Speed-Link Gravity Wave 2.1 Bedienungsanleitung

Speed-Link Gravity Wave 2.1
(1)
  • Anzahl Seiten: 2
  • Dateityp: PDF
1. Csatlakoztassa a mélysugárzó kábelét egy konnektorhoz (230 V).
2. Kösse az asztali távirányítót a hangfal rendszerre: dugja be a mellékelt vezeték 3,5 mm-es jack dugóját
(fekete) a vezetékes távirányító hátsó szabad aljzatába és mindkét cinch-/RCA-dugót (pirosat és fehéret) a mélysugárzó bemeneti aljzatába.
3. Kösse az asztali távirányítót a számítógépre: Dugja be a távirányító kábel zöld dugóját a hangszóró
kimenetbe és a fekete dugót a hangkártya mikrofon bemenetébe. Ha mikrofon helyett a távirányítóra második hangforrást szeretne csatlakoztatni, pl. MP3-lejátszót, akkor dugja a fekete dugót a számítógép line-in bemenetébe (legtöbbször kék).
4. Ekkor csatlakoztassa a szatellit hangfalakat a mélysugárzóra: dugja be a szatellitek mindkét cinch-/RCA-
dugóját a mélysugárzó megfelelő kimeneti aljzatába – a pirosat a jobb, a fehéret a bal csatornához.
5. Állítsa először a távirányító és a mélysugárzó hangerőszabályzóját a legkisebb fokozatra. Ezután kapcsolja
be a rendszert („POWER“-t „ON“-ra). Indítsa el a hanglejátszást a számítógépen és állítsa be a szabályzóval a hangerőt és a basszus erősségét.
HU
1. Sæt subwooferens strømkabel ind i stikdåsen (230 V).
2. Forbind bordfjernbetjeningen med højtalersystemet: Sæt 3,5-mm-jackstikket (sort) af det vedlagte kabel ind
i den ledige bøsning af kabelfjernbetjeningen og begge cinch-/RCA-stik (rød og hvid) ind i subwooferens indgangsbøsninger.
3. Forbind bordfjernbetjeningen med computeren: Sæt det grønne stik af fjernbetjeningskablet ind i
højtalerens udgang og det sorte stik ind i lydkortets mikrofonindgang. Hvis du i stedet for mikrofonen ønsker at tilslutte en anden lydkilde til fjernbetjeningen, f.eks. en MP3-afspiller, sætter du det sorte stik ind computerens Line-In-indgang (ofte blå).
4. Tilslut nu satellithøjtalerne til subwooferen: Sæt begge cinch-/RCA-stik fra satellitterne ind i de tilsvarende
udgangsbøsninger af subwooferen – rød til den højre og hvis til den venstre kanal.
5. Indstil fjernbetjeningens lydstyrkeregulering og subwooferen først til lav lydstyrke. Tænd så for systemet
(„POWER“ til „ON“). Start nu afspilningen på din PC og tilpas lydstyrken og bassen via reguleringen.
DK
1. Zastrčte napájecí kabel subwooferu do elektrické zásuvky (230V).
2. Zapojte stolní dálkové ovládání do systému reproduktorů: Zastrčte 3,5-mm zástrčkový konektor (černý)
přiloženého kabelu do zadní volné zdířky kabelového dálkového ovládání a oba konektory Cinch-/RCA (červený a bílý) do vstupních zdířek subwooferu.
3. Nyní zapojte stolní dálkové ovládání do počítače: Zastrčte zelený konektor kabelu dálkového ovládání do
výstupu reproduktorů a černý konektor do mikrofonového vstupu soundkarte. Pokud chcete místo mikrofonu zapojit do dálkového ovládání druhý zdroj zvuku, například MP3 přehrávač, zastrčte černý konektor do Line-In vstupu Vašeho počítače (většinou modrý).
4. Nyní připojte satelitní reproduktory na subwoofer: Zastrčte oba konektory Cinch-/RCA satelitů do
příslušných výstupních zdířek subwooferu – červená pro pravý, bílá pro levý kanál.
5. Nastavte ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači a subwoofer, nejprve na nízkou úroveň. Vzápětí systém
zapněte („POWER“ na „ON“). Spusťte nyní soundreprodukci na Vašem počítači a nastavete hlasitost a ovládání basů regulátorem.
CZ
1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του υπογούφερ σε μια πρίζα (230V).
2. Συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με το σύστημα ηχείων: Εισάγετε το βύσμα 3,5χιλ. (μαύρο) του
εσώκλειστου καλωδίου στην πίσω ελεύθερη υποδοχή του τηλεχειριστηρίου καλωδίου και τα δύο βύσματα Cinch-/RCA (κόκκινο και λευκό) στις υποδοχές εισόδου του υπογούφερ.
3. Τώρα συνδέστε το επιτραπέζιο τηλεχειριστήριο με τον Η/Υ: Εισάγετε το πράσινο βύσμα του καλωδίου
τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ηχείων και το ροζ βύσμα στην είσοδο μικροφώνου της κάρτας ήχου. Εάν επιθυμείτε αντί ενός μικροφώνου να συνδέσετε στο τηλεχειριστήριο μια δεύτερη πηγή ήχου ή ένα MP3, εισάγετε το ροζ βύσμα στην είσοδο Line-In του Η/Υ σας (συνήθως μπλε).4. Τώρα συνδέστε τα ηχεία δορυφόρους στο υπογούφερ: Εισάγετε τα δύο βύσματα Cinch-/RCA των δορυφόρων στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου του υπογούφερ - κόκκινο για το δεξί, λευκό για το αριστερό κανάλι.
5. Θέστε τον ρυθμιστή έντασης του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ πρώτα σε μια χαμηλή βαθμίδα. Στη
συνέχεια ενεργοποιήστε το σύστημα („POWER“ στο „ON“). Εκκινήστε τώρα την αναπαραγωγή ήχου στον Η/Υ σας και προσαρμόστε την ένταση και την ισχύ μπάσων μέσω των ρυθμιστών.
GR
1. Anslut subwooferns strömkabel till ett eluttag (230V).
2. Koppla fjärrkontrollen till högtalarsystemet: Sätt medföljande kabels 3,5mm teleplugg (svart) i det bakre,
lediga uttaget på kabelfjärren och de båda cinch-/RCA-kontakterna (röd och vit) i subwooferns ingångar.
3. Koplla sedan fjärrkontrollen till din PC: Sätt den gröna kontakten på fjärrkontrollens kabel
i högtalarutgången och den svarta kontakten i ljudkortets mikrofoningång. Om du vill ansluta en annan audiokälla än mikrofonen till fjärrkontrollen, t ex en MP3-spelare, sätter du den svarta kontakten i Line-In-ingången på din PC (för det mesta blå).
4. Anslut sedan satellithögtalarna till subwoofern: Sätt satellithögtalarnas båda cinch-/RCA-kontakter
i motsvarande utgångar på subwoofern – den röda till höger, den vita till vänster kanal.
5. Ställ först in fjärrkontrollens och subwooferns volymreglage på en låg nivå. Sätt sedan på systemet
(POWER-knappen på läge ON). Koppla på uppspelningsfunktionen på din PC och anpassa volym och bas med reglagen.
SE
Vers. 1.0
©2010 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
®
, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

Quick install Guide

GraVitY WaVe

2.1 suBWOOFer sYsteM

230V
50-60 Hz
~
0,22A
HU
Jótállás korlátozása
A Jöllenbeck GmbH semmilyen esetben nem vállalja a tulajdon
elvesztéséből, nyereség- vagy forgalomkiesésből, pótalaktrészek
költségeiből, működéskiesésből eredő kiadások általi kárkövetkez-
ményét vagy más károkat. Semmilyen körülmények között nem lehet
érvényesíteni olyan igényeket, melyek meghaladják a termékek
vásárlási árát.
Halláskárosodás elkerülése
FIGYELEM Fej- vagy fülhallgató használata, valamint a magas
hangerőn történő hosszú ideig tartó zenehallgatás tartós
halláskárosodást okozhat.
Megfelelőség
Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
(rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni
a távolságot a zavaró készülékekhez.
Műszaki támogatás
A www.speedlink.com honlapon található támogatási
formanyomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
közvetlenül e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
SE
Ansvarsbegränsning
Jöllenbeck GmbH ansvarar under inga omständigheter för
följdskador som skador på eller förlust av egendom, vinst eller
omsättning, kostnader för reservdelar. utgifter för olägenheter i
samband med avbrott av tjänst eller någon annan typ av skador.
Det nns inga möjligheter att ställa krav på ersättning som
överskrider produktens inköpspris.
Undvika hörselskador
AKTA: Att lyssna genom öronsnäckor eller hörlurar på hög volym
under en längre tid kan leda till kroniska hörselskador.
Överensstämmelse
Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
avståndet till de apparater som stör.
Teknisk support
På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
supportformulär som du kan använda dig av. Alternativt kan du
skicka ett e-brev direkt till vår support: support@speedlink.com
RU
Ограничение ответственности
Jöllenbeck GmbH ни в коем случае не отвечает за последствия
ущерба, такие как ущерб или утрата собственности, упущенные
прибыль или оборот, расходы на запчасти, затраты вследствие
прерывания работы или другой ущерб. Ни при каких
обстоятельствах не может подаваться претензия, которая
превышает покупную стоимость изделия.
Предотвращение ущерба для органов слуха
Внимание: Использование наушников, в том числе вставных,
а также большая громкость звучания могут привести к
непоправимому ухудшению слуха.
Соответствие
Из-за влияния сильных статических, электрических или
высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть
радиопомехи. В этом случае нужно увеличить расстояние от
источников помех.
Техническая поддержка
На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр запроса.
Или можно написать письмо в службу техподдержки напрямую
по следующему адресу электронной почты: support@speedlink.com
Περιορισμός ευθύνης
Η Jöllenbeck GmbH δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για
επακόλουθες ζημιές ή για απώλεια περιουσίας, για απώλειες κερδών
ή τζίρου, για έξοδα για ανταλλακτικά, για δυσάρεστες καταστάσεις
μέσω διακοπής υπηρεσιών ή για άλλες ζημιές. Σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να ισχύουν απαιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν την τιμή
αγοράς του προϊόντος.
Αποφυγή βλάβης στην ακοή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση ακουστικών καθώς και η ακρόαση για μεγάλη
χρονική διάρκεια σε μεγάλες εντάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη
βλάβη στην ακοή.
Συμμόρφωση
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων
υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα,
αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την
περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές
που δημιουργούν παρεμβολή.
Τεχνική υποστήριξη
Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα
έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
στο τμήμα υποστήριξης: support@speedlink.com
GR
Omezení ručení
Firma Jöllenbeck GmbH neručí v žádném případě za škodné
následky, jako je poškození nebo ztráta majetku, ztráta zisku nebo
obratu, za náklady pro náhradní díly, za výdaje za nepříjemnosti,
způsobené přerušením služeb, nebo za jiné škody. Za žádných
okolností nelze uplatňovat nároky, převyšující kupní cenu výrobku.
Zabránění poškození sluchu
POZOR: Použití sluchátek, jakož i dlouhé poslouchání vysokých
zvukových objemů může vést k trvalému poškození sluchu.
Konformita
Za působení silných statických, elektrických, nebo
vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
rušivým přístrojům.
Technický support
Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro Vás
připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete suportu napsat
přímo email: support@speedlink.com
CZ
Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Jöllenbeck GmbH w żadnym przypadku nie odpowiada za
szkody, takie jak uszkodzenie lub utrata mienia, utrata zysków lub
obrotów, koszty części zamiennych, wydatki z tytułu odszkodowań
za zakłócenia w pracy ani żadne inne szkody. Roszczenia
przewyższające cenę zakupu produktu są wykluczone.
Unikanie uszkodzenia słuchu
UWAGA: używanie słuchawek nagłownych lub dousznych przy dużej
głośności może spowodować trwałą utratę słuchu.
Oświadczenie o zgodności
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą
być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
wypadku należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.
Pomoc techniczna
Na naszej stronie internetowej pod adresem: www.speedlink.com
znajduje się odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie
można również wysłać do nas wiadomość pocztą elektroniczną na
adres: support@speedlink.com
PL
DK
Begrænsning af ansvar
Jöllenbeck GmbH er i intet tilfælde ansvarlig for skader på eller tab
af ejendom, tab af fortjeneste, omkostninger for reservedele, udgifter
for ubehageligheder på grund af arbejdsafbrydelser eller andre
skader. Under ingen omstændighed kan der fremsættes krav som
overstiger produktets købspris.
Undgå høreskader
Giv agt: Brugen af høretelefoner eller earbuds som også store
lydstyrker kan føre til permanente høreskader.
Overensstemmelseserklæring
Stærke statiske, elektriske felter eller felter med en høj frekvens
(radioanlæg, mobiltelefoner, udladning af mikrobølger) kan påvirke
enhedens (enhedernes) funktion. Forsøg i dette tilfælde at forstørre
afstanden til de forstyrrende enheder.
Teknisk support
På vores websted www.speedlink.com nder du en support-blanket.
Alternativ dertil, kan du direkte sende en e-mail til vores support:
support@speedlink.com
TR
Sorumluluk sınırlaması
Jöllenbeck GmbH, mülkiyet kaybı, kazanç veya ciro kayıpları, yedek
parça masraarı, hizmetin iptal edilmesinden ve diğer zararlardan
kaynaklanan durumlarda hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmemektedir.
Ürünün satın alma yatının üzerine çıkan talepler hiçbir şekilde
yerine getirilemez.
İşitme bozukluklarının önlenmesi
DİKKAT: Kulaklık kullanılması ya da yüksek ses seviyelerinde uzun
süreli dinleme, sürekli işitme bozukluklarına yol açabilir.
Uygunluk
Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile
(radyo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga boşalımları) cihazın
(cihazların) işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan
cihazlara mesafeyi büyütmeye çalışın.
Teknik destek
www.speedlink.com web sayfamızda bir destek formu hazırladık.
Alternatif olarak destek merkezine doğrudan bir e-posta
yazabilirsiniz: support@speedlink.com
.

sl-8220-sBk

1. Podłącz przewód zasilający subwoofera do gniazda zasilania 230V.
2. Połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z systemem głośników: umieść wtyk mini-jack 3,5mm (czarny)
dołączonego kabla w tylnym wolnym gnieździe pilota, a oba wtyki cinch/RCA (czerwony i biały) w gniazdach wejściowych subwoofera.
3. Teraz połącz stołowego pilota zdalnego sterowania z komputerem: Umieść zielony wtyk kabla pilota w
gnieździe wyjścia głośnikowego, a czarny wtyk w gnieździe wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej. Jeśli zamiast mikrofonu chcesz podłączyć do pilota inne źródło dźwięku, np. odtwarzacz mp3, podłącz czarny wtyk do wejścia Line in karty dźwiękowej komputera (najczęściej niebieskie).
4. Teraz podłącz do subwoofera głośniki satelitarne: Podłącz oba wtyki cinch/RCA satelitów do odpowiednich
gniazd subwoofera - czerwony do gniazda prawego kanału, biały - do gniazda lewego kanału.
5. Ustaw regulator głośności pilota i subwoofera początkowo na niską głośność. Następnie włącz system
(„POWER“ na „ON“). Uruchom teraz odtwarzanie dźwięku w komputerze i dopasuj głośność oraz tony niskie za pomocą regulatorów.
PL
CLICK
Speed-Link Gravity Wave 2.1

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 1

Haben Sie eine Frage zum Speed-Link Gravity Wave 2.1 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Speed-Link Gravity Wave 2.1-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Jacqueline • 3-9-2017 Keine Kommentare

Guten Tag Ich wollte gerne fragen wie ich den subwoofer System an meinem Fernseher anschliese? Lg

Diese Frage beantworten

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Speed-Link Gravity Wave 2.1 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Lautsprecher und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 5.3 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Speed-Link Gravity Wave 2.1 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Speed-Link Gravity Wave 2.1-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Speed-Link
Model Gravity Wave 2.1
Produkte Lautsprecher
EAN 4027301182200
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp PDF
Sonstige Funktionen
Typ Bücherregal
Subwoofer Ja
Kompatibilität PC
Material Holz
Lautsprecher
Audio Kanäle 2.1 Kanäle
Audio
RMS-Leistung 37 W
Leistungen
Ein-/Ausschalter Ja
Produktfarbe Schwarz
Fernbedienung Ja
Audio Kanäle 2.1 Kanäle
RMS-Leistung 37 W
Ein-/Ausschalter Ja
Produktfarbe Schwarz
Fernbedienung Ja
Gehäusematerial Holz
Technische Details
Typ Bücherregal
Subwoofer Ja
Kompatible Produkte PC
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Speed-Link Gravity Wave 2.1 .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage