Tesy BelliSlimo 100 Bedienungsanleitung

Tesy BelliSlimo 100
8.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 100 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy BelliSlimo 100
86
NL
I. BELANGRIJKE REGELS
1. Deze technische omschrijving en gebruikshandleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met het product en met de
gebruik en installatie voorwaarden. De instructies zijn ook bestemd voor de vakkundige technici, die het toestel zullen installeren,
demonteren en eventuele storingen verhelpen.
2. De fabrikant kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door exploatatie en/of
installatie, die niet aan de instructies in deze handleiding voldoen.
3. De elektrische boiler voldoet aan de eisen van EN 60335-1, EN 60335-2-21.
4. Dit toestel is bestemd voor exploitatie door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
en geestelijke vermogens of door mensen met geen ervaring of kennis, indien ze onder toezicht zijn of geïnstructeerd werden
overeenkomstig de zekere exploitatie van het toestel en indien ze de mogelijke gevaren verstaan.
5. Kinderen moeten met het toestel niet laten spleen
6. De reiniging en de bediening van het toestel moet door niet onder toezicht zijnde kinderen niet uitgevoerd worden.
Waarschuwing! Onjuiste installatie en aansluiting van het apparaat kan ernstige gevolgen voor de gezondheid veroorzaken en leiden
tot de dood van de gebruikers. Dat kan ook schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van overstroming,
explosie of brand. Installatie, aansluiting op het waternet en aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden uitgevoerd door gekwaliceerde technici.
Een gekwaliceerde technicus is iemand die over de juiste competenties in overeenstemming met de voorschriften van het betreende land beschikt.
Alle wijzigingen en reconstructies van de constructie en het elektrische schema van de boiler zijn verboden. Bij het vaststellen hiervan wordt de garantie
geannuleerd. Onder wijzigingen en reconstructies wordt verstaan iedere verwijdering van de door de fabrikant ingebouwde elementen, inbouwen van
bijkomende componenten in de boiler, vervangen van elementen met analogische elementen die door de fabrikant niet goedgekeurd worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montage
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De boiler slechts in ruimtes met normale brandzekerheid monteren.
2. Bij montage in een badkamer moet het toestel op een plek gemonteerd worden zodat het water uit de douche of douche
hoofdtelefoon bovenop niet komt.
3. Het is bedoeld voor gebruik in gesloten en verwarmde ruimtes, waar de tempeartuur niet lager is dan 4 °C en is niet geschikt voor
continu werken in een stromend water modus”.
4. Bij montage aan de wand wordt het toestel opgehangen met behulp van de aan de behuizing gemonteerde schroeven M8 aan de
draagpanelen, die van tevoren aan de muur bevestigd en genivelleerd zijn. De draagpanelen en de pluggen voor wandmontage zijn
meegeleverd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aansluiten van de boiler op het pijpleidingennetwerk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het toestel is bedoeld om huishoudelijke objecten van warm water te voorzien en dient te worden aangesloten op een
waterleidingnet met een waterdruk van ten hoogste 6 bar (0.6 MPa).
2. De beschermklep waarmee de boiler is aangekocht moet gemonteerd worden. Deze wordt op de ingang van het koud water
geplaatst, in overeenstemming met de op het corpus staande pijl die de richting van het inkomende water aanduidt.
Uitzondering: Indien de plaatselijke regelingen (normen) bepalen het gebruik van een andere beschermklep of installatie
(conform EN 1487 of EN 1489), dan dient een extra beschermklep aangekocht te worden. Voor installaties conform EN 1487 moet
de hoogste aangegeven druk 0.7 MPa zijn. Voor andere beschermkleppen moet de druk waaraan ze gekalibreerd zijn 0,1 MPa
lager dan de op het bordje van het toestel aangeduide druk. In deze gevallen moet men de samen met het toestel aangeleverd
beschermklep niet gebruiken.
3. De beschermklep en de hieruit naar de boiler uitgaande pijpleiding moeten tegen bevriezing beschermd worden. Bij draineren
door een drainagebuis moet het vrije einde hiervan open aan de atmosfeer (niet ondergedompeld) zijn. De drainagebuis moet
ook tegen bevriezing beveiligd zijn.
4. Ten behoeve van de zekere werking van de boiler moet men de beschermingsklep regelmatig reinigen en controleren of deze
normaal functioneert (niet geblokkeerd is) en in gebieden met zeer kalkhoudend water moet men de geaccumuleerde kalksteen
ontkalken. Deze dienst behoort niet tot de garantie bediening.
5. Om materiële schades ter plaatse of bij (derde) personen te voorkomen als gevolg van eventuele storingen aan de
warmwatervoorziening, moet de boiler enkel in lokalen worden geïnstalleerd met een deugdelijke waterdichting van de vloeren
alsmede met een drainage (waterafvoer naar het riool). In geen geval mag de boiler op voorwerpen rusten die gevoelig zijn voor
vocht. Indien de boiler zich in een onbeschermde ruimte moet bevinden, dan is het noodzakelijk om een carter onder de boiler te
plaatsen, met een waterafvoergoot naar het rioolnet.
6. Bij opwarming van het water is het normaal dat water uit de uitlaatbuis van het veiligheidsventiel doorsijpelt. Die uitlaatbuis
dient altijd open te blijven. Het is noodzakelijk om de uitgelaten hoeveelheid water af te voeren of te verzamelen om schades te
voorkomen.
7. Als er een mogelijkheid bestaat om de temperatuur in de ruimte onder 0 °С te dalen, moet men de boiler weglopen.
Indien de boiler leeggemaakt moet worden, eerst de elektrische stroom hiernaartoe onderbreken. De warm waterkraan van
de mengkraan openen. De kraan 7 (afbeelding 5) openen om het water uit de boiler weglopen laten. Indien in de installatie geen
kraan geïnstalleerd is, de boiler kan rechtsreeks uit de inkomende pijp hiervan leeggemaakt worden door de boiler vooraf van de
pijpleiding los te maken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aansluiten op het elektrische netwerk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De boiler niet inschakelen zonder ervoor te zorgen dat deze vol met water is.
2. Bij het aansluiten van de boiler op het elektrische netwerk voor het correcte verbinden van de beschermgeleider (bij modellen
zonder kabel met stekker) opletten.
3. Bij de modellen zonder voedingskabel de aansluiting moet constant zijn: zonder trekkerverbindingen. De stroomkring moet
beveiligd door een beschermer en een ingebouwde installatie worden die voor het loshalen van alle polen zorgen in geval van
overspanning categorie III.
4. Als het snoer (bij de modellen met een snoer) kapot is, moet die vervangen worden door een geautoriseerde servicedienst of een
vakman met desbetreende kwalikacie om risico’s te voorkomen.
5. Tijdens verwarming kan uit het toestel een uitend geluid komen. Dit is normaal en indiceert geen gebrek. Het geluid wordt luider
na bepaalde tijd als gevolg van de geaccumuleerde kalksteen. Om het geluid te verwijderen moet men het toestel te ontkalken.
Deze dienst behoort niet tot de garantie bediening.
Geachte klant,
het team van TESY feliciteert u met uw aanschaf. We hopen, dat het niieuwe toestel aan de comfortverbetering in uw woning zal
bijdragen.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy BelliSlimo 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 8.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy BelliSlimo 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Der Tesy BelliSlimo 100 ist ein Wasserheizungs- und Kesselgerät, das konzipiert wurde, um eine zuverlässige Wärmequelle für Ihr Heim oder Büro zu bieten. Es ist in der Lage, große Mengen an Wasser schnell und effektiv zu erwärmen, wodurch es eine ausgezeichnete Wahl für den täglichen Gebrauch ist. Das kompakte Design des BelliSlimo 100 ermöglicht es, dass das Gerät an der Wand montiert werden kann, was Platz spart und zudem sehr stilvoll aussieht. Es enthält eine digitale Bedienung mit einem LCD-Display, das die Einstellung der Temperatur einfach und unkompliziert macht. Mit einer Leistung von 3 kW ist das Gerät ideal für die Beheizung von größeren Räumen. Es hat eine Kapazität von bis zu 100 Litern, was bedeutet, dass genügend warmes Wasser für mehrere Personen zur Verfügung gestellt werden kann. Das BelliSlimo 100 besitzt auch eine spezielle Anti-Frost- und Überhitzungsschutzfunktion, welches einen sicheren Betrieb in jeder Situation gewährleistet. Das Gerät ist außerdem einfach zu warten und zu reinigen, was die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Produkts ermöglicht. Zusammenfassend ist das Tesy BelliSlimo 100 Wasserheizungs- und Kesselgerät eine zuverlässige und effektive Möglichkeit, um warmes Wasser für den täglichen Gebrauch bereitzustellen. Mit einem kompakten Design, digitalem Bedienfeld und speziellen Sicherheitsfunktionen, ist es eine ausgezeichnete Wahl für jedes Zuhause oder Büro.

Allgemeines
Tesy
BelliSlimo 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy BelliSlimo 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy BelliSlimo 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy BelliSlimo 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse