Tesy ModEco Electronic 100 Bedienungsanleitung

Tesy ModEco Electronic 100
9.4 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 92 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungTesy ModEco Electronic 100
70
EE
I. TÄHTSAD JUHISED
1. Käesoleva tehnilise kirjelduse ja kasutusjuhendi eesmärk on tutvustada Teid kõnealuse tootega ning selle õige paigaldamise ja kasutamisega.
Need juhised on mõeldud ka kasutamiseks kvalitseeritud hooldustehnikutele, kes teostavad esialgse paigalduse ning võtavad seadme rikke
puhul selle lahti ja parandavad ära.
2. Palun arvestage sellega, et käesoleva juhendi instruktsioone kinnipidamine on eelkõige ostja huvi pärast, kuid koos sellega on ka see üks
garantiikaardil antud garantiitingimustest, selleks, et ostja võiks tasuta garantiiteenindust kasutada. Tootja ei vastuta seadise vigastuste ja
võimalike kahju eest, mis on tekitatud kasutamise ja/või paigaldamise tulemusena, mis ei vasta selle juhendi instruktsioonidele ja juhistele.
3. Elektriboiler vastab normide EN 60335-1 ja EN 60335-2-21 nõudmistele.
4. Seadis on mõeldud kasutada alla ja üle 8-aastaste laste ja vähenenud füüsiliste, tunnete või vaimuvõimega inimeste poolt või ilma kogemuseta
ja teadmiseta inimeste poolt, kui nad oleksid järelevalve all või juhatatud vastavalt seadise turvalisele kasutamisele ja nad saaksid aru ohtudest,
mis võivad tekkida.
5. Seadisega ei pea lapsed mängima
6. Seadise puhastamine ja teenindamine ei pea toimuma ilma järelevalveta laste poolt.
Tähelepanu! Seadme ebaõige paigaldus ja ühendamine võivat selle teha ohtlukuks kasutajate tervisele ning saab ka tuua tõsised ja püsivad
tagajärjed neile, kaasa arvatud mitte ainult füüsilisi vigastusi ja/või olla surmav. See võib ka olla kahjulik kasutajate varale (kahjustamine ja/või
hävitamine) ning ka kolmandate isikute varale, tekitatud muuhulgas mitte ainult uputuse, plahvatuse või tulekahju tulemusena.
Paigaldus, ühendamine torustikuga, liitumine elektrivõrguga ja kasutuselevõtmine peavad olema tehtud ainult ja üksnes kvalitseeritud tehnikute poolt selle seadme
jaoks, kes on nende oskused selles riigis omandanud, kus toimuvad seadme paigaldus ja kasutuselevõtmine ja on vastava riigi siseriiklike õigusnormide kohaselt.
Keelatud on mis tahes muudatuste tegemine boileri konstruktsioonis ja elektriskeemis. Kui selliseid muudatusi on tehtud garantiiaja kestel, kaotab garantii
otsekohe kehtivuse. Muudatused tähendavad mis tahes tootja poolt monteeritud elementide eemaldamist, lisaseadmete ühendamist boileri külge ja elementide
vahetamist sama funktsiooniga muude elementide vastu, millel puudub tootja heakskiit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paigaldamine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Boileri asukoht peab olema vähemalt tavalise tuleohutuskindlusega ruumides.
2. Kui seade paigaldatakse vannituppa, tuleb välistada seadme märjakssaamine duši kasutamisel.
3. Seadis on mõeldud kasutamiseks ainult kaetud ruumides, kus temperatuur ei lange alla 4°C ning ei ole mõeldud pidevas kestvas režiimis
töötada.
4. Seade kinnitatakse seinale paigaldusnurgikute abil, mis kinnitatakse seadme korpuse külge (kui nurgikud ei ole boileri kere külge kinnitatud,
tuleb need sinna kaasasolevate poltide abil kinnitada. Seadme riputamiseks kasutatakse kahte konksu (läbimõõduga vähemalt 10 mm) .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boileri ühendamine veetorustiku külge
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Seade on ette nähtud kuuma vee tootmiseks koduses majapidamises, mis on varustatud veetorustikuga, milles olev surve ei tõuse üle 6 bar
(0,6 MPa).
2. Boileriga kaasasoleva tagastusklapi külgeühendamine on kohustuslik. Kaitse- ja tagasilöögiklapp tuleb monteerida külma vee
sisenemistoru külge, pidades kinni klapi kerele stantsitud noole suunast (peab vastama siseneva vee suunale). Kaitse- ja tagasilöögiklapi ja boileri
vahele ei tohi monteerida mingeid täiendavaid kraane ega ventiile.
Erand: Kui kohalikud regulatsioonid (normid) nõuavad muude kaitseklapi või seadme kasutamist (vastavalt EN 1487 või EN 1489), siis tuleb see
lisana osta. EN 1487 vastavatele seadiste jaoks peab maksimaalne töörõhk 0.7 MPa olema. Muude kaitseklappide jaoks peab rõhk millele on
kalibreeritud olema 0.1 MPa alla seadise sildi markeeritud rõhku. Sellistel juhtudel ei pea seadise juurde vastastikku kättetoimetatavat kaitseklappi
kasutama.
3. Vastastik kaitseklapp ja torustik sellest boilerisse peavad kaitstud olema külmetamise eest. Voolikuga drenaaži juhul peab vaba ots alati avatud
atmosfääri suunda (mitte vajutud) olema. Voolik peab ka kaitstud olema külmetamise eest.
4. Tagamaks boileri korralikku toimimist tuleb kaitse- ja tagasilöögiklapi perioodiliselt üle vaadata ja puhastada. Ventiil ei tohi olla ummistunud
ning väga kareda vee puhul tuleb seda reeglipäraselt puhastada kogunenud katlakivist. See teenus ei kuulu garantiiajal teostatava korralise
hoolduse alla.
5. Et ära hoida veekahjustusi kasutajale ja kolmandale isikule tõrgete tekkimisel kuumaveesüsteemis, peab paigaldusruumi põrand olema
varustatud hüdroisolatsiooni ja torudrenaažiga. Ärge hoidke boileri all mitte mingil juhul vett mittekannatavaid esemeid. Juhul kui paigaldusruumis
ei ole põrandal hüdroisolatsiooni, tuleb seadme alla paigaldada kaitsenõu koos torudrenaažiga.
6. Vee soojenduse režiimi kasutamisel on normaalne, et vett kaitseklapi drenaaži avast tilkuda. See tuleb avatud atmosfääri suunda jäetud lasta.
Kõik abinõud joostud koguse äraviimiseks või kogumiseks võtta kahjude vältimiseks.
7. Kui on olemas võimalus temperatuuri langemiseks alla 0 °C, tuleb boiler täielikult tühjendada, tõstes üles kaitse- ja tagasilöögiklapi hoova.
Kui soovite boilerit tühjendada, peate kõigepealt välja lülitama selle küttekeha. Vee pealevool veevärgist tuleb esmalt katkestada ning segisti
kuumaveekraan avada. Kraan 7 (joonised 4) tuleb avada, et vesi boilerist välja voolaks. Kui sellist kraani ei ole torustikku paigaldatud, vee saab välja
lasta otse boileri poitetorust, lahutades boiler eenevalt veevägist.
Kui eemaldate ääriku, jookseb välja veel mitu liitrit boilerisse jäänud vet; see on täiesti normaalne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boileri ühendamine elektrivõrku
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Enne küttekeha sisselülitamist veenduge alati, et boiler on täidetud veega.
2. Boileri ühendamisel elektrivõrku pöörake tähelepanu kaitsemaanduse õigele ühendamisele.
3. Mudelid ilma elektrivarustuse juhtmeta. Ühendus peab püsiv olema, ehk ilma pistiku ühendamisteta. Elektriring peab olema kindlustatud
kaitsjaga ja sisse ehitatud seadmega, mis tagab kõikide poolte lahti ühendamist kategooria III ülepingutuse korral..
4. Kui seadme toitejuhe on kahjustatud (kui selline on olemas), peab ohu vältimiseks selle välja vahetama seadme tootja, hoolduskeskus või
vastava pädevusega isik.
5. Seadise soojendamise ajal on võimalik seadisest vihin tulla (keetmisvesi). See on normaalne ja ei näita vigastust. Aja jooksul võimendub vihin ja
selle tulemusena on paekivi kogunemine. Müra kõrvaldamiseks on vaja seadise ära puhastada. See teenus ei sisaldu garantiiteeninduses.
Lugupeetud klient!
TESY tiim õnnitleb Teid õnnestunud ostu puhul. Loodame, et Teie uus seade muudab Teie kodu mugavamaks.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tesy ModEco Electronic 100 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie durchlauferhitzer und boiler und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tesy ModEco Electronic 100 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tesy und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tesy -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Tesy
ModEco Electronic 100
durchlauferhitzer und boiler
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tesy ModEco Electronic 100 unten.

Was ist die ideale Raumtemperatur?

Die ideale Raumtemperatur liegt bei den meisten Menschen zwischen 19 und 22 Grad Celsius.

Ist das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 unter Deutsch verfügbar?

Ja, das Handbuch der Tesy ModEco Electronic 100 ist unter Deutsch verfügbar.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse