Tuncmatik Powertube 2600 Bedienungsanleitung

Tuncmatik Powertube 2600
7.2 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 1 Seite
Englisch
BedienungsanleitungTuncmatik Powertube 2600
Fonksiyon Butonu
Function Button
Функция Кнопка
Güç Göstergesi
Power Indicator
Индикатор питания
USB Çıkış
USB Output
Энергия Выход USB
Micro USB Şarj Kablosu
Micro USB Charge Cable
Кабель зарядки Micro USB
DC Giriş (Micro USB)
DC Input (Micro USB)
Разъем для подключения
(Микро USB)

Ürün Şeması

Product Diagram

Схема продукта

Çalışma Talimatı / Operating Instruction / Инструкция по эксплуатации
Cep telefonu ve dijital ürünlerin şarj
edilmesi ve beslenmesi
Cep telefonu veya dijital ürünle birlikte verilen
USB şarj kablonuzun USB girişini POWERTUBE
USB çıkışına bağlayın.
POWERTUBE üzerindeki fonksiyon butonuna
basarak POWERTUBE’ı çalıştırın. Artık cep
telefonu veya dijital ürününüz şarj edilmektedir.
Cep telefonu veya dijital ürün tamamen şarj
olduğunda güç gösterge ışığı otomatik olarak
söner. Eğer başka cihaz bağlanmazsa
POWERTUBE 10 saniye içinde kapanır.
Charge or supply power for mobile phones
/digital products
Please connect the USB input of USB charge cable
given with your mobile phone or digital device to
the USB output of POWERTUBE.
Then press the function button to turn on the
POWERTUBE, then it can charge now.
When your mobile phone/digital product is
charged fully, the indicating light will
be o automatically and the POWERTUBE will be
o in 10 seconds if no connected any device.
Зарядка или мощность питания для
мобильных телефонов / цифровых устройств
Подключить USB устройство ввода кабеля зарядки
USB, поставляемого вместе с вашим мобильным
телефоном или цифровым устройством, к
устройству вывода USB МОЩНОЙ (ГЕНЕРАТОРНОЙ)
ЛАМПЫ. Далее нажимать функциональную кнопку,
чтобы включить МОЩНУЮ (ГЕНЕРАТОРНУЮ) ЛАМПУ,
после она может заряжать. Когда ваш мобильный
телефон / цифровое устройство полностью
зарядиться, индикаторная лампа отключится
автоматически, а МОЩНАЯ (ГЕНЕРАТОРНАЯ) ЛАМПА
будет отключена через 10 секунд, если не
подключено никакое устройство.
POWERTUBE’in şarj edilmesi
Micro USB şarj kablosunun USB çıkışını
bilgisayara veya herhangi bir USB şarj
cihazına (AC) bağlayın. Diğer ucunu
POWERTUBE’ün DC giriş portuna bağlayın.
Kırmızı LED yanıyorsa ürün şarj ediliyordur.
Şarj tamamlandığında kırmız LED söner,
güç göstergesi yanar.
Instructions
• Please fully charge the battery in the first use and
refer to the user manual carefully. If the product is
not in use for long time, please charge it in 3 or 4
months at least. to make the product maintain a
certain capacity to keep the best use life.
• Do not expose the battery to heat source or fire
source, it may result in a fire or exploding.
• Do not expose the product to moisture or rain.
• In order to avoid unnecessary destroy, do not put
necklaces, keys or other metal items together with
the product to avoid them from inserting the input
or output port to cause dangers.
• Do not knock the product in metal or sharp tool or
fall down the product from a high place.
• Don’t try to disassemble, repair or change the
battery pack, which would cause over-hearting,
fire or exploding.
• If the product causes unusual odor, high
temperature (normal temperature is not too hot),
changes in color or sharp, please immediately stop
using the product.
Инструкции
• При первом использовании зарядить полностью
батарею и внимательно ознакомиться с руководством
пользователя. Если долгое время изделие не
используется, заряжать его, по крайней мере, через 3
или 4 месяцев, чтобы заставить изделие поддерживать
определенную мощность для сохранения наилучшей
продолжительности эксплуатации.
• Не подвергать батарею воздействию источников тепла
или огня, так как это может привести к возникновению
пожара или взрыва.
• Не подвергать изделие воздействию влаги или дождя.
• Для того, чтобы обойтись без ненужного разрушения,
не оставлять вместе ожерелья, ключи или прочие
металлические предметы с изделием, чтобы избежать
попадания их в отверстия ввода и вывода, что может
повлечь за собой опасность.
• Не пробивать изделие металлическим или острым
инструментом или не ронять изделие с высокого места.
• Не пытаться разбирать, чинить или заменить
батарейный блок, так как это приведет к перегреву,
возгоранию или взрыву.
• Если изделие служит причиной странного запаха,
высокой температуры (обычная температура не
слишком горячая), изменений в цвете или форме,
немедленно прекратить использовать изделие.
• Не вставлять или вынимать штепсель с силой, когда
вы выбираете правильные наконечники, чтобы
избежать повреждений в штепселе или отверстии
питания.
• Не использовать сильные химические реагенты или
синтетические моющие средства для очистки изделия.
• Пожалуйста, используйте USB-порт (5В 1А)
компьютера или используйте USB зарядное устройство
для дома (5В 1А). Если вы используете зарядное
устройство плохого качества, это может привести к
повреждению изделия. В этом случае мы не можем
нести за это ответственность.
• Do not insert or pull out the plug forcibly when
you choose the right tips, to avoid the outlet or the
DC port damaged.
• Do not use the strong chemistry or strong
detergent to clean the product.
Please use the computer USB port (5V 1A) or use
Tuncmatik Home Charger (5V 1A) to charge it. If
you use a poor quality charger and cause any
damage, our company cannot be held responsible.
Talimatlar
Lütfen ilk kullanımda aküyü bütünüyle şarj edin
ve kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Eğer
ürün uzun süre kullanılmıyorsa ürünün kullanım
ömrünü ve kapasitesini korumak için en az 3-4
ayda bir şarj edin.
Aküyü ısı veya aleve maruz bırakmayın,
patlayabilir veya alev alabilir.
Ürün nem veya yağmurdan korunmalıdır.
Ürünü kolye, anahtar gibi metal nesnelerle bir
arada tutmayın. Metal nesneler ürünün giriş ve
çıkış portlarına zarar vererek arızalanmalarına
neden olabilir.
Ürüne herhangi bir nesneyle vurmayınız ve
yüksek bir yerden düşürmeyin.
Ürünü açmaya, aküyü tamir etmeye veya
değiştirmeye kalkmayınız, aşırı ısınma, yangın ve
patlamaya neden olabilir.
Eğer ürün bir koku yayarsa, aşırı ısınırsa veya
renk değişikliği görülürse hemen kapatın.
Kablo ve uçları zorlayarak çekmeyin veya
takmayın, ürün zarar görebilir.
Ürünü temizlemek için kimyasal maddeler veya
deterjan kullanmayın..
Ürünü şarj etmek için bilgisayarın USB portunu
(5V 1A) veya Tuncmatik Home Charger (5V 1A)
kullanın. Şarj için düşük kaliteli diğer şarjörleri
kullanırsanız ürün zarar görebilir veya başka
hasarlara neden olabilir. Bu durumda firmamız
sorumlu tutulamaz.
Güç kapasitesinin kontrol edilmesi
Mobil şarj cihazını kullanmadan önce fonksiyon
butonuna basarak çalıştırın. Mavi ışık yanarak
ürünün kapasitesini gösterecektir. Butona
bastığınızda ışık yanmazsa POWERTUBE’ü şarj
etmeniz gerekecektir.
Checking power capacity
Before using the mobile charger, press the function
button to turn on the power bank, the blue light
will show the power capacity. If the lights is not on
when you press the button, please charge the
POWERTUBE.
Проверка энергоемкости
Перед использованием мобильной зарядки,
нажать функциональную кнопку.
Синий свет показывает энергоемкость продукта.
Если индикатор не включается при нажатии
кнопки, то Вам нужно будет зарядить POWERTUBE.
Charge for POWERTUBE
Please connect the USB output of Micro USB
cable to a computer or to a USB charger
(AC). Then connect the other end to the DC
input of POWERTUBE. It is being charged
when the red colored LED is on.
The red colored LED will be o when
it is full.
Зарядка устройствa POWERTUBE.
Подсоединить USB Micro кабель устройства вывода к
компьютеру или к зарядному устройству USB
(переменный ток). Далее другой конец подключить к
входному порту (постоянный ток) устройства
POWERTUBE. При зарядке горит красный светодиод
индикатор. Когда зарядка будет полной, красный
светодиод будет выключен.
USB/AC
USB
VEYA / OR / ИЛИ

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Tuncmatik Powertube 2600 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Power Banks und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.2 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Tuncmatik Powertube 2600 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Tuncmatik und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Tuncmatik -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Wenn Leistung Ihre Priorität ist, verlassen Sie sich auf bewährte, vertrauenswürdige Technologie. Mit der zylindrischen ...
Allgemeines
Tuncmatik
Powertube 2600 | TSK3802
Power Bank
8697842803474
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)1
ProduktfarbeSilber
GehäusematerialAluminium
AufladekompatibilitätUniversal
Leistungen
Akku-/BatterietechnologieLithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität2600 mAh
AufladequelleUSB
Akku-/Batteriespannung5 V
Batterie Aufladezeit (USB)5 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse1
Input AnschlussMikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite23 mm
Höhe105 mm
Gewicht90.9 g
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Tuncmatik Powertube 2600 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.