Tesy ModEco Electronic 100 Bedienungsanleitung

Tesy ModEco Electronic 100
9.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 92 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy ModEco Electronic 100
46
HR

I. VAŽNA PRAVILA

1. Svrha je ovog tehničkog opisa s uputama za uporabu da Vas upozna s proizvodom i uvjetima njegove pravilne montaže i uporabe.
Upute su namijenjene i ovlaštenim serviserima koji će obaviti prvobitnu ugradnju uređaja, demonažu i remont u slučaju potrebe.
2. Molim, imajte na umu da pridržavanje uputa sadržanih u ovom priručniku je prvenstveno za dobrobit kupca, ali uz to je jedan od
jamstvenih uvjeta navedenih u jamstvenoj karti, da bi mogao kupac da koristi besplatan servis u jamstvenom roku. Proizvođač nije
odgovoran za oštećenja uređaja i bilo štete nastale kao rezultat rada i / ili instalacije koje ne udovoljavaju smjernicama i uputama

u ovom priručniku..

3. Električni bojler udovoljava zahtjevima EN 60335-1, EN 60335-2-21.

4. Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje od strane djece 8 i više od 8 godina i osobe sa smanjenim zičkim, osjetljivih ili mentalnim
sposobnostima ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili poučena u skladu sa sigurnim korištenjem

uređaja i razumjeti opasnosti koje mogu nastati.

5. Djeca ne moraju se igrati s aparatom

6. Čišćenje i održavanje uređaja ne smije biti izvedeno od strane djece koja nisu pod nadzorom.

PAŽNJA! Nepravilna ugradnja i priključak uređaja može ga učiniti opasnim po zdravlje korisnika, moguće je imati ozbiljne i kontinuirane posljedice
za njih, uključujući, ali ne ograničavajući se na zičke ozljede i / ili smrt. Također može uzrokovati štetu njihovih nekretnina/ štete i/ ili uništavanje/,
isto i onoga trećih osoba, uzrokovane, uključujući ali ne samo poplavom, eksplozijom i požarom.
Ugradnja, priključak na vodovod i struju i puštanje u pogon smiju obaviti samo i jedino ovlašćeni električari i tehničari za popravak i ugradnju uređaja, koji su stekli
nadležnost na području države u kojoj se vrše instalacija i puštanje u pogon uređaja u skladu s propisima.
Zabranjene su bilo kakve izmjene i preuređenja u konstrukciji i električnoj shemi bojlera. U slučaju kada se utvrdi da je do toga došlo, garancija se poništava.
Izmjene i preuređenja su uklanjanje bilo kojeg elementa koji je proizvođač ugradio, ugradnja dodatnih komponenata u bojler, zamjena elemenata sa sličnim
koje proizvođač nije odobrio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montaža
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bojler montirati samo u prostorijama s osiguranom normalnom protupožarnom zaštitom.

2. Kod montaže u kupaoni bojler treba ugraditi na takvom mjestu na kojem neće biti zalijevan vodom iz tuša ili pokretnog tuša.
3. On je namijenjen za uporabu samo u zatvorenim i grijanim prostorijama gdje temperatura ne pada ispod 4 ° C, a nije dizajniran

za rad u kontinuiranom protočnom režimu.

4. Bojler objesite na nosećim konzolama koje su montirane na kućištu (ako nisu pričvršćene, moraju se montirati pomoću priloženih vijaka).
Objesite pomoću dviju kuka (min ø 10 mm) čvrsto pričvršćenih za zid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priključivanje bojlera na vodovodnu mrežu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Namjena je uređaja opskrbiti vrućom vodom komunalne objekte priključene na vodovodnu mrežu tlaka ne više od 6 bar (0,6

MPa).

2. Obvezno montirati nepovratni ventil s kojim je bojler kupljen. Montira se na priključku za hladnu vodu u skladu sa strelicom na
njemu koja ukazuje smjer ulazne vode. Nije dopuštena montaža bilo kakve druge zaustavne armature između ventila i bojlera.
Iznimka: Ako lokalni propisi (pravila) zahtijevaju korištenje drugog sigurnosnog ventila ili uređaj (u skladu s EN 1487 i EN 1489), to
se mora on kupiti naknadno. Za uređaje sukladni sa EN 1487 maksimalni ocijeni radni tlak mora biti 0,7 MPa. Za ostale sigurnosne
ventile, tlak na koji su kalibrovani mora biti od 0,1 MPa manje od označenog na pločici uređaja. U tim slučajevima uzvratni sigurnosni

ventil isporučen sa uređajem ne smiju se koristiti.

3. Uzvratno sigurnosni ventil i cijev iz njega na kotlu mora biti zaštićeni od smrzavanja. U slučaju drenaže sa crijevom – njegov
slobodan kraj mora uvijek biti otvoren prema atmosferi (da nije uronjen). Crijevo isto treba biti osigurano od smrzavanja.
4. U cilju sigurnog rada bojlera, nepovratni ventil redovno čistiti i pregledavati fukcionira li normalno (nije li blokiran) pri čemu u

popdručjima s veoma tvrdom vodom čistiti ga od nagomilanog kamenca. Ova usluga nije predmet garancijskog servisiranja.

5. Kako bi se izbjegle štete korisniku i trećim osobama u slučaju havarije sustava za snabdijevanje toplom vodom, potrebno je bojler
montirati u prostorijama s podnom hidroizolacijom i drenažom u kanalizaciji. Ni u kom slučaju ne stavljati ispod bojlera stvari koje
nisu vodootporne. Kada se bojler montira u prostorijama bez podne hidroizolacije, potrebno je ispod njega predvidjeti zaštitnu

kadu s kanalizacijskom drenažom.

6. Za vrijeme eksploatacije - (režim grijanja vode) - to je normalno da voda kaplje iz drenažnog otvora sigurnosnog ventila. Isti mora
biti ostavljen otvoren prema atmosferi. Mora se uzeti mjere za uklanjanje ili prikupljanje iznosa proteklih količina kako bi se izbjeglo

oštećenje.

7. Ukoliko postoji vjerovatnoća da temperatura u prostoriji padne ispod 0°C, bojler se mora isprazniti.
Kada morate bojler istočiti, obvezno prije toga prekinite električno napajanje. Obustavite dovod vode u uređaj. Otvorite ventil
tople vode mješalice. Otvorite ventil 7 (slika 4) kako bi voda iscurila iz bojlera. Ukoliko takav ventil nije ugrađen, bojler se može

isprazniti izravno iz ulazne cijevi s tim da se prethodno mora odvojiti od vodovoda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priključivanje na električnu mrežu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nemojte uključivati bojler prije nego što ste se uvjerili da je pun vode.

2. Prilikom priključivanja bojlera na električnu mrežu mora se paziti na pravilno spajanje zaštitnog voda.
3. Kod modela bez napojnim kablom s utikačem strujni krug mora biti osiguran osiguračem i ugrađenim uređajem koji da osigurava

isključenje svih polova u uvjetima hipertenzije kategorije III.

4. Ukoliko je napojni kabl (kod modela opremljenih takvim kablom) oštećen, mora biti zamijenjen od ovlaštenog servisera ili od

osobe s odgovarajućom kvalikacijom kako bi se izbjegao bilo kakav rizik.

5. Tijekom zagrijevanja uređaja može biti zviždanje buke (kipuće vode). To je normalno i ne predstavlja kvar. Buka se povećava s
vremenom, a razlog je akumulirani vapnenac. Da biste uklonili buku, aparat treba se očistiti. Ova usluga nije pokriven jamstvom.
Štovani kupci,
Ekipa TESY-ja čestita vam na novoj kupovini. Nadamo se da će novi uređaj pridonijeti većem komforu u vašem domu.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy ModEco Electronic 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy ModEco Electronic 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Tesy
ModEco Electronic 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy ModEco Electronic 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse