooth-laitteesta säteilevät mikroaallot
voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten
laitteiden toimintaan. Katkaise virta tästä
laitteesta ja muista Bluetooth-laitteista
seuraavissa paikoissa, sillä muuten
seurauksena voi olla onnettomuus:
– sairaaloissa, junien erityispaikkojen
läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä
kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien
lähellä.
Laite saattaa toistaa äänen hieman lähettävää
laitetta myöhemmin langattoman
Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien vuoksi.
Tämän vuoksi ääni ei ehkä ole synkronoituna
kuvan kanssa elokuvia katsottaessa tai pelejä
pelattaessa.
Tämä tuote lähettää radioaaltoja, kun sitä
käytetään langattomassa tilassa.
Kun sitä käytetään langattomassa tilassa
lentokoneessa, noudata
matkustamohenkilökunnan ohjeita tuotteiden
sallitusta käytöstä langattomassa tilassa.
Laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia
turvatoimintoja tietoliikenteen tietoturvan
takaamiseksi, kun käytetään langatonta
Bluetooth-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista
ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei
ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät
tiedonsiirtoon langatonta Bluetooth-
teknologiaa.
Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä,
jotka johtuvat Bluetooth-tiedonsiirron aikana
tapahtuneista tietovuodoista.
Yhteyttä kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei
voida taata.
– Laitteeseen yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden
on oltava Bluetooth SIG, Inc:n määrittämän
Bluetooth-standardin mukaisia ja niiden on
oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
– Vaikka yhdistetty laite on Bluetooth-
standardin mukainen, Bluetooth-laitteen
ominaisuudet tai tekniset erittelyt eivät
mahdollista yhdistämistä tai ne johtavat
poikkeaviin ohjausmenetelmiin tai
toimintaan.
– Kun laitetta käytetään handsfree-puheluihin,
voi esiintyä häiriöitä yhdistetystä laitteesta tai
viestintäympäristöstä riippuen.
Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron
aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
Jos ääni hyppii usein toiston aikana
Voit lieventää ongelmaa muuttamalla
langattoman toiston laatuasetuksia tai
valitsemalla lähettävässä laitteessa
langattomaksi toistotilaksi SBC-tilan. Lisätietoja
on lähettävän laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
Kun kuunnellaan musiikkia älypuhelimesta,
tilannetta voidaan parantaa sulkemalla
tarpeettomat sovellukset ja käynnistämällä
älypuhelin uudelleen.
Älypuhelinten ja tietokoneiden
puhelusovellusten käyttö
Tämä laite tukee vain tavanomaisia saapuvia
puheluita. Laite ei tue älypuhelinten ja
tietokoneiden puhelusovelluksia.
Laitteen lataaminen
Tämä laite voidaan ladata vain USB:n kautta.
Lataamiseen tarvitaan USB-liitännällä
varustettu tietokone tai USB-verkkolaite.
Muista käyttää toimitettua USB Type C
-kaapelia.
Laitetta ei voida kytkeä päälle latauksen aikana
eikä Bluetooth-toimintoa voida käyttää.
Pyyhi mahdollinen hiki tai vesi latausliitännästä
heti käytön jälkeen. Jos hikeä tai vettä jää
latausliitäntään, se saattaa heikentää laitteen
latauskykyä (kuva ).
Jos laite on pitkään käyttämättömänä,
ladattava akku voi tyhjentyä nopeasti. Akku
pystyy säilyttämään oikean varauksen sen
jälkeen, kun se on tyhjentynyt ja ladattu useita
kertoja. Kun laite varastoidaan pitkäksi ajaksi,
lataa akku kuuden kuukauden välein
ylilatautumisen estämiseksi.
Jos ladattava akku tyhjenee erittäin nopeasti,
se on vaihdettava uuteen. Ota akun
vaihtamiseksi yhteys lähimpään Sony-
jälleenmyyjään.
Jos laite ei toimi oikein
Palauta laitteen tehdasasetukset
noudattamalla alla olevia ohjeita (kuva ).
Pidä vasemman yksikön painiketta painettuna.
Kun laitteen ilmaisin (punainen) sammuu
vilkkumisen jälkeen (noin 20 sekunnin
kuluttua), vapauta painike. Pidä sitten
painiketta oikeanpuoleisessa laitteessa
painettuna. Kun laitteen ilmaisin (punainen)
sammuu vilkkumisen jälkeen (noin 20 sekunnin
kuluttua), vapauta painike. Laiteparitiedot ja
muut asetukset säilyvät, vaikka laitteen
tehdasasetukset palautetaan.
Jos ongelma on jäljellä tehdasasetusten
palautuksen jälkeen, alusta laite seuraavien
ohjeiden mukaan.
Paina sekä yksikön oikeaa että vasenta
painiketta vähintään noin 15 sekuntia. Kun
yksikön ilmaisimet (punainen) alkavat vilkkua,
vapauta painikkeet ja paina sitten molempia
painikkeita uudelleen. Ilmaisimet (sininen)
vilkkuvat 4 kertaa, laite alustetaan ja laitteen
tehdasasetukset palautetaan. Kun laite
alustetaan, kaikki laiteparitiedot poistetaan.
Kun laite on alustettu, se ei ehkä yhdistä
iPhone-puhelimeesi tai tietokoneeseen. Jos
näin käy, poista laitteen laiteparitiedot
iPhonesta tai tietokoneesta ja muodosta
laiteparit uudelleen.
Laitteen käyttöä koskevia huomautuksia
Poista kuulokkeet hitaasti käytön jälkeen.
Koska nappikuulokkeet ovat tiiviisti korvissa,
niiden painaminen väkisin paikalleen tai nopea
vetäminen korvasta voi aiheuttaa
tärykalvovaurion.
Nappikuulokkeita käytettäessä kaiutinkalvo voi
tuottaa naksahtavan äänen. Se ei ole
toimintahäiriö.
Muita huomautuksia
Älä kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja.
Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi
matkapuhelimen kanssa signaaliolosuhteista ja
ympäristöstä riippuen.
Jos tunnet epämukavuutta käyttäessäsi laitetta,
lopeta käyttö välittömästi.
Nappikuulokkeet voivat vahingoittua tai
heikentyä pitkäaikaisessa käytössä ja
säilytyksessä.
Jos nappikuulokkeet ovat likaiset, poista ne
laitteesta ja pese ne varovasti käsin käyttämällä
mietoa puhdistusainetta. Pyyhi mahdollinen
kosteus huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
Yksikön puhdistaminen
Kun laitteen ulkopinnat ovat likaiset, puhdista
ne pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos
laite on erittäin likainen, kastele liina miedossa
puhdistusaineliuoksessa ja väännä liina hyvin
ennen pyyhkimistä. Älä käytä liuotteita, kuten
ohentimia, bentseeniä tai alkoholia, sillä ne
voivat vahingoittaa pintaa.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei ole käsitelty tässä oppaassa,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vaihto-osat: Silikonikumiset
hybridipehmusteet
Tietoja vaihto-osista saat lähimmältä
valtuutetulta Sony-jälleenmyyjältä.
Sarjanumerotarran sijainti
Katso kuva

Tekniset tiedot

Kuulokkeet

Virtalähde:
DC 3,7 V: sisäänrakennettu ladattava
litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa
Käyttölämpötila:
0 °C – 40 °C
Nimellinen virrankulutus:
0,4 W (Kuulokkeet), 2 W (Latauskotelo)
Käyttöaika:
Kun yhteys muodostetaan Bluetooth-
laitteen kautta
Musiikin toistoaika: enintään 9 tuntia
Tietoliikenneaika: enintään 5 tuntia
Valmiusaika: enintään 200 tuntia
Huomautus: käyttöaika voi olla lyhyempi
koodekin ja käyttöolosuhteiden mukaan.
Latausaika:
Noin 2,5 tuntia (Kuulokkeet)
(10 minuutin lataamisen jälkeen laitteesta
voidaan toistaa musiikkia noin 60 minuutin
ajan.)
Noin 3 tuntia (Latauskotelo)
Huomautus: lataus- ja käyttöajat voivat
vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.
Latauslämpötila:
5 °C – 35 °C
Paino:
Noin 8 g × 2 (Kuulokkeet)
Noin 46 g (Latauskotelo)
Pakkauksen sisältö:
Langattomat stereokuulokkeet (1)
USB Type-C® -kaapeli (USB-A / USB-C®)
(noin 20 cm) (1)
Silikonikumiset hybridipehmusteet
(SS (1 linja) (2), S (2 linjaa) (2), M (3 linjaa)
(kiinnitetty laitteeseen tehtaalla) (2),
L (4 linjaa) (2))
Latauskotelo (1)

Yhteyden tiedot

Yhteysjärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio 5.0
Teho:
Bluetooth-määrityksen mukainen
teholuokka 1
Suurin toimintaetäisyys:
Näköyhteys noin 10 m
1)
Taajuuskaista:
2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Käyttötaajuus:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Suurin teho:
Bluetooth: < 9 dBm
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit
2)
:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Tuettu koodekki
3)
:
SBC / AAC
Lähetysalue (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
1)
Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri
tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevat esteet,
mikroaaltouunia ympäröivät olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin teho,
käyttöjärjestelmä, ohjelmisto jne.
2)
Bluetooth-standardiprofiilit määrittävät
laitteiden välisen Bluetooth-tiedonsiirron
tarkoituksen.
3)
Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja
muutosmuoto
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta.

Järjestelmävaatimukset akkua

USB-liitännän kautta

ladattaessa

USB-verkkolaite
Kaupallisesti saatavilla oleva USB-verkkolaite,
jonka lähtövirta on vähintään 0,5 A (500 mA)

Tavaramerkit

iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Android on Google LLC:n tavaramerkki.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää
lisenssillä.
USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers
Forumin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
omistajiensa omaisuutta.

Lisenssiä koskevia

huomautuksia

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony
käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa
solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on
velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö
asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien
omistajan vaatimuksesta.
Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue
käyttöoikeussopimuksen sisältö.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Kolmansien osapuolten

tarjoamia palveluja koskeva

vastuuvapauslauseke

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat
muuttua, keskeytyä tai päättyä ilman
ennakkoilmoitusta. Sony ei kanna minkäänlaista
vastuuta tämänkaltaisissa tilanteissa.

Norsk

Trådløst stereohodesett

Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for
eksempel en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Ikke eksponer batteriene (batteripakken eller
innsatte batterier) for høy varme (f.eks., fra
direkte sollys, åpne flammer eller lignende) over
lengre tid.
Ikke utsett batteriene for ekstremt lave
temperaturforhold som kan føre til
overoppheting og ukontrollert varme.
Ikke ta fra hverandre, åpne eller riv opp
sekundære celler eller batterier.
Ikke utsett celler eller batterier for varme eller ild.
Unngå oppbevaring i direkte sollys.
Hvis det oppstår en cellelekkasje, må du ikke la
væsken komme i kontakt med hud eller øyne.
Hvis dette skjer, må du vaske det berørte
området med rikelige mengder vann og oppsøke
lege.
Sekundære celler og batterier må lades opp før
bruk. Les alltid instruksjonene fra produsenten
eller utstyrshåndbøker for å få riktige
instruksjoner om lading.
Etter lengre perioder uten bruk kan det være
nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller
batteriene flere ganger for å oppnå maksimal
ytelse.
Avhend dem på riktig måte.
Dette utstyret er testet og funnet i overholdelse
av grensene lagt frem i EMC-bestemmelsen med
en tilkoblingskabel som er kortere enn 3 meter.
Merknad til kunder: Den følgende
informasjonen gjelder bare utstyr som er
solgt i land som er underlagt EU-direktiver.
Dette produktet har blitt produsert av eller på
vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål
vedrørende produktets overensbestemmelse i
Europa skal sendes til produsentens
autoriserte represetant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan
7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Herved erklærer Sony Corporation at
utstyrstypen er i samsvar med direktiv
2014/53/EU.
EU-erklæring fulltekst finner du på Internett
under:
http://www.compliance.sony.de/
Kassering av gamle batterier og
elektriske og elektroniske apparater
(gjelder i Den europeiske union og
andre land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
emballasjen indikerer at dette produktet og
batteriene ikke må behandles som
husholdningsavfall. På noen batterier er dette
symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Du ser det kjemiske symbolet for bly
(Pb) dersom batteriet inneholder mer enn
0,004 % bly. Når du sørger for at disse
produktene og batteriene avhendes på
korrekt måte, er du med på å forhindre mulige
negative følger for miljøet og helse, som
kunne vært forårsaket av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene bidrar til å
ta vare på naturressurser. Hvis det er
produkter som av sikkerhets-, ytelses - eller
dataintegritetsgrunner krever en permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet bare skiftes av autorisert
servicepersonell. For å sikre at batteriet og det
elektriske og elektroniske utstyret blir
behandlet korrekt, må du levere disse
produktene til en passende
gjenvinningsstasjon for elektrisk og
elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle
andre batterier kan du se informasjonen om
hvordan du fjerner batterier på riktig måte.
Lever batteriene ved en passende
gjenvinningsstasjon for brukte batterier. Hvis
du vil ha mer informasjon om gjenvinning av
dette produktet eller batteriet, kan du
kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor, eller butikken
der du kjøpte produktet eller batteriet.
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til
de landene hvor dette er påbudt ved lov,
hovedsakelig i EØS-land (Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet) og Sveits.
Høyt volum kan påvirke hørselen din.
Ikke bruk enheten mens du går, kjører eller
sykler. Dette kan forårsake trafikkuhell.
Ikke bruk enheten på et farlig sted med mindre
lyder fra miljøet kan høres.
Hvis vann eller fremmedgjenstander trenger inn i
enheten kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Hvis vann eller en fremmedgjenstand kommer
inn i enheten, opphør bruk umiddelbart og ta
kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær
spesielt oppmerksom på forholdsreglene under.
– Bruk rundt en vask, e.l.
Vær forsiktig så enheten ikke faller i en vask
eller beholder fylt med vann.
– Bruk i regn eller snø, eller på fuktige steder
For detaljer om effekten av kontakt med
mobiltelefonen eller andre trådløse enheter
tilkoblet enheten har på menneskekroppen, se
den trådløse enhetens bruksanvisning.
Sett øreputene godt inn, ellers kan de løsne og
stå igjen i ørene. Dette kan føre til skade eller
sykdom.
Sett aldri inn USB-pluggen når hovedenheten
eller ladekabelen er våt. Hvis USB-pluggen settes
inn mens hovedenheten eller ladekabelen er våt,
kan væsken (springvann, sjøvann, brus, osv.) på
hovedenheten eller ladekabelen eller
fremmedlegemer forårsake kortslutning, og
forårsake unormal varmegenerering eller
feilfunksjon.
Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder
magneter som kan påvirke pacemakere,
programmerbare shuntventiler for behandling av
hydrocefalus eller andre medisinske enheter.
Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av
personer som bruker slike medisinske enheter.
Hvis du bruker slike medisinske enheter, må du
høre med legen din før du bruker dette
produktet.
Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder
magneter. Svelging av magneter kan føre til
alvorlige skader, for eksempel kvelning eller
tarmskader. Hvis noen har svelget én eller flere
magneter, må du ta øyeblikkelig kontakt med
lege. Dette produktet må oppbevares
utilgjengelig for barn eller andre personer som
krever tilsyn, for å forhindre utilsiktet svelging.
Det er fare for at denne enheten eller dens små
deler kan svelges. Oppbevar enheten i ladeetuiet
etter bruk og oppbevar på et sted som er utenfor
barns rekkevidde.
Merknad om statisk elektrisitet
Statisk elektrisitet bygd opp i kroppen kan føre til
mindre kribling i ørene. For å redusere effekten
av dette kan du ha på klær laget av naturlige
materialer som undertrykker genereringen av
statisk elektrisitet.

Forsiktighetsregler

Angående enhetens
vannmotstandighet
Ladeetuiet er ikke vannmotstandig.
De vannmotstandige spesifikasjonene til
denne enheten tilsvarer IPX4 i IEC 60529
"Beskyttelsesgrad mot inntrengning av vann
(IP-kode)" som spesifiserer
beskyttelsesgraden gitt mot inntrengning av
vann. Enheten kan ikke brukes i vann.
Med mindre enheten brukes riktig kan vann
komme inn i enheten og føre til brann,
kortslutning eller funksjonsfeil.
Legg merke til følgende forsiktighetsregler
og bruk enheten riktig.
IPX4: Beskyttet mot vannspruting fra enhver
retning.
Væsker som spesifikasjonene for
vannmotstandig ytelse gjelder for
Gjelder: ferskvann, kranvann, svette
Gjelder ikke: Andre væsker enn de over
(for eksempel, såpevann, vaskevann,
boblevann, sjampo, vann i varme springer,
bassengvann, sjøvann, osv.)
Enhetens vannmotstandige ytelse er
basert på målinger utført av Sony under
forholdene beskrevet over. Legg merke
til at feil som oppstår fra
vanninntrengning forårsaket av
misbruk av kunden ikke dekkes av
garantien.
Opprettholde den vannmotstandige
ytelsen
Legg nøye merke til forholdsreglene under for
å sikre riktig bruk av enheten.
Ikke sprut vann hardt inn i
lydutmatingshullene.
Ikke slipp enheten i vann og ikke bruk
enheten under vann.
Ikke la enheten forbli våt i et kaldt miljø da
vannet kan fryse. Tørk av alt vann etter bruk
for å forhindre at feil oppstår.
Ikke plasser enheten i vann eller bruk den
på et fuktig sted som på badet.
Ikke slipp enheten eller utsett den for
mekaniske støt. Dette kan forårsake
deformering av eller skade på enheten som
kan forringe enhetens vannmotstandighet.
Bruk en myk, tørr klut til å tørke av eventuelt
vann på enheten. Hvis vann forblir i
lydutmatingshullene kan lyden bli dempet
eller ikke hørbar. Hvis dette skjer fjerner du
øreputene, vender lydutmatingshullene
nedover og rister flere ganger for å få ut
vannet (Fig. ).
Snu mikrofonhullet nedover og bank det
varsomt ca. fem ganger mot et tørt håndkle.
Hvis det er vanndråper igjen i
mikrofonhullet, kan det oppstå korrosjon
(Fig. ).
Hvis enheten er sprukket eller deformert må
den ikke brukes nært vann og du bør
kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Om BLUETOOTH®-kommunikasjon
Trådløs Bluetooth-teknologi opererer innenfor
et område på omtrent 10 meter. Maksimal
kommunikasjonsrekkevidde kan variere
avhengig av hindringer (personer, metall,
vegger o.l.) eller elektromagnetiske omgivelser.
Under følgende forhold er Bluetooth-
kommunikasjon kanskje ikke mulig, eller støy
eller lydutfall kan skje:
– Når det er en person mellom enheten og
Bluetooth-enheten. Denne situasjonen kan
forbedres ved å posisjonere Bluetooth-
enheten slik at den vender mot enhetens
antenne.
– Når det er en hindring, som en
metallgjenstand eller en vegg, mellom
enheten og Bluetooth-enheten.
– Når en Wi-Fi-enhet eller mikrobølgeovn
brukes, eller mikrobølger stråles ut nær
enheten.
– Sammenlignet med bruk innendørs er bruk
utendørs mindre utsatt for signalrefleksjon fra
vegger, gulv og tak, som kan føre til at
lydutfall skjer oftere enn når enheten brukes
innendørs.
– Antennen er bygd inn i enheten som vist av
den stiplede linjen i illustrasjonen under
(Fig. ). Følsomheten til Bluetooth-
kommunikasjon kan forbedres ved å fjerne
eventuelle hindringer mellom den tilkoblede
Bluetooth-enheten og denne enhetens
antenne.
Bluetooth- og Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g/n)
bruker den samme frekvensen (2,4 GHz). Når
du bruker enheten nær en Wi-Fi-enhet kan
elektromagnetisk forstyrrelse oppstå, som kan
føre til støy, lydutfall eller manglende evne til å
koble til. Prøv følgende løsninger hvis dette
skjer:
– Etabler en tilkobling mellom enheten og
Bluetooth-enheten når de er minst 10 m unna
Wi-Fi-enheten.
– Slå av Wi-Fi-enheten når du bruker enheten
innen 10 m fra Wi-Fi-enheten.
– Plasser enheten og Bluetooth-enheten så
nært hverandre som mulig.
Mikrobølger som stråles ut fra en Bluetooth-
enhet kan innvirke på operasjonen til
elektroniske medisinske enheter. Slå av denne
enheten og andre Bluetooth-enheter på
følgende steder da dette kan forårsake en
ulykke:
– på sykehus, nær prioriterte seter på tog,
steder med brannfarlig gass, nær automatiske
dører eller nær brannalarmer.
Lydavspillingen på denne enheten kan
forsinkes i forhold til overføringsenheten på
grunn av egenskapene til Bluetooth trådløs
teknologi. Lyden er derfor kanskje ikke
synkronisert med bildet under visning av filmer
eller spilling av spill.
Dette produktet avgir radiobølger når det
brukes i trådløs modus.
Når du bruker trådløs modus ombord på et fly,
følg flybesetningens instruksjoner om når det
er tillatt å bruke produkter i trådløs modus.
Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som
overholder Bluetooth-standarden for å sørge
for sikkerheten under kommunikasjon med
Bluetooth trådløs teknologi. Avhengig av de
konfigurerte innstillingene og andre faktorer,
kan det derimot hende at denne sikkerheten
ikke er tilstrekkelig. Vær forsiktig når du
kommuniserer med Bluetooth trådløs
teknologi.
Sony påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle
skader eller tap som skyldes at informasjon
lekkes under bruk av Bluetooth-
kommunikasjoner.
Tilkobling med alle Bluetooth-enheter kan ikke
garanteres.
– Bluetooth-enheter som er koblet til enheten
må overholde Bluetooth-standardene pålagt
av Bluetooth SIG, Inc., og må være sertifisert
som kompatibel.
– Selv når en tilkoblet enhet overholder
Bluetooth-standarden kan det hende at
egenskapene eller spesifikasjonene til
Bluetooth-enheten gjør tilkobling umulig eller
gir andre kontrollmetoder, visning eller drift.
– Når du bruker enheten til håndsfrie
telefonsamtaler kan støy oppstå avhengig av
den tilkoblede enheten eller
kommunikasjonsmiljøet.
Avhengig av enheten som skal kobles til, kan
det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.
Hvis lyden ofte hopper under avspilling
Situasjonen kan bedres ved å endre
innstillingene for trådløs avspillingskvalitet eller
feste den trådløse avspillingsmodusen til SBC
på senderenheten. Se bruksanvisningen som
fulgte med senderenheten for informasjon.
Når du hører på musikk fra en smarttelefon kan
situasjonen forbedres ved å lukke unødvendige
apper eller starte smarttelefonen på nytt.
Om bruken av ringeapplikasjoner for
smarttelefoner og datamaskiner
Denne enheten støtter kun normale
innkommende anrop. Ringeapplikasjoner for
smarttelefoner og datamaskiner støttes ikke.
Om lading av enheten
Denne enheten kan kun lades over USB. En
datamaskin med en USB-port eller USB
AC-adapter kreves for lading.
Husk å bruke den inkluderte USB Type-C-
kabelen.
Under lading kan ikke enheten slås på og
Bluetooth-funksjonen kan ikke brukes.
Tørk straks av eventuell svette eller vann på
ladeporten etter bruk. Hvis svette eller vann
forblir på ladeporten kan dette innvirke
enhetens mulighet til å lade (Fig. ).
Hvis enheten ikke brukes på lengre tid kan det
oppladbare batteriet raskt tømmes. Batteriet
kan holde en passende lading etter at den er
ladet ut og opp igjen flere ganger. Når enheten
oppbevares over lengre tid, lad opp batteriet
én gang hvert halvår for å forhindre
overutlading.
Hvis det oppladbare batteriet tappes ekstremt
raskt, bør det skiftes ut med et nytt batteri.
Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for å
skifte ut batteriet.
Hvis enheten ikke fungerer som den skal
Følg fremgangsmåten under for å nullstille
enheten (Fig. ).
Trykk og hold knappen på venstre enhet. Når
indikatoren (rød) på enheten slukkes etter
blinking (etter ca. 20 sekunder), slipper du
knappen. Trykk og hold deretter knappen på
høyre enhet. Når indikatoren (rød) på enheten
slukkes etter blinking (etter ca. 20 sekunder),
slipper du knappen. Paringsinformasjonen og
andre innstillinger bevares selv når enheten er
nullstilt.
Hvis problemet vedvarer selv etter at enheten
er nullstilt utfører du fremgangsmåten under
for å initialisere enheten.
Trykk og hold knappene på venstre og høyre
enheter samtidig i omtrent 15 sekunder eller
mer. Når indikatorene (røde) på enheten
begynner å blinke, slipper du knappene og
trykker så på begge knappene igjen.
Indikatorene (blå) blinker 4 ganger, enheten er
initialisert og tilbakestilt til fabrikkinnstillinger.
All paringsinformasjon slettes når enheten er
initialisert.
Etter at enheten er initialisert kan den kanskje
ikke koble til din iPhone eller datamaskin. Hvis
dette skjer må du slette paringsinformasjonen
til enheten fra iPhone eller datamaskinen og
deretter pare dem igjen.
Om bæring av enheten
Ta av hodetelefonene sakte etter bruk.
Øreputene sørger for en tett forsegling i ørene
og derfor kan det føre til skade på
trommehinnen hvis de presses inn med makt
eller dras ut raskt.
Høyttalermembranen kan lage en klikkelyd når
du bruker øreputene. Dette er ikke en feil.
Andre merknader
Ikke utsett enheten for ekstreme støt.
Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke
med en mobiltelefon, avhengig av
signalforholdene og omgivelsene.
Slutt straks å bruke enheten hvis du opplever
ubehag.
Ørepluggene kan skades eller forringes ved
bruk over lengre tid og oppbevaring.
Hvis ørepluggene blir skitne, tar du dem ut av
enheten og vasker dem skånsomt for hånd
med et naturlig vaskemiddel. Tørk nøye av
eventuell fuktighet etter rengjøring.
Rengjøre enheten
Hvis utsiden på enheten er skitten rengjør du
den ved å tørke av med en myk, tørr klut. Hvis
enheten er spesielt skitten kan du dyppe en
klut i en uttynnet løsning av naturlig
vaskemiddel og vri den godt opp før du tørker
av enheten. Ikke bruk løsemidler som tynner,
benzen eller alkohol da disse kan skade
overflaten.
Hvis du har spørsmål eller problemer angående
denne enheten som ikke er dekket i denne
håndboken, må du kontakte din nærmeste
Sony-forhandler.
Reservedeler: Hybride øreplugger i
silikongummi
Ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler for
informasjon om reservedeler.
Plasseringen til etiketten med
serienummer
Se Fig.

Spesifikasjoner

Hodesett

Strømkilde:
DC 3,7 V: Innebygd oppladbart
litiumionbatteri
DC 5 V: Ved USB-lading
Driftstemperatur:
0 °C–40 °C
Nominelt strømforbruk:
0,4 W (Hodesett), 2 W (Ladeetui)
Driftstimer:
Hvis tilkoblet en Bluetooth-enhet
Musikkavspillingstid: maks. 9 timer
Kommunikasjonstid: maks. 5 timer
Standbytid: maks. 200 timer
Merk: Brukstiden kan være kortere
avhengig av kodeken og bruksforholdene.
Ladetid:
ca. 2,5 timer (Hodesett)
(ca. 60 minutters musikkavspilling er mulig
etter 10 minutters lading.)
ca. 3 timer (Ladeetui)
Merk: Ladetiden og brukstiden kan variere
avhengig av bruksforholdene.
Ladetemperatur:
5 °C–35 °C
Vekt:
ca. 8 g × 2 (Hodesett)
ca. 46 g (Ladeetui)
Inkluderte elementer:
Trådløst stereohodesett (1)
USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C®)
(ca.20 cm) (1)
Hybride øreplugger i silikongummi
(SS (1 linje) (2), S (2 linjer) (2), M (3 linjer)
(festet til enheten på fabrikken) (2),
L (4 linjer) (2))
Ladeetui (1)

Spesifikasjon for

kommunikasjon

Kommunikasjonssystem:
Bluetooth-spesifikasjon, versjon 5.0
Utgang:
Bluetooth-spesifikasjon, strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Synslinje på omtrent 10 m
1)
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Driftsfrekvens:
Bluetooth: 2400 MHz–2483,5 MHz
Maksimal utgangseffekt:
Bluetooth: < 9 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler
2)
:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Støttet kodek
3)
:
SBC / AAC
Overføringsområde (A2DP):
20 Hz–20 000 Hz (samplingsrate 44,1 kHz)
1)
Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av
faktorer som blant annet hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
2)
Bluetooth-standardprofiler angir formålet med
Bluetooth-kommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkompresjon og
konverteringsformat
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten
varsel.

Systemkrav for batterilading

med USB

USB-nettadapter
En kommersielt tilgjengelig USB AC-adapter som
kan forsyne en utgangsstrøm på 0,5 A (500 mA)
eller mer

Varemerker

iPhone og iPod touch er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land.
Android er et varemerke for Google LLC.
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker av Sony
Corporation er under lisens.
USB Type-C® og USB-C® er registrerte
varemerker for USB Implementers Forum.
Andre varemerker og -navn tilhører sine
respektive eiere.

Lisensmerknader

Dette produktet inneholder programvare som
Sony bruker i henhold til en lisensavtale med
eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å
kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav
fra eieren av opphavsretten til programvaren.
Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Ansvarsfraskrivelse

angående tjenester tilbudt

av tredjeparter

Tjenester levert av tredjeparter kan endres,
suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony
har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Svenska

Trådlöst stereoheadset

Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för
hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller
liknande under en längre tid.
Utsätt inte batterierna för extremt låga
temperaturer. Det kan leda till överhettning och
termisk instabilitet.
Ta inte isär, öppna eller ta sönder sekundära
celler eller batterier.
Utsätt inte cellerna eller batterierna för värme
eller eld. Undvik att förvara dem i direkt solljust.
Låt inte vätskan komma i kontakt med huden
eller ögonen om en cell läcker. Om så har skett,
skölj det berörda området med stora mängder
vatten och kontakta läkare.
Sekundära celler och batterier måste laddas före
användning. Läs alltid tillverkarens instruktioner
eller utrustningens användarhandbok för
korrekta laddningsinstruktioner.
Efter lång tids förvaring kan det vara nödvändigt
att ladda och ladda ur celler eller batterier flera
gånger för att uppnå maximal prestanda.
Kasseras på lämpligt sätt.
Den här utrustningen har testats och befunnits
uppfylla de gränsvärden som anges i
EMC-förordningen med en anslutningskabel
kortare än 3 meter.
Kundinformation: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv
Den här produkten har tillverkats av, eller på
uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe B.V.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör
produkternas överensstämmelse i Europa
skall sändas till tillverkarens auktoriserade
representant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Belgien.
Härmed försäkrar Sony Corporation att denna
utrustning överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
Hantering av förbrukade batterier
samt elektrisk och elektronisk
utrustning (gäller inom EU och andra
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och
batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att dessa produkter och
batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som orsakas av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet
bidrar till att bevara naturresurser. När det
gäller produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning till ett inbyggt batteri
ska detta batteri alltid bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att
säkerställa att batteriet och de elektriska och
elektroniska produkterna hanteras korrekt ska
de levereras till en lämplig återvinningsstation
för elektriska och elektroniska produkter när
de är förbrukade. Information om alla andra
batterityper finner du i avsnittet om säker
borttagning av batteriet. Lämna in batteriet
på en lämplig återvinningsstation för
förbrukade batterier. Kontakta dina lokala
myndigheter, din lokala
avfallshanteringstjänst eller affären där du
köpte produkten eller batteriet för mer
detaljerad information om hur du återvinner
produkten eller batteriet.
CE-märkningen är giltig endast i de länder där
den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i
EES-länderna (Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) och Schweiz.
Hög volym kan påverka hörseln.
Använd inte enheten medan du går, kör bil eller
cyklar. Det kan leda till trafikolyckor.
Använd inte på farliga platser, såvida du inte kan
höra omgivningsljud.
Om vatten eller främmande föremål kommer in i
enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt.
Om vatten eller ett främmande föremål kommer
in i enheten, sluta genast använda den och
kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i
synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
– Användning runt handfat, etc.
Var försiktig så att enheten inte faller i ett
handfat eller en behållare fylld med vatten.
– Användning i regn eller snö eller på fuktiga
platser
Mer information om kontakten med den
mänskliga kroppen från mobiltelefonen eller
andra trådlösa enheter som är anslutna till
enheten, se bruksanvisningen för den trådlösa
enheten.
Installera öronpropparna ordentligt. I annat fall
kan de lossna och bli kvar i örat vilket kan leda till
skador eller sjukdom.
Anslut inte USB-kontakten när huvudenheten
eller laddningskabeln är blöt. En kortslutning kan
uppstå på grund av vätskan (kranvatten,
havsvatten, dryck etc.) på huvudenheten eller
laddningsenheten eller på grund av främmande
material och orsaka onormal värmealstring eller
funktionsfel, om USB-kontakten ansluts när
huvudenheten eller laddningskabeln är blöt.
Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en
eller flera magneter som kan påverka
pacemakers, programmerbara shuntventiler för
vattenskallebehandling, eller annan medicinsk
utrustning. Placera inte denna produkt i närheten
av personer som använder sådan medicinsk
utrustning. Rådfråga en läkare innan du
använder denna produkt om du själv använder
sådan medicinsk utrustning.
Denna produkt (inklusive tillbehör) innehåller en
eller flera magneter. Om magneten/magneterna
sväljs finns det risk för kvävning, tarmskador,
eller andra allvarliga skador. Kontakta genast
läkare om någon skulle råka svälja magneten/
magneterna. Förvara produkten utom räckhåll för
barn eller övervakade personer för att undvika
att den sväljs av misstag.
Det finns en risk att den här enheten eller dess
små delar sväljs. Efter användning, förvara
enheten i laddningsfodralet och förvara sedan
allt på en plats utom räckhåll för små barn.
Kommentar om statisk elektricitet
Statisk elektricitet som byggs upp i kroppen kan
orsaka mindre kittlingar i öronen. För att minska
effekten, använd kläder tillverkade av
naturmaterial, som undertrycker genereringen av
statisk elektricitet.

Försiktighetsåtgärder

Om enhetens vattenresistens
Laddningsfodralet är inte vattenresistent.
Specifikationerna för vattenresistens för den
här enheten motsvarar IPX4 enligt IEC 60529
”Grader av skydd mot inträngande vatten
(IP-kod)”, som anger graden av skydd mot
inträngande vatten. Enheten kan inte
användas i vatten.
Om inte enheten används korrekt, kan
vatten komma in i enheten och orsaka
brand, elstötar eller felfunktioner.
Observera följande säkerhetsföreskrifter
noggrant och använd enheten på rätt sätt.
IPX4: Skyddad mot vattenstänk från alla håll.
Vätskor som specifikationerna för
vattenresistens gäller för
Tillämpligt: färskvatten, kranvatten, svett
Ej tillämpligt: andra vätskor än de ovan
nämnda (t.ex.: tvålvatten, vatten med
tvättmedel och vatten med badmedel,
schampo, varmt källvatten, vatten från
bassäng, havsvatten etc.)
Enhetens vattenresistensprestanda
baseras på mätningar utförda av Sony
under ovan beskrivna förhållanden.
Observera att fel som uppstår genom
nedsänkning i vatten som orsakats av
kundens missbruk inte täcks av
garantin.
Bibehålla vattenresistens
Var noga att uppmärksamma nedanstående
säkerhetsföreskrifter för att säkerställa korrekt
användning av enheten.
Stänk inte vatten så det kommer in i
högtalarhålen.
Tappa inte enheten i vatten och använd den
inte under vatten.
Låt inte enheten förbli våt i en kall miljö
eftersom vattnet kan frysa. För att förhindra
fel, se till att torka bort allt vatten efter
användning.
Placera inte enheten i vatten och använd
den inte på fuktiga platser, t.ex. badrum.
Tappa inte enheten och utsätt den inte för
stötar. Det kan deformera eller skada
enheten, vilket resulterar i en försämring av
vattenresistansen.
Använd en mjuk, torr trasa för att torka bort
allt vatten som hamnar på enheten. Om
vatten ligger kvar i högtalarhålen kan ljudet
bli dämpat eller helt ohörbart. Om detta
händer, ta bort hörselpropparna, rikta
högtalarhålen nedåt och skaka flera gånger
för att få ut vattnet (Fig. ).
Vänd mikrofonhålet nedåt och knacka
försiktigt på det cirka fem gånger över t.ex.
en torr trasa. Om vattendroppar lämnas kvar
i mikrofonhålet kan det leda till korrosion
(Fig. ).
Om enheten är sprucken eller deformerad,
avstå från att använda enheten i närheten
av vatten eller kontakta din närmaste
Sony-återförsäljare.
BLUETOOTH®-kommunikationer
Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom
en räckvidd på cirka 10 meter. Maximal räckvidd
för kommunikationen kan variera beroende på
hinder i vägen (personer, metall, väggar och
annat) eller elektromagnetiska störningar.
Bluetooth-kommunikation är kanske inte
möjlig, eller så kan brus eller ljudbortfall uppstå
under följande förhållanden:
– När det står en person mellan enheten och
Bluetooth-enheten. Denna situation kan
förbättras genom att man placerar
Bluetooth-enheten så att den är riktad mot
enhetens antenn.
– När det finns ett hinder, t.ex. ett
metallföremål eller en vägg, mellan enheten
och Bluetooth-enheten.
– När en Wi-Fi-enhet eller mikrovågsugn
används, eller mikrovågor avges nära
enheten.
– Jämfört med användning inomhus, utsätts
enheten vid användning utomhus inte för
mycket signalreflektion från väggar, golv och
tak, vilket leder till att ljudbortfall uppstår
oftare än vid användning inomhus.
– Antennen är inbyggd i enheten, vilket anges
av den streckade linjen i illustrationen
(Fig. ). Bluetooth-kommunikationens
känslighet kan förbättras genom att man tar
bort eventuella hinder mellan den anslutna
Bluetooth-enheten och enhetens antenn.
Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g/n)
använder samma frekvens (2,4 GHz). När du
använder enheten i närheten av en
Wi-Fi-enhet, kan elektromagnetiska störningar
inträffa, vilket resulterar i brus, ljudbortfall eller
oförmåga att ansluta. Om detta inträffar, kan
du försöka med följande åtgärder:
– upprätta en anslutning mellan denna enhet
och Bluetooth-enheten när de är minst 10 m
bort från Wi-Fi-enheten.
– stäng av Wi-Fi-enheten när du använder
enheten inom 10 m från Wi-Fi-enheten.
– placera enheten och Bluetooth-enheten så
nära varandra som möjligt.
Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet
kan påverka funktionen hos elektronisk
medicinsk utrustning. Stäng av den här
enheten och andra Bluetooth-enheter på
följande platser, eftersom det annars kan leda
till en olycka:
– på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på
tågen, platser där brandfarlig gas föreligger,
nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
Ljuduppspelningen på den här enheten kan
fördröjas från den sändande enheten på grund
av egenskaperna hos den trådlösa
Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet
inte synkroniseras med bilden när du tittar på
film eller spelar spel.
Denna produkt sänder radiovågor när den
används i trådlöst läge.
Om du vill använda produkten i trådlöst läge
ombord på ett flygplan måste du följa
personalens anvisningar gällande tillåten
användning av produkter i trådlöst läge.
Enheten stöder säkerhetsfunktioner som
uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel
för att säkerställa säkerhet vid kommunikation
med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men
beroende på konfigurerade inställningar och
andra faktorer kan det hända att denna
säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du
kommunicerar med hjälp av trådlös
Bluetooth-teknik.
Sony ansvarar inte för eventuella skador eller
förluster till följd av informationsläckor som
uppstår när du använder Bluetooth-
kommunikation.
Anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte
garanteras.
– Bluetooth-enheter som är anslutna med
denna enhet måste överensstämma med
Bluetooth-standarden som föreskrivs av
Bluetooth SIG, Inc., och måste vara
certifierade som överensstämmande.
– Även när en ansluten enhet överensstämmer
med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall
där egenskaper och specifikationer för
Bluetooth-enheten gör att det inte går att
ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder,
visning eller användning.
– När du använder enheten för
handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende
på den anslutna enheten eller
kommunikationsmiljön.
Beroende på enheten som ska anslutas kan det
ta en stund innan kommunikationen startar.
Om ljudet ofta hoppar under uppspelning
Du kan förbättra situationen genom att ändra
inställningen för trådlös uppspelningskvalitet
eller ställa in läget för trådlös uppspelning på
SBC på den sändande enheten. Mer
information hittar du i instruktionsboken för
den sändande enheten.
När du lyssnar på musik från en smarttelefon
kan situationen förbättras genom att man
avslutar onödiga program eller startar om
telefonen.
Användning av samtalsappar för
smartphone eller dator
Endast normala inkommande samtal stöds av
den här enheten. Samtalsappar för
smartphone-enheter och datorer stöds inte.
Ladda enheten
Denna enhet kan endast laddas via USB. En
dator med en USB-port eller en USB-nätadapter
krävs för laddning.
Använd bara den medföljande USB Typ
C-kabeln.
Under laddning kan enheten inte vara påslagen
och Bluetooth-funktionen kan inte användas.
Torka omedelbart bort svett eller vatten på
laddningsporten efter användning. Om svett
eller vatten lämnas kvar på laddningsporten
kan det försämra förmågan att ladda enheten
(Fig. ).
Om enheten inte används under en längre
period kan det laddningsbara batteriet snabbt
laddas ur. Batteriet kommer att kunna hålla
laddningen ordentlig efter att ha laddats ur och
laddats upp flera gånger. När enheten förvaras
under en längre period, ska batteriet laddas en
gång varje halvår för att förhindra
överurladdning.
Om det laddningsbara batteriet laddas ur
väldigt snabbt bör det ersättas med ett nytt.
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för
information om batteribyte.
Om enheten inte fungerar korrekt
Följ proceduren nedan för att återställa
enheten (Fig. ).
Håll knappen på vänster enhet intryckt. När
enhetens indikator (röd) slocknar efter att den
blinkat (efter cirka 20 sekunder), släpper du
knappen. Håll sedan knappen på höger enhet
intryckt. När enhetens indikator (röd) slocknar
efter att den blinkat (efter cirka 20 sekunder),
släpper du knappen. Parningsinformationen
och andra inställningar behålls även när
enheten återställs.
Om problemet kvarstår även efter att enheten
har återställts, utför proceduren nedan för att
initiera enheten.
Håll både vänster och höger knapp på enheten
intryckta samtidigt i minst 15 sekunder. När
enhetens indikatorer (röda) börjar blinka,
släpper du knapparna och trycker sedan på
båda knapparna igen. Indikatorerna (blå)
blinkar 4 gånger, enheten initieras och enheten
återställs till fabriksinställningarna. När enheten
initieras tas all parningsinformation bort.
När enheten initieras kan den inte ansluta till
din iPhone eller dator. Om detta händer, radera
parningsinformationen för enheten från din
iPhone eller dator och para sedan ihop dem
igen.
Anmärkningar om att ha enheten på sig
Ta av dig hörlurarna långsamt när du inte ska
använda dem längre.
Eftersom öronpropparna passar tätt i öronen
kan du skada trumhinnan om du drar ut dem
för snabbt.
När du bär öronpropparna kan
högtalarmembranen avge ett klickljud. Detta är
inte ett fel.
Övriga kommentarer
Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte
med en mobiltelefon, beroende på
signalförhållanden och den omgivande miljön.
Om du upplever obehag när du använder
enheten ska du sluta använda den omedelbart.
Öronpropparna kan skadas eller försämras med
långvarig användning och förvaring.
Om öronpropparna blir smutsiga, ta bort dem
från enheten och tvätta dem försiktigt för hand
med ett neutralt rengöringsmedel. Efter
rengöring, torka noga av fukten.
Rengöra enheten
När utsidan av enheten är smutsig, rengör den
genom att torka med en mjuk och torr trasa.
Om enheten är särskilt smutsig, blöt en trasa i
en utspädd lösning med ett neutralt
rengöringsmedel och vrid ur den väl innan
torkning. Använd inte lösningsmedel som
thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan
skada ytan.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du
har frågor om eller problem med enheten som
inte beskrivs i denna handbok.
Reservdelar: Öronsnäckor i hybridsilikon
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för
information om reservdelar.
Serienummeretikettens placering
Se Fig.

Specifikationer

Headset

Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart
litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning
Drifttemperatur:
0 °C – 40 °C
Nominell strömförbrukning:
0,4 W (Headset), 2 W (Laddningsfodral)
Driftstimmar:
Vid anslutning via Bluetooth-enheten
Musikuppspelningstid: Max. 9 timmar
Kommunikationstid: Max. 5 timmar
Standbytid: Max. 200 timmar
Obs! Användningstiden kan vara kortare
beroende på Kodec och
användningsförhållandena.
Laddningstid:
Ca. 2,5 timmar (Headset)
(Ca. 60 minuter musikuppspelning är möjlig
efter 10 minuters laddning.)
Ca. 3 timmar (Laddningsfodral)
Obs! Laddnings- och användningstiden kan
skilja sig åt beroende på
användningsförhållandena.
Laddningstemperatur:
5 °C – 35 °C
Vikt:
Ca. 8 g × 2 (Headset)
Ca. 46 g (Laddningsfodral)
Enheter som ingår:
Trådlöst stereoheadset (1)
USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®)
(ca.20 cm) (1)
Öronsnäckor i hybridsilikon (SS (1 linje) (2),
S (2 linjer) (2), M (3 linjer) (monteras på
enheten vid fabriken) (2),
L (4 linjer) (2))
Laddningsfodral (1)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 5.0
Utgång:
Bluetooth-specifikation effektklass 1
Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje ca. 10 m
1)
Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Driftfrekvens:
Bluetooth: 2 400 MHz–2 483,5 MHz
Högsta uteffekt:
Bluetooth: < 9 dBm
Kompatibla Bluetooth-profiler
2)
:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Kodek som stöds
3)
:
SBC / AAC
Överföringsräckvidd (A2DP):
20 Hz–20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
1)
Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält runt en
mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
2)
Bluetooth-standardprofiler anger syftet med
Bluetooth-kommunikation mellan enheter.
3)
Kodek: Ljudsignalskomprimering och
konverteringsformat
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.

Systemkrav för

batteriladdning via USB

USB-nätadapter
En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter
kapabel att tillföra en utspänning på minst 0,5 A
(500 mA)

Varumärken

iPhone och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra
länder.
Android är ett varumärke som tillhör Google
LLC.
Bluetooth®-märket och Bluetooth®-logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av
sådana märken av Sony Corporation sker under
licens.
USB Type-C® och USB-C® är registrerade
varumärken som tillhör USB Implementers
Forum.
Övriga varumärken och handelsnamn tillhör
respektive ägare.

Anmärkningar gällande

licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony
använder under ett licensavtal med ägaren av
upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela
om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från
ägaren av programvarans upphovsrätt.
Gå till följande URL-sida och läs igenom
innehållet i licensen.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Friskrivning gällande

tjänster som erbjuds av

tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma
att ändras, upphävas eller avslutas utan
föregående meddelande. Sony har inget ansvar
när det gäller dessa situationer.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Sony WF-XB700 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie kopfhörer und wurde von 4 Personen mit einem Durchschnitt von 9.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Sony WF-XB700 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Sony und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Sony -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Der Sony WF-XB700 Kopfhörer ist ein Headset, das zur Nutzung für Telefonate und Musik empfohlen wird. Es handelt sich um eine monaurale Kopfhörervariante mit einer externen Steuereinheit. Die Bedienung erfolgt über Tasten. Der Kopfhörer ist nach dem internationalen Schutzstandard IPX4 zertifiziert und somit vor Spritzwasser geschützt. Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie, für eine ununterbrochene Audiowiedergabezeit von 18 Stunden. Der Kopfhörer verfügt außerdem über eine Schnellladefunktion. Die Verbindungstechnologie des Sony WF-XB700 ist True Wireless Stereo (TWS), was bedeutet, dass die Kopfhörer kabellos miteinander verbunden werden können. Es ist kein 3,5-mm-Anschluss für kabelgebundene Verbindungen vorhanden und auch keine USB-Konnektivität. Der Sony WF-XB700 Kopfhörer bietet Benutzern die Freiheit, Musik oder Anrufe drahtlos zu genießen. Mit einer kontinuierlichen Audiowiedergabezeit von 18 Stunden und der Möglichkeit des Schnellladens ist eine langanhaltende Nutzung möglich. Die IPX4-Zertifizierung sorgt dafür, dass der Kopfhörer vor Spritzwasser geschützt ist und somit auch bei leichtem Regen oder Schweißeinwirkung bedenkenlos verwendet werden kann. Die True Wireless Stereo-Technologie ermöglicht eine kabellose Verbindung zwischen den Kopfhörern, was für eine bequeme Nutzung und Bewegungsfreiheit sorgt. Mit seinen äußeren Bedienelementen ist der Sony WF-XB700 einfach zu steuern, während die hochwertige Konstruktion aus strapazierfähigen Materialien eine zuverlässige Langzeitnutzung garantiert. Kurz gesagt bietet der Sony WF-XB700 Kopfhörer eine kabellose, wetterfeste und benutzerfreundliche Lösung für Personen, die ihre Musik unterwegs genießen oder Anrufe tätigen möchten. Mit einer langen Akkulaufzeit und hochwertiger Konstruktion ist er eine verlässliche Wahl für einen vielseitigen Einsatz.

Allgemeines
Sony
WF-XB700 | WFXB700L
kopfhörer
4548736107328
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistungen
ProdukttypKopfhörer
Tragestilim Ohr
Empfohlene NutzungAnrufe/Musik
Headset-TypMonophon
ProduktfarbeBlau
Typ SteuereinheitExternes Steuergerät
SteuerungTasten
Internationale Schutzart (IP-Code)IPX4
Akku/Batterie
BatteriebetriebenJa
Akku-/BatterietypIntegrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit18 h
SchnellladungJa
Anschlüsse und Schnittstellen
ÜbertragungstechnikTrue Wireless Stereo (TWS)
3,5-mm-AnschlussNein
USB AnschlussNein
BluetoothJa
Bluetooth-Version5.0
Bluetooth-ProfileA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Frequenzband2.4 - 2.483 GHz
Kabellose Reichweite10 m
Kopfhörer
Position KopfhörerlautsprecherIm Ohr
Kopfhörerfrequenz20 - 20000 Hz
Impedanz- Ohm
Mikrofon
Mikrofon-TypEingebaut
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)85183000
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Sony WF-XB700 unten.

Wann ist meine Lautstärke zu laut?

Ein Geräuschpegel von 80 Dezibel kann das Gehör schädigen. Wenn der Geräuschpegel über 120 Dezibel liegt, kann es sogar zu direkten Schäden kommen. Die Wahrscheinlichkeit von Hörschäden hängt von der Häufigkeit und Dauer des Hörens ab.

Kann ich mit meinem kopfhörer freihändig telefonieren?

Die neueren kopfhörer haben im Allgemeinen ein kleines Mikrofon eingebaut, das das Telefonieren ermöglicht.

Was ist Geräuschunterdrückung?

Die Geräuschunterdrückung sorgt dafür, dass Umgebungsgeräusche reduziert werden.

Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist eine Möglichkeit, Daten drahtlos über Funkwellen zwischen elektronischen Geräten auszutauschen. Der Abstand zwischen den beiden Geräten, die Daten austauschen, kann in den meisten Fällen bis zu zehn Meter betragen.

Ist das Handbuch der Sony WF-XB700 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Sony WF-XB700 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse