Tesy ModEco Electronic 100 Bedienungsanleitung

Tesy ModEco Electronic 100
9.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 92 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy ModEco Electronic 100
30
RO

I. REGULI IMPORTANTE

1. Prezenta descriere tehnică şi instrucţiune de utilizare are scopul de a vă familiariza cu acest produs şi cu condiţiile de instalare şi utilizare corectă.
Instrucţiunea este destinată şi tehnicienilor autorizaţi, care vor instala iniţial acest dispozitiv, sau îl vor demonta şi executa ulterior reparaţia, în caz
de defecţiune.
2. Vă rugăm să aveți în vedere faptul, că respectarea prezentelor instrucțiuni este în interesul cumpărătorului si totodata este una din condițiile
garanției, menționate în certicatul de garanție, pentru a putea cumpărătorul să folsească serviciile grătuite a servisului de garanție. Producătorul
nu raspunde pentru deteriorările în aparat , cauzate de explozie și/sau montaj, care nu este efectuat conform specicațiile si instrucțiile din acest
manual.
3. Boilerul electric satisface cerinţele standardelor EN 60335-1, EN 60335-2-21
.
4. Acest aparat este proiectat pentru a  folosit de copii de 8 și peste 8 ani și persoane cu capacități zice, sensibile sau mentale reduse, sau
persoane cu lipsa de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a
aparatului și înțeleg pericolele care pot apărea.
5. Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul
6. Curățarea și întreținerea aparatului nu ar trebui să e efectuată de copii, care nu sunt supravegheați.
ATENTIE! Instalarea si conectarea incorecta a aparatului il poate face periculos pentru sanatatea si viata consumatorilor, ind posibil de a provoca consecinte
grave si pe termen lung pentru acestia, inclusiv dar nu numai dizabilitati zice si/sau deces. Acest lucru de asemenea poate provoca daune asupra proprietatii
acestora /pagube si/sau distrugere/, precum si asupra tertelor parti, cauzate inclusiv dar fara a se limita la inundatie, explozie si incendiu. Instalarea, conectarea la
reteaua de alimentare cu apa si electricitate si punerea in functiune urmeaza sa e efectuate numai si doar de catre electricieni si tehnicieni calicati cu privire la
repararea si instalarea dispozitivului, care au dobandit competentele sale de lucru pe teritoriul statului, pe care se efectueaza instalarea si punerea in functiune a
dispozitivului si in conformitate cu reglementarile normative.
Se interzice orice modicare sau transformare a construcţiei sau schemei electrice a boilerului. La constatarea acestora, garanţia dispozitivului decade. Sub
modicare şi transformare se înţelege orice eliminare a unor elemente utilizate de productor, introducerea în boiler a unor componente suplimentare, înlocuirea
unor elemente cu elemente similare, dar neaprobate de producător.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instalare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Boilerul se instalează numai în spaţii cu grad normal de securizare antiincendiară.
2. La montare în baie, dispozitivul trebuie dispus într-un loc în care nu poate  udat cu apă de la duş.
3. El este prevăzut numai pentru exploatare în spații interioare închise, în care temperatură nu coboară sub 4°C și nu este prevăzut pentru operare
în mod continuu de imersiune.
4. Dispozitivul se prinde de suporturile montate pe carcasă (dacă acestea nu sunt xate pe ea, urmează să e montate cu ajutorul şuruburilor
ataşate). Prinderea se face pe două cârlige (min. 10 mm) xate ferm în perete.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Racordarea boilerului la instalaţia de alimentare cu apă
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dispozitivul este destinat producerii de apă caldă menajeră în locuinţe, dotate cu instalaţie de alimentare cu apă, cu presiunea nu mai mare de
6 bar (0,6 MPa).
2. Este obligatorie montarea supapei de siguranţă cu care a fost livrat boilerul. Ea se dispune la intrarea apei reci în conformitate cu săgeata
de pe corpul ei, care indică sensul apei reci. Nu se admite montarea altei armături de oprire între supapă şi dispozitiv.
Excepție:Dacă normele locale cer folosirea unei alte supape sau dispozitiv(care corespunde la EN 1487 sau EN 1489), ea trebuie să e cumpărată
aparte.Pentru dispozitive conform EN 1487 presiunea maximă trebuie să e de 0.7 MPa. Pentru alte supape de siguranță, presiunea la care sunt
calibrate trebuie să e cu 0.1 MPa sub presiunea marcată pe tabelul aparatului. În aceste cazuri supapă de protecție din complectul aparatului nu
trebuie să e folosită.
3. Supapă de siguranță și partea de rețea între ea și aparat trebuie să e protejate împotrivă înghețului. La drenarea cu furtun-partea liberă a furtunului
trebuie întotdeauna să e deschisă câtre atmosfera (să nu e scufundată). Furtunul trebuie să e protejat împotrivă înghețului.
4. Pentru funcţionarea fără pericol a boilerului, supapa de siguranţă trebuie regulat curăţată şi vericată dacă funcţionează normal (să nu e
blocată), iar pentru regiunile cu apă prea calcaroasă, să e curăţat calcarul depus. Acest serviciu nu este obiect al întreţinerii de garanţie.
5. În scopul evitării unor prejudicii aduse utilizatorului şi altor persoane în cazurile de deranjamente în sistemul de alimentare cu apă caldă, este
necesar ca boilerul să e instalat în spaţii cu hidroizolaţie a podelei şi drenaj în sistemul de canalizare. În nici un caz nu dispuneţi sub dispozitiv
obiecte care nu sunt rezistente la apă. La instalarea dispozitivului în încăperi fără hidroizolaţie a podelei este necesar să se construiască sub el o
cadă de protecţie, dotată cu drenaj spre canalizare
6. La exploatare - (regim de încălzire a apei)- este normal sa apară picături de apă din oriciul pentru drenaj a supapei de protecție. Supapă terbuie
lasată deschisă către atmosferă. Luați măsuri pentru evacuarea sau colectarea cantităților de apă scursă, pentru a evita daune.
7. În caz că temperatura din încăpere cade sub 0 °С, boilerul trebuie să se scurgă.
Când este necesară golirea boilerului, trebuie obligatoriu mai întâi să întrerupeţi alimentarea electrică a acestuia. Opriţi apa către dizpozitiv.
Deschideţi robinetul pentru apă caldă de la baterie. Deschideţi robinetul 7 (g. 4)ca să scurgeţi apa din boiler. Dacă în instalaţie nu e instalat acest
robinet, boilerul poate să e scurs direct de la conducta care-l alimentează, dezlegînd conducta de la reţea.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branşarea boilerului la reţeaua electrică de alimentare
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nu puneţi boilerul în funcţiune înainte de a vă asigura că el este umplut cu apă.
2. La branşarea boilerului la reţeaua electrică să se acorde o atenţie deosebită conectării corecte a conductorului de protecţie.
3. Încălzitor de apă fără cablu de alimentare - În circuitul electric de alimentare a aparatului trebuie montat un dispozitiv, care să asigure decuplarea
tuturor polilor în condiţiile unei supratensiuni de gradul III.
4. Dacă cablul de alimentare (la modele utilate cu asemenea cablu) este defect, acesta trebuie înlocuit de un reprezentant al service-lui sau de o
persoană cu o calicare asemănatoare pentru a  evitat orice risc.
5. În tipul încălzirii este posibil din aparat să se audă șuierat(apă care erbe). Acest sunet este normal și nu indică o defecțiune. Sunetul se va face
mai- puternic cu timpul, iar cauză este calcărul acumulat. Pentru eliminarea sunetului este necesară curațarea aparatului. Acest serviciu nu face
parte de servisul de garanție.
Stimaţi clienţi,
Echipa rmei TESY vă felicită din inimă pentru noua achiziţie. Sperăm că noul dumneavoastră dispozitiv electrocasnic va
contribui la sporirea confortului în casa dumneavoastră.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy ModEco Electronic 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy ModEco Electronic 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Tesy
ModEco Electronic 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy ModEco Electronic 100 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.