Tesy BelliSlimo Cloud 100 Bedienungsanleitung

Tesy BelliSlimo Cloud 100
9.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 100 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy BelliSlimo Cloud 100
74
GR

I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή και οι οδηγίες χρήσεως έχουν ως σκοπό να σας γνωρίσουν με το προϊόν και τους όρους για την κανονική
του εγκατάσταση και εκμετάλλευση.Η οδηγία προορίζεται για πιστοποιημένους τεχνίτες οι οποίοι θα εγκαταστήσουν αρχικά την συσκευή, θα
αποσυνδέσουν και επισκευάσουν την συσκευή σε περίπτωση βλάβης..
2. Παρακαλούμε, να έχετε υπόψη σας ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, είναι κυρίως προς όφελος
του αγοραστή, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας από τους όρους της εγγύησης που αναφέρονται στην κάρτα εγγύησης για να μπορεί ο αγοραστής να
χρησιμοποιεί δωρεάν παροχή υπηρεσίας εγγύησης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες και τυχόν ζημιές που θα προκληθούν
στη συσκευή εξαιτίας της λειτουργίας ή/και της εγκατάστασης που δεν συμμορφώνονται με τις επισημάνσεις και οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.
3. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αντιστοιχεί και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των πρότυπων EN 60335-1, EN 60335-2-21.
4. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση, έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της
συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
5. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
6. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Προσοχη! Η λανθασμενη εγκατασταση και συνδεση της συσκευης θα το καταστησει επικινδυνο για την υγεια και την ζωη των καταναλωτων, καθως
είναι δυνατόν να προκαλεσει σοβαρες και μακροχρονιες συνεπειες γι ‚αυτους, συμπεριλαμβανομενης, ενδεικτικα, σωματικων βλαβων και/ η θανατου.
Αυτο μπορει επισης να προκαλεσει ζημια για την περιουσια τους / βλαβη και / η καταστροφη/, καθως και ζημια τριτων που προκληθηκαν
συμπεριλαμβανομενης αλλα οχι μονο απο πλημμυρες, εκρηξη και πυρκαγιες. Η εγκατάσταση, η σύνδεση στο υδραυλικό και ηλεκτρικό δίκτυο και η θέση σε
λειτουργία πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλ ειστικά και μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολ όγους και τεχνικούς επισκευής και εγκατάστασης της συσκευής, που
έχουν αποκτήσει την αρμοδιότητά τους στο έδαφος του κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της συσκευής και σύμφωνα με
τους κανονισμούς τους.
Απαγορεύονται οτιδήποτε μετατροπές και διαρρυθμίσεις στην κατασκευή και στο ηλεκτρικό σχήμα του θερμοσίφωνα. Όταν διαπιστωθούν τέτοιες
μετατροπές η εγγύηση της συσκευής ακυρώνεται. Ως μετατροπές και διαρρυθμίσεις εννοούνται οτιδήποτε απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων από τον
κατασκευαστή στοιχεία, ενσωμάτωση συμπληρωματικών στοιχείων στον θερμοσίφωνα, αλλαγή στοιχείων με ανάλογα τα οποία δεν συνιστούνται από τον
κατασκευαστή.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εγκατάσταση
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ο θερμοσίφωνας πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε χώρους με κανονική αντιπυρική προστασία και ασφάλεια.
2. Όταν πραγματοποιούμε εγκατάσταση της συσκευής σε λουτρό ο θερμοσίφωνας πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοιο μέρος ώστε να μην περιχύνεται με νερό.
3. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε κλειστά και θερμαινόμενα δωμάτια, όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από 4°C και δεν έχει
σχεδιαστεί για λειτουργία συνεχής ροής.
4. Κατά τοποθέτηση σε τοίχο - η συσκευή κρεμάται μέσω των βιδών M8 που είναι τοποθετημένες στο σώμα της προς τις πλάκες στήριξης που είναι προ-
συναρμολογημένοι και επίπεδοι με τον τοίχο. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται οι πλάκες στήριξης και γόμφοι για τοποθέτηση στο τοίχο
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύνδεση του θερμοσίφωνα με το υδραυλικό δίκτυο
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Η συσκευής προορίζεται να εξασφαλίζει ζεστό νερό για οικιακή χρήση, σε κτίρια τα οποία έχουν εγκατάσταση ύδρευσης με πίεση όχι
περισσότερο από 6 ατμ. (0.6 ΜΡα).
2. Η τοποθέτηση της αντεπίστροφης προστατευτικής βαλβίδας (0.8 ΜΡα) με την οποία έχετε αγοράσει τον θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική.
Αυτή η βαλβίδα τοποθετείται στην είσοδο για το κρύο νερό σύμφωνα με τα βέλη στο σώμα του θερμοσίφωνα, τα οποία δείχνουν την
κατεύθυνση του εισερχόμενου νερού. Δεν επιτρέπεται άλλα ρακόρ διακοπής μεταξύ της βαλβίδας και της συσκευής.
Εξαίρεση: Εάν οι τοπικοί κανονισμοί (κανόνες) απαιτούν τη χρήση μιας άλλης βαλβίδας ασφαλείας ή συσκευής (σύμφωνα με τον κανόνα EN
1487 και EN 1489), θα πρέπει να αγοραστεί χωριστά. Για συσκ ευές που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 1487 η μέγιστη πίεση λειτουργίας
πρέπει να είναι 0,7 MPa. Για άλλες βαλβίδες ασφαλείας, η πίεση βαθμονόμησης πρέπει να είναι με 0,1 MPa κατώτερη από την πίεση που
αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βαλβίδα αντεπιστροφής που παρέχεται με τη συσκευή δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται.
3. Η βαλβίδα αντεπιστροφής ασφαλείας και η σωλήνωση από την βαλβίδα προς τον λέβητα πρέπει να προστατεύονται από πάγωμα. Σε
περίπτωση σωληνωτού αγωγού αποστράγγισης – το ελεύθερο άκρο του πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό στην ατμόσφαιρα (να μην βυθίζεται σε
νερό). Ο σωλήνας πρέπει επίσης να προφυλάσσεται από τον παγετό.
4. Για την ασφαλή εργασία του θερμοσίφωνα η αντεπίστροφη- προστατευτική βαλβίδα πρέπει ταχτικά να καθαρίζεται και ελέγχεται εάν λειτουργεί
κανονικά (να μην έχει μπλοκάρει). για τις περιοχές με πολύ ασβεστούχο (σκληρό) νερό πρέπει να καθαρίζεται και από την ασβεστολιθική υ φή. Αυτή
η υπηρεσία δεν είναι αν τικείμενο της εξυπηρέτησης εγγύησης.
5. Για να αποφύγουμε την πρόκληση βλαβών στον χρήστη και σε τρίτα πρόσωπα σε περίπτωση βλαβών στο σύστημα τροφοδότηση με
ζεστό νερό είναι απαραίτητο η συσκευή να τοποθετηθεί σε χώρους που έχουν υδρομόνωση δαπέδου και παροχέτευση στην αποχέτευση. Σε
καμία περίπτωση κάτω από την συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται αντικείμενα, τα οποία δεν αντέχουν σε υγρασία. Κατά την εγκατάσταση
της συσκευής σε χώρους δίχως υδρομόνωση είναι απαραίτητο να κατασκευάσουμε προφυλακτική δεξαμενή κάτω από τον θερμοσίφωνα με
δραίνωση προς την αποχέτευση.
6. Κατά τη λειτουργία – (λειτουργία θέρμανσης νερού) - είναι φυσιολογικό να στάζει νερό από την οπή αποστράγγισης της προστατευτικής
βαλβίδας. Η ίδια πρέπει να παραμείνει ανοικτή προς την ατμόσφαιρα.
7. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αφαίρεση ή την συλλογή της ποσότητας χυμένου νερού για την αποφυγή ζημιών καθώς.
8. Σε πιθανοτιτα η θερμοκρασια στο διαμερισμα να γινει -0c(μειον) το θρμοσιφονας πρεπει να διερρει.
Στην περίπτωση που πρέπει να αδειάσετε τον θερμοσίφωνα από νερό, πρέπει πρώτα να διακόψετε την παροχή του νερού του δικτύου προς
τον θερμοσίφωνα. Η παροχή νερού πρέπει να σταματήσει και ταυτόχρονα πρέπει να ανοίξει ο διακόπτης 7 (εικόνα 5) του ζεστού νερού της
μπαταρίας ανάμιξης. Ο διακόπτης του ζεστού νερού πρέπει να είναι ανοικτός για να αδειάσει το νερό που έχει μέσα ο θερμοσίφωνας. Εάν δεν
υπάρχει τέτοιος διακόπτης στην γραμμή σωλήνωσης, τότε το νερό του θερμοσίφωνα μπορεί να αδειάσει απευθείας από την σωλήνα εισόδου
του νερού στον θερμοσίφωνα, όταν αυτός αποσυνδεθεί από την γραμμή παροχής νερού του δικτύου.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύνδεση του θερμοσίφωνα προς το ηλεκτρικό δίκτυο
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ποτέ να μην θέσετε σε λειτουργία τον θερμοσίφωνα εάν δεν διαπιστωθείτε, ότι είναι γεμάτος με νερό.
2. Κατά την σύνδεση του θερμοσίφωνα προς το ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να προσέχετε για την κανονική σύνδεση του αγωγού προστασίας (για
τα μοντέλα δίχως καλώδιο και φις).
3. Στα θερμαντήρες νερού χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας το ηλεκτρικό κύκλωμα πρέπει να εφοδιαστεί με μία ασφά λεια και μία ενσωματωμένη
συσκευή που διασφαλίζει διαχωρισμό όλων των πόλων κάτω από συνθήκες υπέρτασης κατηγορίας III.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδότησης (για τα μοντέλα που έχουν τέτοιο καλώδιο) έχει βλάβη το καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από εκπρόσωπο
του συνεργείου ή από πρόσωπο με παρόμοια ειδίκευ ση για να αποφύγετε οτιδήποτε ρίσκο.
5. Στους θερμοσίφωνες για οριζόντια τοποθέτηση, η μόνωση των τροφοδοτικών καλωδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να
προστατεύεται από την επαφή με την φλάντζα της συσκευήςτην περιοχή κάτω από το πλαστικό κάλυμμα). Για παράδειγμα, με μονωτικό σωλήνα
με θερμοκρασιακή αντοχή μεγαλύτερη από 90 °C.
6. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης της συσκευής μπορεί να ακούγεται ένα σφύριγμα (όταν το νερό αρχίζει να βράσει). Αυτό είναι φυσιολογικό
φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Ο θόρυβος γίνεται πιο έν τονος με το χρόνο λόγω της συσσώρευσης αλάτων ασβεστίου. Για
την εξάλ ειψη του θορύβου πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Αξιότιμοι πελάτες,
Η ομάδα του TESY εγκάρδια σας ευχαριστεί για το νέο προϊόν που αγοράσατε. Ελπίζουμε ότι η νέα σας συσκευή θα συνεισφέρει για την βελτίωση της
άνεσης στο σπίτι σας

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy BelliSlimo Cloud 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 9.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy BelliSlimo Cloud 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Tesy
BelliSlimo Cloud 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy BelliSlimo Cloud 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy BelliSlimo Cloud 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy BelliSlimo Cloud 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse