Tesy ModEco Electronic 100 Bedienungsanleitung

Tesy ModEco Electronic 100
9.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 92 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy ModEco Electronic 100
66
LV

I. SVARĪGI

1. Šis tehniskais apraksts un instrukcijas ir iepazīstināt jūs ar boilerumu un nosacījumi par tās pareizu uzstādīšanu un darbību.

Instrukcija ir paredzēta serticēti speciālisti uzstādīs sākotnējo vienību, izjauktas remontēts kļūdas gadījumā.

2. Lūdzu ņemiet vērā, ka šīs instrukcijas norādījumu ievērošana pirmām kārtām ir pircēja interesēs, bet reizēm ar to arī viens no
garantijas ievērošanas noteikumiem, kuri ir norādīti garantijas kartē, lai pircējs varētu izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu.
Ražotājs neatbild par ierīces bojājumiem un iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties ekspluatācijas un/vai montāžas rezultātā,

kas neatbilst šo norādījumu noteikumiem un instrukcijām.

3. Elektriskā ūdens sildītāja atbilst EN 60335-1, EN 60335-2-21.

4. Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai bērniem, vecākiem par 8 gadiem un cilvēkiem ar samazinātu jūtīgumu, samazinātām ziskām
un mentālām spējām, vai cilvēkiem, kuriem nav pieredze un zināšanas, ja tie ir uzraudzībā vai tie ir attiecīgi noinstruēti par drošības

pasākumiem un viņi saprot par bīstamību, kas var rasties.

5. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci

6. Ierīces tīrīšanu un kopšanu nedrīkst veikt bērni, kas nav pieaugušo uzraudzībā.

Uzmanību! Nepareiza ierīces montāža un pievienošana padarīs to bīstamu un ar smagām sekām lietotāja veselībai un dzīvībai, un pat var novest
līdz smagām un neatgriezeniskām sekām, tai skaitā un ne tikai var izraisīt invaliditāti un/vai nāvi. Tas var izraisīt arī īpašnieka īpašuma zaudējumus
/bojājumus un/vai to pilnīgu likvidāciju/, kā arī zaudējumus trešajām personām pēc apūdeņošanas, sprādziena un ugunsgrēka un ne tikai.
montāža, pievienošana ūdensvadam un pievienošana elektriskās padeves tīklam, kā arī nodošana ekspluatācijā ir jāizpilda tikai serticētiem tehniķiem, kuri ir
ieguvuši savas tiesības tajā valsts teritorijā, kurā veic ierīces montāžu un tās nodošanu ekspluatācijā un ievērojot attiecīgās valsts normatīvos aktus.
Aizliegti jebkādi grozījumi (reorganizāciju) struktūrā un agregāta el. shēmu. Pēc atklāšanas minēto drošības ierīces samazinājās. Kā pārmaiņām un
reorganizācijām nozīmē jebkuru izņemšanu ieejas elementu no ražotāja, papildus komponentu Agregātu uzstādīšanu, nomaiņu elementu ar līdzīgām.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montāža
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Agregātu var uzstādīt tikai telpās ar parasta ugunsdrošības šķiltavu nekaitīgumu bērniem.

2. Uzstādot vannas istabā tas jāuzstāda vietā, kas nav skalošanas ar ūdeni no dušas vai dušas klausuli..
3. Tas ir paredzēts lietošanai tikai slēgtās un apkurināmās telpās, kurās temperatūra nekrīt zemāk par 4°C un nav paredzēts, lai

strādātu nepārtrauktā carteces režīmā.

4. Uzstādot kļūt - vienību ir uzstādīts, kam plates uzstāda korpusa to (ja tie nav pievienoti būtu uzstādīts pēc pievienots bultskrūves).

Apturēšana ir divu āķi (min. F 10 mm) droši nostiprinātiem pie sienas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pieslēgums boileru pie ūdensvads
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Vienība ir izveidota, lai nodrošinātu karstā ūdens objektam, kam ūdens sistēmas ar spiedienu līdz 6 bar (0,6 MPa).
2. Ir svarīgi, ka uzstādīšanu atpakaļplūsmas vārstu, kas tika iegādāts tvertnes. To novieto pie ieejas auksto ūdeni saskaņā ar bultiņu uz viņa ķermeņa,

kas norāda virzienu uz ienākošā ūdens. Citu vārsti atstumtības un vārstam starp ierīci.

Izņēmums: ja vietējās regulas (normas) pieprasa izmantot citu drošības vārstu vai iekārtu (kas atbilst EN 1487 vai EN 1489), tad tas ir jānopērk papildus.
Ierīcei, kas atbilst EN 1487 maksimālam paziņotam darba spiedienam ir jābūt 0,7 MPa. Citiem drošības vārstiem, uz kuriem ir kalibrēts spiediens,
spiedienam ir jābūt par 0,1 MPa zemākam par marķēto uz ierīces plāksnītes. Šajos gadījumos atgriezeniskais drošības vārsts, kas ir piegādāts ar ierīci,

nav jāizmanto.

3. Atgriezeniskajam drošības vārstam un ūdens vadam līdz boilerim ir jābūt aizsargātiem no sasalšanas. Ja drenē ar notekcauruli,
tad tās brīvajam galam vienmēr ir jābūt atvērtam uz atmosfēru (nedrīkst būt nogremdētam). Arī notekcaurulei ir jābūt nodrošinātai

pret sasalšanu

.
4. Par drošu ekspluatāciju agregāta, turp vārstu regulāri jātīra un jāpārbauda neatkarīgi no to pareizas / neaizsedz ar spēcīgu

kaļķakmens ūdens reģioniem jāiztīra no uzkrātās kaļķakmens. Šis pakalpojums nav pakļauta garantijas apkalpošana.

5. Lai nebojātu lietotājiem un trešajām personām, ja darbības traucējumu sistēmā, lai nodrošinātu karstu ūdeni ierīces ir jāuzstāda
telpās, kam grīdas izolāciju un ūdeņus kanalizācijā. Nekādā gadījumā nelieciet ierīci ar priekšmetiem, kas nav ūdensizturīgs. Uzstādot

ierīci telpās bez grīdas izolācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu to vannu aizplūšana kanalizācijā.

6. Ekspluatējot režīmā – ūdens uzsilšana – tas ir normāli, ka pil ūdens no drošības vārsta drenāžas atvērumā. Tam jābūt arī atvērtam

uz atmosfēru. Ir jāveic visi pasākumi, lai novadītu vai savāktu pilošo ūdeni, lai izvairītos no zudumiem.

7. Istabas temperatūrā var būt zemāka par 0 °C, ūdens sildītājs ir sausais.

Ja jums ir atbrīvotas tvertne ir nepieciešams, lai vispirms atvienojiet strāvas padevi uz to. Pietura ūdens padevei uz šo iekārtu. Atver
krānu uz karstā ūdens sajaukšanās krāna. Atvērt ventili 7 (Zīm. 4), lai drenāžas ūdens no tvertnes. Ja uzstādīšana nav uzstādīts,

apkures agregāta var notecināt tieši no ieejas caurules, vispirms jāatvieno no elektrotīkls.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektrotīklam pieslēgums
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nedarbiniet agregātu bez pārliecināta, ka tā ir piepildīta ar ūdeni.

2. Pievienojot Agregātu ar galvenajām līnijām, būtu jāveic pienācīgi savienojumu aizsardzības diriģenta ( modeļiem bez vadu ar

kontaktdakšu ).

3. Ūdenssildītāji bez barojošā vada. Pieslēgumam ir jābūt patsāvīgam – bez kontakdakšas savienojuma. Strāvas tīklam ir jābūt ar

drošinātāju un ar iebūvētu aprīkojumu, kas nodrošina visu polu atvienošanu, ja ir strāvas III kategorijas pārslodze.

4. Ja strāvas vads (par modeļiem, kas aprīkoti ar vienu), ir bojāts, jānomaina servisa pārstāvis vai ar līdzīgu kvalikāciju personu, lai

izvairītos no jebkāda riska.

5. Ierīces uzsilšanas laikā no tās var dzirdēt svilpšanu (ūdens vārīšanās). Tas ir normāli un nav indikācijas, ka ierīce ir bojāta. Svilpšana
ar laiku pastiprinās un tam iemesls ir kaļķakmeņa uzkrāšanās. Lai likvidētu troksni, ierīce ir jātīra. Šis pakalpojums nav iekļauts

garantijas apkalpošanā.

Cienījamais klient,

Komandas TESY sirsnīgi sveicot jauno pirkumu. Mēs ceram, ka jūsu jaunā iekārta uzlabos jūsu mājās komforts.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy ModEco Electronic 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy ModEco Electronic 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Tesy
ModEco Electronic 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy ModEco Electronic 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse